Stqarrijiet għall-Istampa

2024

2023


31/12/2023 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’Jannar 2024


24/12/2023 - Il-ħames teżori li jfasslu s-soċjetà Maltija

Il-messaġġ tal-Milied tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna


11/12/2023 - Inawgurat mużew ekkleżjastiku ġdid fil-Mellieħa


08/12/2023 - Infakkru d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fost iż-żieda fil-vjolenza

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi għall-Jum Dinji tal-Bniedem 2023


05/12/2023 - Se terġa’ ssir l-Ikla tal-Milied ta’ Caritas Malta

Jibdew it-tħejjijiet għat-tmien edizzjoni tal-Ikla fil-Kurja Il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana


02/12/2023 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’Diċembru 2023


25/11/2023 - Knisja mibgħuta biex tilħaq lin-nies

Jitnieda l proċess ‘Knisja li Toħroġ’ fl Assemblea Djoċesana 2023 Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni, Birkirkara


25/11/2023 - Isqfijiet Ewropej se jiltaqgħu f’Malta biex jiddiskutu l-fidi Nisranija fl-Ewropa

Malta tospita l-Assemblea Plenarja tas-CCEE 2023


22/11/2023 - Ċelebrazzjonijiet djoċesani fil-festa ta’ Kristu Re


20/11/2023 - Inawgurat ir-restawr tal-Knisja ta’ San Filep f’Ħaż-Żebbuġ


19/11/2023 - Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta’ Sacro Cuor f’Tas-Sliema


18/11/2023 - Riċerka: Il-kontribut importanti tar-reliġjużi u l-lajċi fl-iskejjel tal-Knisja

Studju dwar il-futur tal-iskejjel tal-Knisja


09/11/2023 - Francesco Zahra f’Casa Manresa


08/11/2023 - Inawgurata l-Kċina ta’ Marta: 1,200 ikla b’xejn fil-ġimgħa lill-persuni fil-bżonn

Il-Kċina ta' Marta, Tal-Virtù


08/11/2023 - Rakkomandazzjonijiet dwar iż-żona ta’ Ħondoq ir-Rummien

Sottomissjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent


07/11/2023 - Malta tospita l-Assemblea Ġenerali tal-Kummissjonijiet tal-Ġustizzja u Paċi tal-Ewropa

Taħditiet u workshops miftuħin għall-pubbliku


30/06/2023 - L-Arċisqof iżur St Michael Hospice

Proprjetà tal-Knisja se tgħin pazjenti li għandhom bżonn kura paljattiva


27/06/2023 - Inawgurata Casa Fratelli Tutti

Saċerdoti minn pajjiżi missjunarji jistudjaw f'Malta biex ikunu ta' servizz aħjar f'pajjiżhom Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


23/06/2023 - L-Arċidjoċesi tilqa’ r-riżultat pożittiv li jippromwovi d-dritt għall-ħajja


09/06/2023 - L-Isqfijiet idaħħlu mill-ġdid l-obbligu tal-Quddiesa tal-Ħadd


06/06/2023 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’Ġunju 2023


05/06/2023 - Riflessjoni tal-Kummissjoni Ambjent għal Jum l-Ambjent 2023

2022


24/12/2022 - Għożża, Kenn u Faraġ

Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna


23/12/2022 - Appell dwar każ li jinvolvi żewġ studenti fi skola tal-Knisja

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija


22/12/2022 - 550 persuna se jattendu għall-Ikla tal-Milied minn Caritas Malta

L-Ikla tal-Milied lura fil-Kurja tal-Arċisqof


08/12/2022 - Kandidat ġdid għas-saċerdozju


29/10/2022 - Il-Festa tal-Qaddisin Kollha u t-Tifkira tal-Mejtin Kollha

Żewġ seminaristi se jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat


27/10/2022 - Baġit 2023: Mument kruċjali ta’ għażla

Sommarju tar-reazzjoni tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi


24/10/2022 - Mons. Savio Hon Tai-Fai jinħatar Nunzju Appostoliku għal Malta


02/10/2022 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Ottubru 2022


28/08/2022 - Żewġ kappillani ġodda u direttur ġdid għad-Dar tal-Kleru


16/08/2022 - Imut Mons. Philip Calleja

Għal madwar 50 sena kien id-direttur tal-Kummissjoni Emigranti


12/08/2022 - Kappillan jitpoġġa fuq administrative leave


09/08/2022 - L-Arċisqof jiltaqa’ mal-istaff tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir


