• Illum, 19 ta’ Marzu, fil-festa ta’ San Ġużepp, noffru din it-talba:
  • O San Ġużepp, bik u permezz tiegħek,
   aħna nbierku lill-Mulej.
   Huwa għażlek minn fost l-irġiel kollha
   biex tkun ir-raġel kast ta’ Marija,
   dak li qagħad fuq l-għatba tal-misteru
   tal-maternità tagħha,
   u li warajha laqa’ din il-maternità bil-fidi
   bħala opra tal-Ispirtu s-Santu.

   Inti tajt lil Ġesù l-paternità legali mill-familja ta’ David.
   Inti li ħarist bla heda u bl-akbar għożża 
   kemm lill-Omm kif ukoll lill-Iben
   biex ħajjithom kienet dejjem fiż-żgur
   u biex il-missjoni tagħhom setgħet titwettaq bla xkiel.

 • Ġesù Salvatur ried jissottometti lilu nnifsu
  lejk bħalma jagħmel kull tifel tul it-tfulija u 
  l-addoloxxenza tiegħu, u rċieva mingħandek
  it-tagħlim tal-ħajja umana,
  filwaqt li inti qsamt miegħu l-ħajja tiegħu
  fl-adorazzjoni tal-misteru tiegħu.

  Inti issa qiegħed biswitu, u għaldaqstant nitolbuk biex
  tkompli tipproteġi l-Knisja kollha,
  il-familja li twieldet mis-salvazzjoni li ġabilna Ġesù.
  Aħseb fil-bżonnijiet spiritwali u materjali ta’ dawk
  kollha li jirrikorru għall-interċessjoni tiegħek.

  Ftakar fil-familji u b’mod partikolari fil-fqar:
  bis-saħħa tiegħek huma żgur li jsibu ruħhom
  taħt il-ħarsa ta’ Marija u f’idejn Ġesù
  li jidħol għalihom.

  Ammen.