L-inqas li hu mistenni

L-inqas li hu mistenni mill-bniedem

mhux li kull persuna

tiġi ttrattata bir-rispett

u jkollha l-istess dritt għall-ħajja?

L-inqas li hu mistenni mill-bniedem

mhux li kull persuna

tkun ħielsa

u kapaċi toħloq

mingħajr ma tkun maħkuma

mill-flus, mir-reliġjonijiet jew mill-istati?

L-inqas li hu mistenni mill-bniedem

mhux li l-art nibżgħu għaliha

bħala ħaġa sagra,

inħarsuha u nsebbħuha

biex tibqa’ l-ambjent

li nistagħġbu bih,

imħejji minn Alla

għal dawk kollha

li jgħixu fih?

Biddlilna qlubna, Mulej,

u mexxina fi triqtek

li fiha,

il-maħfra li tingħata

saħansitra lill-għedewwa,

ir-rigal tal-persuna

li tissallab għal ħaddieħor

u l-mewt tal-persuna għaliha nnifisha

biex ixerred l-hena u l-kuntentizza,

isawbu fil-persuna Spirtu tant qawwi

li minn persuna li kapaċi tagħti biss

l-inqas li hu mistenni

issir persuna mimlija bl-Imħabba divina bla tarf!