Il-Kelma tal-Arċisqof

2024


26/05/2024 - Il-fidi tagħna m’għandix tkun mibnija fuq il-biża’ u d-dehriet – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Trinità Mqaddsa, Il-Knisja Parrokkjali ta' Ġesù Nazzarenu, Tas-Sliema


19/05/2024 - Agħżlu dejjem l-imħabba veru – L-Arċisqof f’Għid il-Ħamsin

Quddiesa fis-Solennità tal-Għid il-Ħamsin bl-għoti tas-sagrament tal-griżma tal-isqof lill-adolexxenti mill-parroċċi tal-Belt Valletta, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


12/05/2024 - Il-festa ta’ Lapsi tgħallimna ngawdu l-ħajja tagħna, mhux niddisprezzawha – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' Tlugħ il-Mulej fis-Sema, Jum l-Omm u s-60 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Kleru u l-Qaddejja taċ-Ċenaklu, Il-Kappella tad-Dar tal-Kleru, Birkirkara


08/05/2024 - Messaġġ mill-Arċisqof fl-Aquinas Lecture, fil-preżenza tal-Kardinal Tagle

Sala San Ġorġ Preca, il-Blata l-Bajda


09/05/2024 - Mhux dejjem inħobbu kif suppost – L-Arċisqof


09/05/2024 - Għal San Ġorġ Preca r-rabta tal-imħabba kienet il-bażi tal-għaqda

Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca, L-Awditorju tal-MUSEUM, Blata l-Bajda


05/05/2024 - Il-parir tal-Arċisqof: Ma nabbandunaw qatt l-imħabba!

Omelija fis-sitt Ħadd tal-Għid, Il-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kapuċċini, il-Furjana


20/04/2024 - L-Arċisqof lis-saċerdoti ġodda: Jalla tkomplu l-missjoni ta’ fejqan fil-ministeru tagħkom

Quddiesa bl-ordinazzjoni ta' tliet saċerdoti ġodda, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


14/04/2024 - Inħallu qalbna miftuħa għal kulħadd bħalma għamel San Publiju – L-Arċisqof

Pontifikal fil-festa ta' San Publiju, Il-Knisja Arċipretali ta' San Publiju, il-Furjana


13/04/2024 - L-Arċisqof lid-djakni ġodda: Agħtu servizz b’qalb ħelwa

Quddiesa bl-ordinazzjoni ta' erba' djakni, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


31/03/2024 - Il-frott tal-Irxoxt hu l-paċi tal-qalb li ġġib il-maħfra tad-dnubiet mir-rikonċiljazzjoni – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Għid il-Kbir tal-Mulej, Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


31/03/2024 - Tista’ l-paċi tkun magħna? – L-Arċisqof


30/03/2024 - Il-paċi ta’ Ġesù ġejja mill-imħabba li ma tibżax mis-salib – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Vġili tal-Għid tal-Qawwmien tal-Mulej mill-Imwiet, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


29/03/2024 - L-Arċisqof jistaqsi: Min hu Ġesù għalik?

Il-Quddiesa bl-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


28/03/2024 - L-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka: Inkunu ta’ servizz għal xulxin

Il-Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


28/03/2024 - L-Arċisqof lis-saċerdoti: aħna qaddejja ta’ merħla li mhijiex tagħna

Il-Quddiesa tal-Griżma f'Ħamis ix-Xirka, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


24/03/2024 - Anke fl-iżjed mumenti mudlama, Alla qiegħed hemm għalina – L-Arċisqof f’Ħadd il-Palm

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


22/03/2024 - Fid-Duluri nżommu l-impenn li qatt ma jkollna qalb iebsa għal xulxin – L-Arċisqof

L-Uffiċini ta’ Beacon Media, il-Blata l-Bajda


19/03/2024 - San Ġużepp: raġel ġust li tgħallem jafda fil-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp, Il-Knisja ta' Ġieżu, ir-Rabat


17/03/2024 - “L-imħabba vera mhix irħisa; toqros ukoll fil-laħam il-ħaj” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ħames Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Anard, Ħal Kirkop


10/03/2024 - Alla tana kollox biex kull min jemmen fih ma jintilifx – L-Arċisqof

Quddiesa fir-raba' Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Andrija, Ħal Luqa


03/03/2024 - Ġesù jipprova jippurifikana minn dir-reliġjon tat-tpartit – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, il-Kalkara


24/02/2024 - Nitolbu lil Alla jkisser il-ħafna ħitan li jifirduna – L-Arċisqof fil-festa ta’ San Pawl

Quddiesa fil-festa trasferita ta' San Pawl Nawfragu, Il-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


14/02/2024 - “Niskopru lil Alla bħala l-missier li ma jixtieqx jitlaqna” – L-Arċisqof f’Ras ir-Randan

Quddiesa fl-Erbgħa tal-Irmied, Il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), il-Furjana


11/02/2024 - “Nitolbu biex tassew nilqgħu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna” – L‑Arċisqof

Omelija fis-sitt Ħadd ta’ matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Franġisk, il-Qawra


10/02/2024 - Alla fiċ-ċentru tal-5 doni li Dun Karm talbu jagħtina – L-Arċisqof

Omelija fis-Solennità San Pawl, Patrun ta’ Malta, Is-Santwarju ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar


04/02/2024 - Il-konnessjoni ma’ Alla tagħti togħma differenti lil ħajjitna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ħames Ħadd ta’ matul is-Sena, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex


28/01/2024 - Min irid ikompli l-gwerra jkebbes il-mibegħda bejn il-bnedmin – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tas-750 sena mill-mewt ta' San Tumas t'Akwinu, Il-Knisja Dumnikata tal-Lunzjata, il-Birgu


21/01/2024 - Il-konverzjoni ta’ San Pawl hi stedina għall-konverżjoni tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


20/01/2024 - Il-Mulej jagħtina dawl biex nifhmu leħnu fiċ-ċirkustanzi ta’ ħajjitna – L-Arċisqof

Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


14/01/2024 - Il-Mulej jagħtina l-grazzja li nitolbuh li nsiru nafuh – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tieni Ħadd ta' matul is-sena, Il-Bażilika tal-Madonna ta' Porto Salvo u San Duminku, il-Belt Valletta


10/01/2024 - Il-wens fil-kura tal-bniedem hu aspett importanti ta’ kull terapija – L-Arċisqof

Il-messaġġ tal-Arċisqof fil-ftuħ ta’ Capua Ward, L-Isptar St James, Tas-Sliema


06/01/2024 - Il-laqgħa tal-għajnejn ittaffi ħafna weġgħat – L-Arċisqof lill-koppji miżżewġin

Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2023, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


07/01/2024 - L-Arċisqof fl-Epifanija: Kif tilqa’ lil Ġesù? Bħala dawl ta’ ħajtek jew sinjal li tmerih?

Quddiesa fis-solennità tal-Epifanija tal-Mulej, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


01/01/2024 - “Niġbdu ħabel wieħed għall-ġid tal-pajjiż u tad-dinja” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Jum Dinji tal-Paċi, Il-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

2023


31/12/2023 - “Nitolbu barka speċjali fuq Iżrael għaliex l-ebda mewt ma tiġġustifika l-ħruxija li qed naraw” – L-Arċisqof

Quddiesa ta' radd il-ħajr fi tmiem is-sena, Konkatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta


30/12/2023 - Ippromwovi l-ispirtu tal-familja mqaddsa fil-missjoni tiegħek – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq


31/12/2023 - Ġesù hu s-sinjal tal-ħniena u l-imħabba t’Alla għalina – L-Arċisqof

Quddiesa fl-aħħar Ħadd tal-Avvent u l-festa tal-Familja Mqaddsa, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, il-Belt Valletta


25/12/2023 - Il-Milied hu l-milja tal-imħabba li tingħata bla ma tistenna xejn lura – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Milied, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2023 - Ir-responsabbiltà li jġib miegħu t-twelid ta’ Ġesù – L‑Arċisqof

Quddiesa ta' Nofsillejl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2023 - Il-ħames teżori li jfasslu s-soċjetà Maltija

Il-messaġġ tal-Milied tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna,


24/12/2023 - L-ikbar festa tal-Milied hi f’qalbna – L-Arċisqof

Quddiesa tal-aħħar Ħadd tal-Avvent, Il-Kappella tal-Qalb ta' Ġesù, Tal-Virtù


22/12/2023 - Min tgħallem jaħfer għandu l-paċi – L-Arċisqof

Messaġġ mill-Arċisqof wara dimostrazzjoni bil-Bambin fit-toroq tal-Belt Valletta, Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


20/12/2023 - Ejjew niftakru f’Betlehem fl-Art Imqaddsa li għaddejja minn tbatija kbira, qerda u mwiet – L-Arċisqof

Messaġġ tal-Arċisqof f'Milied Flimkien, Il-Belt Valletta


17/12/2023 - “Aħna xhieda tad-dawl” – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tielet Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali, il-Qrendi


10/12/2023 - Naħdmu flimkien għall-ġid tal-komunità, naħfru lil xulxin – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Il-Kalkara


10/12/2023 - Inħejju l-mogħdijiet ta’ qalbna – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tieni Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali tal-Familja Mqaddsa, l-Iklin


09/12/2023 - Nippreferu nagħtu tort lil kulħadd, imma mhux lilna nfusna – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali, Pembroke


03/12/2023 - L-għażla tat-triq tal-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali u Kolleġġjata ta’ San Pawl Nawfragu, il‑Belt Valletta


26/11/2023 - Knisja li toħroġ hi Knisja li tħobb – L-Arċisqof

Ċelebrazzjoni Djoċesana u quddiesa fil-festa ta' Kristu Re, Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid


26/11/2023 - L-għemejjel tagħna mal-proxxmu jagħmlu d-dinja post aħjar – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità ta’ Kristu Sultan, Il-Mużew tal-Avjazzjoni, Ta' Qali


25/11/2023 - Komunjoni, parteċipazzjoni, missjoni – L-Arċisqof


19/11/2023 - Jalla l-poplu ta’ dil-parroċċa jara t-tjubija u l-fedeltà fil-ħarsa t’għajnejk – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM bħala kappillan tal-parroċċa ta' Sacro Cuor, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuor, Tas-Sliema


19/11/2023 - Ma nħallux il-biża’ xxekkel ir-responsabbiltajiet tagħna – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Birkirkara


17/11/2023 - Ejja nkunu dawk li nħawlu s-siġar mhux inqaċċtuhom – L-Arċisqof

Quddiesa bil-gradwati ġodda tal-MCAST, Il-Bażilka tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta


16/11/2023 - Nilqgħu lil kulħadd, hu kif inhu – l-Arċisqof

Quddiesa fil-75 anniversarju mit-twaqqif tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


14/11/2023 - L-Arċisqof lill-gradwati ġodda: Qatt tfittxu qligħ a skapitu tad-dinjità tagħkom jew ta’ ħaddieħor

Quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


12/11/2023 - Nitolbu għall-kappillan biex jiffaċilita u qatt ma jtellef il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa li tat bidu għall-ħidma pastorali ta' Dun Evan Caruana, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Birkirkara


12/11/2023 - L-Arċisqof f’Jum it-Tifkira: ‘Min jagħżel il-gwerra minflok il-politika jaħsad is-saħta tal-mewt’

Pontifikal f'Jum it-Tifkira, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


29/09/2023 - Investi f’paċenzja, sagrifiċċju u stennija, u ssib l-imħabba – L-Arċisqof

Il-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana


24/09/2023 - Ma nfittxux mal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 Ħadd ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' San Franġiski tal-Kunvent tas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù, l-Imsida


21/09/2023 - Ekonomija li tagħti dinjità lill-bniedem – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza

Pontifikal statali f'Jum l-Indipendenza, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


17/09/2023 - Ma niddejqux nitolbu maħfra ‘l Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fl-24 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun


10/09/2023 - “Il-korrezzjoni bit-tgħajjir ma twassal għal imkien” – L-Arċisqof

Quddiesa fit-23 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Knisja ta' Marija Reġina, il-Marsa


09/09/2023 - Jien min jien għalik? – L-Arċisqof


27/08/2023 - L-Arċisqof jistaqsi: “Kemm-il darba qalbna waqfet fuq il-frugħat tad-dinja?”

Quddiesa fil-21 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Kappella tal-Kunċizzjoni, Ħal Lija


26/08/2023 - Il-Mulej jeħilsek – L-Arċisqof

Quddiesa fis-60 anniversarju mill‑professjoni ta’ Madre Michelina Mifsud tas‑Sorijiet Agostinjani tal‑klawsura, Il-Monasteru ta’ Santa Katerina, il-Belt Valletta


20/08/2023 - Inkunu ta’ sapport għal xulxin fis-saħħa mentali – L-Arċisqof

Il-Quddiesa tal-20 Ħadd matul is-Sena, Il-Knisja ta’ Ommna Marija tal-Parir it-Tajjeb, Paceville


15/08/2023 - L-umiltà tal-Madonna tgħallimna ma naqtgħux qalbna quddiem il-limiti tagħna – L-Arċisqof f’Santa Marija

Il-Bażilka Minura ta' Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta


14/08/2023 - Aħna meħlusa mid-dnub bil-fidwa li ġabilna l-Mulej – L-Arċisqof fl-400 anniversarju mit-twaqqif tal-Kapitlu Katidrali f’Għawdex

Quddiesa fil-Katidral ta’ Sidtna Marija Mtellgħa fis-Sema, ir-Rabat, Għawdex,


13/08/2023 - Ejjew nitgħallmu minn San Gejtanu kif nittamaw f’Alla – L-Arċisqof fil-festa ta’ San Gejtanu, fil-Ħamrun

Festa Titulari, Knisja Arċipretali San Gejtanu, il-Ħamrun


12/08/2023 - Ilkoll ngħaddu mill-esperjenza tal-Mulej, li jmidd idu biex jaqbadna u jsalvana – L-Arċisqof fil-Pussess ta’ Dun David Borg

Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Lourdes, Raħal Ġdid


06/08/2023 - Ejjew nimmeditaw l-imħabba ta’ Alla – L-Arċisqof fil-Festa tat-Trasfigurazzjoni f’Ħal Lija

Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija


03/08/2023 - Dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet – L-Arċisqof dwar l-Isqof Paul Darmanin

Quddiesa praesente cadavere b'suffraġju tal-Isqof Emeritu Pawlu Darmanin u oħtu Marija, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar


02/08/2023 - Mulej, għinni nġorr salibi – L-Arċisqof waqt quddiesa f’Dar Bjorn

Dar Bjorn, Ħaż-Żebbuġ


23/07/2023 - “Agħti ħajtek u ruħek lil min iridlek il-ġid” – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/07/2023 - Il-Mulej, li hu ġust u ħanin, jagħraf il-qalb tagħna – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/07/2023 - Nafdaw kollox f’idejn il-Madonna – L-Arċisqof

Is-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Belt Valletta


11/07/2023 - Jiena, bil-ħajja tiegħi, qed inħalli d-dinja ftit aħjar milli sibtha?

Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu, Il-Monasteru San Pietru, l-Imdina


12/07/2023 - Isimgħu l-għajta tal-ġustizzja! – L-Arċisqof lill-Korp tal-Pulizija

Quddiesa f'Jum il-Pulizija, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


02/07/2023 - “Tinkwetawx, se nkomplu nieħdu ħsiebhom” – L-Arċisqof lill-ġenituri tar-residenti fid-Dar tal-Providenza

Quddiesa fit-Tlettax-il Ħadd ta’ matul is-sena, Id-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi


30/06/2023 - L-edukazzjoni mhix kapriċċ, imma essenzjali – L-Arċisqof

Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


29/06/2023 - Nitolbu li nkunu Knisja ta’ rikonċiljazzjoni, paċi u missjoni – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità ta' San Pietru u San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


26/06/2023 - Alla biss huwa kapaċi jiġġudika – L-Arċisqof

L-Oratorju tal-MSSP, Birkirkara


27/06/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 27 ta’ Ġunju 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/06/2023 - Il-Mulej jiftakar u ma jinsiex – L-Arċisqof

Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


25/06/2023 - Għandna bżonn l-umiltà, il-kuraġġ u x-xhieda ta’ Ġwanni l-Battista – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità ta' San Ġwann Battista, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/06/2023 - Il-kejl li tana hu l-imħabba tal-għedewwa – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/06/2023 - M’aħniex qaddejja tal-poplu għall-frugħa tal-vanità, xi titlu jew għall-interessi tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Missier, Il-Knisja Arċipretali ta' San Ġużepp, l-Imsida


16/06/2023 - Xi jħaffef it-toqol? Ġesù bl-imħabba tiegħu – L-Arċisqof lis-saċerdot il-ġdid

Quddiesa bl-ordinazzjoni ta' saċerdot ġdid, L-Oratorju Salesian, Tas-Sliema


08/06/2023 - Fiż-żwieġ qed tirriskja kollox, tajjeb titlob lil Alla jgħinek – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


30/05/2023 - Id-dilka tal-morda hi sagrament tal-fejqan u tal-ħniena ta’ Alla – L-Arċisqof

Laqgħa tal-Arċisqof mal-Anzjani Lijani, Is-Sala Villa Lija, Ħal Lija


27/05/2023 - Post li jrid ikun sinjal tal-preżenza ta’ Alla fostna – L-Arċisqof

Quddiesa bil-Konsagrazzjoni tal-Kappella tal-Madonna Għajnuna tal-Insara u San Bartilmew Appostlu, Il-kumpless residenzjali Rużar Briffa fir-Residenza ta' San Vinċenz de Paule, Ħal Luqa


28/05/2023 - L-Ispirtu s-Santu hu l-ispirtu ta’ Alla li hu mħabba – L-Arċisqof f’Pentekoste

Quddiesa fil-festa ta' Pentekoste bil-griżma tal-isqof, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


15/05/2023 - Il-kelma tqanqal, imma l-eżempju jkaxkar – L-Arċisqof

Il-Knisja ta’ San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar


13/05/2023 - Alla jħobb b’xejn – L-Arċisqof

Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija


10/05/2023 - Jekk devot tal-Madonna, prova imita virtù minn tagħha – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuore, Tas-Sliema


16/05/2023 - Għal Ġesù l-ikbar dnub hu li ma taċċettahx bħala s-salvatur tiegħek – L-Arċisqof

Quddiesa tal-jum mas-saċerdoti l-ġodda, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa


15/05/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 15 ta’ Mejju 2023

Il-Kappella ta' San Pawl Nawfragu, in-Naxxar


14/05/2023 - Ifhem xi tfisser tħobb u tibda tifhem Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Sitt Ħadd tal-Għid u f'Jum l-Omm, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa


13/05/2023 - Agħmlu kollox għal Ġesù – L-Arċisqof lis-saċerdoti ġodda

Quddiesa bl-ordinazzjoni ta' tliet saċerdoti ġodda, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


09/05/2023 - Jekk għandna xi żrara fiż-żarbun, neħilsu minnha – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/05/2023 - Il-ħtieġa li tinżamm ħajja d-dimensjoni spiritwali u reliġjuża tal-wirt kulturali tagħna – L-Arċisqof

Id-diskors tal-ftuħ tal-Konferenza f’Malta tal-Katidrali Ewropej dwar ‘L-Ekwilibriju bejn il-Konservazzjoni u l-Ispiritwalità’, St John's Co-Cathedral, Valletta


07/05/2023 - Ikkonċentra ħajtek, ruħek u qalbek f’Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-ħames Ħadd tal-Għid, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Kamrnu, Fleur-de-Lys


30/04/2023 - Nitolbu ’l Mulej l-grazzja li jkollna ragħajja skont il-qalb tiegħu – L-Arċisqof f’Jum il-Vokazzjonijiet

Quddiesa f'Jum il-Vokazzjonijiet, Il-Kappella taċ-Ċentru għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju, Tal-Virtù


25/04/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 25 t’April 2023


23/04/2023 - Nitlob lil San Publiju li l-mexxejja tagħna jkunu mexxejja li jiddefendu d-dinjità tal-bniedem, hu min hu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Publiju, Il-Knisja Arċipretali ta' San Publiju, il-Furjana


15/04/2023 - Jurini l-pjagi tiegħu u nemmen li Hu – L-Arċisqof

Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


11/04/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 11 t’April 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/04/2023 - Jalla jkollna s-safa tal-qalb, tal-qalb li tifhem, tagħraf, li tħoss u tagħder – L-Arċisqof

Quddiesa f'Ħadd il-Għid, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


08/04/2023 - Il-Vġili tal-Għid hu stedina biex aħna nibdew mill-ġdid – L-Arċisqof

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


09/04/2023 - Il-ħobż tal-ħajja – L-Arċisqof


07/04/2023 - Il-Passjoni ta’ Ġesù għadha magħna meta l-kefrija tal-bniedem tirbaħ – L-Arċisqof

L-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej fil-Ġimgħa l-Kbira, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


06/04/2023 - L-imħabba trid tkun il-kejl ta’ dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu – L-Arċisqof

It-Tifkira Solenni tal-Ikla tal Mulej, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


06/04/2023 - Ejjew nissieħbu f’din l-għotja kbira ta’ ħelsien u ta’ grazzja – L-Arċisqof

Il-Quddiesa taż-Żjut f'Ħamis ix-Xirka, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


02/04/2023 - Ejjew nissieħbu ma’ Ġesù fl-umiltà, fis-sabar u fl-għotja tiegħu – L-Arċisqof

Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta


31/03/2023 - Ejjew nitgħallmu nieħdu ħsieb xulxin – L-Arċisqof

Il-Knisja ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta


31/03/2023 - L-omelija tal-Arċisqof – 31 ta’ Marzu 2023


19/03/2023 - Li aħna nieħdu ħsieb xulxin, dik hija wkoll paternità – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara


24/03/2023 - Il-parti tiegħi, kif se nagħmilha aħjar? – L-Arċisqof

Diskors mill-Arċisqof fil-kunċert kommemorattiv tal-Kantawtur Enzo Guzman,


17/03/2023 - Alla jafna, iħobbna, ħalaqna u fdiena – L-Arċisqof

Quddiesa wara l-purċissjoni tar-Redentur, Il-Bażilika ta’ Marija Bambina, L-Isla


21/03/2023 - Meta taqa’, tibżax, erġa’ qum – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tmien anniversarju mindu Mons. Charles Scicluna sar Arċisqof ta’ Malta, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/03/2023 - Il-qrar l-aħwa huwa l-ikbar eżorċiżmu – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/03/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 14 ta’ Marzu 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/03/2023 - Tħallux li l-Ġimgħa l-Kbira tfixkilkom milli tkunu qrib Ġesù – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid


08/03/2023 - Il-ħajja nżul u tlajja’; daqqa għan-niżla u daqqa għat-telgħa – L-Arċisqof

Is-Santwarju ta’ San Ġużepp, Ir-Rabat


12/03/2023 - Fir-Randan ejja nagħtu ċans biex nisimgħu lil Ġesù u nsiru nafuh – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tielet Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, Ħal Qormi


09/03/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 9 ta’ Marzu 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/03/2023 - Il-missjoni tagħna hija li aħna nkunu qaddejja – L-Arċisqof

Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


07/03/2023 - Il-Mulej isaffina minn kull pretensjoni u jistedinna għal umiltà profonda – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/03/2023 - Ittrasformaw id-diffikultajiet bl-imħabba, il-paċenzja, il-mogħdrija u l-maħfra – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tieni Ħadd tar-Randan, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, il-Gudja


01/03/2023 - Ħarsu lejn pajjiżna, nistgħu nagħmlu aħjar? – L-Arċisqof

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


26/02/2023 - L-imħabba ma toqgħodx tkejjel – L-Arċisqof

Is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar


28/02/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 28 ta’ Frar 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/02/2023 - Liema hu Alla tiegħek? Il-ġid li jiġi mill-ġebla? – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Ewwel Ħadd tar-Randan bir-Rit tal-Għażla u l-Għoti tal-Isem tal-Katekumeni, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santu Wistin, il-Belt Valletta


22/02/2023 - Il-mixja tar-Randan għandna ngħixuha bħala l-mixja tal-libertà – L-Arċisqof fl-Erbgħa tal-Irmied

Quddiesa fl-Erbgħa tal-Irmied, Il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), il-Furjana


18/02/2023 - Sinjal ta’ komunità li tinġabar flimkien u toħloq is-sbuħija – L-Arċisqof

Diskors fl-inawgurazzjoni tat-tieni fażi ta' pitturi ġodda tas-saqaf tal-Bażilka tal-Isla, Il-Bażilka ta' Marija Bambina, l-Isla


19/02/2023 - Il-paċi m’għandhiex prezz – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Seba’ Ħadd matul is-Sena, L-Oratorju tal-Konfraternità tal-Karità, il-Belt Valletta


16/02/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 16 ta’ Frar 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/02/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 14 ta’ Frar 2023


31/01/2023 - L-omelija tal-Arċisqof: 31 ta’ Jannar 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/01/2023 - Ilqa’ l-barkiet tal-Mulej biex tkun verament hieni – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Ħadd li matulha ngħata l-ministeru tal-lettorat lil seminarista, Il-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Rxoxt, Pembroke


26/01/2023 - L-Omelija tal‑Arċisqof: 26 ta’ Jannar 2023

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/01/2023 - Omelija tal-Arċisqof: 24 ta’ Jannar 2023

Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/01/2023 - L-Arċisqof jistaqsi: aħna ta’ min aħna xhieda?

