Il-Vlogg tal-Arċisqof

Vlogg tal-Arċisqof: Jum l-Omm ‘fil-Ħlewwa ta’ Mejju’

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Fuq xewqa tal‑Arċisqof, il‑Quddies ta’ għada l‑Ħadd 10 ta’ Mejju, Jum l‑Omm, se jixxandar minn santwarju Marjan – is‑santwarju nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa. Hemmhekk, l‑Arċisqof ser jitlob għall‑ommijiet kollha, b’mod speċjali dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli, u wkoll għal dawk li jixtiequ jsiru ommijiet.

Il‑Quddiesa bil‑Malti fid‑9:30am se tixxandar fuq TVM2, il-paġna ta’ Facebook u l-YouTube Channel tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fis-6:30pm fuq TVM2… Kompli aqra »

Vlogg tal-Arċisqof: Messaġġ lis-saċerdoti f’Ħamis ix-Xirka 2020

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għażiż ħija fis-saċerdozju,

F’Ħamis ix-Xirka mdorrijin niltaqgħu fil-Konkatidral ta’ San Ġwann u flimkien niċċelebraw il-misteru kbir mhux biss tal-Ordinazzjoni tagħna imma tal-vokazzjoni tagħna.

San Ġwann Pawlu II kien jgħid li l-vokazzjoni tagħna hija misteru kbir. Aħna nafu lkoll kemm aħna kemm hu misteru kbir ta’ ħniena u ta’ mħabba minn Alla, li tistedinna biex din l-imħabba li rċevejna, din l-għażla preferenzjali li tibgħatna bħala missjunarji tal-ħniena u tal-imħabba aħna nkunu xhieda tagħha fost il-poplu għażiż tagħna… Kompli aqra »