Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Ta’ Xbiex

Il-Patrijiet Karmelitani Tereżjani bdew jibnu l-kunvent tagħhom f’ Ta’ Xbiex fl-1948 fuq biċċa art li ġiet mogħtija lilhom mill-Baruni Pietro Paolo Testaferrata Moroni Viani. Il-knisja bdiet tintuża fl-1958 u saret Parroċċa fl-ewwel ta’ Ġunju 1969. Ġiet ikkonsagrata fl-1 ta’ Ġunju 1989.

Numru ta’ Parruċċani: 2,220

Numru ta’ Familji: 700

Knisja Parrokkjali Ta’ San Ġwann Tas-Salib

Data tad-Dedikazzjoni: 1 ta’ Ġunju 1989

Kappillan

Patri Salvinu Spagnol O.C.D.

Uffiċċju Parrokkjali

16 Vjal Sir Temi Żammit,

Ta’ Xbiex

XBX 1015

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn u l-Ġimgħa:

5:00 – 7:00 pm

L-Erbgħa:

9:00 – 10:00 am

Telefon

2131 7001 Uffiċċju

2133 2280 Kunvent

E-mail

parrocca.ta’xbiex@maltadiocese.org

Website

www.stjohnofthecross.net

Facebook

St John of the Cross Parish Church Ta’ Xbiex

Presbiterju Parrokkjali

Patri Salvinu Spagnol O.C.D., Kappillan
Patri Alfred Vassallo O.C.D., Viċi
Patri Elija Mifsud O.C.D.

Quddies

Ħdud u festi: 7:00, 8:30, 11:30am; 6:00pm

Sibtijiet filgħaxija: 6:00pm

Ġranet Ferjali: 7:15, 8:30am; 6:00pm