Tas-Sliema (Madonna tas-Sacro Cuor)

 • Fl-1872 qassis mill-Belt, Dun Pawl Vella D.D. kellu dar ta’ villeġjatura f’ Tas-Sliema. Hu beda jitħabat biex jibni knisja fuq art imħollija mill-Kapitlu Kattidral apposta. Il-Knisja bdiet tinbeda fl-1877 u ddedikatha lis-Sinjura tagħna tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. Illum magħrufa Madonna tas-Sacro Cuor. Il-bini tlesta f’ Ġunju 1881. F’ Novembru tal-istess sena ġiet mogħtija lill-Patrijiet Franġiskani Minuri. Saret Parroċċa fl-1918.

  Numru tal-parruċċani: 3,860

  Numru tal-familji: 1,467

  Kappillan

  P. Paul Attard O.F.M.

  Uffiċċju Parrokkjali

  Triq Dun Pawl Vella

  Tas-Sliema SLM 1184

  Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn:

  5.00 – 7.00 pm

  L-Erbgħa:

  9.30 – 10.30 am

  E-mail

  Website

  Telefon

  Uffiċċju: 2131 3505

  Kunvent: 2133 1183

  Presbiterju Parrokkjali

  P. Paul Attard O.F.M, Kappillan
  P. Pawl Galea O.F.M., Gwardjan u Viċi
  P. Clive Camilleri O.F.M., Viċi
  P. Eddie Pace O.F.M., Viċi
  P. Norbert Ellul-Vincenti O.F.M., Viċi
  P. Mark Enriquez O.F.M.

  Fra Lorrie Zerafa O.F.M.

  P. Sandro Overend

   

  Saċerdoti residenti fil-parroċċa

  Dun Noel Vella

  Dun Mark Sultana

  Il-Komunità Salesjana

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: P. Pawl Attard O.F.M

  Moderatur: Sur Patrick Spiteri

  Segretarja: Ms Rita Vella Brincat

  Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 9.30 (Tfal), 11.00am; 6.30pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00pm u 6.30pm.

  Granet Ferjali: 6.30, 7.30, 9.00am; 6.00pm (ħin tax-xitwa), 6.30 pm (ħin tas-sajf)

  Kappella Tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù

  Il-kappella ta’ l-iskola San Franġisk tas-Sorijiet Franġiskani Tal-Qalb Ta’ Ġesù hi miftuħa għan-nies u fiha kuljum hemm quddiesa.

   

  Quddies

  Fil-jiem ta’ l-iskola: 6.15am

  Fil-jiem l-oħra: 6.45am

  Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella “Il-Mulej Blata tiegħi”

  Indirizz:

  Triq Dun Pawl Vella, SLM 1184

  (ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali)

  ​Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Kuljum mit-8.00am sat-8.00pm