04/08/2022 - L-Arċidjoċesi tirreġistra surplus u żżid l-għajnuna fil-pandemija

Ir-rapport finanzjarju tal-Arċidjoċesi ta’ Malta għas-sena 2021 Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/05/2022 - Taħdita Pubblika: The world is a sea – Catholics and the Mediterranean during the pontificate of Pius XII

Taħdita pubblika u seminar organizzati mill-Arċidjoċesi u l-Università ta' Malta


20/05/2022 - Il-‘Flimkien’ lura fid-djar Maltin u online


11/05/2022 - Inawgurat ir-restawr tal-faċċata tal-knisja tan-Naxxar

Proġett kofinanzjat mill-fondi Ewropej


10/05/2022 - L-ordinazzjoni ta’ tliet saċerdoti ġodda


08/05/2022 - Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ San Ġiljan


06/05/2022 - 21 omm jingħataw l-għajnuna minn Dar Tgħanniqa ta’ Omm

L-Isqof Awżiljarju jżur ir-residenza fil-Mosta


01/05/2022 - Jitilfu ħajjithom waqt li jippruvaw jaqilgħu l-ħobża ta’ kuljum

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi f'Jum il-Ħaddiem


01/05/2022 - L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ persuni li jattendu gruppi ta’ sapport għas-separati


29/04/2022 - Messaġġ ta’ ringrazzjament mill-Papa Franġisku lill-Arċisqof


29/04/2022 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Mejju 2022


28/04/2022 - Il-miżuri ta’ prevenzjoni fil-knejjes


27/04/2022 - L-Arċisqof qatt ma talab li tiġi posposta ż-żjara tal-Papa


25/04/2022 - L-ordinazzjoni ta’ ħames djakni ġodda


21/04/2022 - L-Iskejjel tal-Knisja huma mħeġġa jużaw il-maskri


20/04/2022 - Ġbir ta’ affarijiet essenzjali għall-poplu Ukren


16/04/2022 - L-Arċisqof jgħammed erbatax-il adult minn għaxar pajjiżi differenti


13/04/2022 - Nipproteġu l-paċi fost it-tifrik tal-gwerra

Taħdita pubblika mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi


11/04/2022 - It-tneħħija tal-maskri fl-iskejjel tista’ twassal għal klassijiet mingħajr edukaturi

Stqarrija mill-iskejjel tal-Knisja


10/04/2022 - Arċipriet u kappillan ġdid għall-parroċċi ta’ Ħad-Dingli u Ħal Safi


08/04/2022 - Pellegrinaġġ nazzjonali bl-istatwa tad-Duluri u l-Kurċifiss Mirakoluż

Il-Belt Valletta


08/04/2022 - Xandiriet taċ-Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof fil-Ġimgħa Mqaddsa 2022


07/04/2022 - L-Airmalta torganizza titjira edukattiva għal tfal minn djar tal-Knisja

Mistiedna tfal minn Fondazzjoni Sebħ u St Patrick's Home


06/04/2022 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’April 2022


01/04/2022 - Opportunità unika biex il-poplu Malti jagħti merħba mill-isbaħ lill-qdusija tiegħu l-Papa Franġisku

Stqarrija mill-kumitat organizzattiv tal-Knisja u mill-kumitat organizzattiv tal-Istat


28/02/2022 - Ġbir ta’ fondi għall-Ukrajna

Caritas Malta b'sejħa ta' emerġenza


10/02/2022 - Vjaġġ Appostoliku mill-Papa Franġisku f’Malta

Il-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


04/02/2022 - Kor tal-Arċidjoċesi ta’ Malta


02/02/2022 - L-Arċidjoċesi tissospendi applikazzjoni ta’ ppjanar ta’ binja fuq sular wieħed


31/01/2022 - L-applikazzjonijiet għal ‘Applikanti Oħra’ għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex


29/01/2022 - 22 entità jitolbu azzjoni immedjata b’rabta maż-żieda fil-prezz ta’ prodotti bażiċi tal-ikel


21/01/2022 - Lejn soċjetà aktar magħquda

Dokument mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/01/2022 - Titwaqqaf il-Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli bejn il-Knisja u l-Gvern

Il-Knisja toffri proprjetà oħra għall-ħtiġijiet tas-soċjetà


06/01/2022 - L-Arċisqof bi twissija formali lil Dun David Muscat


06/01/2022 - “Nitlobkom maħfra” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

