Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Il-Marsa (Marija Reġina)

 • Wara l-aħħar gwerra l-patrijiet Kapuċċini tal-Marsa ħadu ħsieb jibnu knisja ġdida għan-nies li kienu joqogħdu fit-tarf tal-parroċċa ‘l bogħod mill-knisja. Il-knisja ġiet dedikata lill-Madonna tad-Dmugħ, iżda mbagħad, b’xewqa tan-nies stess, qabel ġiet dedikata, it-titular inbidel f’dak ta’ Marija Reġina. Il-knisja saret parroċċa fl-1967.

 • Numru Ta Parruċċani: 2,500

  Numru tal-Familji: 900

 • Knisja Parrokkjali Ta’ Marija Reġina

  Data tad-Dedikazzjoni 22 ta’ Awissu

 • Kappillan

  P. Publius Mair OFM Cap

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq Azzopardi

  Marsa, MRS 2050

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Erbgħa

  9.30 – 10.30am

  5.00 – 6.00pm

 • Telefon

  Uffiċċju: 21240661

  Kunvent: 21238012

 • E-mail

  parrocca.marsa.mr@maltadiocese.org

  mairpublius@gmail.com

 • Presbiterju Parrokkjali

  P. Publius Mair OFM Cap. Kappillan u Gwardjan
  P. Anton Dimech OFM Cap., Viċi
  P. Alfred Scerri OFM Cap., Viċi
  P. Franco Fenech OFM Cap

  Kunsill Pastorali Parrokkjali 

  President: P. Publius Mair OFM Cap., Kappillan u Gwardjan

  Segretarju: Sur Clayton Chetecti

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.30, 11.00am u 5.30pm

  Sibtijiet:6:00am 7.00am: 8.00am: 5.30pm u 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 6.00, 7.00, 8.00 am u 6.30pm

 • Knisja Filjali

 • Kappella ta’ Marija Addolorata (Racecourse)

 • Rettur

  P. Publius Mair OFM Cap.

 • Indirizz

  Triq it-Tiġrija

  Marsa

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 10.00am