Applikazzjoni għad-Dħul fil-Kinder 1 fl-Iskola St Francis Nadur, Għawdex

L-Applikazzjonijiet intlaqgħu sas-16 ta’ Settembru 2021 u issa huma magħluqa.

Għal aktar informazzjoni żur https://knisja.mt/skejjel-tal-knisja