Tas-Sliema (Ġesù Nazzarenu)

 • Il-Knisja Ta’ Ġesù Nazzarenu nbiet mill-Markiż Ermolao Zimmermann Barbaro Di San Giorgio u ġiet konsasgrata fis-sena 1895; fis-sena 1908 il-knisja ġiet fdata lill-Patrijiet Dumnikani u fl-1973 saret knisja parrokkjali.
  Numru ta’ Parruċċani: 2,000
  Numru ta’ Familji: 440
 • Parroċċa dedikata lil Ġesù Nazzarenu

  Data tad-dedikazzjoni 2 ta’ Lulju 1895
 • Kappillan

  Patri Joe Cilia, OP
 • Uffiċċju Parrokkjali

  Kunvent Tan-Nazzarenu
  Ix-Xatt Ta’ Tignè
  tas-Sliema SLM 3010
 • Ħinijiet ta’l-Uffiċċju

  L-Erbgħa u l-Ġimgħa 
  5.00 pm – 6.30 pm
  Is-Sibt
  8.30 -10.30 am
 • Telefon

  2131 6191 Uffiċċju
  2133 1096 Kunvent

   

   

  Mobile
  99316191
 • Presbiterju Parrokkjali

  P. Joe Cilia OP, Kappillan u Pirjol

  P. Lino Frendo OP
  P. Salv Galea OP
  P. Duminku Scerri
  P. Carmel Tabone
  P. Marius Zerafa
  P. Joe Vassallo
  Bro. Anton Mifsud

  Kunsil Pastorali Parrokkjali

  President: P. Joe Cilia, Kappillan
  Moderatur: Ms Lizette Said Pullicino
  Segratarja: Ms Josette Vella
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 am (Bl-Ingliż), 7.00 pm
  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm (xitwa); 7.00 pm (sajf)
  Ġranet Ferjali: 7.00, 8.30 u 6.30 pm (xitwa); 7.00 pm (sajf)
  Btajjel pubbliċi: 7.00, 8.30, 10.00 am, 11:30 am (Bl-Ingliż) u 6.30 pm (xitwa), 7.00 pm (sajf)