Stqarrijiet għall-Istampa

2021


02/12/2021 - Ippubblikat ‘Annetto Depasquale – Wirt għażiż tal-Knisja f’Malta’

Ġabra ta' rakkonti, ritratti u kitbiet fl-10 sena mill-mewt tiegħu Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/12/2021 - Dibattitu parlamentari mgħaġġel li ħoloq qafas regolatorju dgħajjef ħafna

Il-membri parlamentari tal-Gvern għandhom ikollhom vot ħieles fuq il-liġi tal-kannabis


28/11/2021 - Filmat: Għajnuna lill-ommijiet li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli waqt it-tqala

Servizz offrut lill-ġenituri minn entitajiet differenti Dar Nazaret, Ħal Tarxien


24/11/2021 - Stqarrija dwar l-attivitajiet reliġjużi approvati mill-Kurja


17/11/2021 - Ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re

Terġa' ssir l-Assemblea Djoċesana annwali


16/11/2021 - 22 entità b’position paper lill-membri parlamentari dwar l-użu rikreattiv tal-kannabis

Jappellaw għal dibattitu matur u riċerkat


15/11/2021 - Aktar minn 1,800 post vakanti għall-istudenti fl-iskejjel tal-Knisja

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja f'Malta u Għawdex fl-2022


12/11/2021 - Kumitat ġdid tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja


06/11/2021 - It-tmiem tal-ippjanar f’Malta?

Riflessjoni mill-Kummissjoni Ambjent għall-Jum Dinji tal-Ippjanar Urban 2021


30/10/2021 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Novembru 2021


28/10/2021 - Żewġ kandidati ġodda għas-saċerdozju


20/10/2021 - L-involviment taż-żgħażagħ akbar fil-komunità milli fil-politika

Riċerka mid-DISCERN dwar xejriet fost iż-żgħażagħ


18/10/2021 - Baġit 2022: Lil hinn min-numri


15/10/2021 - Ftehim bejn il-Knisja u l-privat li se jwassal għat-twaqqif ta’ proġett soċjali fl-Isla

Dar Sant’Anna se tiġi rrestawrata biex ’il quddiem tilqa’ tfal minn ambjenti soċjali diffiċli


14/10/2021 - Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Gwardamanġa


10/10/2021 - 16-il entità jappellaw lill-politiċi biex iqisu tassew il-ġid komuni

Aktar tħassib dwar l-abbozz ta' liġi għall-użu tal-kannabis


08/10/2021 - Kors b’esperjenza prattika fil-gruppi taż-żgħażagħ


06/10/2021 - Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu f’Tas-Sliema


05/10/2021 - Jitlesta x-xogħol strutturali f’St Michael Hospice

L-Arċisqof iżur il-binja tal-Knisja mogħtija lil Hospice Malta għal kumpless ta' kura paljattiva


28/09/2021 - L-iskejjel tal-Knisja jilqgħu lura l-istudenti u l-edukaturi kollha

Bidu tas-sena skolastika 2021-2022


14/09/2021 - Jum ta’ talb u sawm għall-Afganistan


06/09/2021 - Ġbir ta’ fondi għall-vittmi tal-Afganistan u tal-Ħaiti

Caritas Malta b'sejħa ta' emerġenza


04/09/2021 - “Kull Pass Jgħodd” – 265 kilometru b’risq Fondazzjoni Sebħ

25 voluntiera se jimxu l-Camino de Santiago b'risq Fondazzjoni Sebħ


03/09/2021 - Inawgurati żewġ pitturi ta’ Francesco Zahra fil-Bażilika tal-Isla

Proġett mill-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali b'fondi tal-Unjoni Ewropea


01/09/2021 - Ix-Xahar tal-Ħolqien 2021: Nagħtu widen leħen iċ-ċittadin

Stqarrija għall-istampa mill-Kummissjoni Ambjent għax-Xahar tal-Ħolqien


30/01/2021 - Direttur ġdid għall-Kummissjoni Migranti


29/01/2021 - Il-proċess ta’ tiġdid ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’

Webinar għar-rappreżentanti u mexxejja ta’ kummissjonijiet u entitajiet tal-Knisja


26/01/2021 - Stqarrija mis-Safeguarding Commission


25/01/2021 - L-applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija


21/01/2021 - Appell lill-ġenituri biex isegwu l-informazzjoni li tingħata mill-iskola

