Skejjel tal-Knisja

Agħfas hawn għal informazzjoni dwar l-Iskejjel tal-Knisja disponibbli f’kull livell tad-dħul

Reġistrazzjoni ta’ Skola

Agħfas hawn biex tniżżel id-Dikjarazzjoni ta’ Kollaborazzjoni – Subien
Agħfas hawn biex tniżżel id-Dikjarazzjoni ta’ Kollaborazzjoni – Bniet

Sena
Kinder 1 SubienReġistrazzjoniFilmat
Kinder 1 BnietReġistrazzjoniFilmat
Kinder 2 SubienReġistrazzjoniFilmat
Kinder 2 BnietReġistrazzjoniFilmat
Year 1 BnietReġistrazzjoniFilmatWaiting list – 15/06/2021
Year 1 SubienReġistrazzjoniFilmatWaiting list – 15/06/2021
Year 4 BnietWaiting list – 15/06/2021
Form 1 BnietReġistrazzjoniFilmatWaiting list – 01/06/2021
Form 1 SubienReġistrazzjoniFilmatWaiting list – 01/06/2021

Riżultati tal-Poloz

Polza tal-Għażla – Kinder 1 – SubienRiżultatiOrdnatiFilmat
Polza tal-Għażla – Kinder 1 – Bniet RiżultatiOrdnatiFilmat
Polza tal-Għażla – Kinder 2 – SubienRiżultatiOrdnatiFilmat
Polza tal-Għażla – Kinder 2 – Bniet RiżultatiOrdnatiFilmat

Listi ta’ Parteċipanti għall-Poloz tal-Għażla

Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti għall-polza tal-għażla Kinder 1 Subien
Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti għall-polza tal-għażla Kinder 1 Bniet

Dawn l-avvenimenti kollha ser jittellgħu u jixxandru dirett fuq www.knisja.mt

POLOZ & REĠISTRAZZJONI GĦAWDEX

POLZA GĦAWDEX KINDER 1 24 MARZU 9:30
POLZA GĦAWDEX FORM 1 SUBIEN 24 MARZU 11:00
POLZA GĦAWDEX FORM 1 BNIET 24 MARZU 11:30
REĠISTRAZZJONI GĦAWDEX KINDER 1 29 MARZU 9:30

POLOZ & REĠISTRAZZJONI MALTA

POLZA KAŻIJIET SERJI – KRITERJU 1
POLZA KAŻIJIET SERJI – KRITERJU 3
09 APRIL
09 APRIL
9:30
10:30
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI FORM 1 SUBIEN
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI FORM 1 BNIET
13 APRIL
13 APRIL
9:30
11:30
POLZA TAL-GĦAŻLA FORM 1 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA FORM 1 BNIET
16 APRIL
16 APRIL
9:30
11:30
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI YEAR 1 SUBIEN
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI YEAR 1 BNIET
20 APRIL
20 APRIL
9:30
12:30
POLZA TAL-GĦAŻLA YEAR 1 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA YEAR 1 BNIET
23 APRIL
23 APRIL
9:30
11:00
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA FORM 1 SUBIEN 27 APRIL9:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA FORM 1 BNIET 30 APRIL9:30
POLZA TAL-GĦAŻLA YEAR 4 BNIET*
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI KINDER 2 BNIET
04 MEJJU
04 MEJJU
9:30
11:00
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA YEAR 1 SUBIEN 11 MEJJU9:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA YEAR 1 BNIET 14 MEJJU9:30
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 2 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 2 BNIET
18 MEJJU
18 MEJJU
9:30
12:00
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 1 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 1 BNIET
25 MEJJU
25 MEJJU
9:30
12:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 2 BNIET 28 MEJJU9:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 2 SUBIEN
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 1 SUBIEN
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 1 BNIET
04 ĠUNJU
04 ĠUNJU
04 ĠUNJU
9:30
11:00
12:00

