Il-Kummissjoni Teoloġika tal-Knisja f’Malta ħejjiet ktejjeb b’tagħlim tal-Papa Benedittu XVI. Fi kliem il-President tal-Kummissjoni Teologika, Dun Hector Scerri dan il-ktejjeb ghandu jghin lill-Insara biex matul ir-Randan ihejju ruhhom ghall-Ghid il-Kbir u għaż-Żjara f’Malta tal-Papa Benedittu XVI permezz ta’ kitbiet u diskorsi tal-Papa nnifsu.  Dan il-ktejjeb huwa mqassam fi tmintax-il skema li kollha jisiltu aspett partikolari mit-tagħlim tal-Papa.

AGĦFAS HAWN hawn biex tniżżel il-ktieb ‘SKEMI BI TĦEJJIJA GĦAŻ-ŻJARA TAL-PAPA’.

Għal aktar informazzjoni dwar iż-Żjara tal-Papa f’Malta żur is-sit: www.popemalta.org