Quddiesa fil-festa tal-Konverżjoni ta' Missierna San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


07/01/2023 - Is-Sagrament taż-Żwieġ huwa pjan tal-grazzja ta’ Alla għalikom – L-Arċisqof

Il-KonKatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta


08/01/2023 - L-Epifanija tfakkarna li għandna sejħa li nkunu parti minn familja li tinsab fid-dinja kollha – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Epifanija tal-Mulej bil-preżentazzjoni tan-Nunzju Appostoliku Savio Hon Fai-Tai, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


04/01/2023 - L-aħħar kliem tal-Papa Benedittu kienu proprju stqarrija ta’ mħabba għal Ġesù: ‘Gesù, ti amo’ – L-Arċisqof

Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta


01/01/2023 - Issib il-paċi meta titgħallem tafda f’Alla li ħalqek – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla u fl-ewwel jum tas-sena, Il-kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

2022


31/12/2022 - Il-Papa Benedittu għallimna niddefendu d-dinjità tal-bniedem bil-verità, bil-paċenzja u bl-umiltà – L-Arċisqof

Konkatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta


25/12/2022 - L-irbit li jorbot – L-Arċisqof


25/12/2022 - Iben Marija ta’ Nazaret li llum jitwieled biex nieħdu r-ruħ – L-Arċisqof

Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


25/12/2022 - Jalla f’dan il-Milied lkoll ikollna ċans nerġgħu nersqu lejn il-Mulej – L-Arċisqof


24/12/2022 - Jalla fil-kultura tagħna kull wild jibqa’ aħbar tajba u barka – L-Arċisqof

Quddiesa ta' Nofsillejl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2022 - Għożża, Kenn u Faraġ

Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna,


22/12/2022 - Quddiem il-presepju, quddiem il-maxtura ta’ Betlehem, x’atteġġjament se jkollna? – L-Arċisqof

Dar tal-Kleru, Birkirkara


20/12/2022 - Il-ġuf ta’ kull omm hu post qaddis għax hu l-post tal-ħajja – L-Arċisqof

Quddiesa bis-sehem tat-tfal, Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/12/2022 - Ma nistgħux inkunu nies bħal qasba tixxejjer mar-riħ – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Il-Kalkara


11/12/2022 - Aħna nafu min hu Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tielet Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq


08/12/2022 - F’dawk il-ftit ċelloli hemm il-jien ta’ kull wieħed u kull waħda minna – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun


10/12/2022 - Fra John irrealizza li fil-Mulej Ġesù hemm ir-risposta: nistennew lilu – L-Arċisqof

Quddiesa tal-funeral tal-Gran Mastru Fra John Critien, Il-Knisja Arċipretali ta’ San Lawrenz, il-Birgu


03/12/2022 - Il-Mulej jagħtina d-dawl biex nagħmlu għażliet tajba – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Bidu tal-Ħidma Pastorali ta’ Dun Daniel Cardona, Il-Knisja Arċipretali ta’ Santa Katarina, Iż-Żurrieq


04/12/2022 - Għandna nibqgħu niddefendu lil uliedna b’mod speċjali dawk fil-ġuf – L-Arċisqof

Il-Kappella ta’ San Niklaw, Is-Siġġiewi


01/12/2022 - M’għandniex sens allura nifhmu li t-tarbija fil-ġuf li m’għandhiex leħen? – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/11/2022 - X’jiswa li nagħmlu l-parties għall-Milied? X’se niċċelebraw, li daħħalna liġi li toqtol it-tfal fil-ġuf? – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Ħ'Attard


27/11/2022 - Il-ħajjiet kollha importanti – L-Arċisqof

Appell biex il-leġiżlaturi tagħna jirraġunaw sew,


22/11/2022 - Agħtina ż-żmien neċessarju biex nitgħallmu tassew inħobbu – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/11/2022 - Qiegħed ngħix fl-imħabba? – L-Arċisqof

Freeport, Birzebbuġa


20/11/2022 - It-tagħlim tal-Knisja favur il-ħajja la hu għall-bejgħ u lanqas biex inraħħsuh – L-Arċisqof

Ċelebrazzjoni djoċesana fil-festa ta’ Kristu Re, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


19/11/2022 - Forsi ta’ min nibdew li ċerti affarijiet nagħmluhom iżjed bil-ħeffa – L-Arċisqof

Diskors tal-Arċisqof waqt il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ, Muża, il-Belt Valletta


19/11/2022 - Kemm tkun ħaġa sabiħa li nafdaw ħajjitna f’idejn dan is-Sultan tal-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum iż-Żgħażagħ, Il-Knisja ta’ San Franġisk, il-Belt Valletta


14/11/2022 - Il-Mulej mhux se jneħħilek il-libertà tiegħek imma jirrispettaha – L-Arċisqof

Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


18/11/2022 - L-Akkumpanjament: kif, fejn u meta – L-Arċisqof

Id-Diskors tal-għeluq tal-Assemblea Djoċesana, Is-Sala taċ-ĊAK, Birkirara


13/11/2022 - In-newtralità tagħna qatt ma tista’ tkun kompliċità mal-ħerba tal-gwerra – L-Arċisqof f’Jum it-Tifkira

Quddiesa f'Jum it-Tifkira, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/10/2022 - Id-dgħufija tagħna m’għandhiex tfixkilna – L-Arċisqof

Il-Monasteru ta’ Sant’Ursola, Il-Belt Valletta


23/10/2022 - Ħalli lil Alla jagħmlek ġust – L-Arċisqof

Quddiesa f’Jum Internazzjonali Missjunarju, Il-Bażilika ta' Santa Marija, il-Mosta


22/10/2022 - L-Arċisqof jirringrazzja lill-missjunarji talli huma xhieda tal-Evanġelju madwar id-dinja


16/10/2022 - Qegħdin hawn biex l-assassinju tal-bnedmin qatt u qatt ma jkun business as usual – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Ħadd fil-ħames anniversarju mill-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Il-Knisja tal-Familja Mqaddsa, il-Bidnija


07/10/2022 - Aħna nsibu l-libertà tagħna meta nsiru qaddejja – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Bertrand Vella OFM Cap. bħala kappillan tal-parroċċa ta' San Ġwann, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Lourdes, San Ġwann


04/10/2022 - Il-qaddisin jgħallmuna paċenzja straordinarja – L-Arċisqof

Ghigo Community Residence, Ħal Għaxaq


03/10/2022 - Il-bżonn li ċ-ċittadin iħossu rispettat quddiem il-magna tal-ġustizzja – L-Arċisqof

Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2022, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


02/10/2022 - Mhux iżjed reliġjon għandna bżonn imma iżjed fidi – L-Arċisqof

Quddiesa fis-27 Ħadd ta' matul is-sena, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


29/09/2022 - Għal Alla m’hemm xejn li ma jistax ikun – L-Arċisqof

Il-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana


30/09/2022 - Ħażin li jkollna l-aġendi personali tagħna fil-Knisja li huma mbiegħda ħafna mill-aġenda ta’ Ġesù

Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Skolastika, Il-Knisja Arċipretali ta’ San Publiju, il-Furjana


21/09/2022 - Umiltà, solidarjetà u ħarsien – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/09/2022 - Nitolbu lill-Mulej biex inkunu bħal ommu li semgħet il-kelma u għamlitha – L-Arċisqof


18/09/2022 - Il-verità u s-sbuħija ma jinxtrawx bil-flus – L-Arċisqof

Quddiesa tal-25 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Kappella ta' Santa Marija f'Bir Miftuħ, il-Gudja


15/09/2022 - L-Arċisqof dwar ir-Reġina Eliżabetta II: eżempju sabiħ ta’ kif tkun mexxej mingħajr ħafna storbju

Quddiesa De Requiem għar-Reġina Eliżabetta II, Il-Konkatidral ta' Ġwann, il-Belt Valletta


14/09/2022 - Il-qawwa tas-sinjal tas-salib – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, Il-Knisja ta' Ġieżu, il-Belt Valletta


11/09/2022 - Il-ferħ tal-ħniena ta’ Alla hu meta jkun jista’ jħaddanna miegħu mill-ġdid – L-Arċisqof

Quddiesa fl-24 Ħadd taż-Żmien ta' matul is-Sena, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Ħerba, Birkirkara


08/09/2022 - X’qed nagħmlu bil-patrimonju tagħna? – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


07/09/2022 - “Quddiem il-ħażen u l-inġustizzja ma tistax tkun newtrali!” – L-Arċisqof

Quddiesa lejlet il-festa tal-Vitorja, Il-Knisja Kolleġġjata ta' San Lawrenz, il-Birgu


22/09/2022 - Ir-ruħ li tixtieq tara ’l Ġesù qed titgħallem titkellem il-lingwaġġ tal-imħabba – L-Arċisqof


28/08/2022 - “Id-dinjità tiegħek ma tiddependix fuq x’jaħsbu dwarek in-nies!” – L-Arċisqof

Quddiesa fit-22 Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena, Il-Kappella ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar


22/08/2022 - Min irid isaltan jitgħallem iħobb – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta’ Marija Reġina, Il-Knisja Parrokkjali Marija Reġina, il-Marsa


23/08/2022 - Ġesù jpoġġi l-ħniena flimkien mal-ġustizzja fil-qalba tal-Liġi – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/08/2022 - Il-Mulej jgħaddik mill-bieb id-dejjaq għax iħobbok – L-Arċisqof lill-komunità Xlukkarja

Quddiesa fil-21 Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena, Is-Santwarju tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Pompej, Marsaxlokk


21/08/2022 - X’se jsalvana? X’se jwassalna l-Ġenna? – L-Arċisqof

Quddiesa fil-21 Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena, ll-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp, il-Manikata


19/08/2022 - Widna tal-paċenzja, qalb li tifhem u istint qawwi u proattiv – L-Arċisqof dwar Mons. Philip Calleja

L-aħħar tislima lil Mons. Philip Calleja, l-appostlu tal-migranti, Il-Knisja tal-Ġiżwiti, il-Belt Valletta


16/08/2022 - It-test veru tal-imħabba safja hi l-maħfra lil xulxin – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/08/2022 - “Marija turina biċ-ċar li timxi magħna u tħarisna” – L-Arċisqof f’Santa Marija

Quddiesa fis-solennità ta' Marija mtellgħa s-sema, Il-Bażilika Minuri ta’ Santa Marija, il-Mosta


14/08/2022 - X’inhu n-nar li ġab Ġesù? – Jistaqsi l-Arċisqof

Quddiesa fl-20 Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, ll-Kappella ta' San Xmun Appostlu, fil-Wardija


12/08/2022 - Kun siġra li tissieħeb mal-foresta ta’ siġar li jikbru fis-silenzju – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun David Farrugia bħala arċipriet tal-Parroċċa ta' Ħad-Dingli, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħad-Dingli


09/08/2022 - Is-salib tiegħi hu l-uniku tama tiegħi – Edith Stein

Quddiesa fil-festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein), Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/08/2022 - Alla permezz ta’ ħutna, imidd idu, jaqbadna u jsalvana – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/07/2022 - “X’jiswa li jkollok il-ġid imma m’għandekx imħabba?” – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Anna, Wied il-Għajn


30/07/2022 - Kif se nagħti valur lil ħajti? – L-Arċisqof

Quddiesa fil-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali ta' Dun Mosè Borg, Il-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija


28/07/2022 - “Inħallu lill-Mulej jagħġinna” – L‑Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/07/2022 - L-għażla bejn li tisparpalja l-patrimonju jew tħaddmu biex jikber – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur (NAO), Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


25/07/2022 - “Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok” – It-talba tagħna lill-Mulej f’għeluq is-60 sena mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca

Quddiesa fis-60 sena mill-mewt ta' San Ġorġ Preca, Il-Kappella ta' Fra Diegu, il-Ħamrun


24/07/2022 - Ngħallmu lil uliedna l-alfabett tal-fidi tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Kalċidonju u s-Sbatax-il Ħadd tas-Sena, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/07/2022 - Il-Madonna tgħallimna nagħmlu r-rieda tal-Missier – L-Arċisqof

Quddiesa flimkien mal-pellegrinaġġi tal-UMTAL, Il-Grotta ta' Lourdes, Franza


16/07/2022 - Nimxu fuq il-pass ta’ ommna Marija – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta


14/07/2022 - Żjara ta’ korteżija mis-Segretarju Ġenerali ta’ Caritas Internationalis

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/07/2022 - Permezz ta’ Ġesù t-toqol isir ħelu u ħafif – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/07/2022 - L-Arċisqof f’Jum il-Pulizija: Il-battalja biex l-umanità tgħix skont is-sewwa

Quddiesa f'Jum il-Pulizija, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


10/07/2022 - “M’hemmx agħar mill-kultura tal-iskart!” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-ħmistax-il Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-kappella tal-Monasteru ta’ Santa Skolastika, il-Birgu


29/06/2022 - Il-festa tal-Imnarja tfakkarna li l-għeruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Pontifikal fis-solennità tal-martirju ta’ San Pietru u San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


28/06/2022 - “X’jitlob minna l-Mulej?” – Jistaqsi l-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/06/2022 - Il-liġi tal-paċenzja u tal-maħfra – L-Arċisqof fil-festa tar-Redentur

Quddiesa u purċissjoni fil-festa tar-Redentur, Il-Bażilika ta’ Marija Bambina fl-Isla


26/06/2022 - Il-Mulej jiġi bil-qawwa tal-ħniena tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


25/06/2022 - Il-Knisja mhix tagħna imma ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Traslazzjoni solenni bl-ewwel għasar u quddiesa lejlet il-festa tat-twelid ta’ San Ġwann il-Battista, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


24/06/2022 - Is-sagrament tal-qrar hu wkoll skola ta’ umiltà u ta’ mħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Qalb ta’ Ġesù, Il-Knisja Parrokjali tas-Salvatur, Ħal Lija


24/06/2022 - “Għandu jkollna qalb ħelwa u umli” – L‑Arċisqof f’Jum il-Gradwazzjoni ta’ Caritas Malta

12-il persuna jiggradwaw mill-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga, Iċ-Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ


24/06/2022 - Jalla kull familja tibqa’ tkun skola ta’ mħabba


23/06/2022 - M’hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/06/2022 - Stedina biex nilqgħu lil xulxin – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tas-sejħa tal-Madonna ta’ Pinu lil Karmni Grima, Is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, l-Għarb Għawdex


21/06/2022 - It-triq id-dejqa ta’ Ġesù fiha d-diffikultajiet imma twasslek – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/06/2022 - “Ersqu għat-tqarbin” – L-istedina tal-Arċisqof fil-festa ta’ Corpus Christi

Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


17/06/2022 - Il-ħtieġa li niskopru kemm il-Mulej ma jiddejjaqx jieħu paċenzja bina – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Ivan Scicluna bħala kappillan tal-Parroċċa ta' Ħal Safi, Il-Knisja Parrokkjali tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, Ħal Safi


16/06/2022 - Ngħixu għall-imħabba fraterna, tolleranza u li naċċettaw lil xulxin – L-Arċisqof

Messaġġ mill-Arċisqof waqt mument ta’ talb fl-aħħar tislima lil Lassana Cisse, Il-Moskea Mariam Al-Batool, Raħal Ġdid


14/06/2022 - Il-kelma ta’ Ġesù twassalna għal-libertà vera – L-Arċisqof

Il-Knisja tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat


09/06/2022 - “Il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha, hi min hi u hi f’liema ċirkustanza hi” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/06/2022 - “X’qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna?” – Il-mistoqsija tal‑Arċisqof fis-Sette Giugno

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/06/2022 - Ir-Reġina Eliżabetta: xempju ta’ tmexxija – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-Ġublew tal-Platinu tar-Reġina Eliżabetta, Il-Prokatidral ta' San Pawl, il-Belt Valletta


05/06/2022 - “Spirtu s-Santu, kun il-faraġ tagħna” – L‑Arċisqof fl-Għid il-Ħamsin

Quddiesa bl-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adolexxenti tal-Belt Valletta, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


02/06/2022 - Imħabba u tolleranza mhux piki fil-festi – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/05/2022 - Vokazzjoni mimlija tbatija li timbuttaha għall-karità – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/05/2022 - Niċċelebraw ir-realtà li Alla magħna – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema, Il-Knisja l-Qadima tas-Salvatur, Ħal Lija


27/05/2022 - Nużaw il-ġid tagħna biex inkomplu l-missjoni tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Festa tal-Madonna tal-Karità, Il-Kolleġġjata San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


24/05/2022 - Il-ħbiberija ma’ Ġesù tilliberak – L-Arċisqof

Il-Knisja tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat


17/05/2022 - Is-saċerdozju hu li tingħaqad mal-offerta ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa


15/05/2022 - Ilqgħu lil uliedkom bħalma jilqagħhom Alla l-Missier li ħalaqhom – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ħames Ħadd tal-Għid, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


14/05/2022 - “Titilfux il-paċi” – Il-parir tal‑Arċisqof lit-tliet saċerdoti l-ġodda

L-ordinazzjoni ta' Dun Sean Abela, Dun Jean Claude Attard u Patri Robert Calleja OFM Conv., Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


12/05/2022 - Ġesù: l-ewwel appostlu, il-mibgħut tal-Missier biex jurina l-qalb ta’ Alla li hu missier – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/05/2022 - Mhux jitlobna ħajja perfetta imma li nafdaw fil-kelma tiegħu – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/05/2022 - Il-bżonn tal-manswetudni fil-familji u fis-soċjetà tagħna – L-Arċisqof fil-festa ta’ Dun Ġorġ Preca

Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca, L-Awditorjum tal-MUSEUM, il-Blata l-Bajda


07/05/2022 - Il-Parlament għandu d-dover jagħti liġijiet li jkunu espressjoni tar‑raġuni, l‑ordni u l‑ġid komuni – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-erbatax-il Leġiżlatura, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


05/05/2022 - Inħeġġiġkom tersqu lejn il-mejda li ħejja Ġesù – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/05/2022 - Insiru mexxejja kbar bħal San Publiju – L-Arċisqof

Il-Knisja Parrokkjali ta' San Pubbliju, il Furjana


03/05/2022 - Ġesù għażel ġebel imxellef u għamlu kolonni tal-Knisja tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Appostli Filippu u Ġakbu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/05/2022 - Iftaħ il-bibien u t-twieqi ta’ qalbek biex tiltaqa’ mal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq is-60 Sena mis-saċerdożju ta’ Mons. Viċenz Deguara, Il-Knisja Arċipretali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi


30/04/2022 - “Tiddejqux tammettu li għandkom bżonn ‘il Mulej” – L-Arċisqof lill-ħames djakni ġodda

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


29/04/2022 - “Meta nħossuna mdawrin bid-dlam, l-inġustizzja, l-oppressjoni u l-vjolenza nirrealizzaw li dawn mhux ġejjin mingħand il-Mulej” – L-Arċisqof

Quddiesa għad-delegati tal-Katekeżi fi ħdan il-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej, L-Oratorju tal-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


28/04/2022 - Il-missjunarju veru hu dak li jpoġġi l-għażla quddiem il-libertà tal-bniedem – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/04/2022 - Nippruvaw nifhmu l-kobor tal-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/04/2022 - “Tibżgħux tkomplu twasslu l-Aħbar it-Tajba” – L-Arċisqof lis-saċerdoti li qed jiċċelebraw 60 sena saċerdozju

Dar tal-Kleru, Birkirkara


19/04/2022 - Marija Assunta tfakkarna fil-qawmien mill-imwiet – L-Arċisqof

Quddiesa fil-100 sena anniversarju mill-miġja tal-istatwa titulari ta’ Santa Marija, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, l-Imġarr


19/04/2022 - L-Arċisqof jistaqsi: Kif inhu differenti Kristu Rxoxt?

