L-Ibraġ

 • Tal-Ibraġ

 • Il-Knisja Tal-Ibraġ inbniet fl-1966, u b’digriet tas-6 ta’ Novembru 1998, twaqqfet iz-zona awtonoma ġdida maqtugħa mill-parroċċi ta’ B’Kara, San Ġiljan u Ħal Għargħur. Fl-4 ta’ April 1999 saret Parroċċa, u llum tiġbor fiha l-oqsma ta’ St Andrews, Swieqi, Tal-Ibraġ, Upper Gardens, High Ridge, Victoria Gardens u Madliena.
  Numru ta’ Parruċċani: 12,000
  Numru tal-Familji: 4,000
 • Parroċċa Marija Immakulata, Omm Il-Knisja

   

  Kappillan

  Dun Blake Camilleri
 • Uffiċċju Parrokkjali

  Knisja Tal-Ibraġ
  Triq l-Ibraġ
  Swieqi
  SWQ 2031

  Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, it-Tlieta u l-Ġimgħa: 4.30 -6.00pm
  L-Erbgħa: 8.30 – 10.00am
  Is-Sibt: 9.30 – 11.00am

  Telefon

  21370196, 79988460

  Email

  Website

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Blake Camilleri 
  Dun James Saydon
  Mons. Victor Grech

  Kunsill Ekonomiku 

  President: Dun Blake Camilleri
  Segretarju: Sur Richard Cachia
 • Saċerdoti li jagħtu servizz fil-parroċċa

  Fr John Scicluna S.J.
  Mons. Victor Grech
   

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.15, 8.30, 9.45, 11.00 am , 12.15 pm bl-ingliż, 6.30 pm
  Festi pubbliċi: 7.00, 8.00 am u 6.30 pm
  Ġranet Ferjali: 7.00, 8.00 am u 6.30 pm
  Sibtijiet: 9.00 am, 5.15 pm, 6.30 pm
 • Knejjes Oħra

 • Knisja ta’ Santa Marija Maddalena

  Fuq l-għolja tal-Madliena sa mis-sena 1490 kien hemm knisja ddedikata lil Santa Marija Maddalena; din ingħalqet fis-sena 1659 mill-Isqof Balaguer flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1880.
 • Rettur

  Kappillan
 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Parroċċa tal-Ibraġ

  Indirizz:

  Triq tal-Ibraġ, Tal-Ibraġ

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  7.00am – 10.00pm