L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Fgura

 • Għal mijiet ta’ snin fil-Fgura kien hemm niċċa tal-Madonna u ħdejha fl-1798 inbniet kappella żgħira, li reġgħet inbniet fl-1844. Din il-knisja twaqqgħet mill-Gvern fl-1956 biex tkun tista’ titwessa’ t-triq li minn Raħal Ġdid tieħu għal Ħaż-Żabbar. Ftit ‘il bogħod minn fejn kienet il-knisja, il-Patrijiet Karmelitani fl-1950 bnew knisja oħra li fl-1965 saret knisja parrokkjali. Minħabba li l-popolazzjoni tal-Fgura kibret sewwa u l-knisja kienet żgħira wisq għan-nies inbniet knisja ġdida fi Triq Hompesch li ġiet imbierka fl-1988 u ddedikata fl-1990.

 • Numru Tal-Parruċċani: 11,981
  Numru Tal-Familji: 3,712
 • Knisja Parrokkjali Tal-Madonna Tal-Karmnu

  Data tad-Dedikazzjoni 1 ta’ Frar 1990

 • Amministratur

  P. Raymond Calleja O.Carm

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Wesgħa Reggie Miller

  Fgura FGR 1210

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa u il-Ħamis:
  8.30 am – 9.30 am

  It-Tlieta u l-Erbgħa:
  4.30 pm – 6.00pm

 • Telefon

  21802992 Uffiċċju

  21827900, 21661745 Kunvent

 • Presbiterju Parrokkjali

  P. Raymond Calleja O. Carm – Kappillan
  P. Joseph Saliba O. Carm, Provincjal
  P. Mawrizju Mizzi O. Carm.
  P. Joseph Vella O.Carm

  Kunsil Pastorali Parrokkjali

  P. Raymond Calleja O. Carm, Kappillan

  Moderatur: Sur Louis Cutajar

  Segretarju: Sur Christian Brincat

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30,  11.00am u 6.30pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.30pm u 6.30pm (Fis-Sajf fis-6:30pm biss)

  Ġranet Ferjali: 6.00, 6.45, 7.45, 8.30 am u 6.30pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa Madonna tal-Karmnu Fgura

  Indirizz:

  Triq il-Liedna, Fgura

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Il-Ħadd: mis-7am sas-7pm
  Miftuħa l-Ħdud u l-festi Kmandati