Ta’ Xbiex

 • Il-Patrijiet Karmelitani Tereżjani bdew jibnu l-kunvent tagħhom f’ Ta’ Xbiex fl-1948 fuq biċċa art li ġiet mogħtija lilhom mill-Baruni Pietro Paolo Testaferrata Moroni Viani. Il-knisja bdiet tintuża fl-1958 u saret Parroċċa fl-ewwel ta’ Ġunju 1969. Ġiet ikkonsagrata fl-1 ta’ Ġunju 1989.

  Numru ta’ Parruċċani: 2,200

  Numru ta’ Familji: 720

 • Knisja Parrokkjali Ta’ San Ġwann Tas-Salib

  Data tad-Dedikazzjoni: 1 ta’ Ġunju 1989

 • Kappillan

  Patri Salvinu Spagnol O.C.D.

 • Uffiċċju Parrokkjali

  16 Vjal Sir Temi Żammit,

  Ta’ Xbiex

  XBX 1015

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ġimgħa:

  5.00 – 7.00pm

  L-Erbgħa:

  9.00 – 10.00am

 • Telefon

  2131 7001 Uffiċċju

  2133 2280 Kunvent

 • Presbiterju Parrokkjali

  Patri Salvinu Spagnol O.C.D., Kappillan
  Patri Alfred Vassallo O.C.D., Viċi
  Patri Emanuel Schembri O.C.D., Pirjol
 • Quddies

  Ħdud u festi: 7.00, 8.30, 10.00 (bl-Ingliż) 11.30am; 6.00pm

  Sibtijiet filgħaxija: 6.00pm

  Ġranet Ferjali: 7.15, 8.30am; 6.00pm