2021


28/11/2021 - Filmat: Għajnuna lill-ommijiet li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli waqt it-tqala

Servizz offrut lill-ġenituri minn entitajiet differenti Dar Nazaret, Ħal Tarxien


24/11/2021 - Stqarrija dwar l-attivitajiet reliġjużi approvati mill-Kurja


23/11/2021 - 49 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali


17/11/2021 - Ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re

Terġa' ssir l-Assemblea Djoċesana annwali


16/11/2021 - 22 entità b’position paper lill-membri parlamentari dwar l-użu rikreattiv tal-kannabis

Jappellaw għal dibattitu matur u riċerkat


15/11/2021 - Aktar minn 1,800 post vakanti għall-istudenti fl-iskejjel tal-Knisja

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja f'Malta u Għawdex fl-2022


12/11/2021 - Kumitat ġdid tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Knisja


06/11/2021 - It-tmiem tal-ippjanar f’Malta?

Riflessjoni mill-Kummissjoni Ambjent għall-Jum Dinji tal-Ippjanar Urban 2021


30/10/2021 - Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Novembru 2021


28/10/2021 - Żewġ kandidati ġodda għas-saċerdozju


20/10/2021 - L-involviment taż-żgħażagħ akbar fil-komunità milli fil-politika

Riċerka mid-DISCERN dwar xejriet fost iż-żgħażagħ


18/10/2021 - Baġit 2022: Lil hinn min-numri


15/10/2021 - Ftehim bejn il-Knisja u l-privat li se jwassal għat-twaqqif ta’ proġett soċjali fl-Isla

Dar Sant’Anna se tiġi rrestawrata biex ’il quddiem tilqa’ tfal minn ambjenti soċjali diffiċli


14/10/2021 - Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Gwardamanġa


10/10/2021 - 16-il entità jappellaw lill-politiċi biex iqisu tassew il-ġid komuni

Aktar tħassib dwar l-abbozz ta' liġi għall-użu tal-kannabis


08/10/2021 - Kors b’esperjenza prattika fil-gruppi taż-żgħażagħ


06/10/2021 - Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu f’Tas-Sliema


05/10/2021 - Jitlesta x-xogħol strutturali f’St Michael Hospice

L-Arċisqof iżur il-binja tal-Knisja mogħtija lil Hospice Malta għal kumpless ta' kura paljattiva


28/09/2021 - L-iskejjel tal-Knisja jilqgħu lura l-istudenti u l-edukaturi kollha

Bidu tas-sena skolastika 2021-2022


14/09/2021 - Jum ta’ talb u sawm għall-Afganistan


06/09/2021 - Ġbir ta’ fondi għall-vittmi tal-Afganistan u tal-Ħaiti

Caritas Malta b'sejħa ta' emerġenza


04/09/2021 - “Kull Pass Jgħodd” – 265 kilometru b’risq Fondazzjoni Sebħ

25 voluntiera se jimxu l-Camino de Santiago b'risq Fondazzjoni Sebħ


03/09/2021 - Inawgurati żewġ pitturi ta’ Francesco Zahra fil-Bażilika tal-Isla

Proġett mill-Fondazzjoni għall-Patrimonju Kulturali b'fondi tal-Unjoni Ewropea


01/09/2021 - Ix-Xahar tal-Ħolqien 2021: Nagħtu widen leħen iċ-ċittadin

Stqarrija għall-istampa mill-Kummissjoni Ambjent għax-Xahar tal-Ħolqien


30/01/2021 - Direttur ġdid għall-Kummissjoni Migranti


29/01/2021 - Il-proċess ta’ tiġdid ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’

Webinar għar-rappreżentanti u mexxejja ta’ kummissjonijiet u entitajiet tal-Knisja


26/01/2021 - Stqarrija mis-Safeguarding Commission


25/01/2021 - L-applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija


21/01/2021 - Appell lill-ġenituri biex isegwu l-informazzjoni li tingħata mill-iskola

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija


20/01/2021 - President ġdid għal Moviment ta’ Kana


15/01/2021 - Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2021


11/01/2021 - Diżapprovazzjoni tal-azzjoni fuq konsulent mediku

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija


08/01/2021 - Id-deċiżjoni tal-Knisja dwar il-Komunità Ġesù Salvatur


06/01/2021 - Il-ftuħ tal-iskejjel tal-Knisja

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija

2020


27/11/2020 - 113 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali


21/11/2020 - Fondi Ewropej għar-restawr tal-kappella Santa Marija tal-Ħlas fiż-Żejtun

