Kuntatt

Il-Kurja tal-Arċisqof, inkluż l-Uffiċċju Żwiġijiet fil-Furjana u t-Tribunali Ekkleżjastiċi fil-Belt Valletta, huma miftuħin għall-pubbliku.

Bħala miżura ta’ prekawzjoni li tħares is-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku u tal-impjegati, kull min għandu bżonn iżur dawn l-uffiċċji għandu jagħmel dan b’appuntament, filwaqt li jilbes maskra/visor fil-ħin li jkun fil-bini.

Għal aktar tagħrif wieħed jista’ jċempel fuq 25906238 mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn id-9am u l-4pm, jew jibgħat email fuq [email protected].


Indirizz
Arċidjoċesi ta’ Malta
Il-Kurja tal-Arċisqof,
Pjazza San Kalċidonju,
Il-Furjana, FRN 1535
Malta

Mistoqsijiet Ġenerali
Għal informazzjoni jew mistoqsijiet ġenerali tista’ tibgħat email fuq [email protected] jew ċempel fuq 25906238

Skejjel tal-Knisja
Għal informazzjoni relatata mal-Iskejjel tal-Knisja tista’ ċċempel fuq 7999 0224,
7951 5491 jew 7999 0271 (mit-Tnejn sal-Ġimgħa 7:30am – 1:00pm [16 ta’ Ġunju – 30 ta’ Settembru], 7:30am – 3:30pm [1 ta’ Ottubru – 15 ta’ Ġunju]), jew tibgħat email fuq [email protected]

L-Arċisqof
Tel: 21234317
Imejl: [email protected]

Il-Vigarju Ġenerali
Tel: 25906201
Imejl: [email protected]

Il-Kanċillier
Tel: 25906143
Imejl: [email protected]

L-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni
Tel: 25906403
Imejl: [email protected]

L-Uffiċċju Komunikazzjoni
Tel: 21241281
Imejl: [email protected]

L-Uffiċċju DISCERN
Tel: 25906134
Imejl: [email protected]

It-Tribunal Ekkleżjastiku
Tel: 20119911
Imejl: [email protected]