L-Imġarr

 • In-nies ta’ l-Imġarr, minħabba ‘l bogħod li kellhom għall-knisja, kienu ilhom jixtiequ li l-knisja ż-żgħira ta’ Santa Marija li kellhom fir-raħal issir parroċċa; ix-xewqa tagħhom seħħet fl-1898, u minnufih bdew jaħsbu għall-bini ta’ knisja ġdida: bix-xogħol u t-tħabrik tan-nies kollha tar-raħal il-knisja tlestiet fis-sena 1946.

 • Numru ta’ parruċċani: 3,900

  Numru ta’ familji: 1,400

 • Parroċċa ta’ Santa Marija

 • Kappillan tal-Parroċċa

  Dun George J. Schembri

 • Uffiċċju Parrokkjali

  47, Triq Dun Edgar,

  Mġarr MĠR 1340

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn 

  9.00 – 11.00 am

  L-Ġimgħa

  4.00 –  6.00 pm

 • Telefon

  21 57 25 78

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun George J. Schembri, Kappillan

  Mons. Alwiġ Deguara

  Dun Jimmy Bonnici

  Dun Lawrenz Gauci

 • Saċerdoti oħra residenti fil-Parroċċa

  Mons. Alfred Vella

  Dun Edgar Vella

  Dun Mario Said

  Dun Noel Vassallo

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun George J. Schembri, Kappillan

  Moderatur: Mrs Mary Vella

  ​Segretarja: Miss Agnes Camilleri

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 5.30; 7.00; (7.30 am S. Anna) 9.00; 10.30 am; 5.00 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 7.00 pm

  Ġranet Ferjali: 7.30 am; 7.00 pm

 • Knejjes Filjali

 • Knisja tal-Madonna Hodegitria (Ta’ Binġemma)

  Il-knisja li tinsab f’Binġemma, fuq l-irdum, inbniet fis-seklu sbatax; qed jieħdu ħsiebha l-Patrijiet tas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl (M.S.S.P.)

 • Rettur

  Fr Karm Borg MSSP

 • Telefon

  21572578

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 11.30 am

 • Knisja ta’ Sant’Anna fiż-Żebbiegħ

  Kienet ilha tinħass il-ħtieġa li tinbena knisja n-naħa taż-“Żebbiegħ” li kien qed jiżviluppa sewwa. Illum hemm knisja dedikata lil Sant’Anna. Fiha jistgħu jsiru żwiġijiet.

 • Rettur

  Dun Jimmy Bonnici

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30 am

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa tal-Imġarr

  Indirizz

  Triq il-Kurat Chetcuti (taħt il-Knisja Parrokkjali)

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  Kuljum: 6.30am – 8.30pm