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/04/2022 - Il-ferħ tal-Papa Franġisku – L-Arċisqof

Il-Papa jfakkarna li l-Għid hu d-dawl li jixgħel bil-mod fid-dlam,


17/04/2022 - L-Arċisqof fl-Għid il-Kbir: Inħallu lil Alla jkellem lil qalbna

Quddiesa Stazzjonali tal-Għid il-Kbir tal-Mulej, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


16/04/2022 - “Infittxu l-fwieħa tal-maħfra u l-paċi” – L‑Arċisqof

Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


15/04/2022 - “Illum nitolbu maħfra għall-kompliċità tagħna mal-inġustizzji” – L‑Arċisqof

L-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


14/04/2022 - “Ma niċħdux l-għatx li hemm fina għall-imħabba” – L‑Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka

Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Ikla tal-Mulej, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


14/04/2022 - Li nkunu qrib Alla ġġagħlna nkunu viċin mal-poplu qaddis tagħna – L-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka

Quddiesa bit-tberik taż-żjut, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


12/04/2022 - Il-Mulej hu ħafna ikbar mit-tradimenti tagħna – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/04/2022 - Nuru gratitudni u devozzjoni bħal ħut Lazzru – L‑Arċisqof

Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta


10/04/2022 - X’inhi l-missjoni ta’ Ġesù? Isalva lili u lilek – L-Arċisqof

Quddiesa f'Ħadd il-Palm, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


09/04/2022 - Riflessjonijiet għar-Randan 2022 – Ħadd il-Palm


08/04/2022 - F’Jum id-Duluri, nifhmu u napprezzaw it-tenerezza tal-Madonna – L-Arċisqof

Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa


07/04/2022 - Ersaq lejn il-qawwa li jagħti Ġesù għall-maħfra ta’ dnubietna – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/04/2022 - Ġesù min hu għalija? Statwa tal-kartapesta? – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/04/2022 - Riflessjonijiet għar-Randan 2022 – Il-Ħames Ħadd


29/03/2022 - Nisimgħu u nilqgħu lill-Papa fostna – L-Arċisqof lit-tfal waqt il-preżentazzjoni ‘Ilkoll Aħwa’

Il-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, ir‑Rabat,


22/03/2022 - Jitkejjel lilna kif inkejlu ma’ xulxin – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/03/2022 - Irridu nieħdu paċenzja bina nfusna u l-ewwel paċenzja trid teħodha bik innifsek – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tielet Ħadd tar-Randan fejn sar l-iskrutinju tal-Katekumeni, Is‑Santwarju tal‑Madonna tal‑Mellieħa, il-Mellieħa


19/03/2022 - “Li tkun preparat, speċjalment fir-Randan, ifisser li terġa’ tiskopri s-sbuħija tal-paċenzja u l-ħniena tal-Mulej” – L-Arċisqof

Quddiesa għall-Kattoliċi barranin f'Malta, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


19/03/2022 - Riflessjonijiet għar-Randan 2022 – It-Tielet Ħadd


17/03/2022 - L-Arċisqof dwar Dun Peter Serracino Inglott: Kien kuxjenza li ċċaqlaqna

Quddiesa b’suffraġju għal ruħ Dun Peter Serracino Inglott fl-10 anniversarju minn mewtu, Il-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien


17/03/2022 - Hemm għalfejn jidhrulna affarijiet mid-dinja l-oħra biex nikkonvertu? – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/03/2022 - Mulej saffina minn kull frugħa – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/03/2022 - Kif nistgħu nagħmlu għażliet tajba? – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tieni Ħadd tar-Randan, Il-Kappella fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Raħal Ġdid


12/03/2022 - Riflessjonijiet għar-Randan 2022 – It-Tieni Ħadd


10/03/2022 - Il-Mulej qed iqanqalna biex nagħmlu att ta’ fidi fih – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/03/2022 - Il-gradwazzjoni tagħkom trid tkun ukoll messaġġ ta’ tama – L-Arċisqof

Quddiesa għall-gradwati l-ġodda tal-Università ta' Malta, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


08/03/2022 - Talb li jdaħħalna f’relazzjoni intima mal-Mulej – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/03/2022 - Ħadd ma jirbaħ it-tentazzjoni jekk mhux għal xi mħabba ikbar – L-Arċisqof

Quddiesa f'Ħadd in-Nies, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar


05/03/2022 - Riflessjonijiet għar-Randan 2022 – L-Ewwel Ħadd


03/03/2022 - Jekk tagħmel xi ħaġa bi mħabba, it-togħma tinbidel – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/03/2022 - F’Ras ir-Randan l-Arċisqof jistaqsi: il-qalb tiegħi hi kamp ta’ inġustizzja jew ta’ paċi?

Quddiesa fl‑Erbgħa tal‑Irmied u talb u sawm għall‑Ukrajna, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


01/03/2022 - Il-Mulej ipattilna b’familja kbira ħafna – L-Arċisqof

Quddiesa b’suffraġju għal ruħ l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


01/03/2022 - L-Arċisqof jitlob għall-paċi u għall-vittmi fuq iż-żewġ naħat

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/02/2022 - Nitolbok li jkollok qalb ta’ missier, li tirriffjuta tiġġudika jew tikkundanna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Ronnie Zammit bħala kappillan tal-Parroċċa ta' Santa Luċija, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Piju X, Santa Luċija


20/02/2022 - L-Arċisqof jistaqsi: Kif għandna nġibu ruħna mal-għedewwa tagħna?

Quddiesa f'Jum il-festa tal-qaddisin ta' Fatima, Is-Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa


15/02/2022 - Bilanċ bejn il-fiduċja f’Alla u li nagħmlu dak li hemm bżonn – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/02/2022 - “Min iwissik, iħenn għalik” – L‑Arċisqof

Quddiesa fis-sitt Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena, ll-Kappella ta’ San Pawl Nawfragu, San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar


10/02/2022 - L-imħabba li għallimna Pawlu hi mibnija fuq il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità ta' San Pawl Nawfragu, Il-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


08/02/2022 - It-tradizzjonijiet sbieħ tagħna ħadu post il-Kelma t’Alla? – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/02/2022 - L-Arċisqof lil dawk imsejħin għaż-żwieġ: Il-Mulej qed jagħtikom missjoni fl-imħabba ta’ bejnietkom

Quddiesa fil-Ħames Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena, Il-Knisja ta' Sant'Agata, ir-Rabat


03/02/2022 - Id-dilka tal-morda ġġib ħafna barka u fejqan spiritwali – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/02/2022 - L-inkwiet u t-tama tal-ġenituri għal uliedhom – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/02/2022 - Il-ħajja kkonsagrata f’Malta u Għawdex li ġġib fejqan, faraġ u wens – L-Arċisqof

Jum il-Ħajja Kkonsagrata, Is-Santwarju tal-Ħniena Divina, in-Naxxar


30/01/2022 - Il-Knisja m’għandhiex tieqaf titkellem minkejja li ma tagħmilx dejjem ir-rieda ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fir-Raba’ Ħadd tas-Sena, Il-Kappella tal-Oratorju tas-Salesjani ta’ Dun Bosco, Tas-Sliema


28/01/2022 - Ix-xogħol tat-Tribunal ikompli jesprimi l-viċinanza tal-Knisja fejn hemm feriti kbar – L-Arċisqof

Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta


27/01/2022 - Il-Mulej jinsisti li d-dawl li jpoġġi fil-Knisja ma jinħebiex – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/01/2022 - San Ġużepp jgħallimna l-vera umanità li tindokra d-dinjità ta’ kull persuna – L-Arċisqof

Imniedi 'Il-ktieb ta’ San Ġużepp: ġabra ta’ studji', Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/01/2022 - Il-Knisja hi l-familja ta’ Ġesù, ta’ dawk li laqgħuh f’ħajjithom – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/01/2022 - L-Arċisqof dwar Bro. Louis Camilleri: fih dehret il-grazzja, il-ħniena u l-paċenzja ta’ Alla

Quddiesa wara li l‑fdalijiet ta’ Bro Louis Camilleri FSC jitqiegħdu f’qabar fil‑kappella tal‑Kulleġġ Stella Maris, parti mill‑proċess tal‑beatifikazzjoni u l‑kanonizzazzjoni tiegħu, Il-Kappella tal-Kulleġġ Stella Maris, il-Gżira


22/01/2022 - Il-konverżjoni ta’ San Pawl hi l-bidu tal-konverżjoni tagħna – L-Arċisqof

Traslazzjoni lejlet il-festa tal-konverżjoni ta’ San Pawl u għoti tal-Ministeru tal-Lettorat, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


15/01/2022 - L-Arċisqof lill-għarajjes: sibu mument biex titolbu flimkien

Quddiesa għall-koppji li se jiżżewġu fl-2022, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


16/01/2022 - Qegħdin inħallu l-Mulej jgħallimna l-lingwaġġ tal-imħabba? – L-Arċisqof

Il-Knisja ta' San Martin ta' Tour, il-Baħrija


14/01/2022 - Li kulħadd ikollu daru hu wkoll kontribut għad-dinjità tal-bniedem – L-Arċisqof

Messaġġ fil-konferenza stampa dwar it-twaqqif tal-Fondazzjoni għal Akkomodazzjoni Affordabbli,


12/01/2022 - Kellmu lill-Mulej dejjem; fil-ferħ u fin-niket – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/01/2022 - Il-qawwa ta’ Ġesù li tfejjaqna u teħlisna mix-Xitan – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/01/2022 - Il-magħmudija tal-ħniena tal-Mulej – L-Arċisqof

Is-Santwarju tal-Madonna ta' Pompej, Marsaxlokk


08/01/2022 - Il-paċenzja tagħmel l-imħabba konkreta – L-Arċisqof

Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2020 u fl-2021, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


06/01/2022 - “Nitlobkom maħfra” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/01/2022 - Il-kelma bla għemil tkun vojta – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/01/2022 - L-Arċisqof lill-akkoliti l-ġodda: Ersqu lejn il-Mulej għax iħenn għalikom fid-dgħufija u l-faqar tagħkom

Quddiesa fl-Epifanija tal-Mulej u l-għoti tal-Ministeru tal-Akkolitat, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


01/01/2022 - Għażla ta’ rikreazzjoni li tibni u tagħti bidu ġdid – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Ewwel tas-Sena, Il-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

2021


31/12/2021 - ‘Iħenn għalina Alla, u jberikna’ – It-talba tagħna fl-aħħar tas-sena

Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


30/12/2021 - L-għerf tal-anzjani tagħna – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/12/2021 - Il-qtil tal-innoċenti qatt ma ġab barka fuq id-dinja – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-qaddisin innoċenti martri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/12/2021 - Nitolbu lill-Familja Mqaddsa biex tiddefendi lil uliedna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


26/12/2021 - Għand min se mmorru?


25/12/2021 - Maħluqin fuq ix-xbieha tal-imħabba tal-Mulej – L‑Arċisqof fil-Milied

Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2021 - Is-sinjal ta’ bidu ġdid – L‑Arċisqof

Quddiesa ta' Nofsillejl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2021 - Għasel ta’ ħlewwa u ħniena ssawwab fuq id-dinja

Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna,


19/12/2021 - F’dawn il-jiem nakkumpanjaw il-Mulej li ġej fostna – L-Arċisqof

Quddiesa fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent, Il-Kappella ta' Marija Omm Alla fl-Isptar Mater Dei, l-Imsida


11/12/2021 - Żomm idejk miftuħa għall-faqar ta’ min hu għatxan għall-ħniena t’Alla – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Louis bħala prepostu arċipriet tal-Parroċċa ta' Birkirkara, Il-Kolleġġjata Bażilika Sant'Elena, Birkirkara


10/12/2021 - Leħen il-ħabib hu l-leħen ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/12/2021 - Ġużeppi: is-salvatur tas-Salvatur – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-għeluq ta’ Sena Ġużeppina, Il-Knisja ta’ Ġieżu, ir-Rabat


07/12/2021 - Ir-ragħaj man-nagħaġ fil-presepju hu xbieha tal-Mulej – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/12/2021 - Nitolbu lil San Nikola għall-għaqda bejn l-Insara – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Nikola ta' Bari, Il-Knisja Parrokkjali, is-Siġġiewi


05/12/2021 - Mingħajr ġustizzja ma jkollniex paċi – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Avvent, Il-Knisja tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija


01/12/2021 - Inkunu ta’ spalla għal tant nies li għandhom bżonn – L-Arċisqof

L-uffiċini temporanji tal-Malta Community Chest Fund, il-Belt Valletta


30/11/2021 - Indrì afdat bl-iżjed ħsibijiet importanti ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/11/2021 - Dun Annett: raġel ta’ eżempju rispettat madwar id-dinja – L-Arċisqof

Quddiesa f’għeluq l‑10 anniversarju mill‑mewt tal‑Isqof Annetto, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/11/2021 - L-Isqof Annetto Depasquale: bniedem ta’ ħafna virtujiet – L-Arċisqof

Diskors għas-Serata kommemorattiva f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/11/2021 - Il-Madonna hi garanzija li Alla hu l-ħelsien u t-tama tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent, Il-Kolleġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla


28/11/2021 - Iridna nistennewh b’għajnejna miftuħa – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent, Il-Kappella ta' Marija Addolarata, iċ-Ċimiterju ta' Ħad-Dingli


25/11/2021 - L-Arċisqof lill-istudenti tal-MCAST: Nawguralkom qalb għarfa li tagħraf il-bżonn uman

Quddiesa għall-gradwati tal-MCAST, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


25/11/2021 - Sta Katerina ħalliet ħajjitha biex ma tiċħadx lil Ġesù – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/11/2021 - Nippromwovu soċjetà li tgħożż u tieħu ħsieb dak li jkun – L-Arċisqof

Messaġġ tal-Arċisqof fil-ftuħ taċ-Ċentru tal-Ibwar, Iċ-Ċentru tal-Ibwar, is-Siġġiewi


23/11/2021 - L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem hi li tgħix fil-paċi – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/11/2021 - Jalla l-Mulej li jara l-qalb juża l-istudju tagħkom għall-ġid tal-Knisja – L-Arċisqof

Quddiesa tal-gradwazzjoni tal-korsijiet tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


21/11/2021 - L-Arċisqof fi Kristu Re: Il-verità hi l-proġett ta’ mħabba ta’ Alla għalina

Il‑Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid


21/11/2021 - Nafdaw f’dak “li ħabbna, li ħallna minn dnubietna bis-saħħa ta’ demmu” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Katarina, iż-Żejtun


20/11/2021 - Il-konsagrazzjoni ta’ dan l-artal hu sinjal ta’ tama – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-konsagrazzjoni tal-artal, Il-kappella mal-Kunvent tas-Sorijiet Agostinjani, Ħal Qormi


18/11/2021 - L-Arċisqof fl-Assemblea: il-Knisja, waqt li tilqa’, trid titlob maħfra wkoll

Il-messaġġ tal-għeluq tal-Assemblea Djoċesana 2021, Is-sala taċ-ĊAK, Birkirkara


18/11/2021 - Immaġina ‘l Ġesù jaqbdek minn idek u jerfgħek meta tkun f’diffikultà – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/11/2021 - L-Arċipriet irid ikun pont li jgħaqqadna mal-qalb ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Joseph Mizzi bħala arċipriet tal-Parroċċa tar-Rabat, Il-Kolleġġjata Bażilika ta’ San Pawl, ir-Rabat


16/11/2021 - Il-konverżjoni tal-qalb hi sinjal ta’ salvazzjoni – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/11/2021 - Mhix il-gwerra biss hi strument tal-mewt – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum it-Tifkira, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


11/11/2021 - San Martin stqarr il-fidi tiegħu bl-imħabba matul ħajtu – L-Arċisqof

Quddiesa b'tifkira ta' San Martin ta' Tours, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/11/2021 - L-Arċisqof lill-gradwati ġodda: L-għerf hu dak li jżewweġ il-moħħ u l-qalb

Quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


09/11/2021 - Il-vera purifikazzjoni tat-tempju tippurifika l-fidi tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa b’suffraġju għal ruħ isqfijiet, saċerdoti u reliġjużi li ħallew din id-dinja, Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


09/11/2021 - Ġesù hu t-tempju li minnu joħroġ l-ilma frisk li jagħti l-ħajja – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/11/2021 - Mhux il-paroli fl-imħabba imma l-għixien tal-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Albert Buhagiar bħala arċipriet tal-Parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Filep ta' Agira, Ħaż-Żebbuġ


07/11/2021 - Mhux x’tagħti imma kemm tagħti mill-qalb – L-Arċisqof

Quddiesa fit-32 Ħadd ta’ matul is-Sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Karmnu, iċ-Ċimiterju tas-Siġġiewi


04/11/2021 - Ħajja vera ta’ servizz – L-Arċisqof

Quddiesa li fiha Fra Francis Vassallo jagħmel il-wegħdiet solenni bħala Kavallier Profess tal-Ordni ta’ San Ġwann, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


04/11/2021 - Il-fidi trid tkun l-għażla tiegħek magħmula b’intelliġenza – L-Arċisqof

Quddiesa fil-75 anniversarju tal-Iskola St Michael, L-Iskola St Michael, Santa Venera


02/11/2021 - “Dan il-jum ifakkarna li l-Mulej se jħabbat ukoll fuq il-bieb tagħna” – L-Arċisqof fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha

Quddiesa fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha, Il-Knisja taċ-Ċimiterju tal-Erwieħ, Ħal Tarxien


01/11/2021 - It-triq għall-qdusija: li nfittxu wiċċ il-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta' żewġ seminaristi, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


31/10/2021 - Parlamentari li jfittxu l-interess u l-ġid ta’ kulħadd – L-Arċisqof

Quddiesa fil‑100 anniversarju mit‑twaqqif tal‑Parlament Malti, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


28/10/2021 - L-appostli huma dixxipli u frott tat-talb ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Appostli San Xmun u San Ġuda, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/10/2021 - Ġesù hu għażla ta’ mħabba – L-Arċisqof

Quddiesa mal-ħaddiema u l-voluntiera ta' Radju Marija, Il-Kappella tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat


22/10/2021 - Mhux biss formazzjoni għaż-żgħażagħ imma esperjenza ta’ knisja – L-Arċisqof

L-Arċisqof ibierek iċ-Ċentru Parrokkjali Santu Rokku fil-Belt Valletta, Iċ-Ċentru Parrokkjali Santu Rokku, il-Belt Valletta


22/10/2021 - L-edukazzjoni u s-solidarjetà: l-għeruq u l-prinċipji tad-demokrazija – L-Arċisqof

It-tnedija tal-wirja fotoġurnalistika 'People Power', Il-Ġnien ta' Lapparelli, il-Belt Valletta


26/10/2021 - Is-saltna t’Alla hi proċess li jsir fis-silenzju – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/10/2021 - Xi jsejħilna nagħmlu Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ġurnata Missjunarja, Is-Santwarju tal-Madonna ta' Atoċja (tas-Samra), il-Ħamrun


20/10/2021 - San Ġużepp jgħallimna r-rispett – L-Arċisqof

Quddiesa u tnedija tal-ktieb 'Sliem Għalik Ġużeppi Bin David' miktub minn Patri Martin Mamo, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużpepp, il-Kalkara


21/10/2021 - Il-prezz li nħallsu biex nimxu wara Ġesù – L‑Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/10/2021 - Tajjeb li nixxenqu għall-ġenna imma nibdewha minn hawn – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/10/2021 - Nimxu flimkien bħala Knisja waħda fi vjaġġ wieħed – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-ftuħ tal-mixja djoċesana għas-Sinodu tal-Isqfijiet, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa


14/10/2021 - Il-preżenza tiegħek fit-toroq ta’ Gwardamanġa trid tkun sinjal li Alla hu magħna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Joseph Zahra OP bħala kappillan tal-Parroċċa ta' Gwardamanġa, Is-Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima, Gwardamanġa


14/10/2021 - Inwasslu lill-proxxmu tagħna għand Ġesù – L‑Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Kallistu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/10/2021 - Ir-riċetta għal qalb safja – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/10/2021 - Dak li għandek lest taqsmu ma’ ħaddieħor? – L-Arċisqof

Quddiesa fit-28 Ħadd ta’ Matul is-Sena u f'Jum in-Nanniet, Is-Santwarju tal-Madonna tas-Samra, il-Ħamrun


08/10/2021 - Inti msejjaħ biex tkun ir-ragħaj ta’ dil-komunità ċkejkna b’għeruq profondi fl-istorja – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun Mario Tong bħala arċipriet tal-Parroċċa tal-Imdina, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


07/10/2021 - Il-fraternità mhix biss ta’ sentiment u rieda, imma wkoll deċiżjoni – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tat-twaqqif tal-fraternità Ġesù u Marija, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn


08/10/2021 - Lejn Knisja Sinodali – Komunjoni, Parteċipazzjoni u Missjoni


06/10/2021 - Jalla jkollok il-faraġ ta’ ragħaj, li jagħmel kulma jista’ għall-merħla tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Claudio Borg O.P. bħala kappillan tal-Parroċċa tan-Nazzarenu, Il-Knisja Parrokkjali ta' Ġesù Nazzarenu, Tas-Sliema


06/10/2021 - L-Armata hija garanzija li nibqgħu pajjiż ċivilizzat – L-Arċisqof f’Jum l-Armata

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


05/10/2021 - Santa Faustina Kowalska tfakkarna li Alla jħenn dejjem – L-Arċisqof

Quddiesa b'tifkira ta’ Santa Faustina Kowalska, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/10/2021 - “L-għatx biex inkunu f’ambjent ta’ mħabba” – L‑Arċisqof

Quddiesa fis-27 Ħadd ta’ Matul is-Sena u fl-ewwel Jum tal-Uffiċjali Korrettivi, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


02/10/2021 - Il-wegħda tal-Mulej hi wegħda ta’ ħniena u mħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-Professjoni Perpetwa ta’ Sr Maria Cilia tas-Sorijiet Ursolini ta’ Sant’ Angela Merici, Il-Knisja tal-Madonna ta’ Loreto, Gwardamanġa


01/10/2021 - L-Arċisqof lill-Ġudikatura: Kunu xewka għal min ma jridx iħallas għat-taħwid tiegħu u sinjal ta’ tama għal min irid jgħix sew

Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


30/09/2021 - Is-servizz tal-Awtorità tax-Xandir jgħin il-kapaċità kritika tal-poplu tagħna – l-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tas-60 anniversarju mit-twaqqif tal-Awtorità tax-Xandir, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


21/09/2021 - Infittxu f’kollox il-ġustizzja – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


19/09/2021 - Il-midwives huma ministri tal-ħajja – L-Arċisqof

L-inawgurazzjoni tal-uffiċini ġodda tal-MUMN, Ħal Qormi


19/09/2021 - Min irid ikun mexxej irid ikun qaddej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena, Il-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi


16/09/2021 - Hi traġedja li affarijiet orribbli jsiru f’isem Alla – L-Arċisqof

Quddiesa fil-jum ta’ talb u sawm għall-poplu Afgan, Il-kappella tal-Junior College, l-Imsida


14/09/2021 - “Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna”

Quddiesa fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu),il-Belt Valletta


12/09/2021 - Il-fedeltà fiż-żwieġ irħisa? – L-Arċisqof

Quddiesa tal-24 Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi


08/09/2021 - “Infiqu u nikbru flimkien” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, Il-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla


07/09/2021 - Min hu l-għadu tagħna llum? – L-Arċisqof jistaqsi f’Jum il-Vitorja

Pontifikal statali lejlet il-festa tal-Vitorja, Il-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla


07/09/2021 - Fuq il-passi tat-tnax-il appostlu – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/08/2021 - L-Arċisqof jistaqsi: Aħna ltqajna ma’ Ġesù?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Bartilmew, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/08/2021 - It-tagħlim ta’ Ġesù ma jinbidel qatt – L-Arċisqof

Quddiesa fil-21 Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija


19/08/2021 - Il-Mulej jistieden lil kulħadd – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/08/2021 - It-teżor veru hu l-paċi tal-qalb – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/08/2021 - B’ħarsitna fuq Marija niftakru li l-Mulej għażilha bħala ommna, għax għażilna bħala wliedha – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Sidtna Marija, Il-Bażilika Minuri ta' Santa Marija, il-Mosta


14/08/2021 - L-Assunta hi tama għalina lkoll – L-Arċisqof

Quddiesa tal-vġili tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Sidtna Marija, Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


13/08/2021 - Għad irridu nibdew naħsdu l-frott ta’ din l-għotja ta’ imħabba kbira ta’ Fr Nicholas – L-Arċisqof

Il-Quddiesa tal-funeral ta' Dun Nicholas Cachia, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Nikola, is-Siġġiewi


12/08/2021 - Maħfra mill-qalb – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/08/2021 - Inkunu qaddejja għal xulxin – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Lawrenz, djaknu u martri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/08/2021 - “L-Ewkaristija tgħallimna li hemm kontinwazzjoni bejn din il-ħajja u l-ġenna” – L-Arċisqof

Quddiesa fid-dsatax-il Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija


06/08/2021 - Ninsġu n-newl li jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem – L-Arċisqof fil-festa tas-Salvatur

Quddiesa fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija


05/08/2021 - Naċċettaw ir-rieda ta’ Alla bla tgergir – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/08/2021 - Ġesù għandu l-qawwa jfejjaqna u jsalvana – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/08/2021 - Ħarsa ta’ ħlewwa, mogħdrija u ħniena – L-Arċisqof

Quddiesa bl-ordinazzjoni djakonali ta' Patri Robert Calleja OFM Conv., Il-Knisja Parrokkjali tal-Qalb Imqaddsa Ta' Marija, Burmarrad


01/08/2021 - L-Arċisqof jinawgura l-pittura tal-koppla tal-knisja ta’ San Lawrenz fil-Birgu

Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz, il-Birgu


29/07/2021 - Il-Mulej iwegħedna ħajja ta’ dejjem fis-sliem bla turufnament – L-Arċisqof

Omelija b'tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/07/2021 - Ma tistax tħobb lil Alla u tobgħod lil bniedem xbieha t’Alla – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/07/2021 - Napprezzaw l-għerf tan-nanniet tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani, Il-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Anna, Wied il-Għajn


21/07/2021 - Stedina biex niftħu tieqa fuq realtà lil hinn minn dik li qed naraw – L‑Arċisqof

L-inawgurazzjoni tar‑restawr tal‑oratorju fil‑Konkatidral u l‑ftuħ tal‑Caravaggio Wing, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/07/2021 - Familt Ġesù hi kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/07/2021 - Il-paċenzja hi l-lingwa tal-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja tal-Bidnija, Il-Knisja tas-Sagra Familja, il-Bidnija


18/07/2021 - Il-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Papàs Martin Zammit

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Papàs Martin Zammit bħala l-kappillan tal-parroċċa Griega-Kattolika ddedikata lil Sidtna Marija ta’ Damasku, Il-Knisja ta' San Nikola, il-Belt Valletta


16/07/2021 - Għatx għall-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Bażilika Minuri tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta


15/07/2021 - Hemm qawwa kbira f’li tagħder u tħenn – L-Arċisqof

Quddiesa b'tifkira ta' San Bonaventura, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/07/2021 - L-Arċisqof jistaqsi: X’responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Enriku, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/07/2021 - Nagħmlu għażliet li jkunu ta’ legalità, ġustizzja u integrità – L-Arċisqof f’Jum il-Pulizija

Quddiesa f'Jum il-Pulizija, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


11/07/2021 - Kun int iż-żejt li l-Mulej iferra’ fuq il-komunità tiegħek – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Joseph Mamo OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa ta' San Pawl il-Baħar, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar


11/07/2021 - Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu, patrun tal-Ewropa, Il-Knisja ta' Sant'Anna fil-Monasteru ta' Santa Skolastika, il-Birgu


08/07/2021 - Ir-refuġjati jsofru minħabba ‘l-inumanità tal-bniedem lejn il-bniedem’ – L-Arċisqof

Diskors fit-tnedija tal-ktieb ‘Dying to Live – Stories from Refugees on the Road to Freedom’, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/07/2021 - L-imħabba vera ma toħnoqx – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Marija Goretti, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/07/2021 - Nisimgħu lil min qed ikellimna f’isem il-Mulej – L-Arċisqof

Il-kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi


02/07/2021 - Togħma tajba tal-ħajja – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq l-450 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta' San Duminku, Il-Bażilika MInuri tal-Madonna ta' Porto Salvo u ta' San Duminku


01/07/2021 - Il-Beatu Nazju Falzon: mudell ta’ kif ngħixu u nħobbu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon, Il-Knisja Ta' Ġieżu, il-Belt Valletta


30/06/2021 - L-Arċisqof lill-vittmi tad-droga: M’intomx weħidkom!

