Kuntatt

Il‑Kurja tal‑Arċisqof, inkluż l‑Uffiċċju Żwiġijiet u l‑uffiċċju ċentrali tal‑Caritas,
u t‑Tribunali Ekkleżjastiċi fil‑Belt Valletta, bħalissa magħluqin għall-pubbliku
minħabba l-pandemija tal-Covid-19.

Mistoqsijiet relatati mal‑ħidma tal‑Arċidjoċesi jistgħu jsiru fuq 25906238
bejn id‑9:00am u l‑4:00pm jew b’email fuq info@maltadiocese.org.


Mistoqsijiet Ġenerali
Għal informazzjoni jew mistoqsijiet ġenerali tista’ tibgħat email fuq info@maltadiocese.org

Skejjel tal-Knisja
Għal informazzjoni relatata mal-Iskejjel tal-Knisja tista’ ċċempel fuq 7999 0224
25906306 jew 25906309 (mit-Tnejn sal-Ġimgħa 7:30am – 3:30pm), jew tibgħat email fuq admissions@maltadiocese.org

Arċisqof
Tel: 21234317
Imejl: archbishop@maltadiocese.org

Vigarju Ġenerali
Tel: 25906201
Imejl: j.galea.curmi@maltadiocese.org

Kanċillier
Tel: 25906143
Imejl: lawrence.gatt@maltadiocese.org

Uffiċċju tal-Amministrazzjoni
Tel: 25906403
Imejl: michael.pace.ross@maltadiocese.org

Uffiċċju Komunikazzjoni
Tel: 21241281
Imejl: media@maltadiocese.org

Uffiċċju Discern
Tel: 25906134
Imejl: discern@maltadiocese.org

Tribunal Ekkleżjastiku
Tel: 20119911
Imejl: info@maltachurchtribunals.org

Numru tal-prefiss meta ċċempel minn barra għal Malta: 00356/+356