Il-Qawra (Buġibba)

 • L-inħawi tal-Qawra u Buġibba huma marbuta sewwa ma’ San Pawl il-Baħar. Fl-aħħar snin raw żvilupp mgħaġġel fil-popolazzjoni. Qabel, dawn l-inħawi kienu f’idejn il-komunità tal-Franġiskani Konventwali ta’ San Pawl il-Baħar. Il-Quddies għar-residenti u għall-vileġġjanti kien isir fil-knisja ċkejkna ta’ San Massimiljanu Kolbe u xi kappelli oħrajn. Beda jitrawwemil-ħsieb li tinbena knisja ġdida u ikbar. Fid-29 ta’ Awissu 1993 sar it-tberik ta’ l-ewwel ġebla tal-Knisja l-ġdida, u propju tliet snin wara, fis-Sajf 1996 beda jsir il-Quddies fil-Knisja l-ġdida li nbniet fuq disinn tal-Perit Richard England. Il-Knisja hi dedikata li San Franġisk t’Assisi u mmexxija mill-Patrijiet Franġiskani Konventwali. B’digriet tat-8 ta’ Diċembru 2004, il-Qawra ġiet dikjarata parroċċa dedikata lil San Franġisk fl-għoti tal-pjagi.

  Numru ta’ parruċċani: 7,080

  Numru ta’ familji: 2,500

 • Kappillan

  Patri Andrew Galea OFM Conv.

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Kunvent San Franġisk

  Triq Annetto Caruana,

  il-Qawra SPB 1210

 • Ħinijiet tal-Ftuħ

  It-Tnejn u l-Erbgħa:

  4.30pm – 6.00pm

  Is-Sibt:

  9.00am– 11.30am

 • Telefon

  21 577 088

 • E-mail

  parrocca.qawra@maltadiocese.org

 • Presbiterju Parrokkjali

  Patri Andrew Galea OFM Conv.
  Patri Christopher Galdes OFM Conv
  Patri Antoine Apap OFM Conv
  Patri Francis Deguara OFM Conv

  Patri Stephen Borg OFM Conv

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00, 9.30, 11.00am; 6.30 pm

  Sibtijiet filgħaxija: 6.30 pm; 8.00 pm (fis-Sajf biss)

  Ferjali: 7.30, 8.30 am; 6.30 pm

 • Knisja ddedikata lil San Massimiljanu Kolbe

  Din il-knisja toffri servizz lir-residenti ta’ Buġibba.

 • Indirizz

  Triq San Xmun,

  Bugibba SBP 2572

 • Telefon

  21577088

 • Rettur

  Patri Francis Deguara OFM Conv

 • Quddies

  Ħinijiet tax-Xitwa:

  Ħdud u Festi: 9.00am; 7.00pm

  Sibtijiet: 8.00am; 7.00pm

  Ġranet Ferjali: 8.00am

  Ħinijiet tas-Sajf:

  Ħdud u Festi: 7.30, 9.00, 11.00am (bl-Ingliż); 7.00pm

  Sibtijiet: 8.00am; 5.30; 7.00pm

  Ġranet Ferjali: 8.00am; 7.00pm