Quddiesa f'Jum il-Gradwazzjoni tal-Caritas, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Ġiljan, San Ġiljan


29/06/2021 - It-tama ta’ Pietru u Pawlu fil-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Pietru u San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


28/06/2021 - “Mulej, int taf kollox”

Quddiesa tal-Vġili tas-Solennità ta' San Pietru u San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


27/06/2021 - Bis-setgħa tal-qawmien tiegħu mill-imwiet jiżra’ fina ż-żerriegħa tal-ħajja ta’ dejjem – L-Arċisqof

Quddiesa fit-13-il Ħadd matul is-Sena, Il-Knisja ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid


24/06/2021 - It-twelid ta’ Ġwanni l-Battista: il-mument fejn iseħħu l-wegħdiet ta’ Alla – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennita tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/06/2021 - Il-missjoni ta’ Ġwanni l-Battista: jgħin il-missirijiet jiskopru mill-ġdid il-paternità tagħhom – L-Arċisqof

Quddiesa tal-vġili fis-solennità tat-Twelid ta' San Ġwann Battista, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


22/06/2021 - Stedina biex qalbna tfur bit-tama – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tas-sejħa tal-Madonna ta' Pinu, Is-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb


20/06/2021 - Kif għandha tkun l-imħabba ta’ kull missier? – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Missier, Il-Knisja ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid


14/06/2021 - Kriżi ta’ umanità u ta’ fidi? – L-Arċisqof

Messaġġ fl-Aġġornament tal-Kleru 2021,


15/06/2021 - “Ġid lil kulħadd, deni lil ħadd”

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/06/2021 - Il-bżonn li nitgħallmu nistennew liż-żerriegħa tikber – L-Arċisqof

Il-Knisja ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid


12/06/2021 - Taqtax qalbek għall-bidu li hu ċkejken – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Sibt tal-Bambina, Il-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla


11/06/2021 - Inpoġġu l-għeruq tagħna fl-imħabba

Quddiesa fis-Solennità tal-Qalb ta’ Ġesù, Il-Kappella tar-Residenza San Vincenz de Paul, il-Marsa


10/06/2021 - L-Arċisqof jistaqsi: Se nħallu r-rabja tirkibna?

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/06/2021 - “Mulej, saffi kull għemil tajjeb tagħna” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/06/2021 - L-Ewkaristija: L-ikel u x-xorb tar-ruħ tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


04/06/2021 - Identità li tinsab bejn art u baħar: il-periklu li ningħalqu fina nfusna – L-Arċisqof

Diskors waqt il-laqgħa fuq livell nazzjonali "L-istat tan-nazzjon", Il-Palazz Verdala, il-Buskett


01/06/2021 - “Ma nistgħu nieklu xejn misruq”

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/05/2021 - Għotja ta’ ispirazzjoni – L-Arċisqof

Quddiesa li matulha Sr Lorna Cassar għamlet il-professjoni temporanja mal-Qaddejja taċ-Ċenaklu, Il-Kappella tad-Dar tal-Kleru, Birkirkara


30/05/2021 - Irridu nagħtu l-għajnuna kollha lin-nisa li jinsabu f’diffikultà waqt it-tqala – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Trinità Qaddisa, Il-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija


27/05/2021 - Inħarsu mill-qalb – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/05/2021 - “Għandna għatx kbir għall-hena u l-ferħ” – L-Arċisqof

Quddiesa għall-edukaturi u l-għalliema, Is-Santwarju tal-Madonna Ta' Pinu, l-Għarb, Għawdex


24/05/2021 - Ir-relevanza ta’ San Duminku fis-soċjetà tal-lum – L-Arċisqof

Quddiesa bħala parti miċ-ċelebrazzjoni f'għeluq it-800 sena mill-mewt ta' San Duminku, Il-Knisja ta' San Duminku u l-Verġni Mbierka, ir-Rabat


23/05/2021 - L-Ispirtu s-Santu jfakkrek fil-verità li hi ħniena t’Alla – L-Arċisqof f’Pentekoste

Quddiesa f'Għid il-Ħamsin, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/05/2021 - San Bernardinu: il-predikatur li għallem lin-nies iħobbu lil Ġesù

Quddiesa b'tifkira ta' San Bernardinu ta' Siena, Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


18/05/2021 - San Duminku: promotur tat-tagħlim vera tad-dinjità tal-persuna umana – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Tlieta ta’ San Duminku, parti miċ-ċelebrazzjoniijiet f’għeluq it-800 sena mill-mewt ta’ San Duminku, Il-Knisja Dumnikana tal-Lunzjata, il-Birgu


16/05/2021 - Aħna ħaġa waħda ma’ Ġesù – L‑Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tat-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema, Il-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija


15/05/2021 - “Itolbu li l-imħabba tagħkom għal Ġesù ma tinxef qatt”– L‑Arċisqof lid-djakni l-ġodda

L-ordinazzjoni djakonali ta' Sean Abela u Jean Claude Attard, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja, Ħaż-Żabbar


13/05/2021 - “Il-ġuf tal-omm huwa post għażiż u qaddis; fih tikber il-ħajja umana” – L‑Arċisqof

Quddiesa flimkien mas-saċerdoti novelli fil-festa tal-Madonna ta' Fatima, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa


11/05/2021 - “Min jobgħod lill-bniedem, jobgħod lil Alla” – L‑Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/05/2021 - Nagħtu liż-żgħażagħ tagħna tagħlim sabiħ u mhux okkażjonijiet ta’ vizzju – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca, L-Awditorju tad-Dar Ġenerali tal-MUSEUM, il-Blata l-Bajda


09/05/2021 - L-Arċisqof f’Jum l-Omm: “Jekk tifhem il-qalb tal-omm, tibda tifhem il-qalb ta’ Alla”

Quddiesa f'Jum l-Omm u l-inawgurazzjoni ta' xelter għan-nisa vittmi ta' vjolenza, Il-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu, iż-Żejtun


08/05/2021 - “Wasslu lill-poplu tagħna biex jemmen, jittama u jħobb” – L-Arċisqof lill-erba’ saċerdoti ġodda

L-ordinazzjoni presbiterali ta' Dun Roderick Baldacchino, Dun Joshua Cortis, Dun Jean Claude Schembri, u Patri Mark Scicluna OFM Cap, Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid


04/05/2021 - Is-sliem li ma jeħodulna ħadd – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/05/2021 - “Mulej, tħallini qatt, jekk jogħġbok, ninfired minnek” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-ħames Ħadd tal-Għid, Il-Kappella tal-Madonna tal-Mirakli, Ħal Lija


25/04/2021 - “Il-libertà tassew hi ta’ min jagħżel it-tajjeb” – L-Arċisqof

Quddiesa ta' ringrazzjament mal-Iscouts u l-Girl Guides, Il-Knisja tas-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


25/04/2021 - Taqtax qalbek! Tgħallem afda fil-ħniena tal-Mulej! – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Vokazzjonijiet, Il-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet, fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


22/04/2021 - Il-fidi fil-qawmien għall-ħajja – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/04/2021 - ‘Ġesù: il-ħobż li jtaffi l-ġuħ tal-umanità’ – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/04/2021 - The doors opened to us by the generosity of St Publius – The Archbishop

Quddiesa fil-festa ta' San Publiju, Il-Knisja Arċipretali ta' San Publiju, il-Furjana


18/04/2021 - ‘Lura fil-knejjes biex niċċelebraw il-qsim tal-ħobż: l-Ewkaristija’ – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Karità, Il-kappella tas-Sorijiet Missjunarji tal-Karità (ta' Madre Tereża), Bormla


13/04/2021 - “Il-martri se jkunu dejjem magħna, aħna x’għażla ser nagħmlu?” – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Martin I, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/04/2021 - “Il-paċi fil-qalb tiġi mill-maħfra u l-ħniena ta’ Alla” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ħadd tal-Ħniena Divina, Is-Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa, in-Naxxar


07/04/2021 - Il-quddiesa mhux ta’ quddiem it-televixin imma li ngħixuha fil-komunità tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Girgor, Il-knisja l-qadima ta' Santa Katarina, iż-Żejtun (il-Knisja ta' San Girgor)


06/04/2021 - Nagħrfu lil Kristu Rxoxt f’ħutna – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/04/2021 - “Mulej, ibqa’ magħna” – L‑Arċisqof fl-Għid il-Kbir

Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


03/04/2021 - Lejl ta’ tama u kuraġġ – L‑Arċisqof f’Sibt il-Għid

Il-Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


03/04/2021 - Riflessjonijiet għar-Randan 2021 – Ħadd il-Għid


02/04/2021 - F’din il-Ġimgħa l-Kbira niftakru f’min qed isofri fis-silenzju – L-Arċisqof

L-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej, Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


01/04/2021 - Id-dritt li tqim lil Alla ħaj hu essenzjali daqs il-ħajja, iktar mill-banka tal-lottu u s-supermarkets – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Ikla tal-Mulej f'Ħamis ix-Xirka, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


01/04/2021 - L-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka: l-offerta tagħna hi f’bieqja mxaqqgħa; mix-xquq jiddi d-dawl tal-ħniena tal-Mulej

Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


30/03/2021 - L-Arċisqof jistaqsi: tagħti ħajtek għal Ġesù?

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/03/2021 - Nafu lil Ġesù? Jien ma’ Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa f'Ħadd il-Palm, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


27/03/2021 - Riflessjonijiet għar-Randan 2021 – Is-Sitt Ħadd


26/03/2021 - “Dak li l-Madonna għamlet ma’ Ġesù, aħna nistgħu nagħmluh ukoll” – L-Arċisqof

Quddiesa f'Jum id-Duluri, Il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), il-Belt Valletta


25/03/2021 - L-‘iva’ tal-omm u tal-iben – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tat-Tħabbira tal-Mulej, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/03/2021 - Nifhmu tassew min hu Ġesù permezz tat-talb – L-Arċisqof

Quddiesa b'tifkira tal-Isqof San Turibio ta’ Mogrovejo, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


21/03/2021 - X’nistgħu nitgħallmu mit-tbatija ta’ Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ħames Ħadd tar-Randan, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


20/03/2021 - Riflessjonijiet għar-Randan 2021 – Il-Ħames Ħadd


19/03/2021 - San Ġużepp: qalb li tħobb fis-silenzju u tobdi – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp, Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), ir-Rabat


18/03/2021 - L-Arċisqof: Xi glorja qed infittxu? Tagħna jew tal-Mulej?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Ċirillu ta' Ġerusalemm, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/03/2021 - Ġesù, għandi bżonnok; fejjaqni – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/03/2021 - “Inkunu soċjetà li ma tibżax mid-dawl ta’ Ġesù” – L-Arċisqof

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tar-Randan, Il-Kappella taċ-Ċentru Terapewtiku ta' San Blas, Ħaż-Żebbuġ


13/03/2021 - Riflessjonijiet għar-Randan 2021 – Ir-Raba’ Ħadd


12/03/2021 - “Mument ta’ sfida biex infittxu l-vera imħabba għal xulxin” – L-Arċisqof

Il-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla


07/03/2021 - Lil Alla nobduh għax iħobbna mhux għax jikkastigana – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tar-Randan fejn l-Arċisqof talab ukoll għall-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku fl-Iraq, Il-Kappella tal-Bon Pastur, Ħal Balzan


06/03/2021 - Riflessjonijiet għar-Randan 2021 – It-Tielet Ħadd


02/03/2021 - “Nitolbu biex kull min fil-Knisja hu msejjaħ ikollu l-paternità f’isem Ġesù, iħaddimha bħala servizz” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/02/2021 - “L-ebda bniedem u l-ebda setgħa ma jħassru d-dinjità tagħna” – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tieni Ħadd tar-Randan bis-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof, Il-Kappella tat-Trasfigurazzjoni fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin, Raħal Ġdid


27/02/2021 - Riflessjonijiet għar-Randan 2021 – It-Tieni Ħadd


25/02/2021 - Iftħu qalbkom għall-fqir – L-Arċisqof lill-istudenti universitarji

Quddiesa f'għeluq il-120 anniversarju tal-Kunsill Studenti Universitarji, Il-Knisja tal-Ġiżwiti, il-Belt Valletta


25/02/2021 - “Itolbu u jingħatalkom”

Quddiesa fit-tifkira tal-Beata Adeodata Pisani, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/02/2021 - Vlogg tal-Arċisqof: Nibnu soċjetà ta’ għożża u solidarjetà


23/02/2021 - Fir-Randan irridu naħfru u nitolbu maħfra mill-qalb – L‑Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Polikarpu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/02/2021 - “Isejħulek bennej tas-swar imġarrba”

Quddiesa tal-funeral ta' Mons. Ġwann Azzopardi, Il-Bażilika Minuri ta' San Pawl, ir-Rabat


17/02/2021 - Fejn qiegħda qalbi? – L-Arċisqof f’Ras ir-Randan

Quddiesa f'Ras ir-Randan, Il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), il-Furjana


16/02/2021 - Jekk ikollok lil Ġesù miegħek, qiegħed f’idejn tajba – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/02/2021 - Nitolbu maħfra għal meta ma naċċettawx l-iżbalji ta’ ħaddieħor – L‑Arċisqof

Quddiesa fis-sitt Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' San Bartilmew Appostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill, Ħal Tarxien


11/02/2021 - Ngħaqqdu t-tbatija tagħna mas-salib ta’ Ġesù – L‑Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f'Lourdes, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/02/2021 - “Għażiż Missierna Pawlu, keċċi minn ġo nofsna kull mard, kull għelt għal ruħna” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl, Il-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


07/02/2021 - L-Arċisqof jistaqsi: xi jfisser it-talb għalina?

Quddiesa fil-ħames Ħadd taż-zmien ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' San Bartilmew Appostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill, Ħal Tarxien


04/02/2021 - Is-sagrament tad-Dilka tal-Morda jsaħħaħ l-ispirtu u l-ġisem, u jaħfer id-dnubiet – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/02/2021 - Qalb safja hija dik il-qalb li taf tagħder u tħenn – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u l-Ħajja Kkonsagrata, Il-Monasteru tas-Sorijiet Klarissi, San Ġiljan


31/01/2021 - Il-mibgħeda tax-Xitan u l-paċi tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fit-raba' Ħadd taż-zmien ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' Santa Katarina, iż-Żejtun


28/01/2021 - Ġesù ġie bħala dawl – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Tumas t'Aquino, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/01/2021 - Inkunu bħal San Pawl u niltaqgħu ma’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl u Jum l-Iskola, Il-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


23/01/2021 - “Meta tqis il-kriżi li qegħdin fiha, tara kemm hawn frugħa madwarna imma wkoll affarijiet għeżież” – L-Arċisqof

Quddiesa lejlet il-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


21/01/2021 - Il-kuraġġ li tkun xhud ta’ Ġesù Kristu – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Anjeże, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/01/2021 - Alla ma jinsiex l-imħabba li nuru għal xulxin – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/01/2021 - It-tliet kelmiet li jagħtina San Ġwann illum – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tieni Ħadd ta' matul is-sena, Il-Knisja ta' Santa Katarina, iż-Żejtun


16/01/2021 - Vlogg tal-Arċisqof: San Ġużepp jgħallimna kif nipproteġu lil xulxin


14/01/2021 - “Kull ġid li tagħmel trid tħallas għalih” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/01/2021 - Il-Mulej jeħlisna mill-ħakma tax-xitan u mid-dnub personali tagħna – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/01/2021 - Mgħammdin fil-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Magħmudija tal-Mulej, Il-Knisja ta' San Girgor, iż-Żejtun


07/01/2021 - Il-qalb ta’ Ġesù: Qalb ta’ mogħdrija kbira – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Raymond ta' Penjafort, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/01/2021 - L-Arċisqof jistaqsi: Għadna napprezzaw l-għeruq tagħna?

Quddiesa f'għeluq il-100 sena minn meta l-knisja ġiet elevata għal bażilika minuri, Il-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla


03/01/2021 - L-istedina tal-Arċisqof fl-Epifanija: Nilqgħu lil Ġesù b’qalb safja

Quddiesa fl-Epifanija u bl-għoti tal-Ministeru tal-Lettorat u l-Akkolitat, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


01/01/2021 - “Id-Dar tal-Providenza hi sinjal li kapaċi nieħdu ħsieb lil xulxin” – L‑Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi, Il-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

2020


31/12/2020 - Inħennu għal xulxin bid-deċiżjonijiet li nieħdu – L‑Arċisqof

Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


31/12/2020 - Mulej, ħenn għalina – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/12/2020 - Lesti tagħtu ħajjitkom biex tkunu xhieda ta’ Ġesù?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Tumas Becket, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/12/2020 - Paternità għal żminijietna

Article by Archbishop Charles Jude Scicluna,


27/12/2020 - Iż-żwieġ hu l-għotja tagħna nfusna – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa, Il-Kappella ta' Sant'Antnin ta' Padova, Manoel Island


26/12/2020 - Naħfru lil min għamlilna d-deni – L‑Arċisqof

Quddiesa f’għeluq il-100 sena mill-bini tal-kappella, Il-kappella tal-Madonna ta’ Lourdes, il-Furjana


25/12/2020 - L-imħabba libera tal-Mulej – L‑Arċisqof f’Jum il-Milied

Quddiesa Pontifikali fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2020 - Il-ħlewwa, l-istedina ta’ dan il-Milied – L‑Arċisqof

Quddiesa ta' Nofsillejl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2020 - “Il-Milied huwa għanja tal-ħajja fil-ġuf tal-omm” – L‑Arċisqof

L‑ewwel għasar solenni tal‑Milied u l‑Quddiesa tal‑Vġili, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


24/12/2020 - It-twelid tat-Tabib tar-Ruħ

Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna,


24/12/2020 - Il-festa tad-dawl – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/12/2020 - Iż-żewġ ommijiet li jitkellmu bl-istess lingwaġġ – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/12/2020 - Dan il-Milied niftħu qalbna għall-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Avvent, Il-Kappella tal-Isptar Mater Dei, l-Imsida


12/12/2020 - “F’dinja ta’ aħbarijiet u mexxejja foloz għandna bżonn il-veru dawl” – L-Arċisqof

Mass followed by the investiture ceremony of the Sovereign Military and Hospitaller Order of St John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta, St John's Co-Cathedral, Valletta


13/12/2020 - Biex tkun ir-ragħaj fil-parroċċa tiegħek u tgħin lil kull fjamma tnemnem tikber – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Avvent u l-pussess ta' Dun Andrew Schembri bħala l-kappillan il-ġdid tal-parroċċa ta' Ħal Għaxaq, Il-Kappella ta' Santu Kristu, Ħal Għaxaq


10/12/2020 - Nagħmlu sforz biex ngħixu f’armonija u paċi – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira tal-Madonna ta' Loreto, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/12/2020 - M’għandniex għalfejn nibżgħu, il-ħniena tal-Mulej hi kbira! – L‑Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija, Il-Kappella tal-Kunċizzjoni, San Ġiljan


06/12/2020 - L-Arċisqof jistaqsi: Kif se nħejju t-triq tal-Mulej?