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija


20/01/2021 - President ġdid għal Moviment ta’ Kana


15/01/2021 - Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2021


11/01/2021 - Diżapprovazzjoni tal-azzjoni fuq konsulent mediku

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija


08/01/2021 - Id-deċiżjoni tal-Knisja dwar il-Komunità Ġesù Salvatur


06/01/2021 - Il-ftuħ tal-iskejjel tal-Knisja

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija

2020


27/11/2020 - 113 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali


21/11/2020 - Fondi Ewropej għar-restawr tal-kappella Santa Marija tal-Ħlas fiż-Żejtun

Il-Kappella ta' Santa Marija tal-Ħlas, iż-Żejtun


20/11/2020 - Aktar minn 1,500 post vakanti għall-istudenti

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-2021


20/11/2020 - Il-Knisja tniedi “Beyond GDP” flimkien ma’ EY, Seed Consultancy u APS Bank

L-ekonomija ta' għada ma titkejjilx fuq it-tkabbir ekonomiku biss imma wkoll fuq il-kwalità tal-ħajja


16/11/2020 - Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re


12/11/2020 - Nippromwovu ċ-Ċertifikat fil-Ħarsien tat-Tfal u ż-Żgħażagħ offrut mill-Università

Ir-rapport annwali tas-Safeguarding Commission


08/11/2020 - Irrestawrati l-pitturi mas-saqaf tal-kappella ta’ Sant’Antnin Abbati fil-Bażilika Minuri tar-Rabat

Proġett ieħor b’kofinanzjament minn fondi tal-Unjoni Ewropea Il-Bażilika Minuri ta' San Pawl, ir-Rabat


30/09/2020 - Karatteristiċi ta’ skola Kattolika

Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi lill-edukaturi l-ġodda fl-iskejjel tal-Knisja Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/09/2020 - Regolamenti tal-2020 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

Sottomissjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent


25/09/2020 - Pospost il-ftuħ tal-iskejjel tal-Knisja

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija


25/09/2020 - Inawgurata residenza għal ommijiet refuġjati li qed irabbu weħidhom lil uliedhom


21/09/2020 - Indipendenza 2020: Seba’ prinċipji għall-fejqan

Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/09/2020 - Inawgurat ir-restawr tal-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan


19/09/2020 - Clean-up tal-ambjent u tal-kuxjenza biex tassew inħarsu l-ħolqien

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent


18/09/2020 - Is-saħħa u s-sigurtà fl-iskejjel jibqgħu prijorità ewlenija

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija


14/09/2020 - Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-Ugwaljanza


13/09/2020 - M’hemm xejn aktar progressiv u liberali mill-ħarsien tal-ħajja umana – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa organizzata mill-Fondazzjoni LifeNetwork b'tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja Il-Kappella tal-Lunzjata, limiti tar-Rabat


07/09/2020 - 20,000 djarju b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/09/2020 - Stqarrija mis-Safeguarding Commission dwar saċerdot li tressaq il-Qorti


02/09/2020 - L-ewwel laqgħa tal-Konferenza Episkopali Maltija għall-Isqof Anton Teuma


02/09/2020 - Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Settembru 2020


30/05/2020 - Stedina mill-Isqfijiet biex il-poplu jingħaqad fit-talb mal-Papa Franġisku


30/05/2020 - Il-kappillani b’għajnuna lill-istudenti għall-eżamijiet

54 parroċċa disponibbli għall-istudenti biex jagħmlu l-eżamijiet tagħhom


22/05/2020 - Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta’ Santu Wistin, il-Belt Valletta

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, il‑Belt Valletta


22/05/2020 - Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Miżuri li jħarsu s-saħħa ta' kull persuna


20/05/2020 - Sejħa għall-protezzjoni tal-ispazji miftuħa

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi


18/05/2020 - Nifs ġdid wara l-COVID-19?