* Tibdil fil-polza u r-reġistrazzjoni tal-Year 4 Bniet


Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja 2021-2022

Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex, fis-snin tad-dħul, huwa determinat mir-Regolamenti ppublikati f’din il-paġna.  Għal Malta is-snin tad-dħul normalment huma l-ewwel u t-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja u fl-ewwel sena sekondarja.  Din is-sena għandna ukoll ir-raba’ sena bniet. Għal Għawdex is-snin tad-dħul huma l-ewwel sena kindergarten u l-ewwel sena sekondarja. Id-dħul fis-snin l-oħra jieħdu ħsiebu l-iskejjel partikulari. Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jieħu ħsieb ukoll it-trasferiment tal-istudenti mill-Kindergartens ta’ St Francis għal Primarji ta’ St Francis.

Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja huwa marbut mas-sena tat-twelid.  Applikazzjonijiet għad-dħul fil-livelli differenti għandhom isiru skont kif spjegat hawn taħt.

Dettalji dwar l-applikazzjonijiet

DATI – MILI TA’ APPLIKAZZJONIJIET – L-EWWEL KRITERJU

Minħabba l-COVID-19 il-proċess tad-dħul ser isir kollu onlajn.

APPLIKAZZJONIJIET SKONT L-EWWEL KRITERJI: MAINSTREAM U KAŻIJIET SERJI

Applikazzjonijiet skont il-Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja, ta’ tfal tal-Impjegati fl-istess skola, tal-Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal li ngħatatilhom eżenzjoni mill-attendenza, ta’ tfal minn Skola tal-Knisja bla Kontinwità u ta’ tfal tal-impjegati fi skola oħra (Para. 1a-1ġ) isiru:

 • Min għandu bżonn l-għajnuna sabiex jagħmel l-applikazzjoni onlajn għandu jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241 f’dawn il-ħinijiet; mit-8:00 a.m. sas-2:00 p.m skont din l‑iskeda.

  Dawk bil-kunjom li jibda bl-ittri mill-A sa Ċ nhar it-Tnejn, 30 ta’ Novembru.
  Dawk bil-kunjom li jibda bl-ittri mill-D sa M nhar it-Tlieta, 1 ta’ Diċembru.
  Dawk bil-kunjom li jibda bl-ittri mill-N sa Ż nhar l-Erbgħa, 2 ta’ Diċembru.
  Kunjomijiet kollha ll-Ħamis u l-Ġimgħa, 3 u 4 ta’ Diċembru
 • Il-formoli tal-applikazzjonijiet ma jitniżżlux minn fuq is-sit elettroniku. 

GĦAJNUNA QABEL IL-FTUĦ TAL-APPLIKAZZJONIJIET – KAŻIJIET SERJI

Każijiet Serji l-Ewwel Kriterji:

Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja, ta’ tfal tal-Impjegati fl-istess skola, tal-Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal li ngħatatilhom eżenzjoni mill-attendenza, ta’ tfal minn Skola tal-Knisja bla Kontinwità u ta’ tfal tal-impjegati fi skola oħra (Para. 1a-1ġ)

 • Il-ġenituri jistgħu iċemplu fuq in-numru ta’ sapport 2590 6755/6 mit-Tnejn 23 ta’ Novembru sal-Erbgħa 25 ta’ Novembru bejn it-8:30 a.m u s-2:30 p.m. għal xi mistoqsijiet qabel ma jiftħu l-applikazzjonijiet.

APPLIKAZZJONIJIET TARD – MAINSTREAM U KAŻIJIET SERJI

Applikazzjonijiet tard tal-Ewwel Kriterju (Para. 1a-1ġ):

 • F’każ ta’ diffikulta’ fil-mili tal-applikazzjoni onlajn wieħed jista’ jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241 mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn it-8:00 a.m. u s-2:00 p.m.

  DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI

Dokumenti li jridu jittelgħu mal-applikazzjoni:

a. Il-Kattoliċi u Nsara oħra jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija.
b. Estratt taċ-Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel/ tifla.
ċ. Ritratt tat-tifel/ tifla (daqs ta’ passaport).
d. Waqt l-applikazzjoni il-ġenituri jiġu mitluba juru l-kunsens tagħhom mad-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.  Din id-Dikjarazzjoni tista’ tara u /jew tniżżilha minn www.knisja.mt. Il-ġenituri jiġu mitluba jindikaw jekk iridux li jiġu notifikati jekk l-Uffiċċju tad-Dħul ikollu bżonn jikkuntatja lill-iskola ta’ tfal tagħhom.
e. Dikjarazzjoni tal-Programm Edukattiv mill-Kap tal-Iskola li fiha jiġi ndikat jekk l-istudent/a ssegwix program ta’ Edukazzjoni mainstream, għandux/għandix bżonn xi għajnuna (access arrangements), jew jekk għandux/għandix bżonn l-għajnuna ta’ L.S.E. Din id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn www.knisja.mt   F’ċertu ċirkustanzi d-Dikjarazzjoni tal-Programm Edukattiv tista’ tintbagħat aktar tard.  F’dan il-każ, l‑applikant irid jindika jekk l-istudent/a ssegwix programm t’edukazzjoni mainstream, għandu/ha arranġament għal waqt l-eżamijiet jew mgħejun/a minn LSE.  Jekk ikun hemm diskrepanza bejn id-dikjarazzjoni tal-ġenitur u l-kap tal-iskola, il-Bord tad-Dħul iqis valida l-indikazzjoni skont il-kap tal-iskola u hemm possibilita’ li l-għażla li jkunu għamlu l-ġenituri ma tibqax tgħodd.   Sabiex l-applikazzjoni tkun valida, d-Dikjarazzjoni tal-Programm Edukattiv, iffirmata mil-kap tal-iskola, ma tistgħax tintbagħat aktar tard minn jumejn qabel ir‑Reġistrazzjoni ta’ Skola.  Jekk dan ma jsirx l-applikazzjoni tkun inkompleta u għalhekk invalida. Din id-Dikjarazzjoni mhix applikabli għal-Kinder 1.
f. L-applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew  minn rappreżentant tal-ġenituri, tindika li hemm qbil bejn il-ġenituri li ssir din l-applikazzjoni. 
ġ. F’każ ta’ ġenituri separati fejn il-Qorti ddeċidiet li l-kustodja u/ jew l-edukazzjoni tal-ulied hija konġunta,  hemm bżonn il‑kunsens taż-żewġ ġenituri u kopja tal-aħħar dokument tal-Qorti, fejn jindika l-kustodja u r-responsabiltà għall‑edukazzjoni tat-tifel/ tifla.   Jekk xi ħadd mill-ġenituri ma jaqbilx ma’ din l-applikazzjoni jew mhux infurmat bl-applikazzjoni, u ma tahx il-kunsens tiegħu/tagħha, din l-applikazzjoni tirriżulta invalida.  
  Dokumenti Oħra meħtieġa skont il-kriterju li wieħed qed japplika.
g. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja:   Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid-Direttur tad-Dar tal-Knisja li turi lit-tifel/ tifla huwa/ hija residenti fid-Dar tal-Knisja. Din id-Dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar tal-applikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l‑iskola li għandu jinkiteb fiha t-tifel/ tifla.  Id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn www.knisja.mt  
għ. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Aħwa:   Ċertifikat tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku (tal-Insinwa) tal-aħwa l-oħra;Fotokopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri; uF’każ ta’  tfal adottati jew li qegħdin f’foster families, ċertifikat mill-Aġenzija li jindika li t-tifel/ tifla huma adottati, jew hemm ftehim ta’ fostering.Dokumenti tal-kustodja ta’ aħwa fejn xi ħadd mill-ġenituri mhux komuni (half siblings).
h. Applikanti li għandhom Statement of Needs li jgħid “Learner’s needs are to be met by Class Teacher” għandhom jippreżentaw li Statement of Needs u l-aħħar rapport mill-psikologu edukattiv.
ħ. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ każijiet Serji:
i.     Ittra bi spjegazzjoni tar-raġunijiet serji     
ii.    Ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tal-eżamijiet tas-sena ta’ qabel fejn hemm 
iii.   L-iStatement of Needs maħruġ mill-istatementing moderating panel u l-IEP 
iv.   Meta l-każ għadu mhux konkluż mal-istatementing moderating panel tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal-applikazzjoni għand l-istatementing board jew l-aħħar rapport dwar il-bżonnijiet tat-tifel/ tifla mingħand psikologu edukattiv                                                              
v.    Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta l-istatement of Needs meta dan jingħata.