Quddiesa fit-tieni Ħadd tal-Avvent u l-pussess ta' Dun Gordon Refalo bħala l-kappillan il-ġdid tal-parroċċa tal-Gżira, Il-Kappella ta' Sant'Antnin ta' Padova, Manoel Island


02/12/2020 - Kunu politiċi li tħaddnu politika ta’ mħabba u tama – L-Arċisqof fil-100 sena tal-Partit Laburista

Quddiesa f’għeluq il-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista, Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


01/12/2020 - Il-mistoqsijiet li għandna nistaqsu fil-bidu tal-Avvent – L‑Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/11/2020 - “Ejjew nistennew lill-Mulej bil-ferħ” – L‑Arċisqof

Quddiesa fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Il-kappella taċ-ċimiterju ta' Wied Għammieq, il-Kalkara


26/11/2020 - “Ma ħaqqnix li int tismagħni; imma kun ħanin, u lili f’nar ta’ dejjem qatt titfagħni”

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/11/2020 - “Il-Knisja f’Malta hi grata lejn Oliver” – L-Arċisqof

Quddiesa tal-funeral mill-Istat ta' Prof. Oliver Friggieri, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


24/11/2020 - Ngħożżu kull mument mal-għeżież tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' Sant’Andrija Dûng Lac u sħabu l-martri u t-tmien anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof, Il-Knisja tal-Lunzjata, l-Imdina


22/11/2020 - Kulħadd jiġi ġġudikat fuq kriterju wieħed: il-kriterju tal-imħabba – L-Arċisqof

Ċelebrazzjoni Djoċesana fil-festa liturġika ta’ Kristu Re, Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid


22/11/2020 - Inti maħluq għall-ġenna! – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta’ Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal Ħolqien Kollu, Il-kappella taċ-ċimiterju ta' Wied Għammieq, il-Kalkara


19/11/2020 - “Nitlob u nbierek lill-edukaturi kollha li b’kuraġġ kbir jgħidulna x’inhu tassew ta’ ġid għalina” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/11/2020 - “Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf”

Quddiesa b'suffraġju għall-isqfijiet u saċerdoti u reliġjużi, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


17/11/2020 - X’nitgħallmu minn Żakkew? – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Eliżabetta tal-Ungerija, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/11/2020 - Il-qligħ ma jitkejjilx bil-flus imma b’dak li jwassalna għall-hena ta’ Alla – L-Arċisqof

Quddiesa fit-33 Ħadd taż-Żmien ta' Matul is-Sena u l-Jum Dinji tal-Foqra, Il-kappella taċ-ċimiterju ta' Wied Għammieq, il-Kalkara


12/11/2020 - M’hemmx bżonn affarijiet spettakolari biex niltaqgħu mal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta’ San Ġosafat, isqof u martri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/11/2020 - Liberi minn kull frugħa tad-dinja – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira tal-Papa San Ljun il-Kbir, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/11/2020 - Fedeltà lejn il-Papa – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tad-dedikazzjoni tal-Bażilika ta' San Ġwann tal-Lateran f'Ruma, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/11/2020 - Bla memorja ma nimxu qatt ’il quddiem – Jum it-Tifkira 2020

Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


03/11/2020 - Nilqgħu l-istedina tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Martín de Porres, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/11/2020 - It-tama fil-Mulej iżżommna magħqudin – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tifkira tal-Mejtin Kollha b'mod speċjali għall-vittmi tal-COVID-19, Il-Knisja taċ-Ċimiterju ta' Santa Marija Addolorata, Raħal Ġdid


01/11/2020 - Ma nieqfu qatt infittxu wiċċ il-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Kollha u l-kandidatura ta' tliet seminaristi, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


29/10/2020 - L-Arċisqof jistaqsi: Aħna ma’ Erodi jew ma’ Ġesù?

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/10/2020 - Inkunu bħaż-żerriegħa tal-mustarda u l-ħmira – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/10/2020 - “Dawk huma flus misħuta!” – L-Arċisqof lil min isellef il-flus bl-użura

Quddiesa fit-30 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi


23/10/2020 - Nirrispettaw il-kuxjenza tagħna u ta’ ħaddieħor – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/10/2020 - ‘Il-maħfra hi dik li biha nistgħu nfittxu l-ġustizzja bla ma naqgħu fiċ-ċirku vizzjuż tal-vendetta u fl-ingustizzja li ninsew’

L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fit-tielet anniversarju mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Il‑Knisja tal‑Familja Mqaddsa, il‑Bidnija


15/10/2020 - L-umoriżmu u l-imħabba ta’ Santa Tereża ta’ Avila – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Tereża ta' Avila, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/10/2020 - Is-sbuħija ġewwenija – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/10/2020 - Missier li qatt ma jaqta’ qalbu minna – L-Arċisqof

Quddiesa fit-28 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi


08/10/2020 - “Il-Mulej ma jħarisx lejn it-tikketti, iħares lejn il-qalb” – L‑Arċisqof

Quddiesa fit-318-il anniversarju mid-dedikazzjoni tal-Katidral, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


08/10/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Fratelli Tutti

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/10/2020 - Il-bilanċ bejn ix-xogħol u t-talb – L-Arċisqof

Quddiesa b'tifkira ta' San Bruno u l-Beatu Bartilmew Longo, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/10/2020 - L-imħabba mhix pussess imma għotja – L-Arċisqof

Quddiesa fis-27 Ħadd ta' Matul is-Sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, is-Siġġiewi


02/10/2020 - L-ubbidjenza hi att ta’ mħabba lejn il-pajjiż, lejn id-demokrazija tagħna, u lejn id-dinjità ta’ kull persuna – L-Arċisqof

Quddiesa f’Jum il-Forzi Armati, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


01/10/2020 - “Il-ġudizzju tal-imħallef u d-deċiżjoni tal-maġistrat iridu jiġu mhux biss mix-xjenza imma wkoll mill-kuxjenza” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi 2020-2021, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


29/09/2020 - Rispett lejn il-libertà tal-iskejjel tagħna u ta’ kull individwu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Arkanġli Mqaddsa, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/09/2020 - “Nilqgħukom biex nibnu d-dar komuni flimkien” – L-Arċisqof fil-Jum Dinji tal-Migranti u r-Refuġjati

Quddiesa fis-26 Ħadd ta' matul is-sena, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


24/09/2020 - Trid tara ’l Ġesù? Ibda arah f’ħuk u oħtok – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/09/2020 - Qalbna titħassar meta ma nkunux kapaċi nħennu – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


21/09/2020 - Indipendenza 2020: Seba’ prinċipji għall-fejqan

Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


20/09/2020 - Il-Mulej ħerqan jaħfrilna, idewwina u jsaffina – L-Arċisqof

Quddiesa li matulha ġie kkonsagrat l‑artal il‑ġdid u mbierka l‑ambone u s‑sedja l‑ġodda, Il-Bażilika Minuri ta' San Pawl, ir-Rabat


20/09/2020 - “L-omm tgħallimna l-imħabba ta’ Alla li hija mħabba ‘skandaluza'” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 Ħadd matul is-sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, is-Siġġiewi


19/09/2020 - Il-lingwa li tgħinek tifhem żgur hi l-lingwa tal-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq is-sena pastorali taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju, Is-Seminarju, tal-Virtu, ir-Rabat


15/09/2020 - Ommna Marija, xempju ta’ tama u qawwa quddiem it-tbatija – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/09/2020 - Fis-salib ta’ Ġesù hemm il-mera ta’ kull virtù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes, Il-Knisja ta' Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), il-Belt Valletta


13/09/2020 - Il-Mulej jgħallimna: aħfer mhux ħafna drabi imma aħfer dejjem – L-Arċisqof

Quddiesa fl-24 Ħadd matul is-sena u fil-55 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza, Il-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi


10/09/2020 - Ħobb lill-għadu tiegħek billi taħfirlu – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


08/09/2020 - L-Omm tat-tama – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, Il-Kolleġġjata ta' Marija Bambina, in-Naxxar


06/09/2020 - L-ikbar providenza – L‑Arċisqof

Quddiesa tat-22 Ħadd matul is-sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, is-Siġġiewi


03/09/2020 - L-istedina tal-Mulej mhix biss li nafdaw fih imma li nkunu xhieda tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-140 anniversarju mit-twaqqif tal-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, L-Iskola St Francis, l-Imsida


03/09/2020 - Ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta’ Alla – L‑Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Girgor il-Kbir, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


01/09/2020 - Nagħmlu eżami tal-kuxjenza fuq il-ħarsien tal-ħolqien – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Jum Dinji ta’ Talb għall-Kura tal-Ħolqien, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


30/08/2020 - Jekk titlef sold għax inti onest, qed terfa’ salibek – L-Arċisqof

It-22 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli


27/08/2020 - Il-parir tal-Arċisqof: Ħu ħsieb tiegħek innifsek, lill-oħrajn u l-ħolqien

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Monika, patruna tan-nisa miżżewġa u tal-ommijiet, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/08/2020 - L-edukazzjoni tgħinna nitnaddfu mill-għanqbut tal-injoranza u mit-tartru tal-preġudizzji – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Ġużepp Calasanz, il-patrun tal-iskejjel Kattoliċi, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/08/2020 - Il-bieb tal-fejqan li San Publiju fetaħ għall-Maltin – L-Arċisqof

Quddiesa tal-festa ta' San Publiju, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Publiju, il-Furjana


23/08/2020 - Min hu Ġesù għalik? – L-Arċisqof

Il-21 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli


22/08/2020 - Nimxu fuq il-passi ta’ San Anard: Ngħinu u nilqgħu lil kull tip ta’ priġunier – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Anard, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Anard, Ħal Kirkop


21/08/2020 - Il-munita tad-deheb li tana l-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Piju X, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/08/2020 - Ġesù mhux interessat li nkunu għonja fil-flus imma fl-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' Sant'Elena, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/08/2020 - Nitgħallmu mill-mara Kangħanija, ma naqtgħux qalbna u ninsistu ma’ Alla – L-Arċisqof

L-20 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli


15/08/2020 - F’daż-żmien ejjew nduru lejn il-Madonna għas-saħħa tal-morda, imma anki għall-faraġ tal-imnikktin – L-Arċisqof

Quddiesa Pontifikali fis-solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija, Il-Bażilika Minuri ta' Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta


15/08/2020 - Ir-rebħa tal-Madonna fuq il-mewt hi sinjal ta’ kemm l-imħabba tirbaħ dejjem – L-Arċisqof

Quddiesa Pontifikali fis-solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija, Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina


13/08/2020 - Il-ġid tal-umiltà u l-maħfra – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Ponzjanu u San Ippolitu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/08/2020 - “Nibqgħu nilqgħu lit-tfal tagħna bħala rigal kbir” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' Santa Kjara, fundatriċi tal-Ordni tas-Sorijiet Klarissi, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/08/2020 - Afda fih u l-Mulej jgħinek – L-Arċisqof

Quddiesa fid-19-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli


08/08/2020 - San Duminku ġġieled għall-fidi tal-uniċità tal-persuna umana – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa liturġika ta’ San Duminku fit-tmien ċentinarju minn mewtu, Il-Bażilika Minuri tal-Madonna ta' Portu Salvu u San Duminku, il-Belt Valletta


06/08/2020 - “It-tabib ta’ ruħna” – L-Arċisqof fil-festa tas-Salvatur

Quddiesa fil-festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej, Il-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija


04/08/2020 - “Infakkru lir-ragħajja li ġew qabilna” – Quddiesa b’suffraġju għal ruħ l-ewwel isqof Malti

Quddiesa b'suffraġju għal ruħ l-Isqof Baldassare Cagliares, Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta


02/08/2020 - Ġenerożità mhux biss bejnietna imma ma’ kulħadd inkluż il-barranin anke f’dan il-mument ta’ sfida – L-Arċisqof

It-18-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Il-Kappella ta' Santa Marija Maddalena, Ħad-Dingli


01/08/2020 - “Mill-ikel materjali l-Mulej jagħtina ikel spiritwali” – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Pietru fil-Ktajjen u l-konsagrazzjoni tal-artal il-ġdid, Knisja Parrokkjali ta' San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa


30/07/2020 - “Niġbdu ħabel wieħed” – L‑Arċisqof

Quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa, Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid


29/07/2020 - “Grazzi talli ġibtu lura l-ideal missjunarju fuq l-aġenda tal-Knisja f’Malta” – L‑Arċisqof

Quddiesa bl-inkardinazzjoni ta' żewġ saċerdoti mill-ICPE Mission, Il-Kappella fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù


28/07/2020 - “Ġesù tħallinix ninfired minnek” – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


27/07/2020 - L-Arċisqof lill-Bażilika Minuri ta’ Raħal Ġdid: Titlu li jġib responsabbiltà

Quddiesa fejn inqara d-digriet uffiċjali tal-Papa li eleva l-knisja għal bażilika minuri, Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid


26/07/2020 - L-għażla li jagħtina l-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fis-17-il Ħadd Matul is-Sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun


23/07/2020 - It-talb iwassal għall-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' Santa Briġida tal-Iżvezja, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


21/07/2020 - Aħna lkoll ommijiet ta’ Ġesù fl-imħabba ta’ bejnietna – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/07/2020 - “Meta tieħu paċenzja tgħix ta’ nies” – L-Arċisqof

Quddiesa fis-16-il Ħadd Matul is-Sena, Il-Kappella tal-Madonna tal-Fidwa, Selmun


16/07/2020 - L-Omm li tħobb, tagħder, tidħol għalina u tieħu ħsiebna – L-Arċisqof

Quddiesa u pellegrinaġġ fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu, Il-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta


14/07/2020 - L-Arċisqof jistaqsi: Fejn qed twassalna l-fidi tagħna?

Quddiesa offruta għall-infermiera u l-kappillani tal-isptarijiet, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


13/07/2020 - “L-Ispirtu s-Santu huwa dak li jagħmel il-bidla tal-offerti fqar tagħna” – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq it-80 sena mill-adorazzjoni perpetwa, Il-Knisja tal-Ispirtu s-Santu, iż-Żejtun


12/07/2020 - Aħna min aħna biex niddubitaw mill-fiduċja lejn San Ġużepp? – L-Arċisqof

Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Ġużepp, Il-Knisja Parrokkjali ta' San Leonardu, Ħal Kirkop


10/07/2020 - Intom il-garanzija tagħna ċ-ċittadini li ħadd mhu ’l fuq mil-liġi – L-Arċisqof lill-Korp tal-Pulizija

Quddiesa fil-206 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


09/07/2020 - Xhieda ta’ Ġesù sal-aħħar qatra demm – L-Arċisqof

Quddiesa offruta sabiex nilqgħu lill-barrani għaliex b'hekk inkunu qed nilqgħu lil Ġesù, Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/07/2020 - Ir-ragħaj mibgħut biex ixandar il-Kelma u biex ikun il-ħarsa u l-id tal-Mulej li tfejjaq – L-Arċisqof

Quddiesa offruta biex il-Mulej ikompli jsejjaħ aktar żgħażagħ għall-vokazzjonijiet saċedortali u reliġjużi, Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/07/2020 - Ma’ Ġesù, dak li hu madmad isir ħelu, dak li hu toqol isir ħafif – L-Arċisqof

Quddiesa fl-14-il Ħadd matul is-Sena, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


04/07/2020 - Tibżgħux mill-imħabba għax mingħajrha ħajjitna ssir wied niexef – L-Arċisqof lis-saċerdoti novelli

Quddiesa ta' Radd il-Ħajr lil Alla għas-saċerdoti novelli, Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa


03/07/2020 - Mons. Arthur Said Pullicino: saċerdot li baqa’ jaħdem sal-aħħar b’lealtà – L-Arċisqof

Quddiesa b’suffraġju għal Mons. Arthur Said Pullicino, Il-Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris, Tas Sliema


02/07/2020 - Malli jaħfirlek dnubietek Alla jidħol fl-istorja ta’ ħajtek u jittrasformaha – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal dawk li jeħtieġu l-fejqan tar-ruħ u l-ġisem biex jersqu lejn Ġesù li hu sid il-ħajja, Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/06/2020 - L-Arċisqof lis-saċerdoti l-ġodda: B’dan iż-żejt nibagħtukom fid-dinja biex tkunu l-idejn ta’ Ġesù li jħaddan l-umanità miegħu

Quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid


28/06/2020 - Inġeddu l-wegħdiet saċerdotali bl-għajnuna u l-ħniena tal-Mulej li tiddi mill-ħarsa kollha mħabba tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa tat‑tberik taż‑żjut bit‑tiġdid tal‑wegħdiet saċerdotali fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


28/06/2020 - Ġesù qed javżana biex inħobbuh u nħallu f’idejh – L-Arċisqof

Quddiesa fit-13-il Ħadd matul is-Sena, Il-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat


27/06/2020 - Id-djakonat mhux tarġa oħra għas-saċerdozju; hu stil ta’ ħajja – L-Arċisqof

Mumenti mill-Ordinazzjonali Djakonali 2020, Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Katerina, iż-Żejtun


25/06/2020 - Ibqgħu kunu kuruna ta’ ġieħ madwar il-Kunċizzjoni billi t-tempju tagħha jibqa’ kuruna ta’ ġieħ bil-preżenza tagħkom – L-Arċisqof

Quddiesa fil-115-il Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru Titulari tal-Kunċizzjoni, Il-Knisja Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla


25/06/2020 - Il-kelma ta’ Ġesù kienet tirrifletti lil qalbu, allura kellha s-setgħa vera li tkellem il-qalb – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għalina lkoll biex niskopru dejjem aktar it-tagħlim ta’ Ġesù, u nħallu l-kelma tiegħu tkun id-dawl ta’ ħajjitna, Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/06/2020 - Ġesù jgħid taħrabx, tibżax mill-bieb id-dejjaq – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal dawk li qed jitħabtu biex jagħmlu l-għażliet it-tajba, Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/06/2020 - ‘Ejja’: Il-kelma li trid tidwi fil-qalb tagħna għal xulxin – L-Arċisqof

Pontifikal Solenni fil-Festa tas-Sejħa tal-Madonna Ta’ Pinu, Is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu, Għawdex


21/06/2020 - Il-martri huma dawk li ma stħawx jistqarru lil Mulej quddiem il-bnedmin – L-Arċisqof

Quddiesa fit-12-il Ħadd matul is-Sena, Il-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat


19/06/2020 - Kif jista’ jkun Alla ma jaċċettakx kif inti, kif ħalqek? – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù, Il-Bażilika ta' Marija Bambina, l-Isla


18/06/2020 - Kemm hi sabiħa li meta ngħidu l-Missierna ma nitolbux biss għalina imma wkoll għal ħutna – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-Isqfijiet tagħna, b'mod speċjali għall-Isqof-elett ta' Għawdex Mons. Anton Teuma, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/06/2020 - L-imħabba hi dik li fil-prova tgħinek tagħżel tajjeb, ma tpattix id-deni bid-deni imma bil-ġid – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-maħfra, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/06/2020 - Nitolbu li jkollna familji Nsara mimlija għożża, li għalihom id-don tal-ulied hu veru barka – L-Arċisqof

Quddiesa fil-200 anniversarju mit-twaqqif tal-Knisja ta' San Lawrenz, Il-Knisja Kolleġġjata ta’ San Lawrenz, il-Birgu


14/06/2020 - It-talba tagħna hi li xufftejna jkunu strument ta’ mħabba u qatt ta’ tradiment u li nirċievu b’qalb safja l-Ġisem u d-Demm għeżież tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Kristu (Corpus Christi), Il-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta' San Pawl, ir-Rabat


13/06/2020 - Messaġġ mill-Arċisqof għall-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm


11/06/2020 - Nitolbu li l-Knisja tibqa’ tiżżejjen mill-Mulej minn qlub tassew missjunarji – L-Arċisqof

Quddiesa offruta lill-Insara biex mhux biss jisimgħu l-Bxara t-Tajba ta’ Ġesù imma jwassluha lill-oħrajn bħalma għamel l-appostlu San Barnaba, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/06/2020 - Ġesù jridna nkunu komunità li ngħinu lid-dinja teħles minn dak kollu li jġib it-taħsir – L-Arċisqof

Quddiesa għall-istudenti li qed iħejju ruħhom jew qed jagħmlu l-eżamijiet f'dawn il-jiem, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/06/2020 - Nitolbu lil San Pawl biex l-imħabba tagħna tkun parti minn katina ta’ solidarjetà li biha nuru li aħna tassew bnedmin – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Santissima Trinità, Il-Grotta ta' San Pawl, ir-Rabat Malta


04/06/2020 - Inti, rigal lid-dinja u lil umanità, inti kif inti – L-Arċisqof

Quddiesa offruta b’mod speċjali għas-sitwazzjoni fl-Istati Uniti biex tirbaħ ir-rikonċiljazzjoni fuq il-vjolenza, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


02/06/2020 - Lil Alla ntuh li hu tiegħu, aħna ta’ Alla, mhux tal-politikant, mhux tar-re, mhux tal-imperatur – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-Isqfijiet tagħna biex, imdawlin mill-Ispirtu s-Santu, ikomplu jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa ghall-komunità Nisranija fil-gżejjer tagħna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/05/2020 - Iżjed ma nagħrfu l-faqar tagħna, iżjed nattiraw f’qalbna l-Ispirtu tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Solennità ta' Għid il-Ħamsin, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa


30/05/2020 - L-Arċisqof b’messaġġ lill-adolexxenti li qed jippreparaw għall-Griżma tal-Isqof

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/05/2020 - Ġesù jitlob fuqna u għalina d-don tal-għaqda – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-koppji miżżewġa biex ikunu hemm għal xulxin u jħobbu lil xulxin anke fl-isfidi li dan iż-żmien partikolari jġib miegħu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/05/2020 - Nigglorifikaw lil Ġesù billi nsegwu l-kmandamenti tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Filippu Neri offruta għal dawk li jinsabu barra minn Malta biex jirċievu l-kura, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/05/2020 - Nerfa’ qalbi lejn il-Mulej għaliex hu qiegħed miegħi bid-divinità, bil-qawwa u bl-imħabba – L-Arċisqof

Is-Seba' Ħadd tal-Għid u Tlugħ il-Mulej fis-Sema, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa


22/05/2020 - Rita, magħżula mill-Mulej biex tkun xbieha tat-tbatija tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' Santa Rita ta' Cascia li tat bidu għall-ħidma pastorali ta' Patri Alex Cauchi OSA bħala kappillan tal-Parroċċa ta' Santu Wistin, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, il‑Belt Valletta


22/05/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Ħames snin minn Laudato si’

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


21/05/2020 - Meta n-niket jinbidel f’hena – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal dawk kollha li jaħdmu fil-media biex ixandru dejjem il-verità, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/05/2020 - Ġesù preżenti magħna permezz tal-Ispirtu s-Santu – L-Arċisqof

Quddiesa offruta lill-edukaturi u lill-ġenituri biex ma jaqtgħux qalbhom fit-tagħlim akkademiku tat-tfal tagħhom u jsibu l-għajnuna li jeħtieġu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/05/2020 - Il-kmandamenti huma liġi ta’ libertà u min iħarishom ikun qed jesprimi l-imħabba tiegħu lejn il-Mulej – L-Arċisqof

Quddies fis-Sitt Ħadd tal-Għid b'tifkira tal-ewwel vjaġġ appostoliku tal-Papa San Ġwanni Pawlu II f'Malta, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa


14/05/2020 - Il-ħbiberija vera msejsa fuq l-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Mattija offruta b'suffraġju għal dawk li mietu f'dawn l-aħħar jiem speċjalment il-pazjenti ta' Hospice Malta, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/05/2020 - Is-sliem: l-ikbar rigal li jagħtina Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-infermiera kollha, Maltin u barranin, li jagħtu servizz fl-isptarijiet u fid-djar residenzjali tagħna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


10/05/2020 - Il-verità li tgħallmek ommok hija verità personali u hija frott l-imħabba – L-Arċisqof

Quddies fil-Ħames Ħadd tal-Għid u Jum l-Omm, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa


09/05/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm ‘fil-Ħlewwa ta’ Mejju’

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/05/2020 - San Ġorġ Preca kien jinsisti li neħtieġu nitgħallmu naħfru lil xulxin – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca, ll‑Kappella ta’ Sidtna Marija tal‑Midalja Mirakoluża, il‑Blata l‑Bajda


08/05/2020 - Il-kapaċità u l-għożża tal-Verġni Marija li żżomm f’qalbha l-Kelma tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Madonna ta' Pompej, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta' Pompej, Marsaxlokk


