• B’effett mit-2 t’Ottubru 2015, il-Quddiesa fil-kappella ddedikata lil San Kalċedonju, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, ser tibda ssir fis-7:30 a.m., mit-Tnejn sal-Ġimgħa minbarra l-Ħamis. Il-pubbliku, speċjalment dawk li jgħixu jew jaħdmu fil-viċinanzi huma mistiedna jattendu.