• Wara diversi rapporti li saru dwar ‘Quddies’ f’lukandi partikulari, il-Kurja tal-Arċisqof tixtieq tavża lill-pubbliku li Mario Clayton Camilleri (ritratt) mhuwiex saċerdot tal-Knisja Kattolika u ma jiċċelebrax Quddiesa tal-Knisja Kattolika.