Editorjali

Direttivi maħruġa mill-Isqfijiet biex titrażżan l-imxija tal-coronavirus

Mit-13 ta’ Ġunju, il-knejjes fl‑Arċidjocesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex bdew jiċċelebraw mill-ġdid il-Quddies għall-pubbliku. B’konsultazzjoni mal‑Awtoritajiet tas‑Saħħa, l-Isqfijiet ħarġu numru ta’ direttivi rigward miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal‑imxija tal‑Covid‑19 waqt il-Quddies bil‑preżenza tal‑pubbliku. Dawn id-direttivi qed ikunu aġġornati biex jirriflettu tibdil fid-direttivi u linji gwida maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Id-direttivi tal-Isqfijiet (din il-lista qed tiġi aġġornata regolarment):

It-talb li qed jixxandar kuljum fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali:

TVM2 ixandar ukoll ripetizzjoni tal-Quddies mit-Tnejn sal-Ġimgħa fil-5:30pm… Kompli aqra »

Twajba, ġentili u akkoljenti

L-aħbar li l-Papa Franġisku se jżur Malta f’Mejju li ġej intlaqgħet b’ferħ kbir. It-tħabbira ngħatat fl-10 ta’ Frar, waqt il-pontifikal fis-solennità ta’ San Pawl Nawfragu – festa għażiża għalina l-Maltin peress li n-nawfraġju ta’ San Pawl jitqies bħala t-twelid tal-fidi Nisranija f’Malta.

F’Jannar li għadda, il-Papa kemm-il darba rrifletta fuq is-silta mill-Atti tal-Appostli li tirrakonta n-nawfraġju ta’ San Pawl, u tkellem b’mod partikolari dwar il-qalb ħanina tal-Maltin li laqgħet lil Pawlu u l-275 nawfragi l-oħra… Kompli aqra »

Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed

Il-working document tal-Pjan Pastorali għall‑Arċidjoċesi ta’ Malta bit‑tema ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed – Proċess ta’ Dixxerniment Ekkleżjali 2020‑2023’ jelenka erba’ prijoritajiet ewlenin għall‑Knisja: li tisma’, li tilqa’, li takkumpanja u li toħrog bla biża’ biex ixxandar l‑Bxara t‑Tajba.

Dan id‑dokument, li huwa ispirat mir-rakkont tad-dixxipli ta’ Emmaws (Lq 24:13-35), inkiteb wara konsultazzjoni wiesgħa li saret matul dawn l‑aħħar xhur ma’ għadd ta’ persuni involuti f’diversi ħidmiet tal‑Knisja u tas-soċjetà Maltija… Kompli aqra »

Valur imprezzabbli

Ta’ Cini Institute twaqqaf minn mara lajka, Adelaide Cini (1838 – 1885), li bdiet moviment missjunarju ġdid fost il-ħafna bniet abbandunati ta’ żmienha, mill-klassijiet il-fqar tas-soċjetà Maltija, u waqqfet konservatorju għall-bniet l-aktar fil-bżonn. L-azzjoni konkreta li ħadet wasslet ukoll biex tiġi ddikjaratha venerabbli mill-Papa Piju X fit-23 ta’ Frar 1910.

Il-Knisja f’Malta għaddiet il-bini li kien jospita dan l-istitut lil Hospice Malta sabiex jinbidel f’St Michael Hospice, ċentru modern għal kura paljattiva li se jkompli fil-passi ta’ dak li bdiet Adelaide Cini u jgħin lill-persuni li huma vulnerabbli u l-aktar fil-bżonn… Kompli aqra »

Nipproteġu l-pulmun tagħna

 • L-Amażon, li nħakem minn nirien qawwija, hu magħruf bħala l-pulmun tad-dinja minħabba li hu wieħed mill-akbar foresti li jipprovdi ossiġnu lill-pjaneta tagħna, iżda mhux l-uniku wieħed. Diversi meded ta’ art miksija siġar f’pajjiżi eqreb tagħna wkoll nħakmu minn nirien kbar matul dan is-sajf, inkluż Malta. F’Ġunju li għadda nqerdet 50 tomna art u 4,600 siġra minħabba li l-masġar tal-Miżieb dam jaqbad għal jumejn sħaħ…

 • Kompli aqra »

Qrib il-vittmi ta’ vjolenza domestika

 • Il-Knisja f’Malta għaddejja b’ħidma sabiex sa sitt xhur oħra Dar Ġesù Nazzarenu fiż-Żejtun tkun tista’ tibda tilqa’ vittmi ta’ vjolenza domestika. Dan ix-xelter, immexxi mill-Fondazzjoni Sebħ, mistenni jiswa madwar €500,000.