07/05/2020 - L-hena tagħna tkun li nifhmu li rridu nimxu fuq il-passi tal-Imgħallem – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal min qed joffri servizz b’mod volontarju biex jgħin lil min hu marid u lil min jinsab waħdu, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/05/2020 - Il-Mulej ma jitlaqniex anki meta nidinbu – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-ġenituri kollha biex fil-familji tagħhom ikunu ragħajja skont il-qalb ta’ Ġesù u għal dawk li qed jitolbu li jsiru ġenituri, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/05/2020 - Ġesù ta ħajtu biex insalvaw, biex jiddefendina kontra n-nasba tax-xitan – L-Arċisqof

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet, b'suffraġju ta' Mons. Arthur Said Pullicino, Il‑Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas‑Seminarju, Tal‑Virtù, ir-Rabat


30/04/2020 - It-tagħlim ta’ Ġesù hu rilevanti biex narawh fil-proxxmu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Papa San Piju V, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


28/04/2020 - Id-dehriet ma jżidu xejn ma’ dak li l-Mulej jixtieq jgħarrafna – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal dawk neqsin min-neċessitajiet bażiċi tal-ħajja u għal dawk il-ġenituri li qegħdin irabbu lil uliedhom weħidhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/04/2020 - Il-Mulej mhux se jitlaqna weħidna – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Għid, Il-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun


25/04/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Kuraġġ u ġenerożità

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


20/04/2020 - Il-Magħmudija: spirtu ta’ maħfra, rikonċiljazzjoni u mħabba – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-ommijiet kollha li qed jistennew tarbija u dawk li kellhom tarbija fl-aħħar jiem, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/04/2020 - Innewlu idna li tkun id ta’ fidi, id ta’ mħabba, id ta’ tama kbira – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tieni Ħadd tal-Għid u l-Ħadd tal-Ħniena Divina, Il-Knisja ta' San Franġisk t'Assisi, il-Ħamrun


16/04/2020 - Messaġġ mill-Arċisqof Charles Scicluna fit-30 xahar mill-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia


16/04/2020 - Min jiltaqa’ magħna, jagħraf li fina jgħammar is-sliem li jagħtina Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa b'talb biex il-Mulej iqawwi l-fidi tagħna fih fiċ-ċirkustanzi tal-lum, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/04/2020 - L-isfida li qed naffaċċjaw bħala nazzjon – L-Arċisqof


14/04/2020 - Ġesù jsejħilna ‘ħutu’ għax bil-mewt u l-qawmien tiegħu rrikonċiljana bejnietna u mal-Missier – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-protezzjoni tal-ħajja f’kull ċirkustanza, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/04/2020 - Il-Mulej qed isejħilna biex nerġgħu nġibu kollox kif kien u biex ħajjitna tkun safa’ u sewwa – L-Arċisqof

lI-Quddiesa Solenni tal-Għid il-Kbir tal-Mulej, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


11/04/2020 - L-Għid hu mixja mill-mewt għall-ħajja, mill-qalb tal-ġebel għall-qalb tal-laħam – L-Arċisqof

Vġili Solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


12/04/2020 - Messaġġ tal-Arċisqof: Għid ta’ Tama


10/04/2020 - Il-Passjoni tal-Mulej tkun għalina għajn ta’ saħħa u fejqan – L-Arċisqof

L-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/04/2020 - Ngħixu s-sinifikat profond tal-ħasil tal-riġlejn billi nieħdu ħsieb xulxin – L-Arċisqof

Il-Quddiesa fl-Ikla tal-Mulej offruta għall-vokazzjonijiet għall-ħajja saċerdotali u reliġjuża, u s-sagrament taż-Żwieg Nisrani, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/04/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Messaġġ lis-saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka 2020

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


07/04/2020 - Alla jagħtina l-qawwa permezz tal-maħfra tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-persuni li jinsabu fil-ħabs, fiċ-ċentri ta' detenzjoni u kull min jieħu ħsiebhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/04/2020 - Min jiltaqa’ magħna jara fina l-opra qawwija tal-grazzja u tal-maħfra li jagħtina l-Mulej? – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għaż-żgħażagħ, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


06/04/2020 - Messaġġ tal-Arċisqof lit-tfal fil-Ġimgħa Mqaddsa 2020

Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


05/04/2020 - Id-demm innoċenti ta’ Ġesù jeħlisna u jagħmilna ġusti – L-Arċisqof f’Ħadd il-Palm

Quddiesa għal dawk li qegħdin isofru mill-mard u dawk li qed jieħdu ħsiebhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


04/04/2020 - F’Sibt il-Għid nerġgħu niċħdu d-dlam u nilqgħu d-dawl li hu Kristu Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa għal dawk li mietu f'dawn l-aħjar jiem u għal qrabathom biex isibu l-faraġ, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


03/04/2020 - Nitolbu biex inkunu nistgħu nagħmlu pellegrinaġġ nazzjonali fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib (14 Sett) – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali trasmessa f'Jum id-Duluri, Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta


02/04/2020 - Dan iż-żmien hu opportunità biex nisimgħu iżjed lill-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-pazjenti tal-Covid-19 biex il-Mulej ikun tassew il-fejqan ta' ruħhom u ġisimhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


31/03/2020 - Ejjew inħarsu lejn il-Mulej u minnu nieħdu s-saħħa, il-ħelsien tassew u s-salvazzjoni – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali għal dawk li ħallew djarhom u l-qraba biex jagħtu servizz fil-qagħda preżenti, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


30/03/2020 - Xi dritt għandna nwaddbu l-ewwel ġebla? – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali għal dawk li qed isibuha diffiċli f’dawn il-ġranet: diffiċli jibqgħu ġewwa, diffiċli għax waħedhom u diffiċli għax morda, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


29/03/2020 - Il-qawmien ta’ Lazzru huwa xhieda tal-qawwa ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali trasmessa live, Il-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun


27/03/2020 - Ejjew nitħejjew biex nilqgħu d-don tal-fidwa li ried jagħtina Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali biex Alla jimliena bil-kuraġġ u jbegħedna minn kull biża’, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


26/03/2020 - Tkun ħaġa sabiħa li f’mumenti ta’ diffikultà aħna l-Insara nkunu musbieħ jixgħel u jiddi – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali ddedikata għall-valur tal-ħajja u d-dinjità ta’ kull persuna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/03/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin


25/03/2020 - Alla jsalvana mhux mill-bogħod imma bħala wieħed minna – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali għal dawk li qed jiddedikaw ħajjithom għall-pazjenti milquta mill-coronavirus, b’mod partikolari l-istaff mediku fl-isptarijiet tagħna, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


24/03/2020 - Il-Mulej qed jistedinna biex inbiddlu ħajjitna – ir-risposta f’idejna – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali għal dawk milquta mill-pandemija tal-coronavirus, fosthom dawk kollha li jinsabu ġewwa djarhom, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


22/03/2020 - Fil-wied mudlam Alla huwa d-dawl tagħna – L-Arċisqof

Il-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun, Quddiesa speċjali trasmessa live


19/03/2020 - San Ġużepp – il-magħżul li jħares il-ħajja u l-missjoni ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Festa ta' San Ġużepp, L-Oratorju ta' San Ġużepp, ir-Rabat


18/03/2020 - Is-sagrifiċċju li qed jintalab minna bħalissa għandu jkun espressjoni tal-imħabba għal xulxin – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali u rużarju trasmessi live, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


17/03/2020 - Ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta’ Alla – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali u rużarju trasmessi live, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


16/03/2020 - Nobdu d-direttivi li nirċievu biex inkunu ta’ eżempju, ta’ kuraġġ, imma wkoll ta’ protezzjoni għal xulxin – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali u rużarju trasmessi live, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


15/03/2020 - Nużaw dan il-mument biex nadurawH “fl-ispirtu u fil-verità” – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali trasmessa live, Il-Knisja ta’ San Franġisk, il-Ħamrun


14/03/2020 - Ġesù meta jgħallimna naħfru, jgħallimna wkoll nitolbu maħfra – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali għat-tobba, l-infermiera u dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u dawk kollha fil-bżonn, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/03/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Nafdaw f’idejn Sidtna Marija

Vlogg indirizzat lis-saċerdoti u reliġjużi,


13/03/2020 - Is-sawm qatt ma kien biex isawwat ‘l bniedem imma biex jgħinu biex iħobb aħjar – L-Arċisqof

Quddiesa speċjali għall-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


09/03/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Talb u miżuri fil‑knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il‑Coronavirus


06/03/2020 - Dinjità u tama mill-ġdid għall-vittmi ta’ vjolenza domestika

L-Arċisqof inawgura l-wirja 'The Voice of Survivors Through Art', L-Isptar Mater Dei, l-Imsida


05/03/2020 - It-talba li nħossuna safe ġo darna – L-Arċisqof fil-funeral ta’ Miriam Pace

Is-Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta


03/03/2020 - Tinfetaħ mill-ġdid il-Kripta tal-Gran Mastri tal-Ordni ta’ San Ġwann

Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


02/03/2020 - Il-pedament jibqa’ dejjem il-Kelma tal-Mulej – L-Arċisqof

Seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Lettorat, Is-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat


26/02/2020 - Ir-Randan hu l-istaġun tar-rebbiegħa tar-ruħ, meta nitwieldu mill-ġdid – L-Arċisqof fl-Erbgħa tal-Irmied

Quddiesa f'Ras ir-Randan, Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


23/02/2020 - Protetturi tal-innoċenti – L-Arċisqof


10/02/2020 - San Pawl ma ġiex biex jikkundanna imma bl-id qawwija li tfejjaq u turi l-ħniena – L-Arċisqof

Pontifikal Solenni fil-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl li matulu tħabbar il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta, Il-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta


10/02/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha”


25/01/2020 - Filmat: Jekk aħna Nsara veri rridu nittrattaw lil xulxin u lil kull bniedem b’dinjità, rispett u mħabba – L-Arċisqof

L-Isqfijiet Maltin jiltaqgħu mal-membri tal-Kunsill Ekumeniku Malti fil-Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/01/2020 - Fil-konverżjoni ta’ San Pawl hemm il-bidu tal-konverżjoni tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Konverżjoni ta’ Missierna San Pawl, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


25/01/2020 - Naħdmu flimkien għall-ġid komuni b’mod speċjali favur min għandu l-iżjed bżonn – L-Arċisqof fil-ftuħ tad-Dar Alberto Marvelli

Ir-residenza Alberto Marvelli se tilqa' żgħażagħ bla dar, Dar Alberto Marvelli, Raħal Ġdid


24/01/2020 - Nitolbu lil San Pawl biex inkomplu nuru “ħlewwa liema bħalha” – L-Arċisqof

Servizz Ekumeniku waqt il-Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2020, Il-Pro-Katidral ta' San Pawl, il-Belt Valletta


22/01/2020 - Filmat: It-tnedija tal-verżjoni bil-Malti tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Verbum Domini’

L-Arċisqof jippreżenta l-Eżortazzjoni Appostolika bi tħejjija għall-Ħadd tal-Kelma ta' Alla, Iċ-Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara


23/01/2020 - Nittrattaw lill-iskjavi ta’ żmienna b’dinjità u nagħmluhom ħielsa – L-Arċisqof

Messaġġ għat-tnedija tal-ktieb 'Ta’ Liesse: Malta’s Waterfront Shrine for Mariners', Il-Knisja tal-Madonna ta' Liesse, il-Belt Valletta


19/01/2020 - Agħmel li l-ħarsa tiegħek tkun il-ħarsa ta’ Ġesù: ħarsa kollha verità, ħniena u mogħdrija – L-Arċisqof lil Patri Josef Pace

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Josef Pace bħala kappillan tal-Parroċċa ta' San Pawl il-Baħar, Il-Knisja Parrokkjali ta' Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar


21/01/2020 - Il-ħtieġa li nilqgħu lin-nies bi “ħlewwa liema bħalha” għadha tgħodd sal-lum – L-Arċisqof fil-Laboratorju tal-Paċi

L-Arċisqof jiltaqa' mar-residenti tal-Laboratorju tal-Paċi, Il-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far


20/01/2020 - Il-Mulej ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi – L-Arċisqof

L-ordinazzjoni djakonali ta' Andrew Camilleri, Ir-residenza ta' St Vincent de Paule, Ħal Luqa


18/01/2020 - Fuq kull bieb li tħabbat u jiftħulek, qis li tkun il-mibgħut ta’ Kristu Ġesù – L-Arċisqof lil Dun David Cilia

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun David Cilia bħala arċipriet tal-Parroċċa ta' San Pawl Nawfragu, Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu, il-belt Valletta


19/01/2020 - Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf – L-Arċisqof fil-ftuħ tas-Sena Ġużeppina

Quddiesa għall-fratellanzi u l-għaqdiet Ġużeppini f'Malta, Is-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta


18/01/2020 - Vlogg tal-Arċisqof: Il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara


12/01/2020 - Aqdi lil dan il-poplu għażiż u jkun hu stess il-faraġ u l-ferħ ta’ qalbek – L-Arċisqof lil Patri Andrew Galea

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Andrew Galea OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa tal-Qawra, Il-Knisja Parrokkjali San Franġisk t'Assissi, il-Qawra


11/01/2020 - Ir-responsabbiltà u l-privileġġ tagħkom hu li tkunu sinjal ta’ tama għal xulxin – L-Arċisqof lill-koppji miżżewġa

Quddiesa għall-koppji li żżewġu fl-2019, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


09/01/2020 - Il-Kardinal Prospero Grech: Bniedem tassew għaref li apprezza l-umanità u tbissmilha – L-Arċisqof

Quddiesa praesente cadavere b'suffraġju tal-Kardinal Prospero Grech, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


05/01/2020 - Naħdmu flimkien f’isem it-Trinità Mqaddsa – L-Arċisqof

L-Epifanija ċelebrata mill-Ortodossi f'Malta, Ix-Xatt ta' Ta' Xbiex


05/01/2020 - Tgħallmu mill-Mulej kif tkunu mexxejja li jirgħu l-poplu tiegħu – L-Arċisqof lill-kandidati għas-saċerdozju

Solennità tal-Epifanija fejn intlaqgħu żewġ seminaristi bħala kandidati għas-saċerdozju, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


05/01/2020 - Nibnu d-dar komuni tagħna


04/01/2020 - Kewkba, aħbar tajba u rigal għal xulxin – L-Arċisqof lill-għarajjes

Quddiesa għall‑koppji li se jiżżewġu fl‑2020, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


01/01/2020 - L-imħabba tagħti togħma tajba lil ħajjitna – L-Arċisqof fid-Dar tal-Providenza

Quddiesa fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi, Id-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

2019


31/12/2019 - Nibnu soċjetà fuq il-prinċipji li għallimna Ġesù: il-prinċipji tas-sewwa, tas-solidarjetà u tal-ħniena – L-Arċisqof

Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fi Tmiem is-Sena, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


30/12/2019 - Ir-raba’ volum ta’ ‘Kelma ta’ Ħabib’

Id-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna,


26/12/2019 - Tempji li jibqgħu d-dar tal-komunità tal-poplu ta’ Alla – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq it-350 anniversarju mit-tqegħid tal-ewwel ġebla tal-Knisja ta' Ħal Balzan, Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan


25/12/2019 - Ġenerożità lejn dawk li għandhom dritt għal ħajja mal-familja

Quddiesa f'Jum il-Milied, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, Valletta


24/12/2019 - Jekk nixtiequ nagħtu tama lil xulxin irridu nitolbu li nsiru poplu mħeġġeġ għall-għemil it-tajjeb – L-Arċisqof

Il-Quddiesa Solenni tat-Twelid Ġesù, Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina


24/12/2019 - It-twelid ta’ Ġesù: ir-risposta tal-imħabba


24/12/2019 - Live: Il-Quddiesa ta’ Nofsillejl u l-Quddiesa f’Jum il-Milied


22/12/2019 - Okkażjoni biex nagħżlu t-tajjeb u nwarrbu l-ħażin – L-Arċisqof waqt l-iskambju tal-awguri

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-pubbliku waqt l-iskambju tal-awgurju tal-Milied u s-Sena l-Ġdida, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


19/12/2019 - L-għajta leġittima għall-verità u l-ġustizzja – L-Arċisqof lill-ġudikatura

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ġudikatura u l-Maġistratura fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida, Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta


19/12/2019 - Nitlob biex is-soċjetà Maltija tibqa’ akkoljenti, mhux biss nilqgħu lil xulxin imma lil kull min qiegħed fostna – L-Arċisqof lill-Kap tal-Oppożizzjoni

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Kap tal-Oppożizzjoni fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida, Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt il-Valletta


19/12/2019 - Il-Parlament hu l-post fejn il-poplu jgħaddi l-istituzzjonijiet u l-governanza mill-aqwa skrutinju – L-Arċisqof lill-Ispeaker

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida, Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta


19/12/2019 - Il-verità, anke jekk mhux komda, naffaċċjawha, imma mbagħad irridu nħarsu ’l quddiem – L-Arċisqof lill-Prim Ministru

Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Prim Ministru u l-Kabinett fl-iskambju tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida, Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta


16/12/2019 - M’hemmx ħniena vera mingħajr verità – L-Arċisqof

Il-Messaġġ tal-Awguri tal-Milied lill-impjegati tal-Kurja, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


18/12/2019 - “It-trasparenza qed tinżamm fl-ogħla livelli” – L-Arċisqof


16/12/2019 - L-Avvent ifakkarna li għandna bżonn lil Alla – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Avvent għall-impjegati tal-Kurja, Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


14/12/2019 - Il-familja: ambjent ta’ fejqan fejn kulħadd iħossu komdu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tas-Sagra Familja, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


09/12/2019 - Tħaddan il-faqar biex tkun sinjura quddiem il-Mulej – L-Arċisqof

Professjoni Solenni ta’ Sr Sarah Rayah, Il-Knisja ta’ Santa Tereża ta’ Ġesù, Bormla


08/12/2019 - L-imħabba: it-triq li twassal biex noħorġu minn din id-dinja b’qalb safja – L-Arċisqof

Quddiesa fl-20 anniversarju mit-twaqqif mill-Parroċċa tal-Ibraġ, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Marija Immakulata, Omm il-Knisja, Tal-Ibraġ


07/12/2019 - Il-Kunċizzjoni: prova li għal Alla m’hemm xejn li ma jistax isir – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-15-il anniversarju mit-twaqqif tal-parroċċa ta’ Pembroke, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt, Pembroke


06/12/2019 - Il-Milied hu stedina għalina biex nersqu lejn l-essenzjal tal-ħajja – L-Arċisqof

Quddiesa għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u indipendenti fil-bidu tal-kampanja ‘Milied Flimkien’, Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


04/12/2019 - Il-Madonna ta’ Loretu – patruna tal-avjazzjoni u tal-vjaġġ aħħari tagħna

Inawgurat il-pavimentar tal-irħam ġdid tal-knisja, Il-Knisja ta’ Loreto, il-Gudja


24/11/2019 - ‘Aħna għad għandna biża’ ta’ Alla?’ – L-Arċisqof fis-solennità ta’ Kristu Re

Ċelebrazzjoni Djoċesana fis-solennità ta’ Kristu Re 2019, Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta


16/11/2019 - Il-Kunċizzjoni: sinjal tal-imħabba tagħna lejha, lejn Binha Ġesù u lejn il-proxxmu tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa u pellegrinaġġ fit-tifkira tal-75 anniversarju minn meta l-istatwa tal-Kunċizzjoni ttieħdet lura Bormla wara t-Tieni Gwerra Dinjija, Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid


08/11/2019 - Vlogg tal-Arċisqof: Il-ġudizzju f’idejn Alla


02/11/2019 - Jekk hemm post jistenniena huwa l-ġenna – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Pontifikal tal-Mejtin Kollha, Il-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija


06/11/2019 - Iż-żerriegħa li jmissna qegħdin niżirgħu – L-Arċisqof


04/11/2019 - Tliet seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat

Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat


26/10/2019 - Imbierka l-għuda li minnha joħroġ is-sewwa – L-Arċisqof

Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr għall-Ordinazzjoni Episkopali tal-Arċisqof Antoine Camilleri, Il-Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris, Tas-Sliema


03/11/2019 - Nitlobkom tagħmlu ħilitkom biex tkunu komunità li tilqa’ – L-Arċisqof lill-parruċċani tal-Marsa

Quddiesa tal-Pussess tal-Kapillan P. Dominic Mangani OFM, Il-Knisja Parroċċa tas-Santissima Trinità, il-Marsa


02/11/2019 - Nitlob maħfra tal-ħitan li bnejna biex nifirdu l-mejtin tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fit-Tifkira Solenni tal-Mejtin kollha, Il-Kappella taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, Raħal Ġdid


01/11/2019 - Nifirħu fil-fidi tax-xirka tal-qaddisin – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Festa tal-Qaddisin Kollha, Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta


26/10/2019 - San Pawl għaqqad lil Malta u l-Greċja biż-żjara tiegħu bħala appostlu – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-200 anniversarju mill-wasla tal-ewwel immigranti Maltin fil-Greċja, Il-Kappella ta' San Kalċidonju, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana


25/10/2019 - Konsagrazzjoni ta’ tempju ġġedded fina l-konsagrazzjoni tagħna bħala Nsara – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja ż-Żgħira fil-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi, ll-Knisja ż-Żgħira, Ħal Qormi


25/10/2019 - Vlogg tal-Arċisqof: Kontra l-vjolenza!