DATI – MILI TA’ APPLIKAZZJONIJIET – APPLIKANTI OĦRA

Minħabba l-COVID-19 il-proċess tad-dħul ser isir kollu onlajn.

APPLIKAZZJONIJIET SKONT IT-TIELET KRITERJU:

APPLIKANTI OĦRA – MAINSTREAM U KAŻIJIET SERJI

 • Min għandu bżonn l-għajnuna sabiex jagħmel l-applikazzjoni onlajn għandu jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241 f’dawn il-ħinijiet, mit-8:00 a.m. sas-2:00 p.m skont din l‑iskeda.

  Dawk bil-kunjom li jibda bl-ittri mill-A sa Ċ nhar it-Tnejn, 1 ta’ Frar.
  Dawk bil-kunjom li jibda bl-ittri mill-D sa M nhar it-Tlieta, 2 ta’ Frar.
  Dawk bil-kunjom li jibda bl-ittri mill-N sa Ż nhar l-Erbgħa, 3 ta’ Frar.
  Kunjomijiet kollha mill-Ħamis sal-Ġimgħa, 4 sa 12 ta’ Frar.

GĦAJNUNA QABEL IL-FTUĦ TAL-APPLIKAZZJONIJIET – KAŻIJIET SERJI

Każijiet Serji t-Tielet Kriterju: Applikanti Oħra

 • Il-ġenituri jistgħu iċemplu fuq in-numru ta’ sapport 2590 6755/6 mit-Tnejn 25 ta’ Jannar sal-Erbgħa 27 ta’ Jannar bejn it-8:30 a.m u s-2:30 p.m għal xi mistoqsijiet qabel ma jiftħu l-applikazzjonijiet u biex jiċċekjaw jekk humix ser jintlaqaw applikazzjonijiet għal-każijiet serji tat-tielet kriterju – applikanti oħra.

APPLIKAZZJONIJIET TARD SKONT IT-TIELET KRITERJU:

APPLIKANTI OĦRA – MAINSTREAM U KAŻIJIET SERJI

 • F’każ ta’ diffikulta’ fil-mili tal-applikazzjoni onlajn wieħed jista’ jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn it-8:00 a.m. u s-2:00 p.m.

DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI

Dokumenti li jridu jittelgħu mal-applikazzjoni:

