In-Naxxar

 • In-Naxxar kien wieħed mill-għaxar parroċċi li kien hawn f’Malta fl-1436. Il-knisja li hemm illum inbniet minn Tumas Dingli bejn is-snin 1616 u 1630, u biż-żmien żdiedulha n-navati tal-ġnub u saret faċċata ġdida.
  Numru ta’ parruċċani: 15,500
  Numru ta’ familji: 4,300
 • Knisja Arċipretali Ta’ Marija Bambina

  Data tad-Dedikazzjoni 11 ta’ Diċembru 1729
 • Arċipriet

  Dun David Gauci
 • Uffiċċju Parrokkjali

  Domus Curialis
  133 Triq il-Kbira
  Naxxar

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta, l-Ħamis u l-Ġimgħa
  10.00 – 11.30 am
  5.00 – 6.30 pm
 • Telefon

  Uffiċċju: 2143 5376
  Dar: 2141 2475
  Knisja: 2143 7767
 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun. David Gauci, Arċipriet
  Dun Stefan Galea, Viċi
  Dun Gerald John Micallef, Viċi
  Patri Salv Sammut S.J., Awziljarju
  Dun Tony Agius
  Kan Dun Michael Agius, Rettur S. Pawl tat-Tarġa
  Dun Karm Catania
  Dun Ray Zammit, Rettur Sgħajtar

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Ms Claire Zammit
  Segretarja: Ms Dorothy Fenech
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am ; 5.00pm u 6.30pm. (Minn Ġunju sa’ Settembru fil- 5.30pm u 6.30pm).
  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00pm u 6.30pm
  Ġranet Ferjali: 6.00am, 6.45am, 7.45am, 8.45am u 6.30p.m.
  L-ewwel Ġimgħa tax-xahar: 5.00pm
 • Knejjes Filjali

 • Knisja ta’ San Ġwann

  Inbniet wara s-sena 1575 u ġiet magħluqa fl-1658 flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja mill-isqof Balaguer; inbniet mill-ġdid fis-seklu tmintax.
 • Rettur

  Dun. David Gauci, Arċipriet
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30 am
  Ġranet Ferjali: 7.00 am
 • Knisja tal-Kunċizzjoni

  Inbniet fil-bidu tas-seklu sbatax u fiha jinsab il-fdal tal-martri San Fidiel li kien inġieb minn Ruma fl-1839.
 • Rettur

  P. Danjel Bonello OP
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30 am
  Kuljum: 7.00 am
  Il-Ħamis: 7.00 am u 5.00 pm
 • Kappella ta’ Santa Luċija

  Il-kappella hija antika ħafna u kienet teżisti fis-sena 1500; inbniet mill-ġdid fis-seklu sbatax.
 • Rettur

  Dun. David Gauci, Arċipriet
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00am
  Ġranet Ferjali: 7.00am
 • Knisja ta’ Santa Marija tal-Magħtab

  L-ewwel knisja nbniet fl-1500 u reġgħet inbniet qrib is-sena 1690.
 • Rettur

  Dun. David Gauci, Arċipriet
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am
 • Knisja ta’ San Ġakbu

  Inbniet fis-seklu sittax u ngħalqet fl-1658 flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja; infetħet mill-ġdid xi għoxrin sena wara.
 • Rettur

  Dun. David Gauci, Arċipriet
 • Quddies

  Fil-festa: 24 u 25 ta’ Lulju fis-7.30 pm

  Santwarju Ġesú Ħniena Divina (San Pawl tat-Tarġa)

  Rettur

  Kan. Dun Michael Agius

  Quddies

  Il-Ġimgħa: Adorazzjoni u Quddiesa bejn it-3.00pm u l-4.00pm
  Ġranet Ferjali – 8.30 am
  Is-Sibt: 6.45 pm
  Ħdud u Festi: 8.30am – 10.00am u  11.30am (Bl-Ingliż)

  Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa

  Il-Kappella San Pawl tat-Tarġa tinsab in-Naxxar fiz-Zona “San Pawl tat-Tarġa.” Hemm tradizzjoni antika ħafna li tgħid li din il-knisja tinsab fil-post fejn San Pawl ippriedka u nstema’ anke minn Għawdex. Il-Knisja li hemm illum inbniet fis-sena 1696, skond id-data li hemm fuq il-bieb tal-ġenb. Fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

  Rettur

  Kan. Dun Michael Agius

  Kappella Familja Mqaddsa (Sgħajtar)

  Rettur

  Dun Raymond Zammit

  Telefon

  21419515 – 79950440

  Quddies

  Ħdud u Festi: 8.15am u fl-10.15am
  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 7.00pm
  Is-Sibt: 6.00 pm u fis-7.30pm

  Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra

  Inbniet għall-ħabta tal-1500, u reġgħet inbniet fl-1690 bl-għajnuna tad-devoti tagħha li kienu jżuruha sikwit. Skond tradizzjoni qawwija, ċertu kavallier, kunjomu Xara, għamel wegħda lill-Madonna li jekk teħilsu mill-għarqa jibni kappella għad-unur tagħha. Malli qala l-grazzja temm il-wegħda li kien għamel u bena din il-kappella fil-kampanja tan-Naxxar.

  Rettur

  Kan. Dun Mikiel Agius

  Santwarju tal-Madonna tat-Triq

  Fl-1945 il-Markiż Scicluna ta lill-Ġizwiti d-dar tiegħu tan-Naxxar biex jużawha bħala novizzjat; madwar din id-dar qadima l-Ġizwiti tellgħu korp ta’ bini ġdid bejn 1950 u 1954. Il-kappella tad-dar hi dedikata lill-Madonna tat-Triq.

  Rettur

  P. Paul Chetcuti S.J.

  Telefon

  21410348,  21410349

  Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30am u 7.30am
  Ġranet Ferjali: 6.15am u 7.00am u 8.15am

  Kappella tal-Madonna tad-Duluri – Ċimiterju San Ġorġ

  Iċ-ċimiterju beda jimbena fl-1932 u tliet snin wara sar l-ewwel dfin fih.

  Quddies

  Mit-Tnejn sal-Ħamis: Ruzarju fl-4.30pm u Quddiesa fil-5.00pm
  Il-Ġimgħa: 4.30 pm
  Is-Sibtijiet: 7.45am
  Kull l-ewwel Tnejn tax-xahar: 10.00am (apparti l-quddies fil-5.00pm)
 • Kappella ta’ Ġesù Rxoxt – Residenza tal-Anzjani f’Hilltop Gardens

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 4.30 p.m.
  Is-Sibt: 5.00 p.m. u fis-7.00 p.m.
  Il-Ħadd: 10:30 a.m. (Malti) u fil-11:30 a.m. (bl-Ingliż)
 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella ta’ Santa Marija tax-Xagħra

  Indirizz:
  Triq F.W. Ryan, in-Naxxar

  Ħinijiet:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:
  9.00am – 12.00am
  4.00pm – 7.00pm

  Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa

  Indirizz:

  Triq San Pawl, in-Naxxar

  Ħinijiet:

  Il-Ġimgħa: 9.30am-10.30am