L-Imtarfa

 • Parroċċa dedikata lil Santa Luċija Verġni u Martri

 • L-Imtarfa, li qabel kienet tagħmel parti mill-Parroċċa tar-Rabat, rat żjieda fil-popolazzjoni f’dawn l-aħħar snin. Għal żmien twil kienet tintuża l-knisja ta’ Santa Luċija għan-nies li joqogħdu fl-Imtarfa, knisja li nbniet għall-habta tas-sena 1460. Imbagħad wara li telqu l-Ingliżi minn Malta, għall-ħabta ta’ l-1980, flok il-knisja ta’ Santa Lucija, bdiet tintuża l-knisja ta’ San Oswald li kienet il-knisja ta’ l-isptar militari ta’ l-ingliżi. Imbagħad inħass il-bżonn ta’ Ċentru Pastorali u ta’ Knisja ġdida u ikbar. Fid-19 ta’ April 2000 l-Imtarfa saret Zona Awtonoma u fit-8 ta’ Diċembru 2004 ġiet dikjarata Parroċċa.

  ​Numru ta’ Parruċċani: 2,500
  Numru ta’ Familji: 800

 • Kappillan

  Dun René Vella

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Ċentru Parrokkjali Santa Luċija
  Triq ir-Riġmenti Maltin
  Imtarfa MTF 1540

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta
  9.00 – 10.30 am
  Il-Ħamis
  5.00 – 6.30 pm

 • Telefon

  2145 4234

   

 •  

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun René Vella, Kappillan
  Mons Joe Magro

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun René Vella, Kappillan

  Segretarja: Mrs Nathalie Heywood

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun René Vella, Kappillan

  Segretarju: Sur Charles Bugeja

 • Quddies fil-Parroċċa (fiċ-Ċentru)

  Ħdud u Festi: 9.00am, 11.00 a.m u 6.30 pm
  Sibtijiet filgħaxija: 6.30 pm
  Granet Ferjali: 7.45 am

 • Quddies fil-Kappella ta’ San Oswald

  Ħdud u Festi: 8.00 am
  Ġranet Ferjali: 6.30 pm
  Sibt filgħodu: 8.00 am