  Dan ix-xelter fil-kunvent tas-sorijiet ser jilqa’ 33 persuna bejn ommijiet u tfal li għaddew minn esperjenza ta’ vjolenza domestika u li ħadu d-deċiżjoni kuraġġjuża li jimxu ’l quddiem…

 • Kompli aqra »

Pass kbir għall-umanità

 • Fl-okkażjoni tal-50 sena mindu l-bniedem rifes għall-ewwel darba fuq il-qamar, il-Papa Franġisku qal li permezz ta’ din il-kisba l-bniedem wettaq ħolma straordinarja. “Jalla l-memorja ta’ dan il-pass kbir għall-umanità jkebbes ix-xewqa li twassal għanijiet ikbar: iktar dinjità għad-dgħajfin, iktar ġustizzja fost il-popli, u futur aħjar għad-dar komuni tagħna”, żied jgħid il-Papa.

  Permezz ta’ kliemu u mġibtu, il-Papa kemm-il darba esprima x-xewqa li tingħata għajnuna konkreta lil dawk li huma fil-bżonn: l-immigranti, il-fqar, il-morda, l-anzjani kif ukoll id-dinja – li hi d-dar komuni tagħna…

 • Kompli aqra »

Open Weekend fil-Kurja tal-Arċisqof

 • Fl‑okkażjoni tal‑festa ta’ San Kalċidonju, il‑Kurja tal‑Arċisqof fil‑Furjana qed tiftaħ il‑bibien tagħha għall‑pubbliku nhar is‑Sibt 20 ta’ Lulju (5pm-9pm) u l‑Ħadd 21 ta’ Lulju (9am-1pm). Il‑pubbliku hu mistieden iżur il‑bini tal‑Kurja li kien magħruf bħala Casa Manresa, u jara x‑xogħol ta’ restawr li qed isir.

  Matul dawn il‑jumejn ser jiġu organizzati guided tours kull siegħa, kunċerti fil‑bitħa ċentrali, u żewġ esebizzjonijiet b’dokumenti mill‑Arkivju Djoċesan li jmorru lura għas‑seklu 16 u b’pitturi tal‑artist Joseph Calleja…

 • Kompli aqra »

Malta tospita laqgħa Ewropea dwar il-media

 • Bejn is-17 u d-19 ta’ Ġunju, il‑Knisja f’Malta ospitat l‑laqgħa annwali tal‑uffiċjali tal‑media u l‑kelliema tal‑Konferenzi Episkopali Ewropej (CCEE).

  Din il-konferenza, li saret fil-Kurja tal-Arċisqof, laqqgħet 53 parteċipant minn 27 pajjiż fl‑Ewropa  u mis‑Santa Sede, biex jiddiskutu temi importanti relatati mal‑komunikazzjoni u l‑media. Id‑delegazzjoni  tmexxiet mill‑Kardinal Angelo Bagnasco, President tas‑CCEE.

  L-Arċisqof Charles J. Scicluna ntalab jkun wieħed mill-kelliema ewlenin ta’ din il-konferenza, li ġiet indirizzata wkoll minn Dr Paolo Ruffini, il‑Prefett għad‑Dekasteru tal‑Komunikazzjoni tas‑Santa Sede…

 • Kompli aqra »

Le għall-mibgħeda

 • “Il-persuni ta’ kulur li qegħdin magħna mhumiex mistednin imma huma parti minna.”

  L-Arċisqof Charles J. Scicluna sostna dan waqt taħdita pubblika dwar il-paċi u l-mibegħda razzjali li saret fl-Università ta’ Malta wara l-qtil kiesaħ u biered ta’ Lassana Cisse Souleymane f’Ħal Far. L-Arċisqof qal li l-qtil ta’ Cisse hu twissija għall-mexxejja reliġjużi iżda wkoll għal kull ċittadin. Saħaq li komunità tibena anke permezz tal-parteċipazzjoni tal-immigranti…

 • Kompli aqra »