Nhar is-Sibt 25 ta’ Mejju 2013, l-Arċisqof iċċelebra quddiesa fil-knisja parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu, Tas-Sliema, għall-ftuħ tal-Viżta Pastorali.

Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt. Tel: 21236723. Email: [email protected]