L-Iklin

 • L-Iklin kien jifforma parti mill-Parroċċa ta’ Ħal Lija. B’digriet tal-25 ta’ Jannar 2003 ġiet imwaqqfa bħala Zona Pastorali Awtonoma, b’effett mill-15 ta’ Frar 2003. Imbagħad fid-19 ta’ Marzu 2005 twaqqfet bħala Parroċċa. L-ewwel kappillan kien Mons. Karm Aquilina.

  Numru ta’ Parruċċani: 3,200

  Numru ta’ Familji: 950

 • Knisja Parrokkjali Familja Mqaddsa

 • Kappillan

  Dun Keith Bonnici

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Ċentru Pastorali

  Pjazza Ninu Cremona

  L-Iklin IKL 1302

 • Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju

  Il-Ħamis:

  9.00 am – 11.00 am (Segreterija)

  Is-Sibt:

  7.15am – 10.30am (Kappillan u Segreterija)

 • Telefon

  2142 3003 Uffiċċju

  7997 2444  Mobile

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Keith Bonnici, Kappillan

  Mons. Anton Vella

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Keith Bonnici, Kappillan
  Moderatriċi: Ms Jackie Mallia

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  Moderatur: Mr Anthony Sammut
  Segretarja: Ms Josette Cremona

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.30am, 10.00am, 11.15 am u 6.00 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm, 7.45 pm

  Ġranet Ferjali: 6.45am u 6.15 pm

  Il-Ħamis u s-Sibt: 8.30am