Talba sabiex Monsinjur Arċisqof jew l-Isqof Awżiljarju jippresiedi attività

Talba għall-appuntamenti mal-Arċisqof jew l-Isqof Awżiljarju isiru permezz ta’ imejl fuq appuntamenti@maltadiocese.org. Talba biex l-Arċisqof jew l-Isqof Awżiljarju imexxu ċelebrazzjoni ssir biss billi timtela l-formula t’hawn taħt.