Is-Siġġiewi

 • Is-Siġġiewi

 • Is-Siġġiewi ilu parroċċa minn qabel is-sena 1436, iżda mill-knisja l-qadima ma fadalx ħlief parti minn xi kappella. Il-knisja li hemm illum bdiet timbena fl-1675 fuq disinn ta’ Lorenzo Gafà; tlestiet tlettax-il sena wara u ġiet dedikata lil San Nikola ta’ Bari. Fl-1862 tkabbret fuq disinn ta’ Dr. Nikol Zammit.

  Numru ta’ Parruċċani: 7,700

  Numru ta’ Familji: 2,500

 • Knisja Arċipretali Ta’ San Nikola Ta’ Bari

  Data tad-Dedikazzjoni 1 ta’ Mejju 1729

 • Arċipriet

  Dun Josef Mifsud

 • Uffiċċju Parrokkjali

  37 Triq il-Parroċċa

  Is-Siġġiewi SGW 1530

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa
  Sajf: 5.30pm – 6.30pm
  Xitwa: 4.30pm – 6.00pm

 • Telefon

  2146 0827

 • Presbiterju Parrokkjali

  • Dun Josef Mifsud, Arċipriet
  • Dun Nikol Aquilina
  • Dun Christopher Ellul
  • Rev Martin Micallef
  • Dun Ġorġ Grima
  • Mons. Danjel Schembri
  • Mons. Pawl Vella
 • Saċerdoti residenti fil-Parroċċa

  • Dun Dione Cutajar
  • Dun Joe Gatt
  • Mons. Lawrenz Mifsud
  • Dun Reuben Gauci
  • Dun Dunstan Xuereb

  Kunsill Pastorali Parrokkjali 

  President: Dun Josef Mifsud, Arċipriet

  Moderatur: Ms Doris Aquilina

  Segretarja: Ms Roberta Farrugia

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Josef Mifsud, Arċipriet

  Segretarju: Sur Joseph Agius

  Membri: Sur Charles Abela, Sur Carmel Abela, Sur Tarcisio Pace

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00 am; 5.30 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.15 u 6.30 pm

  Ġranet Ferjali: 5.30, 6.15, 7.00, 7.45 am; 6.30 pm

 • Knejjes Filjali

 • Ċentru Pastorali Trinità Qaddisa

  Iċ-Ċentru Pastorali nfetaħ biex jieħu ħsieb ħidma pastorali fost in-nies li joqogħdu f’parti ġdida tar-raħal.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.15 am

  Nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa: 7.00 am.

 • Knisja ta’ San Mark

  Il-knisja nbniet fl-1608 flok knisja oħra aktar antika dedikata lil San Ġwann l-Evanġelista.

 • Rettur

  Dun Ġorġ Grima

 • Quddies

  Ġranet Ferjali: 8.00 am

 • Knisja tal-Madonna tal-Provvidenza

  Il-knisja tinsab fejn fl-antik kien hemm ir-raħal ta’ Ħal Kbir u l-knisja ta’ dan ir-raħal kienet dedikata lill-ħarba fl-Eġittu; il-knisja ingħalqet mill-Isqof Alpheran iżda reġgħet inbniet fl-1747 u ġiet imbierka fl-1753. Fl-1815 inbnielha portiku biex tissaħħaħ wara l-ħsarat li ġarrbet mis-sajjetti u minn terrimot. Issir il-festa fil-15 ta’ Awissu.

 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ħax-Xluq

  Il-knisja nbniet fis-seklu ħmistax, iżda mir-raħal ta’ Ħax-Xluq ma fadal xejn ħlief palazz li llum hu razzett imdawwar bl-għelieqi : issir il-festa l-Ħadd wara l-15 ta’ Awissu.

 • Knisja tal-Madonna tal-Karmnu fil-Fawwara

  Il-knisja hi proprjetà tal-fratellanza tal-Karità fil-knisja ta’ San Pawl, il-Belt (legat Gerolamo Ciantar). Il-fratellanza tiċċelebra l-festa l-Ħadd wara s-16 ta’ Lulju.

 • Dar tal-Providenza

  Fl-1962 l-Azzjoni Kattolika Maltija ħadet mingħand in-Navy ingliża ir-Rest Camp li kellha fis-Siġġiewi biex iservi bħala post għas-“summer camps” li dak iż-żmien l-Azzjoni Kattolika kienet torganizza għall-aspiranti tagħha. Fl-1965 beda x-xogħol ħa jseħħ il-ħsieb ta’ Mons. Dun Mikiel Azzopardi li jinbnew blokki ta’ bini ha jkunu xi ħaġa bħall-Istitut li San Ġużepp Cottolengo kien waqqaf f’Turin. Illum fid-Dar tal-Provvidenza hemm il-Villa Mons. Gonzi għaż-żgħar, il-Villa Papa Luciani għal dawk li huma awtonomi, u l-Villa Papa Giovanni għall-kbar.

  Director

  Dun Martin Micallef

 • Quddies

  Sibtijiet, Ħdud u Festi: 10.00 am
  Ġranet Ferjali: 4.00 pm (barra l-Erbgħa)
  L-Erbgħa: 9.30am

 • Kappella tal-Lunzjata fil-Fawwara

  Il-kappella nbniet fl-1619 iżda l-Isqof Balaguer għalaqha fl-1658. Inbniet mill-ġdid fl-1716 u tinsab fuq Ġebel Ciantar fid-daħla tal-Fawwara.

 • Kappella tal-Lunzjata ta’ l-Għolja

  Inbniet fl-1430 mill-Kan. Bartilmew Tonna, reġgħet inbniet fl-1464 u reġgħet inbniet ukoll fl-1650; iġġarfet bit-terrimot tal-1693 iżda s-sena ta’ wara nbniet mill-ġdid bi flus in-nies tax-xwieni; terrimot ieħor reġa’ ġarrafha fl-1856, u nbniet mill-ġdid sena wara.

 • Kappella ta’ San Ġwann Battista

  Il-knisja nbniet għall-habta tas-sena 1730 u magħha nbniet dar għar-rettur u sptar tal-Kapuċċini. Fi żmien il-gwerra serviet bħala knisja għall-Kapuċċini rifuġjati fis-Siġġiewi. Il-festa’ ssir l-aħħar Ħadd ta’ Awissu.

 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ċwejra

  Il-knisja bnewha d-Duminkani tal-Birgu fl-1742 fuq biċċa art li tahielhom il-Granmastru Despuig.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella ta’ San Ġwann

  Indirizz:

  Pjazza San Nikola, Siġġiewi

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  6.00am – 10.00pm