12/10/2019 - Grazzi mhux bil-paroli biss imma bil-fatti – L-Arċisqof

Amminstrata l-Griżma lill-adolexxenti fil-Parroċċa ta’ Marsaxlokk, Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Pompeii, Marsaxlokk


16/10/2019 - Adelaide Cini qatt ma kkundannat lil ħadd u dejjem kellha kelma ta’ ħniena – L-Arċisqof

Il-Kappella tal-Qalb ta' Ġesù fl-Istitut Adelaide Cini, Santa Venera


15/10/2019 - Midjunin lejn is-Sorijiet Agostinjani – L-Arċisqof


10/10/2019 - Kull wieħed u waħda minna kellu l-privileġġ li jkollu għalliema li saru parti mis-sinsla tiegħu – L-Arċisqof


04/10/2019 - Kull persuna, sal-aħħar nifs ta’ ħajjitha, għandha valur imprezzabbli – L-Arċisqof


02/10/2019 - Is-setgħa fuq ħaddieħor hi responsabbiltà – L-Arċisqof f’Jum l-Armata


02/10/2019 - Il-media tal-Knisja bħala strument ta’ tama, ċiviltà u mħabba – L-Arċisqof


01/10/2019 - L-imħallef irid jagħraf ukoll il-fraġilità tal-bniedem – L-Arċisqof


29/05/2019 - “Fejn ikun hemm Ġesù aħna nkunu protetti'” – L-Arċisqof


24/05/2019 - “Il-persuni ta’ kulur li qegħdin magħna mhumiex mistednin, imma huma parti minna” – L-Arċisqof


23/05/2019 - It-tberik tan-niċċa tal-Madonna taħt il-pont tal-Kappara


23/05/2019 - Kull persuna għandha dinjità … niftħu qalbna għal kulħadd – L-Arċisqof


22/05/2019 - “Alla huwa ħafna ikbar mill-knejjes li nibnu” – L-Arċisqof


20/05/2019 - “Il-mużika turik li s-sbuħija ssalva d-dinja” – L-Arċisqof


19/05/2019 - Vlogg tal-Arċisqof: Caritas Malta b’servizz ieħor ta’ tama lill-pajjiż


17/05/2019 - L-Arċisqof ibierek ġebla kommemorattiva taċ-ċentru terapewtiku l-ġdid ta’ Caritas Malta


17/05/2019 - Għandna ħajja waħda … ngħixuha tajjeb! – L-Arċisqof lill-istudenti ta’ De La Salle u Stella Maris


13/05/2019 - Il-parir tal-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid ta’ Ħ’Attard


12/05/2019 - Inwegħedkom il-ferħ tal-Ispirtu s-Santu – L-Arċisqof lid-djakni l-ġodda


09/05/2019 - “Kull min imiss miegħek irid ifiq u mhux iweġġa'” – L-Arċisqof lil Dun Charlon Muscat


07/05/2019 - Ressqu l-merħla lejn il-Mulej bil-ħlewwa u l-umiltà – L-Arċisqof lis-saċerdoti l-ġodda


05/05/2019 - Ngħidu le għall-vjolenza: Nitgħallmu nirreaġixxu għal min irid itellifna l-valuri li ħaddan Publiju – L-Arċisqof f’San Publiju


05/05/2019 - Vlogg tal-Arċisqof: San Publiju u l-patrimonju Malti


04/05/2019 - Soċjetà li ma twarrabx is-sinjal tas-salib – L-Arċisqof

2018


31/12/2018 - “Bħala Knisja f’Malta għandna għalxiex nirringrazzjaw lil Alla u ntemmu l-2018 b’diversi mumenti ta’ grazzja li l-Mulej żejjinna bihom” – L-Arċisqof


28/12/2018 - Vlogg tal-Arċisqof: Sena ta’ solidarjetà man-nisa


28/12/2018 - ‘Jalla f’dan il-post issiru iktar midħla tal-Mulej’ – L-Arċisqof lir-residenti tal-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin


26/12/2018 - “It-tama tal-Milied: id-dawl ta’ Ġesù li jegħleb id-dlamijiet” – L-Arċisqof


25/12/2018 - “It-twelid ta’ kull tarbija huwa sinjal ta’ tama u stedina għar-responsabbiltà” – L-Arċisqof


24/12/2018 - Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna


23/12/2018 - “Bħala komunità Nisranija rridu nkunu xhieda tad-dinjità tal-bniedem” – L-Arċisqof


22/12/2018 - Milied ta’ solidarjetà


21/12/2018 - F’San Ġwann hemm it-tama li l-umanità se teħles mid-dlam – L-Arċisqof


20/12/2018 - L-irwol tal-Oppożizzjoni f’pajjiż demokratiku – L-Arċisqof lill-Kap tal-Oppożizzjoni


20/12/2018 - Qrati tal-ġustizzja li jiddefendu lid-dgħajjef – L-Arċisqof lill-ġudikatura


20/12/2018 - Il-Parlament għandu jikkunsidra l-possibbiltà ta’ vot sigriet – L-Arċisqof lill-Ispeaker


20/12/2018 - Il-Knisja u l-Gvern għandhom joħolqu xibka ta’ solidarjetà man-nisa – L-Arċisqof lill-Prim Ministru


20/12/2018 - “Dan il-Milied nippruvaw insibu ħin għalina nfusna” – L-Arċisqof


19/12/2018 - “Għandna soċjetà li ma tridx tisma’ lill-profeti imma tisma’ l-vuċi tal-profitt” – L-Arċisqof


18/12/2018 - ll-Mulej ġej għal min ma jħossx il-bżonn tiegħu – L-Arċisqof


18/12/2018 - “Il-merħla mhijiex tagħna imma hija ta’ Ġesù” – L-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid tal-Imġarr


17/12/2018 - ‘La tagħlaq qalbek u lanqas butek għal min hu fil-bżonn’ – L-Arċisqof


14/12/2018 - Vlogg tal-Arċisqof: La tibżax mill-isfidi, mill-mard u mid-diżappunt


12/12/2018 - Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ħamruniżi fil-festa tal-Kunċizzjoni


11/12/2018 - Kif se nħoss lill-Mulej miegħi dan il-Milied?


04/12/2018 - Is-Sorijiet tal-Karità: Xempju tal-attiviżmu femminili fil-Knisja f’Malta


31/05/2018 - ‘Il-ħniena li l-Mulej juża’ miegħek nitolbok tużaha mal-poplu tiegħek’ – L-Arċisqof lill-Arċipriet ta’ Ħal Tarxien


29/05/2018 - “Il-Mulej għażlu biex jagħmel il-frott” – L-Arċisqof fil-funeral ta’ Fr Arthur Vella S.J.


28/05/2018 - “Il-libsa sabiħa ta’ barra hija bħal qalb sabiħa ta’ ġewwa” – L-Arċisqof lit-tfal tas-Siġġiewi li rċevew l-Ewwel Tqarbina


24/05/2018 - “L-Ispirtu qaddis tal-Mulej mhuwiex biss dak l-ispirtu li jiggwidana lejn il-glorja imma wkoll l-ispirtu tal-maħfra” – L-Arċisqof


21/05/2018 - “Tibżgħux tkunu u turu li intom Insara” – L-Arċisqof lill-adolexxenti f’Pentekoste


19/05/2018 - “Meta nistaqsu, ‘Fejn hu Alla’, ejjew inħarsu lejn il-Mulej imsallab” – L-Arċisqof


15/05/2018 - “Tkun ħaġa sabiħa li lkoll kemm aħna naħdmu biex l-edukazzjoni f’pajjiżna tagħti dejjem l-aqwa frott” – L-Arċisqof lill-Għaqda Eks Studenti Liċeo


15/05/2018 - L-omelija tal-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa Marija Reġina, il-Marsa


14/05/2018 - Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli – L-Arċisqof lil Dun Mark Mallia Pawley


11/05/2018 - Jalla tikbru u tkunu grati għal tant ġid, għal tant informazzjoni u edukazzjoni li tieħdu f’dan il-post – L-Arċisqof lill-istudenti tal-Kulleġġ San Injazju f’Tal-Ħandaq


11/05/2018 - “Kun int li mhux biss tieħu ħsieb is-sbuħija ta’ dan it-tempju maestuż imma wkoll tibni t-tempju li huwa l-komunità” – L-Arċisqof lill-Ariċpriet il-ġdid tal-Birgu


10/05/2018 - Jalla nkunu bħal San Ġorġ Preca: ma naqtgħux qalbna u ma nistħux inxandru bir-reqqa l-Kelma tal-Verità – L-Arċisqof


09/05/2018 - “Ir-rużarju huwa port sigur għaliex jagħtina dik is-serenità li aħna qegħdin qrib il-Madonna, li l-Madonna ser tipproteġina” – L-Arċisqof


07/05/2018 - L-Arċisqof jistaqsi: Kif nista’ nsir ħabib ta’ Ġesù?


07/05/2018 - “Ġesù jgħallimna li l-ħbiberija miegħu trid tgħaddi wkoll bil-mod kif nirrispettaw, inħobbu, nagħdru, nieħdu paċenzja u naħfru lil xulxin” – L-Arċisqof


05/05/2018 - L-omelija tal-Arċisqof fil-ftuħ ta’ Dar Lunzjata fir-Rabat


04/05/2018 - “Il-bieb tal-qalb ta’ Ġesù huwa bieb speċjali għax ma jissakkarx, dejjem imbexxaq” – L-Arċisqof


30/04/2018 - Il-lealtà, il-valuri sodi u l-professjonalità bil-għan li nikkontribwixxu għall-ġid komuni – L-Arċisqof fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħaddiem


29/04/2018 - Kun afna, sir af il-poplu tiegħek u tħabrek biex twasslu lejn Ġesù – L-Arċisqof lill-Kappillan il-ġdid tal-Parroċċa San Sebastjan


28/04/2018 - “Irridu nevanġelizzaw liż-żgħażagħ billi ngħinuhom jirrealizzaw li huma parti minn familja Kattolika” – L-Arċisqof


26/04/2018 - “L-erba’ pilastri ta’ kummerċ li jagħmlu ġieħ lill-pajjiż” – L-Arċisqof lill-Kamra tal-Kummerċ


24/04/2018 - “Wassal għand il-familji tal-Furjana l-imħabba ta’ Ġesù” – L-Arċisqof lill-Arċipriet il-ġdid tal-Furjana


23/04/2018 - ‘Il-komunità Nisranija tħares lejn ir-ragħajja tagħha u titlob biex ikunu ragħajja li jagħtu ħajjithom, ikunu qrib il-merħla u li jobdu lill-Missier’ – L-Arċisqof


22/04/2018 - “Agħti ħajtek, fittex li l-kelma tiegħek iġġib l-għaqda fil-verità u fil-karità” – L-Arċisqof lill-erba’ djakni ġodda


21/04/2018 - “Il-Knisja tħares lejkom u titlob li fikom issib nies ta’ mħabba u missirijiet spiritwali” – L-Arċisqof lis-seminaristi li ser jiġu ordnati djakni


20/04/2018 - L-Arċisqof lis-saċerdoti l-ġodda: “Għandna bżonn l-għajnuna tal-Madonna kontra l-inganni ta’ Satana”


20/04/2018 - “L-impenn tagħna bħala komunità huwa li ninsew u nneħħu kull tip ta’ preġudizzju u nemmnu fil-kapaċità tal-bniedem” – L-Arċisqof fil-ftuħ ta’ Dar Charles Miceli


19/04/2018 - “Huwa tajjeb li nħossuna familja ta’ min jemmen” – L-Arċisqof waqt Encounter


18/04/2018 - L-Alfabett tal-Ħolqien


17/04/2018 - “Ma nistgħux naħdmu għall-ġustizzja f’kull ambjent u nippretendu li ma jkollniex it-taħbit u t-tiġrib, u dan m’għandux jaqtgħalna qalbna!” – L-Arċisqof


16/04/2018 - Servizz għall-poplu Malti u għad-dinjità tal-bniedem – L-Arċisqof

Messaġġ waqt l-iffirmar tal-ftehim għat-twaqqif ta’ St Michael’s Hospice,


15/04/2018 - Nibqgħu nitolbu lil Publiju biex jibqa’ jkollna l-għatx u l-ġuħ għall-ġustizzja – L-Arċisqof


10/04/2018 - ‘Li tikkura u tieħu ħsieb il-morda hija waħda mill-aqwa opri tal-ħniena’ – L-Arċisqof


09/04/2018 - “Nieħdu l-opportunitajiet kollha tal-ħniena tal-Mulej … is-Sagramenti huma laqgħat speċjali mal-ħniena ta’ Alla” – L-Arċisqof


09/04/2018 - “L-ikbar ħniena hija li taħfer lill-għedewwa” – L-Arċisqof fil-festa tal-Ħniena Divina


07/04/2018 - Il-Mulej jafkom, jaf il-preġji tagħkom u jaf ukoll id-dgħufija tagħkom … Hu qiegħed jafdakom! – L-Arċisqof lid-disa’ saċerdoti ġodda


05/04/2018 - ‘Dan il-maqdes, iddedikat lill-Beata Verġni tal-Karmelu u tant għażiż għalina l-Maltin u l-Għawdxin, huwa tifkira ħajja li Alla huwa magħna’ – L-Arċisqof


01/04/2018 - ‘Irridu nsiru Knisja żagħżugħa u enerġetika li mhijiex magħluqa fis-sagristiji’ – L-Arċisqof


01/04/2018 - The Church’s Youthfulness Renewed


01/04/2018 - L-Arċisqof f’Sibt il-Għid: “Illum tiġġedded iż-żgħożija tal-Knisja”


31/03/2018 - “Naduraw lill-Mulej Ġesù li urina tassew min hu minn fuq is-salib tiegħu” – L-Arċisqof fil-Ġimgħa l-Kbira


30/03/2018 - “Nitolbu li l-qalb ta’ kull Nisrani tirtab” – L-Arċisqof f’Ħamis ix-Xirka


29/03/2018 - “Nitolbu maħfra għaċ-ċaħdiet kollha tagħna” – L-Arċisqof


29/03/2018 - “Aħna mibgħuta fid-dinja biex inkunu dawl u ħmira bħal kull Nisrani” – L-Arċisqof lis-saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka


29/03/2018 - “Inkomplu nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna” – L-Arċisqof


25/03/2018 - L-għotja kbira ta’ ħniena u mħabba aħna se nilqugħa? – L-Arċisqof f’Ħadd il-Palm


24/03/2018 - “Kemm hi sabiħa li aħna l-ulied ikollna l-grazzja nuru l-imħabba tagħna lejn il-ġenituri” – L-Arċisqof f’Jum id-Duluri


24/03/2018 - Fil-Madonna naraw tbatijiet li mhumiex antiki elfejn sena, imma attwali; niftakru f’tant ommijiet inkwetati minħabba wliedhom – L-Arċisqof


22/03/2018 - “Il-familja hija l-vera ċentru tas-soċjetà … Aħna se nkomplu fejn inti bdejt” – L-Arċisqof fil-funeral ta’ Mons. Charles Vella


22/03/2018 - “Aħna u nippreparaw għad-Duluri u għall-Ġimgħa l-Kbira, nippruvaw insibu ħin biex inqerru” – L-Arċisqof


21/03/2018 - “Tiġbidx in-nies għal warajk imma iġbed in-nies ta’ dan ir-raħal lejn Ġesù” – L-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid ta’ Ħal Kirkop


12/03/2018 - “M’għandniex jedd la fuq il-ħajja tagħna u wisq inqas fuq il-ħajja ta’ ħaddieħor, mit-tnissil sal-mewt naturali” – L-Arċisqof


10/03/2018 - “Ma ninsewx li x-xbieha ħajja ta’ Ġesù tinsab ukoll fil-proxxmu tagħna” – L-Arċisqof waqt il-pellegrinaġġ tar-Redentur fl-Isla


27/01/2018 - “Tgħallem jagħti ħajtu bħala Kapuċċin u ta ħajtu sal-mewt bħala isqof missjunarju” – L-Arċisqof dwar l-Isqof Emanuel Barbara


24/01/2018 - “Il-Kappillan huwa rigal ta’ Alla” – L-Arċisqof fil-pussess ta’ Dun Michael Zammit


23/01/2018 - Il-messaġġ tal-Arċisqof għall-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2018


22/01/2018 - “F’persuni bħall-Isqof Silvestru Magro l-Knisja tidher fis-sbuħija vera tagħha, fil-martirju tagħha, fix-xhieda ta’ min jagħti ħajtu sal-aħħar” – L-Arċisqof


21/01/2018 - Il-messaġġ tal-Arċisqof lil dawk kollha involuti f’attivitajiet ekumeniċi


21/01/2018 - Ħidmet il-Little Sisters of the Poor fostna


17/01/2018 - L-omelija tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa tal-Qawra


14/01/2018 - “Tħallux it-tieġ inessikom iż-żwieġ” – L-Arċisqof lill-għarajjes


09/01/2018 - “San Gejtanu jagħżel it-triq tal-ubbidjenza, tal-umiltà, tal-eżempju: jagħżel it-triq tax-xhieda” – L-Arċisqof


07/01/2018 - “Fis-saċerdożju l-kewkba li twasslek għand Ġesù hija l-kewkba tal-ubbidjenza, u nassigurakom li l-ubbidjenza ġġiegħlek tmur f’tant postijiet differenti” – L-Arċisqof fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej


06/01/2018 - L-Arċisqof waqt il-funeral tal-Isqof Adeodato Micallef: “Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal!” (Is 60,1)


01/01/2018 - “Ejjew inkunu soċjetà li nafu nħennu, naħfru u nbierku lil xulxin” – L-Arċisqof fl-Ewwel tas-Sena


01/01/2018 - “Il-Milied jgħallimna li ma nistgħux inċedu għat-tentazzjoni taċ-ċiniżmu” – L-Arċisqof

2017


30/12/2017 - Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f’qalbhom – L-Arċisqof


28/12/2017 - Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin – L-Arċisqof lill-Prim Ministru


28/12/2017 - Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ – L-Arċisqof lill-iSpeaker


28/12/2017 - Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd – L-Arċisqof lill-Ġudikatura


25/12/2017 - “Illum il-ġnus kollha raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna” – L-Arċisqof f’Jum il-Milied


25/12/2017 - “Ma nistgħux niftħu qalbna għal Alla mingħajr ma niftħu qalbna għal xulxin” – L-Arċisqof f’Lejlet il-Milied


24/12/2017 - Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna


24/12/2017 - Il-messaġġ tal-Milied lill-emigranti mill-Arċisqof Charles J. Scicluna


24/12/2017 - Irid ikollna r-rieda li nilqgħu lil Ġesù f’qalbna – L-Arċisqof


23/12/2017 - “Il-Mulej qed jistedinna biex infittxuh qalb il-geġwiġija tal-Milied” – L-Arċisqof


18/12/2017 - Il-parir tal-Arċisqof lill-koppji: Tinsewx tgħidu ‘grazzi’ lil xulxin


14/12/2017 - L-omelija tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fiż-Żurrieq


12/12/2017 - Il-Mulej ifejjaqna bil-fidi tal-ħbieb tagħna – L-Arċisqof


12/12/2017 - L-omelija tal-Arċisqof waqt il-Viżta Pastorali fil-Parroċċa ta’ Burmarrad


11/12/2017 - ‘F’dawn il-ġranet tal-Avvent nieħdu ħsieb il-qalb tagħna’ – L-Arċisqof


06/12/2017 - Fil-Milied taċċetta lil Ġesù f’qalbek b’għażla u mhux bil-parties – L-Arċisqof


05/12/2017 - “Kun iċ-ċavetta tal-imħabba, tal-mogħdrija u tal-verità” – L-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid tas-Swatar


05/12/2017 - Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fix-Xgħajra


04/12/2017 - Fis-sbuħija tal-Immakulata Kunċizzjoni aħna naraw tassew il-glorja tal-Mulej u l-qawwa tas-salib – L-Arċisqof


02/12/2017 - Il-parir tal-Arċisqof għall-Avvent: Isma’ quddiesa kuljum


29/11/2017 - Il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna f’għeluq il-ħames anniversarju mill-ordinazzjoni episkopali tiegħu


27/11/2017 - Aħna l-Insara msejħin biex niddefendu l-kultura tal-verità u tal-ħajja – L-Arċisqof


23/11/2017 - “Wara l-isforz tagħkom hemm is-sens ta’ responsabbiltà” – L-Arċisqof lill-gradwati tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali


22/11/2017 - Fittex għaqda li permezz tagħha tibqa’ titgħallem dwar il-fidi tiegħek – L-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fis-Siġġiewi


20/11/2017 - Hemm bżonn inkomplu naħdmu biex it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna f’Bormla jikbru f’ambjent soċjalment sabiħ – L-Arċisqof


19/11/2017 - “Nifirħu meta naqsmu bejnietna mingħajr għira u pika t-talenti li tana Alla” – L-Arċisqof fil-bidu tal-Viżta Pastorali f’Bormla


14/11/2017 - “Qatt tidraw l-Ewkaristija” – L-Arċisqof lis-seminaristi li rċevew il-Ministeru tal-Akkolitat


12/11/2017 - “Nitolbu li fostna ma jinbitx dak li jagħmel il-gwerer possibli: spirtu ta’ vjolenza u mibegħda” – L-Arċisqof


10/11/2017 - Is-suċċess ma jitkejjilx mill-ġid materjali imma minn kemm ħajjitkom se tkun ta’ servizz għall-proxxmu u għall-komunità – L-Arċisqof lill-gradwati ġodda


08/11/2017 - “Min irid ikun qaddej tal-poplu jrid ikun ukoll qaddej umli” – L-Arċisqof


06/11/2017 - “Għandkom bżonn tinvestigaw biex aħna nkunu tassew protetti” – L-Arċisqof lill-ħaddiema tal-Allied Group


03/11/2017 - “Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. ‘Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist'” – L-Arċisqof fil-Quddiesa tal-funeral ta’ Daphne Caruana Galizia


02/11/2017 - “Nitolbu li l-għeżież mejtin jaraw lil Alla b’ħabib tagħhom” – L-Arċisqof fis-Solennità tal-Mejtin kollha


02/11/2017 - “Nistgħu nduqu l-ġenna minn issa meta nitgħallmu fl-iskola tal-umiltà u tal-qaddisin” – L-Arċisqof


30/09/2017 - “Laqqa’ lil din il-komunità ma’ leħen il-Maħbub” – L-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid tal-Ibraġ


26/09/2017 - “Ħudu ħsieb li din il-knisja tibqa’ d-dar tax-Xlukkajri” – L-Arċisqof f’Marsaxlokk


23/09/2017 - “Min hu Ġesù għalik?” – L-Arċisqof jistaqsi lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma f’Marsaxlokk


21/09/2017 - Nippromwovu l-Ġid Komuni – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza 2017


20/09/2017 - Importanti naħdmu għall-għaqda ta’ bejnietna – L-Arċisqof fil-festa ta’ San Bert


20/09/2017 - “F’Tas-Sliema hawn faqar ġdid: il-faqar ta’ min jiftaħ it-tieqa u quddiemu jara biss konkos u siment” – L-Arċisqof


20/09/2017 - Hu privileġġ li toffru kenn lill-istudenti – L-Arċisqof lill-għalliema tal-iskejjel tal-Knisja


19/09/2017 - Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Maltin f’Sutton, Londra


15/09/2017 - “Il-preżenza Agostinjana hija l-ħmira li fis-soċjetà Maltija tagħmel ħafna frott mingħajr ħafna storbju” – L-Arċisqof lill-patrijiet Agostinjani


14/09/2017 - Tibżgħux tkunu dak li intom – L-Arċisqof lill-iskejjel tal-Knisja


12/09/2017 - “Nitlob biex il-komunità tara fik ix-xbieha ta’ Ġesù r-Ragħaj it-Tajjeb” – L-Arċisqof fil-pussess ta’ Dun John Muscat


10/09/2017 - Irridu nibqgħu ngħaddu l-wirt qaddis tal-fidi u l-valuri tagħna – L-Arċisqof waqt Malta Day UK f’Londra


08/09/2017 - “L-Ewropa qed issofri mill-ġdid minn sentiment ta’ nazzjonaliżmu sfrenat” – L-Arċisqof fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija


08/09/2017 - Ma nistgħux ninsew l-assedji li qed iħabbtuna llum: id-droga u l-prostituzzjoni – L-Arċisqof lejlet il-festa tal-Bambina fl-Isla


07/09/2017 - “L-ulied jibqgħu dejjem don, la dritt u lanqas xi ħaġa li tixtriha bil-flus” – L-Arċisqof fin-Naxxar


03/09/2017 - “Kemm attività tal-bniedem f’isem in-namur u f’isem l-isports u f’isem il-progress, teqred il-ħolqien b’kapriċċ bla rażan” – L-Arċisqof fil-bidu tax-Xahar tal-Ħolqien


30/06/2017 - “Permezz tad-djakonija l-Knisja kontinwament tmidd idha l-leminija u tqajjem tant nies mill-miżerja” – L-Arċisqof


29/06/2017 - “Irridu nimxu fuq it-tagħlim li kien sa mill-bidu u mhux fuq il-moda ta’ din id-dinja” – L-Arċisqof


28/06/2017 - Il-messaġġ tal-Arċisqof fil-festa tat-twelid ta’ San Ġwann Battista


27/06/2017 - “L-għażla tagħkom hija kontra l-kurrent” – L-Arċisqof lis-seba’ djakni ġodda


26/06/2017 - “Tgħid x’tgħid il-liġi, iż-żwieġ jibqa’ l-għaqda dejjiema u esklussiva bejn raġel u mara” – L-Arċisqof


25/06/2017 - L-Arċisqof jistaqsi lis-soċjetà: Kif tista’ tkun ġo faċilità korrettiva u xorta tħossok qiegħed fit-triq?