Il-Kappella ta' Santa Marija tal-Ħlas, iż-Żejtun


20/11/2020 - Aktar minn 1,500 post vakanti għall-istudenti

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-2021


20/11/2020 - Il-Knisja tniedi “Beyond GDP” flimkien ma’ EY, Seed Consultancy u APS Bank

L-ekonomija ta' għada ma titkejjilx fuq it-tkabbir ekonomiku biss imma wkoll fuq il-kwalità tal-ħajja


16/11/2020 - Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re


12/11/2020 - Nippromwovu ċ-Ċertifikat fil-Ħarsien tat-Tfal u ż-Żgħażagħ offrut mill-Università

Ir-rapport annwali tas-Safeguarding Commission


08/11/2020 - Irrestawrati l-pitturi mas-saqaf tal-kappella ta’ Sant’Antnin Abbati fil-Bażilika Minuri tar-Rabat

Proġett ieħor b’kofinanzjament minn fondi tal-Unjoni Ewropea Il-Bażilika Minuri ta' San Pawl, ir-Rabat


30/09/2020 - Karatteristiċi ta’ skola Kattolika

Il-messaġġ tal-Isqof Joseph Galea-Curmi lill-edukaturi l-ġodda fl-iskejjel tal-Knisja Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/09/2020 - Regolamenti tal-2020 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

Sottomissjoni tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent


25/09/2020 - Pospost il-ftuħ tal-iskejjel tal-Knisja

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija


25/09/2020 - Inawgurata residenza għal ommijiet refuġjati li qed irabbu weħidhom lil uliedhom


21/09/2020 - Indipendenza 2020: Seba’ prinċipji għall-fejqan

Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/09/2020 - Inawgurat ir-restawr tal-knisja parrokkjali ta’ Ħal Balzan


19/09/2020 - Clean-up tal-ambjent u tal-kuxjenza biex tassew inħarsu l-ħolqien

Stqarrija mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent


18/09/2020 - Is-saħħa u s-sigurtà fl-iskejjel jibqgħu prijorità ewlenija

Stqarrija mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija


14/09/2020 - Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-Ugwaljanza


13/09/2020 - M’hemm xejn aktar progressiv u liberali mill-ħarsien tal-ħajja umana – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa organizzata mill-Fondazzjoni LifeNetwork b'tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja Il-Kappella tal-Lunzjata, limiti tar-Rabat


07/09/2020 - 20,000 djarju b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/09/2020 - Stqarrija mis-Safeguarding Commission dwar saċerdot li tressaq il-Qorti


02/09/2020 - L-ewwel laqgħa tal-Konferenza Episkopali Maltija għall-Isqof Anton Teuma


02/09/2020 - Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Settembru 2020


30/05/2020 - Stedina mill-Isqfijiet biex il-poplu jingħaqad fit-talb mal-Papa Franġisku


30/05/2020 - Il-kappillani b’għajnuna lill-istudenti għall-eżamijiet

54 parroċċa disponibbli għall-istudenti biex jagħmlu l-eżamijiet tagħhom


22/05/2020 - Kappillan ġdid għall-Parroċċa ta’ Santu Wistin, il-Belt Valletta

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, il‑Belt Valletta


22/05/2020 - Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Miżuri li jħarsu s-saħħa ta' kull persuna


20/05/2020 - Sejħa għall-protezzjoni tal-ispazji miftuħa

Stqarrija mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi


18/05/2020 - Nifs ġdid wara l-COVID-19?

Stqarrija mill-Kummissjoni Ambjent


12/05/2020 - L-Arċisqof iżur il-kċina tal-proġett ‘Solidarity Meals’

Kuljum jitqassmu mas-700 ikla mill-parroċċi Is-Salini


08/05/2020 - Ftehim għar-restawr tal-Knisja l-Qadima ta’ Birkirkara

Ix‑xogħlijiet mistennija jitlestew sal‑2024 Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Birkirkara


08/05/2020 - Il-festa ta’ San Ġorġ Preca u Jum l-Omm

L-Arċisqof jitlob ukoll fil-Knisja tal Madonna ta’ Pompei Marsaxlokk, Blata l-Bajda, il-Mellieħa