Stqarrija mill-Kummissjoni Ambjent


12/05/2020 - L-Arċisqof iżur il-kċina tal-proġett ‘Solidarity Meals’

Kuljum jitqassmu mas-700 ikla mill-parroċċi Is-Salini


08/05/2020 - Ftehim għar-restawr tal-Knisja l-Qadima ta’ Birkirkara

Ix‑xogħlijiet mistennija jitlestew sal‑2024 Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Birkirkara


08/05/2020 - Il-festa ta’ San Ġorġ Preca u Jum l-Omm

L-Arċisqof jitlob ukoll fil-Knisja tal Madonna ta’ Pompei Marsaxlokk, Blata l-Bajda, il-Mellieħa


03/05/2020 - Jum il-Vokazzjonijiet 2020


01/05/2020 - Xandiriet taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’Mejju 2020


31/03/2020 - Dati ġodda għall-poloz għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Il-poloz kollha se jixxandru live


29/03/2020 - Kriterji għad-dħul fis-Sixth Forms tal-Knisja


27/03/2020 - Live: Mument straordinarju ta’ talb mal-Papa Frangisku, illejla fis-6pm

Il-Vatikan


26/03/2020 - Il-pandemija tal-coronavirus: sejħa għal solidarjetà ma’ dawk li huma l-aktar vulnerabbli

Stqarrija minn bosta entitajiet tal-Knisja


25/03/2020 - Posposti l-poloz għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja


24/03/2020 - Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Direttivi dwar il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid il-Kbir, l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof, u l-festi


23/03/2020 - Pospost il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Malta


21/03/2020 - Il-mewt traġika ta’ Miriam Pace: x’għandu jsir biex sagrifiċċju ta’ ħajja oħra ma jkunx seħħ għalxejn?

Sommarju tal-opinion paper tal-Kummissjoni Ambjent


16/03/2020 - Tixxandar Quddiesa oħra kuljum mill-Kurja


13/03/2020 - Ħinijiet aġġornati għat-Talb mill-Kurja


13/03/2020 - Avviż Ġenerali u Helpline


12/03/2020 - Direttivi tal-Isqfijiet dwar il-Quddies – 12/03/20

L-Insara kollha mistiedna jingħaqdu fit-talb u jevitaw li joħorġu minn djarhom skont il-pariri mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa


12/03/2020 - Xandiriet ta’ talb mill-Kurja tal-Arċisqof

L-Insara kollha mistiedna jingħaqdu fit-talb u jevitaw li joħorġu minn djarhom skont il-pariri mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa


03/03/2020 - Proprjetà tal-Knisja f’Ħal Safi se tinbidel f’ċentru għall-persuni bid-dimensja

Ftehim soċjali ieħor bejn il-Knisja u l-Gvern Ħal Safi


29/02/2020 - Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Marzu 2020


28/02/2020 - Kor fl-okkażjoni taż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta


25/02/2020 - Żmien ir-Randan


19/02/2020 - L-Isqfijiet Maltin jattendu konferenza f’Bari dwar l-immigrazzjoni u l-paċi fil-Mediterran

Bari, l-Italja


10/02/2020 - Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Il-Vjaġġ Appostoliku f’Malta mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku


10/02/2020 - Vjaġġ Appostoliku mill-Papa Franġisku f’Malta

Tħabbira tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku f'Malta Il-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


06/02/2020 - Mina bejn Malta u Għawdex – l-ebda ġustifikazzjoni fl-assenza ta’ studji pubblikati tal-alternattivi għaliha

Stqarrija dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA)


02/02/2020 - Is-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'Jum il-Ħajja 2020 Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

2019


29/11/2019 - Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Diċembru 2019


26/11/2019 - Filmat: 138 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali


24/11/2019 - Aġġornata: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta’ Kristu Re


20/11/2019 - L-Assemblea Djoċesana 2019: Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed

Il-pjan pastorali għall-erba’ snin li ġejjin


19/11/2019 - Theddida serja fuq l-ispazji miftuħa u l-ambjent storiku tal-Kottonera


16/11/2019 - Dħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-2020

Aktar minn 1,500 post vakanti għall-istudenti


08/11/2019 - Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika

50 delegat minn 27 pajjiż Ewropew li jirrappreżentaw 8.5 miljun student Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/11/2019 - Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek – Jum it-Tifkira 2019

Quddiesa Pontifikali mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


08/11/2019 - L-importanza ta’ ppjanar tajjeb tal-bini f’Malta – Il-Kummissjoni Ambjent

Stqarrija fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Ippjanar Urban 2019


01/11/2019 - L-Ambjent: pass ’il quddiem u qabża lura


01/11/2019 - Ir-riforma dwar it-traffikar uman u l-prostituzzjoni

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012