Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Il-Furjana (Floriana)

 • Il-Furjana saret vici-parroċċa fl-1776, meta l-knisja ta’ San Publiju kienet ghadha qed tinbena; saret parrocca fil-15 ta’Marzu 1844.

  Numru ta’ Parruċċani: 2,000

  Numru ta’ Familji: 850

 • Knisja Arċipretali ta’ San Publiju

  Data tad-Dedikazzjoni 28 ta’ Mejju 1792

 • Arċipriet

  Dun Charles Cini

 • Uffiċċju Parrokkjali

  4 Triq Sarria,

  Floriana FRN 1461

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju:

  It-Tnejn u l-Ħamis: 5.00 pm – 6.00 pm


 • Telefon

  21247106 Uffiċċju

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Charles Cini, Arċipriet

  Dun Ġwann Farrugia

  Mons Victor Zammit McKeon

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Charles Cini, Arċipriet

  Segretarju: Sur Paul Vella

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Charles Cini, Arċipriet

  Segretarju: Sur Godwin Camilleri

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.00, 9.00, 10.30 am; 5.30 pm

  Sibtijiet Filghaxija: 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 7.45, 9.00am; 6.30pm

 • Knejjes tar-Reliġjużi

 • Knisja tas-Salib Imqaddes (Patrijiet Kapuċċini)

  Il-kunvent u l-knisja tal-Kapuċċini riedhom il-Granmastru Verdala fis-sena 1588-89. Il-knisja damet timbena għal ħafna żmien u tlestiet fl-1773 meta ġiet ikkonsagrata. Iġġarrfet għal kollox fil-gwerra u reġgħet inbniet bejn il-1953 u l-1955.

 • Rettur

  P. Publius Mair OFMCap

 • Telefon

  21234949 / 21225525

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 5.45, 6.45, 7.45 u 10.00 am

  Ġranet Ferjali: 6.30 u 7.30 am

 • Kappella tal-Madonna ta’ Lourdes

  Fl-1706 il-Kavallier Gotenberg bena kappella dedikata lil Santa Marija Maddalena biex isservi ta’ kenn għan-nies li kienu jmorru jqerru għand il-Kapuċċini; flok din il-kappella fl-1918 inbniet il-kappella li hemm illum, dedikata lill-Madonna ta’ Lourdes.

 • Quddies

  Ġranet Ferjali: 8.30 am

  Fil-ġranet tad-dehriet u f’Mejju u Ottubru: 6.15 pm

 • Knisja ta’ Sarria

  Il-knisja tissejjah ta’ Sarrija ghax bniha fl-1585 il-kavallier Martin Sarria Navarra. Wara l-pesta tas-sena 1675 l-Ordni bena knisja ohra flokha, ddedikata lit-Tnissil bla tebgha tal-Vergni Marija biex titwettaq il-weghda li kienet saret. Kull sena nhar il-Kuncizzjoni kienet tohrog purcissjoni minn San Gwann ghal Sarrija, purcissjoni li baqghet issir sas-sena 1995.

 • Rettur

  P. Joseph Borg SJ

 • Telefon

  21247116

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30, 8.30  u 11.00 am

  Is-Sibt filgħaxija: 7.30 pm

  Ġranet Ferjali (Mit-Tnejn sal-Ġimgħa): 12.35 pm 

 • Knisja tal-Ħarba tal-Familja Mqaddsa lejn l-Eġittu

  Din il-Knisja nbniet fi żmien il-Granmastru Manoel Pinto de Fonseca fl-1752. Il-Perit kien il-Malti Andrea Belli u kienet tagħmel parti mill-bini tal-Port, biswit l-Imħażen ta’ Pinto, fejn illum hemm il-Valletta Waterfront. Ġarrbet ħsarat kbar fil-gwerra l-iżjed waqt attakk mill-ajru fis-16 ta’ Jannar 1941. Ġiet restawrata fl-1989.

  Rettur

  Dun Alfred Vella

  Quddies

  Is-Sibt filgħaxija: 7.30 pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Ċentru Annunzjata

  Indirizz:

  Triq Antonio Agius, Floriana

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  9.00am-9.00pm