24/06/2017 - L-Arċisqof lill-politiċi: Kunu kontabbli lejn il‑kuxjenza, lejn is-soċjetà u lejn Alla


22/06/2017 - “Irridu nitolbu maħfra ta’ kemm-il darba l-ewwel ħarisna lejn il-but imbagħad ħarisna lejn il-kuxjenza” – L-Arċisqof


21/06/2017 - “Nirringrazzjaw lill-Mulej għax fl-Ewkaristija tana nutriment spiritwali għall-ħajjitna” – L-Arċisqof


20/06/2017 - “Bħala individwi u soċjetà ejjew ma nkejlux ħajjitna fuq il-bread and butter issues” – L-Arċisqof


14/06/2017 - Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fil-Mellieħa


12/06/2017 - “Dan hu l-ħoss tas-silenzju, il-ħoss tat-talb” – L-Arċisqof


12/06/2017 - Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-adolexxenti tal-iskola San Anton li għamlu l-Griżma


06/06/2017 - “Ħadd mhu se jsir dixxiplu tal-kappillan, tal-isqof jew tal-Papa. Aħna rridu nsiru dixxipli ta’ Ġesù” – L-Arċisqof


04/06/2017 - “Id-don tal-Ispirtu s-Santu jagħti lill-Knisja l-qawwa li taħfer, il-qawwa li tgħaqqad l-umanità ma’ Alla” – L-Arċisqof


03/06/2017 - “M’hemmx għalfejn iċċarrar d-demm biex tkun xhud ta’ Ġesù” L-Arċisqof lill-adolexxenti li rċevew il-Griżma


02/06/2017 - “Għandna nafdaw bl-istess fidi sempliċi ta’ San Franġisk u ta’ Santa Ġjaċinta ta’ Fatima” – L-Arċisqof


31/05/2017 - “F’qalbhom, iż-żgħażagħ tagħna għandhom il-ħuġġieġa tal-fidi?” – L-Arċisqof


29/05/2017 - “Il-parroċċa trid tlaqqa’ n-nies ma’ Ġesù u tistedinhom biex ħajjithom tkun għatba għall-ġenna” – L-Arċisqof lill-komunità Tarxiniża


26/05/2017 - “Nemmnu fid-dinjità ta’ kull bniedem” – L-Arċisqof lit-tfal u l-adolexxenti li jattendu l-Istitut Helen Keller


25/05/2017 - L-Arċisqof jiltaqa’ mar-residenti ta’ Roseville


24/05/2017 - “Ressaq lill-poplu ta’ din il-parroċċa żagħżugħ lejn Alla” L-Arċisqof lill-kappillan il-ġdid ta’ Pembroke


23/05/2017 - “Min ixandar il-Kelma jrid jagħti ħajtu billi jxandarha dejjem u kullimkien” – L-Arċisqof lis-seminaristi li ngħataw il-Lettorat


22/05/2017 - L-Arċisqof jistaqsi: “Fl-aħħar tal-ġurnata jien ħabbejt kif ħabbna Ġesù?”


21/05/2017 - “Li tkun ma’ Ġesù hi li tirrealizza kemm iħobbok” – L-Arċisqof fin-Naxxar


16/05/2017 - L-Arċisqof jindirizza The State of Europe Forum 2017


15/05/2017 - Filmat: “Meta fis-soċjetà jinbtu l-veleni tal-korruzzjoni jidħol velenu li jwassal għal kunflitti soċjali” – L-Arċisqof


11/05/2017 - L-Arċisqof lill-youth leaders: X’hemm isbaħ minn li tgħin lil xi ħadd mingħajr ħafna daqq?


10/05/2017 - Il-Knisja ta’ Marsaxlokk tingħata t-titlu ta’ Santwarju Marjan


08/05/2017 - L-Arċisqof jindirizza t-taħdita “Djalogu jew Djalogi? Stil ta’ ħajja”


08/05/2017 - “Kemm għandna mexxejja fid-dinja? Tagħna l-Insara hu Ġesù” – L-Arċisqof


04/05/2017 - “Il-Mulej iċanfar il-fidi li titlob kontinwament is-sinjali” – L-Arċisqof


01/05/2017 - “Waħda mill-kriżijiet tal-edukazzjoni llum hija li s-studenti ma jaċċettawx l-awtorità u l-korrezzjoni tal‑għalliema” – L-Arċisqof


30/04/2017 - L-Arċisqof lill-awtoritajiet: “Mhux il-mument li ngergru imma li kulħadd jerfa’ r-responsabbiltà u jwettaqha mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd”


28/04/2017 - “Ħajjitna tkun sabiħa jekk tkun ħajja ta’ mħabba” – L-Arċisqof lill-istudenti ta’ Santa Monika


26/04/2017 - Hi responsabbiltà tagħna li nipproteġu siti sagri mir-rebgħa tal-flus – L-Arċisqof


25/04/2017 - “Importanti li jkollna ċittadini li jħobbu l-pajjiż, ikunu ddixxiplinati u jħobbu r-Repubblika” – L-Arċisqof lill-Iscouts u l-Girl Guides


24/04/2017 - Aħsbu f’tant nies li, bħal Tumas, ma jemmnux jekk ma jarawx – L-Arċisqof


22/04/2017 - “Fuq xiex qed nibnu l-ħajja tagħna? Għadna nittamaw fil-Mulej Ġesù?” – L-Arċisqof


18/04/2017 - “Permezz tal-qrar il-Mulej jagħtina kull darba ċans ġdid” – L-Arċisqof


17/04/2017 - It-tifsira tal-qawmien mill-imwiet – Il-ħsieb tal-Arċisqof f’Ħadd il-Għid


16/04/2017 - “L-irxoxt ta’ Ġesù mhuwiex att vjolenti li jimponi ruħu fuq ir-rieda tal-bnedmin” – L-Arċisqof


16/04/2017 - An Open Door to an Empty Tomb


15/04/2017 - ‘Aħna lkoll sallabna lil Ġesù, aħna lkoll midjunin miegħu’ – L-Arċisqof


14/04/2017 - “L-Ewkaristija tisfidana biex nippurifikaw u nwessgħu l-imħabba tagħna” – L-Arċisqof


13/04/2017 - “Il-ħajja tas-saċerdot hija wkoll immarkata bit-taqtigħa kontinwa ma’ Satana u l-periklu tar-rifjut” – L-Arċisqof


09/04/2017 - Ejjew niskopru min hu Ġesù bis-sabar, bl-għerf u l-umiltà – L-Arċisqof


07/04/2017 - “Nawgura li l-ekonomija ma nagħmluhiex wisq imbiegħda mill-prinċipji etiċi tas-solidarjetà u tal-kompassjoni” – L-Arċisqof


04/04/2017 - “Li noffru ‘kuridur uman’ huwa mod sempliċi li ngħidu aħna lkoll aħwa” – L-Arċisqof


03/04/2017 - “Ejjew nieqfu u nammiraw l-imħabba li biha ħabbna Ġesù” – L-Arċisqof


02/04/2017 - “Nitolbu lill-Mulej igerbeb minn fuq qalbna l-ġebla tad-dlamijiet” – L-Arċisqof


30/03/2017 - “Il-ġrajja ta’ Marija Annunzjata mhux xi mit, imma ġrajja li seħħet tassew” – L-Arċisqof


27/03/2017 - “Il-Mulej jagħtina d-dawl biex fil-kampanja ngħidu: “dak ħolqien ta’ Alla”, mhux neqirduha” – L-Arċisqof


26/03/2017 - Ejjew inkejlu qalbna bl-atteġjamenti tat-tjieba, il-ġustizzja u l-verità – L-Arċisqof


25/03/2017 - “Ħares lejn il-wiċċ għażiż tar-Redentur u ħallih jgħidlek: “jiena naħfirlek” – L-Arċisqof


22/03/2017 - “Bil-karattru ġwejjed tiegħu Mons. Mercieca seta’ jħoll il-muntanji ta’ preġudizzji” – L-Arċisqof


21/03/2017 - “L-iskola Kattolika trid tkun bieb miftuħ għall-umanità” – L-Arċisqof


21/03/2017 - “Insellem minn hawn il-memorja ta’ Isqof tal-Azzar” – L-Arċisqof


20/03/2017 - “Il-ġustizzja tagħna ġejja mill-ħniena tal-Mulej” – L-Arċisqof


15/03/2017 - “L-RTK irid ikun oazi fejn f’dan il-pajjiż kulħadd jingħata ċ-ċans jesprimi ruħu” – L-Arċisqof


14/03/2017 - “Neżortakom biex il-mezzi ta’ komunikazzjoni tagħna jibqgħu, bla biża’, ikunu xhieda tal-verità” – L-Arċisqof


13/03/2017 - “Komplu din il-missjoni li tagħtu xhieda lid-dinja li Ġesù huwa tassew is-Salvatur” – L-Arċisqof


13/03/2017 - “Ġesù Kristu qered il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju (2 Tim 1:10)”


07/03/2017 - “Il-Kelma tal-Mulej hija għajxien għalina” – L-Arċisqof


07/03/2017 - “Ħossukom protagonisti fil-ħajja tal-Knisja f’Malta” – L-Arċisqof


06/03/2017 - “Il-Mulej Ġesù kien jirreżisti t-tentazzjonijiet…billi juża l-Kelma ta’ Alla bħala tarka” – L-Arċisqof


06/03/2017 - Is-sawm jerġa’ jagħtina direzzjoni ta’ ħelsien u salvazzjoni fil-ħajja tagħna – L-Arċisqof


02/03/2017 - “Il-Mulej huwa l-premju tat-triq ġewwinija, onestà u integra tar-Randan” – L-Arċisqof


29/01/2017 - “Ma tistax tagħraf l-profondità tal-liġi jekk ma tiltaqax ma’ Ġesù li huwa ħniena u mħabba”- L-Arċisqof


26/01/2017 - “Il-kriterju jekk intix fid-dielja huwa jekk intix verament iben tal-Papa” – L-Arċisqof


20/01/2017 - “Il-Mulej ħelisna mill-biża’ tal-mewt” – L-Arċisqof


16/01/2017 - “Ibqgħu sodi fil-kelma li se tagħtu lil xulxin” – L-Arċisqof lill-koppji li ser jiżżewġu fl-2017


15/01/2017 - “Ma ninsew qatt dawk ix-xeni ta’ qsim il-qalb ta’ tfal ċkejknin imgħarrqin fuq ix-xtut tal-Mediterran” – L-Arcisqof


15/01/2017 - “Aħna lkoll tqaddisna fi Kristu Ġesù” – L-Arċisqof


12/01/2017 - “Fl-Ewkaristija Ġesù huwa ‘Alla magħna'” – L-Arċisqof


10/01/2017 - “Ikollna kemm ikollna progress, dejjem se jkollna bżonn nuru sapport u mħabba lil xulxin” – L-Arċisqof


09/01/2017 - “Kompli fittex li tiltaqa’ ma’ Ġesù anke f’ċirkustanzi diffiċli” – L-Arċisqof


08/01/2017 - “Tinsewx li l-intimità tagħkom hija sagrament, li l-intimità ta’ bejnietkom hija qaddisa” – L-Arċisqof


06/01/2017 - Opportunità biex nġeddu l-fiduċja fil-Proġett Ewropew


03/01/2017 - “Għasses fuqek innifsek u ħalli l-poplu jgħasses fuqek” – L-Arċisqof


01/01/2017 - “Wisdom of ‘The Samuel Perspective’” – Artiklu mill-Arċisqof Charles J. Scicluna


01/01/2017 - “Dan il-post huwa monument tal-kultura tal-ħajja” – L-Arċisqof fid-Dar tal-Providenza


01/01/2017 - “Aħna l-Insara rridu nirrispondu għall-kalunnja, għat-tajn u għall-insulti bin-non-vjolenza” – L-Arċisqof

2016


30/12/2016 - “Il-ġid huwa għalina okkażjoni biex inkunu iżjed ġenerużi” – L-Arċisqof waqt l-iskambju tal-awguri mal-pubbliku


26/12/2016 - Il-Milied: Ħajja, dawl, grazzja u verità – L-Arċisqof


25/12/2016 - “Ejjew nitolbu biex fil-kultura tagħna jibqa’ qawwi r-rispett tat-tarbija fil-ġuf” – L-Arċisqof


24/12/2016 - Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna minn Pjazza San Pietru, il-Vatikan


24/12/2016 - “Irridu nkomplu l-missjoni ta’ Ġesù billi nkunu man-nies” – L-Arċisqof


21/12/2016 - “Nagħmlu ħilitna biex nevitaw kliem ta’ mibgħeda fuq xulxin” – L-Arċisqof


15/12/2016 - “M’għandniex nibżgħu u nistħu minn Ġesù” – L-Arċisqof


15/12/2016 - “Inti fejn int, int f’liema ċirkostanza int, Ġesù ġej biex ikun għalik salvatur” – L-Arċisqof lill-ħabsin


12/12/2016 - “San Ġwann il-Battista huwa martri tad-dinjità taż-żwieġ” – L-Arċisqof


09/12/2016 - Preżentazzjoni tal-Presepju lill-Qdusija Tiegħu l-Papa


08/12/2016 - “Meta tkun iddixiplinat tkun tista’ tieqaf għall-ħażin” – L-Arċisqof


07/12/2016 - “Is-saċerdot futur ma jistax ikun biss għas-sagristija” – L-Arċisqof


07/12/2016 - “Il-presepju huwa xbieha sabiħa tal-ħolqien kollu” – L-Arċisqof


06/12/2016 - “Il-Banda tal-Forzi Armati uriet il-qawwa tal-imħabba u tas-solidarjetà” – L-Arċisqof


06/12/2016 - “Irridu nkunu minn ta’ quddiem fid-difiża tal-fqir, tal-imwarrab u ta’ min hu dgħajjef” – L-Arċisqof


05/12/2016 - Nitolbu d-don tal-fidi biex inkunu strumenti ta’ fejqan fil-Knisja – L-Arċisqof


03/12/2016 - “Id-demokrazija qiegħda tevolvi f’kerdokrazija” – L-Arċisqof


30/11/2016 - “Il-qawwa tal-Ispirtu s-Santu tgħinek biex tgħid ‘le’ lil ħażin” – L-Arċisqof


30/11/2016 - Il-Gvern Malti jilqa’ t-talba tal-Papa Franġisku biex tingħata amnestija lill-priġunieri


29/11/2016 - “L-Ispirtu s-Santu jagħtikom il-qawwa tagħmlu għażliet tajba” – L-Arċisqof


28/11/2016 - “Ir-risposta tagħna hija l-għerf tas-Salib Imqaddes” – L-Arċisqof


25/11/2016 - “Ikbru fil-valuri tal-kuxjenza soċjali u komunitarja” – L-Arċisqof


24/11/2016 - “Għandna nifirħu meta mmorru f’dar il-Mulej, għax għalina hija l-għatba tal-ġenna” – L-Arċisqof


24/11/2016 - “Ixxenqu dejjem biex tkunu ma’ Ġesù” – L-Arċisqof


22/11/2016 - “Agħżlu dejjem li tkunu fuq in-naħa tal-fqir u l-batut” – L-Arċisqof lill-gradwati l-ġodda


21/11/2016 - “Il-Bieb tal-Qalb tagħna jrid ikun miftuħ għal kulħadd” – L-Arċisqof


20/11/2016 - “M’għandniex nikkontrollaw il-grazzja, imma niffaċilitawha” – L-Arċisqof


18/11/2016 - Tagħmlux lil Alla “żero kbir” f’ħajjitkom – L-Arċisqof liż-żgħażagħ


18/11/2016 - “Il-Knisja f’Malta hija mpenjata li l-Kelma ta’ Kristu tissarraf dejjem f’kelma kompleta ta’ sbuħija u ta’ karità” – L-Arċisqof


13/11/2016 - L-erba’ pilastri tal-paċi: il-Verità, il-Ġustizzja, l-Imħabba u l-Libertà


07/11/2016 - “Il-Mulej ma jwarrab lil ħadd li jdur għall-ħniena tiegħu” – L-Arċisqof


07/11/2016 - “Il-Mulej ma jwarrab lil ħadd li jdur għall-ħniena tiegħu” – L-Arċisqof lill-priġunieri


05/11/2016 - “Hemm bżonn li naħdmu għad-dinjità ta’ kull sitwazzjoni fil-ħajja” – L-Arċisqof


04/11/2016 - “Iżjed ma’ nemmnu fil-ħajja ta’ dejjem, iżjed ikollna kuraġġ ingawdu ħajjitna fuq l-art” – L-Arċisqof


03/11/2016 - “Fittxu lil Ġesù bħalma għamel Żakkew” – L-Arċisqof


02/11/2016 - “Ma tistax tmur il-ġenna jekk tiddisprezza l-Qaddisin” – L-Arċisqof


31/10/2016 - Il-Preżentazzjoni tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Amoris Laetitia’ bil-Malti


30/10/2016 - “Fittxu lil Ġesù bħalma għamel Żakkew” – L-Arċisqof


30/10/2016 - “Żommu ‘l bogħod minn kultura li taf il-prezz ta’ kollox u l-valur ta’ xejn” – L-Arċisqof


30/10/2016 - “Jalla fid-djar tagħna tidħol il-ħniena ta’ Ġesù” – L-Arċisqof


29/10/2016 - “Qaċċtu minn fostkom kull tentazzjoni ta’ zekzik” – L-Arċisqof


29/10/2016 - “Tkunux profeti li titkellmu minn żniedkom imma li twasslu l-Kelma ta’ min bagħtkom” – L-Arċisqof


23/10/2016 - “Il-Mulej huwa ħerqan li jagħtikom il-qawwa tiegħu”- L-Arċisqof


22/10/2016 - “Aħna verament għandna bżonn il-Ħniena Divina” – L-Arċisqof


21/10/2016 - “Meta niċċelebraw il‑martri tal‑bieraħ, niftakru fil‑martri tal‑lum” – L-Arċisqof


21/10/2016 - “Agħtina l-grazzja li nkunu ċittadini tajbin ta’ din l-Art ħelwa” – L-Arċisqof


16/10/2016 - “Alla se jsib il-fidi meta jiġi?” – L-Arċisqof


15/10/2016 - “Is-safa tagħkom huwa teżor prezzjuż għall-Knisja” – L-Arċisqof


14/10/2016 - Il-mexxejja tal-Knisja u tad-dinja m’għandhomx jintrabtu ‘mas-siġġu’ – L-Arċisqof


10/10/2016 - “Ġesù, is-Samaritan it-Tajjeb jgħallimna nkunu aħwa ta’ xulxin” – L-Arċisqof


07/10/2016 - “San Mikiel ifakkarna li għall-imħabba u għall-ħniena m’hemmx aqwa minn Alla” – L-Arċisqof


03/10/2016 - Tiffurmax biss lill-moħħ tiegħek, skopri wkoll l-għerf tal-qalb – L-Arċisqof lill-istudenti


03/10/2016 - Il-ġustizzja issir espressjoni tal-ħniena meta s-sentenza tal-Qrati taħdem għar-riabilitazzjoni tal-aggressur u l-vittma – L-Arċisqof


02/10/2016 - “Li tkun Nisrani ma jfissirx li jċapċpulek dejjem” – L-Arċisqof


02/10/2016 - ‘Undivided’ – Iċ-Ċelebrazzjoni Nisranija f’Malta


01/10/2016 - “Ġesù fuq is-Salib huwa skola ta’ libertà u ubbidjenza” – L-Arċisqof


24/07/2016 - “L-imħabba tagħna trid tkun konkreta, mhux biss bil-kliem” – L-Arċisqof


18/07/2016 - Il-komunità hija l-mod kif Ġesù jwasslek lejn il-Knisja – L-Arċisqof


17/07/2016 - “Minna jiddependi li aħna nimbuttaw il-bieb biex nidħlu u niltaqgħu ma’ Ġesù” – L-Arċisqof


16/07/2016 - “Aħna qaddejja tal-ħajja mhux sidien tagħha” – L-Arċisqof


15/07/2016 - “Huwa Ġesù li se jkellimkom permezz ta’ din l-esperjenza straordinarja” – L-Arċisqof


14/07/2016 - “L-ikbar dritt tal-bniedem huwa l-ħajja” – L-Arċisqof


12/07/2016 - “Agħmlu dak kollu possibbli biex min hu milqut mill-egoiżmu vjolenti ta’ ħaddieħor, isib ħajt ta’ kenn” – L-Arċisqof


09/07/2016 - “Aħna lkoll għandna l-preġji tal-Appostli u għandna d-difetti tagħhom” – L-Arċisqof


08/07/2016 - “Il-kelma tal-Knisja ma tagħmilx sens jekk ma ssirx imħabba u karità” – L-Arċisqof


06/07/2016 - “Meta nħossuna mgħobbijin bit-toqol tal-ħajja, ma ninsewx li l-Madonna hija qrib tagħna” – L-Arċisqof


04/07/2016 - “Il-Fidi ssebbaħ lil ħajtek, tagħtik l-għerf li jiġi mill-qalb” – L-Arċisqof


03/07/2016 - “Tibżgħux mill-isfidi tal-ħajja” – L-Arċisqof


02/07/2016 - “Il-fidda u d-deheb isiru ċomb ma saqajna u jdejna jekk ma nieħdux ħsieb lil min għandu bżonn l-għajnuna” – L-Arċisqof


01/07/2016 - “Nitolbu biex il-barranin li jiġu f’pajjiżna jsibu ħajt ta’ kenn, mhux sur li jimblukkahom” – L-Arċisqof


31/05/2016 - “Alla li jagħraf id-dgħufija tagħna…joħdilna jdejna u jmexxina” – L-Arċisqof


30/05/2016 - “Is-Sagramenti taż-Żwieġ u tal-Ordni Sagri huma msejħin biex jibnu l-komunità” – L-Arċisqof


30/05/2016 - “It’s cool to be a Christian” – The Archbishop


29/05/2016 - “L-Ewkaristija hija mediċina fid-dgħufija tagħna” – L-Arċisqof


24/05/2016 - “Alla jara l-qalb! U jħobbok kif inti” – L-Arċisqof


21/05/2016 - “Aħna l-Maltin irridu nkunu protagonisti f’kultura ta’ mogħdrija u solidarjetà” – L-Arċisqof


16/05/2016 - “It-talb tiegħek huwa l-qawwa tal-Knisja” – L-Arċisqof


15/05/2016 - “Itolbu lill-Ispirtu s-Santu biex juża t-talenti u l-abilitajiet tagħna biex nagħmlu d-dinja post aħjar” – L-Arċisqof


15/05/2016 - “Ejjew nagħżlu lill-Mulej li jagħtina l-vera libertà” – L-Arċisqof


10/05/2016 - Kemm għandna ‘qxur’ li jgħattu l-qofol tal-fidi tagħna – L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa


09/05/2016 - “Fil-Ġetsemani niltaqgħu wiċċ imb’wiċċ mad-dgħufija tagħna” – L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa


08/05/2016 - Nitlob għan-nisa li qed jistennew tarbija u dawk li ma jistax ikollhom tfal – L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa


07/05/2016 - Kliem Ġesù jgħinna ninħallu mill-faxex li ma jħalluniex nimxu – L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa


06/05/2016 - “Għal Alla m’hemm xejn li ma jistax isir” – L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa


06/05/2016 - Jalla d-djar fejn jgħixu l-Insara jkunu d-‘djar tal-fejqan’ – L-Arċisqof


01/05/2016 - Il-Mulej tal-Ħniena jkun man-nisa f’mumenti ta’ dispjaċir jew ta’ tbatija – L-Arċisqof

2015

2014

2013