03/05/2020 - Jum il-Vokazzjonijiet 2020


01/05/2020 - Xandiriet taċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Scicluna f’Mejju 2020


31/03/2020 - Dati ġodda għall-poloz għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Il-poloz kollha se jixxandru live


29/03/2020 - Kriterji għad-dħul fis-Sixth Forms tal-Knisja


27/03/2020 - Live: Mument straordinarju ta’ talb mal-Papa Frangisku, illejla fis-6pm

Il-Vatikan


26/03/2020 - Il-pandemija tal-coronavirus: sejħa għal solidarjetà ma’ dawk li huma l-aktar vulnerabbli

Stqarrija minn bosta entitajiet tal-Knisja


25/03/2020 - Posposti l-poloz għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja


24/03/2020 - Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

Direttivi dwar il-Ġimgħa Mqaddsa u l-Għid il-Kbir, l-Ewwel Tqarbina u l-Griżma tal-Isqof, u l-festi


23/03/2020 - Pospost il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f’Malta


21/03/2020 - Il-mewt traġika ta’ Miriam Pace: x’għandu jsir biex sagrifiċċju ta’ ħajja oħra ma jkunx seħħ għalxejn?

Sommarju tal-opinion paper tal-Kummissjoni Ambjent


16/03/2020 - Tixxandar Quddiesa oħra kuljum mill-Kurja


13/03/2020 - Ħinijiet aġġornati għat-Talb mill-Kurja


13/03/2020 - Avviż Ġenerali u Helpline


12/03/2020 - Direttivi tal-Isqfijiet dwar il-Quddies – 12/03/20

L-Insara kollha mistiedna jingħaqdu fit-talb u jevitaw li joħorġu minn djarhom skont il-pariri mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa


12/03/2020 - Xandiriet ta’ talb mill-Kurja tal-Arċisqof

L-Insara kollha mistiedna jingħaqdu fit-talb u jevitaw li joħorġu minn djarhom skont il-pariri mogħtija mill-awtoritajiet tas-saħħa


03/03/2020 - Proprjetà tal-Knisja f’Ħal Safi se tinbidel f’ċentru għall-persuni bid-dimensja

Ftehim soċjali ieħor bejn il-Knisja u l-Gvern Ħal Safi


29/02/2020 - Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Marzu 2020


28/02/2020 - Kor fl-okkażjoni taż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta


25/02/2020 - Żmien ir-Randan


19/02/2020 - L-Isqfijiet Maltin jattendu konferenza f’Bari dwar l-immigrazzjoni u l-paċi fil-Mediterran

Bari, l-Italja


10/02/2020 - Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Il-Vjaġġ Appostoliku f’Malta mill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku


10/02/2020 - Vjaġġ Appostoliku mill-Papa Franġisku f’Malta

Tħabbira tal-Vjaġġ Appostoliku tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku f'Malta Il-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


06/02/2020 - Mina bejn Malta u Għawdex – l-ebda ġustifikazzjoni fl-assenza ta’ studji pubblikati tal-alternattivi għaliha

Stqarrija dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA)


02/02/2020 - Is-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa f'Jum il-Ħajja 2020 Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

2019


29/11/2019 - Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Diċembru 2019


26/11/2019 - Filmat: 138 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali


24/11/2019 - Aġġornata: Iċ-Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-Solennità ta’ Kristu Re


20/11/2019 - L-Assemblea Djoċesana 2019: Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed

Il-pjan pastorali għall-erba’ snin li ġejjin


19/11/2019 - Theddida serja fuq l-ispazji miftuħa u l-ambjent storiku tal-Kottonera


16/11/2019 - Dħul fl-iskejjel tal-Knisja fl-2020

Aktar minn 1,500 post vakanti għall-istudenti


08/11/2019 - Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika

50 delegat minn 27 pajjiż Ewropew li jirrappreżentaw 8.5 miljun student Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/11/2019 - Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek – Jum it-Tifkira 2019

Quddiesa Pontifikali mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


08/11/2019 - L-importanza ta’ ppjanar tajjeb tal-bini f’Malta – Il-Kummissjoni Ambjent

Stqarrija fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Ippjanar Urban 2019


01/11/2019 - L-Ambjent: pass ’il quddiem u qabża lura


01/11/2019 - Ir-riforma dwar it-traffikar uman u l-prostituzzjoni

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012