SEJJAĦTLI – fuq Favourite TV nhar il-Ħamis 26 ta’ Mejju 2011 fid-9.00pm b’repetizzjoni l- repetizzjoni l-Ħadd fl-4.00pm

Tema: Il-Proġett ta’ Envanġelizzazzjoni Ġdida

Preżentazzjoni: Joyce Cassar bil-parteċipazzjoni ta’ Fr Rene’ Camilleri, il-mistieden residenti ta’ kull ġimgħa.

Infomazzjoni:  din il-ġimgħa ser jiddiskutu “l-Proġett ta’ Evanġelizzazzjoni Ġdida” li tant jitkellem dwarha il-Papa Benedittu XVI.  Fil-fatt din l-ideja kienet l-ewwel  ħaġa li xtaq jintroduċi fil-pontifikat tiegħu sitt snin ilu.   Xi tfisser Evanġelizzazzjoni Ġdida?  Għaliex ġdida?   Dan ifisser il-mod ta’ kif wieħed jevanġelizza jinbidel?

Fr Joe Inguanez ukoll din il-ġimgħa jitkellem dwar din l-Evanġelizzazzjoni Ġdida f’forma ta’ features li jikteb kull ġimgħa.

UĊUĦ live fuq NET TV nhar l-Erbgħa  25 ta’ Mejju bejn 8.30pm u 10.00pm.

Tema: Il-familja.

Preżentazzjoni: Marthese Brincat

Informazzjoni: Flimkien mal-mistiedna tagħha ser tħares lejn il-familja magħquda, mill-lenti soċjali, morali u anke psikoloġika.

Dan u aktar fil-programm ta’ din il-ġimgħa.   Mistiedna ser jitkellmu dwar dan, waqt li Fr Peter Serracino Inglott jikteb script interessanti u Alfred Mallia wkoll jikteb silta ddrammattizzata qasira biex tkompli ssaħħaħ is-suġġett.

UĊUĦ jixxandar ‘live’ biex intom it-telespettaturi tkunu tistgħu tipparteċipaw billi ċċemplu jew tibgħatu sms.

Marthese Brincat tilqa’ l-kummenti tagħkom waqt l-intervisti li jsiru fl-istudios ma’ tlett mistiedna differenti li wara li jitkellmu dwarhom, jagħtu l-ideja tagħhom dwar is-suġġett


BIL-KELMA T-TAJBA – fuq ONE TV nhar il-ĦAMIS 26 ta’ Mejju fil-5.00PM b’REPETIZZJONI L-ĦADD  fis-7.00am

Preżentazzjoni: Edward Wright

Evangelju: Is-6 Ħadd ta’ l-Għid

Informazzjoni: Mhux dejjem ikun faċli li ssib kappelli li għandhom storja interessanti ħafna imma f’dan il-programm, Edward Wright, permezz tal-kuntatti li jagħmel  jirnexxielu jsibhom u jsib in-nies jew l-espert biex jagħti dan it-tagħrif.

Fr Marcello Ghirlando wkoll mhux dejjem ikun faċli li jsib tagħrif storiku differenti minn vanġelu u ieħor, għax xi kultant vanġelu ta’ ġimgħa jsegwi vanġelu ieħor.  Imma bl-esperjenza  li għandu kemm ta’ l-Art Mqaddsa u anke tal-Bibbja, jirnexxielu jagħmel dan.

Għal din il-ġimgħa wkoll Edward ser jitkellem mal-kappillan tal-belt jew raħal li ser iżur biex naraw kif nistgħu ngħixu l-ħajja nisranija fid-dawl ta’ l-evanġelju.


GĦAŻLIET ‘live’ fuq Education 22 nhar it-Tlieta  24 ta’ Mejju 2011 – fid- 9.00pm b’repetizzjoni il-Ħamis fil-11.00am, il-Ħadd fl-4.30pm u it-Tnejn fin 12.30pm

Tema:Il-familja.

Prezentazzjoni: Christine Delicata

Informazzjoni: Christine Delicata ser tħares lejn l-aspetti posittivi ta’ familja magħquda.  Hija ser tħares lejn il-ġid li joħroġ meta l-familja tkun magħquda, kemm għall-familja nnfisha, kif ukoll għas-soċjeta’ inġenerali.

Peres li dan huwa programm ‘live’ t-telespettaturi huma mħeġġin li jwasslu l-opinjoni tagħhom billi jċemplu waqt il-programm jew inkella jibgħatu sms.


Sejjaħtli, Uċuħ, Bil-Kelma t-Tajba u Għażliet huma produzzjonijiet ta’ ĊAM Productions international taħt id-direzzjoni ta’ Fr. Louis Mallia mssp.

Aktar informazzjoni dwar dawn il-programmi tista’ tinstab fis-sit www.camcpi.org li huwa sit mimli informazzjoni interessanti inkluż informazzjoni dwar il-programmi li jittellgħu minn ĊPi u dwar l-attivitajiet li jkunu għaddejjin fiċ-Ċentru Animazzjoni Missjunarja (CAM).