Il-Mosta

 • Għalkemm Mons. Dusina, fir-rapport taż-żjara pastorali tiegħu fl-1575 ħalla miktub li l-Mosta kienet parroċċa; fil-fatt saret parroċċa fl-1608, u n-nies tar-raħal minnufiħ bdew jaħsbu għall-bini tal-knisja ġdida fuq il-pjanta ta’ Tumas Dingli. Din il-knisja twaqqgħet biex timbena l-knisja li hemm illum fuq disinn tal-Perit Ġorġ Grognet de Vasse.

 • Numru ta’ Parruċċani: 20,000

  Numru ta’ Familji: 7,000

 • Knisja Arċipretali ta’ Santa Marija

  Data tad-dedikazzjoni: 15 ta’ Ottubru, 1871

 • Arċipriet

  Dun Sebastian Caruana

 • Uffiċċju Parrokkjali

  15 Triq il-Knisja,

  Mosta MST 2015

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Erbgħa:

  9.00 – 11.00am
  4.30 – 6.00pm

  Il-Ġimgħa:

  4.30 – 6.00 pm

  Is-Sibt:

  9.00 – 11.00 am

 • Telefon

  2143 3826

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Sebastian Caruana, Arċipriet
  Dun Antoine Borg
  Dun Salvu Borg
  Mons Mario Camilleri
  Dun Rafel Demartino
  Dun Sergio Fenech, Segretarju
  Mons Angelo Grech
  Dun Gwann Sammut
  Dun Pawl Sciberras
  Dun Edgar Vella
  Dun Willie Vella
  Dun André Zaffarese
 • Saċerdoti oħra residenti fil-parroċċa

  Mons Joe Carabott
  Dun David Muscat

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Sebastian Caruana, Arċipriet

  Moderatur: Sur Joe Deguara

  ​Segretarju: Ms Mariosa Micallef

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Sebastian Caruana, Arċipriet

  Segretarju: Sur Mario Riolo

  Chairperson: Sur Sebastian Mangion

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00am; 5.30pm

  Sibtijiet Filghaxija: 5.00pm – 6.30pm

  Granet Ferjali: 6.00, 6.30, 7.00, 7.45, 8.30am; 6.30pm

 • Żoni Pastorali

  (imwaqqfin b’digriet tas-17 Ottubru 1988)

  • Il-Bidnija

  Il-knisja tal-Bidnija nbniet fl-1920 u giet dedikata lill-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù , Marija u Ġużeppi; fl-1991 il-knisja saret ċentru ghall-attivitajiet pastorali.

 • Rettur

  Dun Rafel Demartino

  Familji: 62

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 11.00am

  Ġranet Ferjali: 6.00pm (xitwa); 6.30pm (sajf)

  • Ta’ Mlit

  Il-kappella hi dedikata lil Marija Omm il-Knisja u ġiet imbierka fit-30 ta’ Ottubru 1998. Id-Dar tad-Duttrina tlestiet f’Settembru 1999.

 • Rettur

  Dun André Zaffarese

  Familji: 700

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00am, 10.30am

  Sibtijiet filgħaxija: 6.00pm

  Ġranet Ferjali: 7.15am 6.00pm

  • San Andrija

  Iċ-Ċentru infetaħ fl-1991.

 • Rettur

  Dun Antoine Borg

  Familji: 400

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00am

  Ġranet Ferjali: 6.00pm

  • Santa Margerita Verġni u Martri

  Iz-żona għandha kappella ddedikata lil Ġesù Feddej li tinsab fi Triq il-Midbaħ.

 • Rettur

  Dun Sebastian Caruana

  Familji: 650

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00am

  Ġranet Ferjali: 6.30pm

 • Knejjes u Kappelli Filjali

 • Knisja ta’ San Anton Abbati

  Il-knisja nbniet fl-1657 flok knisja oħra li kienet nbniet fl-1575.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30am

 • Knisja ta’ San Silvestru

  Il-knisja nbniet fl-1657; illum fiha jiġu mfakkra d-dehriet tal-Madonna f’Lourdes.

 • Knisja ta’ San Leonardu

  Din il-knisja nbiet fl-1659 flok knisja oħra li kienet teżisti fi zmien il-viżta pastorali ta’ Mons. Dusina fl-1575. Fiha ssir is-supplika tal-Madonna ta’ Pompej fit-8 ta’ Mejju.

 • Rettur

  Dun Sebastian Caruana, Arċipriet

 • Knisja tal-Kunċizzjoni

  Il-knisja nbniet fl-1658, u reġgħet inbniet fl-1965 wara li ġiet meqruda mill-bombi fl-aħħar gwerra.

 • Knisja tal-Viżitazzjoni (Ta’ Wejda)

  Il-knisja nbniet fl-1610: iġġarfet bil-gwerra, iżda reġgħet inbniet meta ntemmet il-gwerra.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30am

 • Knisja Santa Margerita

  Il-knisja hi antika ħafna u magħha hemm iċ-ċimiterju fejn indifnu dawk li mietu bil-pesta tal-1592.

 • Rettur

  Dun Sebastian Caruana, Arċipriet

 • Knisja ta’ l-Isperanza

  Il-knisja nbniet fl-1761 fuq għar fejn skond it-tradizzjoni xebba minn Burmarrad staħbiet biex ma taqax f’idejn xi furbani Misilmin.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Knisja ta’ San Pawl l-Ewwel Eremita

  Din il-knisja tinsab f’Wied il-Għasel. Fiha ssir festa ta’ San Pawl l-ewwel eremita, u tal-Verġni Marija Omm il-Grazzja.

 • Kappelli tar-Reliġjużi

 • Kappella ta’ Santa Monika

  Is-Sorijiet Agostinjani fetħu dar fil-Mosta fl-1929, iżda tant kibret il-ħidma tagħhom li ħassew il-ħtieġa li jibnu istitut ġdid fl-1952. il-kappella ta’ l-istitut hi miftuħa għan-nies.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00am, 8.30am

  Sibtijiet: 6.30am; 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 6.30am

 • Kappella Madonna tal-Karmnu

  Is-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù fetħu d-dar “Pax et Bonum” fil-Mosta fl-1961 bħala dar għall-anzjani.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 9.30am

  Ġranet Ferjali: 6.30, 9.00am

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Mustina

  Indirizz:

  Sorijiet tal-Bon Pastur
  Dar Sta Euphrasia,
  Triq Ġwanni XXIII,
  Mosta, MST 1123

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (barra l-Ħamis):
  8.30am – 9.00pm

  Il-Ħamis u s-Sibt:
  8.30am – 6.00pm