a. Il-Kattoliċi u Nsara oħra jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija.
b. Estratt taċ-Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel/ tifla.
ċ. Ritratt tat-tifel/ tifla (daqs ta’ passaport).
d. Waqt l-applikazzjoni il-ġenituri jiġu mitluba juru l-kunsens tagħhom mad-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data.  Din id-Dikjarazzjoni tista’ tara u /jew tniżżilha minn www.knisja.mt. Il-ġenituri jiġu mitluba jindikaw jekk iridux li jiġu notifikati jekk l-Uffiċċju tad-Dħul ikollu bżonn jikkuntatja lill-iskola ta’ tfal tagħhom.
e. Dikjarazzjoni tal-Programm Edukattiv mill-Kap tal-Iskola li fiha jiġi ndikat jekk l-istudent/a ssegwix program ta’ Edukazzjoni mainstream, għandux/għandix bżonn xi għajnuna (access arrangements), jew jekk għandux/għandix bżonn l-għajnuna ta’ L.S.E. Din id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn www.knisja.mt   F’ċertu ċirkustanzi d-Dikjarazzjoni tal-Programm Edukattiv tista’ tintbagħat aktar tard.  F’dan il-każ, l‑applikant irid jindika jekk l-istudent/a ssegwix programm t’edukazzjoni mainstream, għandu/ha arranġament għal waqt l-eżamijiet jew mgħejun/a minn LSE.  Jekk ikun hemm diskrepanza bejn id-dikjarazzjoni tal-ġenitur u l-kap tal-iskola, il-Bord tad-Dħul iqis valida l-indikazzjoni skont il-kap tal-iskola u hemm possibilita’ li l-għażla li jkunu għamlu l-ġenituri ma tibqax tgħodd.   Sabiex l-applikazzjoni tkun valida, d-Dikjarazzjoni tal-Programm Edukattiv, iffirmata mil-kap tal-iskola, ma tistgħax tintbagħat aktar tard minn jumejn qabel ir‑Reġistrazzjoni ta’ Skola.  Jekk dan ma jsirx l-applikazzjoni tkun inkompleta u għalhekk invalida.   Din id-Dikjarazzjoni mhix applikabli għal-Kinder 1.
f. L-applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew  minn rappreżentant tal-ġenituri, tindika li hemm qbil bejn il-ġenituri li ssir din l-applikazzjoni. 
ġ. F’każ ta’ ġenituri separati fejn il-Qorti ddeċidiet li l-kustodja u/ jew l-edukazzjoni tal-ulied hija konġunta,  hemm bżonn il‑kunsens taż-żewġ ġenituri u kopja tal-aħħar dokument tal-Qorti, fejn jindika l-kustodja u r-responsabiltà għall‑edukazzjoni tat-tifel/ tifla.   Jekk xi ħadd mill-ġenituri ma jaqbilx ma’ din l-applikazzjoni jew mhux infurmat bl-applikazzjoni, u ma tahx il-kunsens tiegħu/tagħha, din l-applikazzjoni tirriżulta invalida.  
  Dokumenti Oħra meħtieġa skont il-kriterju li wieħed qed japplika.
g. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja:   Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid-Direttur tad-Dar tal-Knisja li turi lit-tifel/ tifla huwa/ hija residenti fid-Dar tal-Knisja. Din id-Dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar tal-applikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l‑iskola li għandu jinkiteb fiha t-tifel/ tifla.  Id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn www.knisja.mt  
għ. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Aħwa:   Ċertifikat tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku (tal-Insinwa) tal-aħwa l-oħra;Fotokopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri; uF’każ ta’  tfal adottati jew li qegħdin f’foster families, ċertifikat mill-Aġenzija li jindika li t-tifel/ tifla huma adottati, jew hemm ftehim ta’ fostering.Dokumenti tal-kustodja ta’ aħwa fejn xi ħadd mill-ġenituri mhux komuni (half siblings).
h. Applikanti li għandhom Statement of Needs li jgħid “Learner’s needs are to be met by Class Teacher” għandhom jippreżentaw li Statement of Needs u l-aħħar rapport mill-psikologu edukattiv.
ħ. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ każijiet Serji:
i.     Ittra bi spjegazzjoni tar-raġunijiet serji     
ii.    Ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tal-eżamijiet tas-sena ta’ qabel fejn hemm 
iii.   L-iStatement of Needs maħruġ mill-istatementing moderating panel u l-IEP 
iv.   Meta l-każ għadu mhux konkluż mal-istatementing moderating panel tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal-applikazzjoni għand l-istatementing board jew l-aħħar rapport dwar il-bżonnijiet tat-tifel/ tifla mingħand psikologu edukattiv                                                              
v.    Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta l-iStatement of Needs meta dan jingħata.

Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €20.
Il-ħlas għal applikazzjoni tard hu ta’ €25.
Il-ħlas ta’ reġistrazzjoni li mal-għażla tal-iskola hu ta’ €50.

Dan il-ħlas jintalab għall-ispejjeż amministrattvi.

Agħfas like fuq il-paġna tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq Facebook u rreġistra għan-newsletter tal-Arċidjoċesi ta’ Malta biex iżżomm ruħek aġġornat dwar il-proċess għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja.