Arkivji mensili: Awwissu 2018

Stqarrija mill-Arċidjoċesi ta’ Malta dwar Dun Felix Cini

 • L‑Uffiċċju Komunikazzjoni jirreferi għall‑artikli ppubblikati fil-midja f’dawn l‑aħħar 48 siegħa dwar Dun Felix Cini, saċerdot ta’ nazzjonalità Maltija inkardinat fid‑Djoċesi ta’ Grosseto, l‑Italja. Fid‑dawl tal‑kunsiderazzjonijiet li tqajmu, qed issir din il‑kjarifika fl‑aħjar interess tal‑komunità.

  1. Fl‑2008, sar proċess kanoniku mis‑Santa Sede li ddetermina li Dun Cini ma ngħatax il‑piena li twassal għat‑tkeċċija mis‑saċerdozju u għalhekk jibqa’ saċerdot tal‑Knisja Kattolika…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Awwissu

 • Il-Martirju ta’ San Ġwanni l-Battista

  San Mark 6:17-29 

  F’dak iż-żmien: Erodi bagħat jarresta ’l Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba f’Erodja, mart ħuħ Filippu, billi kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu: “Ma tistax iżżommha int il-mara ta’ ħuk.” Għalhekk Erodja saret tobogħdu u kienet trid toqtlu, imma ma kinitx tista’, għax Erodi, li kien jaf x’raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni, kien jibża minnu: u kien iħarsu mill-għawġ, u kien iħobb joqgħod jisimgħu, għad li kien jibqa’ mħasseb ħafna wara li jisimgħu…

 • Kompli aqra »

“Kulħadd jista’ jsalva” – L-Arċisqof fil-festa ta’ San Bartilmew

Omelija waqt Quddiesa fil-festa ta' San Bartilmew

 •  

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   


 • Il-Knisja Parrokkjali, Ħal Għargħur

  26 ta’ Awwissu 2018

  Il-koppja ħelwa minn Kana tal-Galilija—raħal ċkejken ħelu mibni f’ambjent li jixbah ħafna lil tagħna, imdawwar mis-siġar tal-ħarrub, bis-siġar tat-tin, il-qasab li jindikalek li hemm l-ilma, imdawar bid-dwieli— tweldilha tifel.

  Xi jfisser isem San Bartilmew? …

 • Kompli aqra »

Jekk membru wieħed isofri…

An article by the Head of the Church's Safeguarding Commission, Andrew Azzopardi, published on The Sunday Times of Malta

 • There is no greater issue in the Catholic Church today than that of child abuse. The Church’s credibility and future depend on how this problem is handled and solved.

  The Pennsylvania Grand Jury report detailing claims of sexual abuse of over 1,000 children by 301 priests makes for very painful reading. The accounts are truly horrific and display the pain and suffering experienced by victims…

 • Kompli aqra »

L-ewtanasja tieħu l-ħajja ta’ tlitt itfal fil-Belġjum

 • A recent report in Belgium noted that legal euthanasia there has claimed the lives of three children in the past two years. The response in Belgium? A big yawn.

  “The report of the control commision has provoked not one article in the press, and no comments at all,” said Willem Lemmens, Professor of Modern Philosophy and Ethics at the University of Antwerp…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Awwissu

 • San Mattew 23:23-26 

  F’dak iż-żmien, Ġesù waqt li kien qed jitkellem qal: “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nagħniegħ u l-busbies u l-kemmun, u mbagħad tagħlqu għajnejkom għal dak li hu l-aqwa fil-Liġi, jiġifieri, il-ġustizzja u l-ħniena u s-sinċerità! Dawn kien imisskom tagħmlu, bla ma tħallu l-oħrajn barra, ja mexxejja għomja, li ma tħallux nemusa tgħaddi mill-passatur, biex imbagħad tibilgħu ġemel! …

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Sibt ħafna fidi fl-Irlanda!

 • “I have found so much faith in Ireland,” Pope Francis said at the end of his two-day visit to the land of Saints and Scholars. “The Irish have suffered so much from the scandals, but they know how to distinguish the truth from half-truths,” he said, reciting the words spoken to him by an unnamed Bishop a few hours earlier…

 • Kompli aqra »

Il-laqgħa li jmiss tal-familji ser issir f’Ruma fl-2021

 • Respectful of tradition, the announcement came at the end of the closing Mass. The name of the venue for the next World Day of Families is a closely-guarded secret, known only by a handful of people, including the Pope, who has to approve the decision, and the Prefect of the Vatican Dicastery for Laity, Family and Life, which has the responsibility of organizing the event…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Awwissu

 • San Mattew 23:13-22 

  F’dak iż-żmien, Ġesù beda jitkellem u jgħid: “Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tagħlqu s-Saltna tas-Smewwiet għall-bnedmin, u la intom ma tidħlu fiha u lanqas tħallu lil ħaddieħor li jkun irid jidħol!

  Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom taqsmu l-ibħra u dduru d-dinja kollha biex iddawru bniedem għar-reliġjon tagħkom, u meta tiġbduh għal magħkom tagħmluh bniedem ħaqqu l-infern darbtejn aktar minnkom! …

 • Kompli aqra »

Il-Papa fl-Irlanda: Il-familji jistgħu jgħinu biex il-ħolma ta’ Alla ssir realtà

 • Months of preparation went into creating the event considered one of the highlights of the World Meeting of Families 2018: the Festival of Families that was celebrated in Dublin’s Croke Park Stadium on Saturday evening together with some 70,000 people. Even the stage design reflected an ideal “circle of encounter” where families could sit close to Pope Francis while sharing their testimonies and enjoying the performances…

 • Kompli aqra »