Skejjel tal-Knisja

Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja 2020-2021

Il-proċess tad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta jiddetermina d-dħul fl-ewwel u t-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja u fl-ewwel sena sekondarja u jinkludi il-każijiet serji. Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja huwa marbut mas-sena tat-twelid.

Għar-regolamenti u aktar tagħrif, agħfas fuq il-livell li tixtieq tkun taf dwaru.

L-informazzjoni ipprovduta għall-livelli differenti tiżdied perjodikament biex tingħata aktar informazzjoni skont il-bżonn, għaldaqstant nitolbukom iżżuru din il-paġna b’mod regolari.

 • 4 ta’ Frar 2020 – Regoli għall-Asylum Seekers
 • 30 ta’ Jannar 2020 – L-informazzjoni dwar l-applikanti tal-ewwel kriterju u kemm baqa postijiet, issa tinstab f’kull livell.

Press Releases

JIFTĦU L-APPLIKAZZJONIJIET GĦAD-DĦUL FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA – 30/01/2020
DĦUL FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA FL-2020 – 15/11/2019

Dettalji dwar l-applikazzjonijiet

DATI – MILI TA’ APPLIKAZZJONIJIET – L-EWWEL KRITERJU

Informazzjoni ddettaljata tinsab fir-Regolamenti għad-Dħul li jistgħu jinkisbu mill-istess skejjel tal-Knisja u mill-links t’hawn fuq.

1. APPLIKAZZJONIJIET SKONT L-EWWEL KRITERJI:

Applikazzjonijiet skont il-Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja, ta’ tfal tal-Impjegati fl-istess skola, tal-Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal li ngħatatilhom eżenzjoni mill-attendenza, ta’ tfal minn Skola tal-Knisja bla Kontinwità u ta’ tfal tal-impjegati fi skola oħra (Para. 1a-1ġ) isiru:

 • fl-iskejjel li jservu ta’ ċentri:
  is-Seminarju r-Rabat, St. Angela School Zabbar, JEW St. Michael’s School Santa Venera,
  It-Tnejn 25 (kunjomijiet bl-ittri A-C),
  it-Tlieta 26 (kunjomijiet bl-ittri D-M) u
  l-Erbgħa 27 ta’ Novembru 2019 (kunjomijiet bl-ittri N-Z)
  bejn id-9:00 ta’ filgħodu u s-1:00 ta’ wara nofsinhar.

Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom 20/21/22 ta’ Novembru 2019 mid-9:00 sa nofsinhar.
Id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha wkoll minn hawn

2. APPLIKAZZJONIJIET SKONT IL-KRITERJU KAŻIJIET SERJI

2.1 Każijiet Serji l-Ewwel Kriterji:

Applikazzjonijiet skont il-Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja, ta’ tfal tal-Impjegati fl-istess skola, tal-Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal li ngħatatilhom eżenzjoni mill-attendenza, ta’ tfal minn Skola tal-Knisja bla Kontinwità u ta’ tfal tal-impjegati fi skola oħra (Para. 1a-1ġ) isiru:

 • onlajn fuq is-sit https://church.mt/applications
  mil-Ġimgħa 22 ta’ Novembru sat-Tnejn 2 ta’ Diċembru 2019 JEW
 • billi l-ġenituri jċemplu għal appuntament l-Erbgħa 20, il-Ħamis 21 u l-Ġimgħa 22 ta’ Novembru 2019 bejn it-8:30 ta’ filgħodu u s-2:00 ta’ wara nofsinhar fuq in-numru tat-telefown 2590 6309 jew 2590 6306.
  L-Erbgħa 20 ta’ Novembru jċemplu dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.
  Il-Ħamis 21 ta’ Novembru dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M.
  Il-Ġimgħa 22 ta’ Novembru dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z.

Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom 20/21/22 ta’Novembru 2019 mid-9:00 sa nofsinhar.
Id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha wkoll minn hawn

Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana mill-25 sas-27 ta’ Novembru 2019

APPLIKAZZJONIJIET TARD

Applikazzjonijiet tard tal-Ewwel Kriterju (Para. 1a-1ġ):

 • fil-Kurja tal-Arċisqof nhar it-Tlieta 17 ta’ Diċembru 2019
  bejn id-9:00 a.m. u s-1:00 ta’ wara nofsinhar.
DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI

Min japplika għandu jieħu miegħu dawn id-dokumenti:

a. Il-Kattoliċi u Nsara oħra jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija.
b. Estratt taċ-Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel/ tifla.
ċ. Trid tiġi ppreżentata l-Karta tal-Identità ta’ missier jew omm it-tifel/ tifla. M’hemmx bżonn ta’ fotokopja.
d. Ritratt tat-tifel/ tifla (daqs ta’ passaport).
e. Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, iffirmata mill-ġenituri jew il-kustodju. Din id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn
f. Dikjarazzjoni Programm Edukattiv mill-Kap tal-Iskola li fiha jiġi ndikat jekk it-tifel/ tifla għandux bżonn xi għajnuna, b’mod partikulari jekk għandux bżonn l-għajnuna ta’ L.S.E. Din id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn Din id-Dikjarazzjoni mhix applikabli għal-Kinder 1.
ġ. Il-mili ta’ din l-applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew ta’ rappreżentant tal-ġenituri, tindika li hemm qbil bejn il-ġenituri li ssir din l-applikazzjoni. Jekk xi ħadd mill-ġenituri ma jaqbilx ma’ din l-applikazzjoni jew mhux infurmat bl-applikazzjoni, u ma tahx il-kunsens tiegħu/ tagħha, din l-applikazzjoni tirriżulta invalida.
g. Meta l-ġenituri huma separati jeħtieġ dokument riċenti li jindika l-kustodja u r-responsabiltà għall-edukazzjoni tat-tifel/ tifla.
Meta l-Qorti ddeċidiet li l-kustodja u/ jew l-edukazzjoni tal-ulied hija konġunta, allura hemm bżonn il-firma (kunsens) taż-żewġ ġenituri u kopja tal-aħħar dokument tal-Qorti.
Mad-dokumenti mitluba f’Para. 1a-ġ, iridu jiġu ppreżentati wkoll id-dokumenti msemmija hawn taħt skont il-kriterju li wieħed qed japplika fih:
għ. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja:
Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid-Direttur tad-Dar tal-Knisja li turi lit-tifel/ tifla huwa/ hija residenti fid-Dar tal-Knisja.
Din id-Dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar tal-applikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l‑iskola li għandu jinkiteb fiha t-tifel/ tifla.
Id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn
h. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Aħwa:
i. Ċertifikat tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku (tal-Insinwa) tal-aħwa l-oħra;
ii. Fotokopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri; u
iii. Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-kap tal-iskola fejn jattendu l‑aħwa l-oħra. Din id-Dikjarazzjoni tinġabar mill-iskola l-Erbgħa 20, il-Ħamis 21 u l-Ġimgħa 22 ta’ Novembru 2019 mid-9:00 ta’ filgħodu sa nofsinhar u d-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha wkoll minn hawn
iv. F’każ ta’ tfal adottati jew li qegħdin f’foster families, ċertifikat mill-Aġenzija li jindika li t-tifel/ tifla huma adottati, jew hemm ftehim ta’ fostering.
ħ. Jekk qed tapplika skont il-Kriterji ta’ tfal tal-impjegati fl-istess skola, ta’ transfers, ta’ Skola bla Kontinwità jew ta’ tfal tal-impjegati fi skola oħra:
Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-kap tal-iskola. Din id-Dikjarazzjoni tinġabar mill-iskola l-Erbgħa 20, il-Ħamis 21 u l-Ġimgħa 22 ta’ Novembru 2019 mid-9:00 ta’ filgħodu sa nofsinhar u d-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha wkoll minn hawn.
Fl-istess ġranet l-impjegati tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija għandhom jiġbru d-Dikjarazzjoni mimlija u ffirmata mingħand id-Delegat għall-Edukazzjoni Nisranija.
i. Applikanti li għandhom Statement of Needs li jgħid “Learner’s needs are to be met by Class Teacher” għandhom jippreżentaw li Statement of Needs u l-aħħar rapport mill-psikologu edukattiv.
j. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ każijiet Serji:
i. Ittra bi spjegazzjoni tar-raġunijiet serji
ii. Ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tal-eżamijiet tas-sena ta’ qabel fejn hemm
iii. Li Statement of Needs maħruġ mill-istatementing moderating panel u l-IEP
iv. Meta l-każ għadu mhux konkluż mal-istatementing moderating panel tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal-applikazzjoni għand l-istatementing board jew l-aħħar rapport dwar il-bżonnijiet tat-tifel/ tifla mingħand psikologu edukattiv
v. Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta li Statement of Needs meta dan jingħata.

DATI – MILI TA’ APPLIKAZZJONIJIET – APPLIKANTI OĦRA

Informazzjoni ddettaljata tinsab fir-Regolamenti għad-Dħul li jistgħu jinkisbu mill-istess skejjel tal-Knisja u mill-links t’hawn fuq.

APPLIKAZZJONIJIET SKONT IT-TIELET KRITERJU: APPLIKANTI OĦRA
 • fl-iskejjel li jservu ta’ ċentri fejn jimtlew l-applikazzjonijiet
  it-Tnejn 3, it-Tlieta 4, u l-Erbgħa 5 ta’ Frar, 2020 bejn id-9:00 ta’ filgħodu u nofsinhar
  Wieħed għandu jmur japplika f’waħda mill-iskejjel imniżżla skont il-livell tad-dħul.

L-applikazzjonijiet għall-ewwel sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2017 u
L-applikazzjonijiet għat-tieni sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2016
isiru f’waħda minn dawn l-iskejjel it-Tnejn 3, it-Tlieta 4 u l-Erbgħa 5 ta’ Frar, 2020
bejn id-9:00 ta’ filgħodu u nofsinhar:

Is-Seminarju – Rabat St. Aloysius College Primary – Balzan
St. Joseph – Paola St. Angela – Żabbar

L-applikazzjonijiet għall-ewwel sena primarja: Twieldu fis-sena 2015 u
L-applikazzjonijiet għal-ewwel sena sekondarja: Twieldu fis-sena 2009

isiru f’waħda minn dawn l-iskejjel it-Tnejn 3, it-Tlieta 4 u l-Erbgħa 5 ta’ Frar, 2020 bejn id-9:00 ta’ filgħodu u nofsinhar:

De La Salle College – Birgu Kulleġġ Missjunarju San Pawl – Rabat St. Michael – Santa Venera

It-Tnejn 3 ta’ Frar jimtlew applikazzjonijiet ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.
It-Tlieta 4 ta’ Frar dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M.
L-Erbgħa 5 ta’ Frar dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z.

APPLIKAZZJONIJIET SKONT IL-KRITERJU KAŻIJIET SERJI

Każijiet Serji t-Tielet Kriterju: Applikanti Oħra

 • billi l-ġenituri jċemplu għal appuntament mit-Tlieta 28 ta’ Jannar sal-Ħamis 30 ta’ Jannar 2020 bejn it-8:30 ta’ filgħodu u s-2:00 ta’ wara nofsinhar fuq in-numru tat-telefown 2590 6309 jew 2590 6306.

  It-Tlieta 28 ta’ Jannar iċemplu dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C
  L-Erbgħa 29 ta’ Jannar dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M
  Il-Ħamis 30 ta’ Jannar dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z

Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana mit-Tnejn 3 sal-Ħamis 5 ta’ Frar 2020

APPLIKAZZJONIJIET TARD

Applikazzjonijiet tard tal-Applikanti Oħra:

 • fil-Kurja tal-Arċisqof jew fl-iskola St. Michael, Triq il-Kanun Santa Venera nhar il-Ħamis 27 ta’ Frar 2020 bejn id-9:00 a.m. u s-1:00 ta’ wara nofsinhar.
 • fil-Kurja tal-Arċisqof nhar il-Ħamis 27 ta’ Frar 2020 bejn id-9:00 a.m. u s-1:00 ta’ wara nofsinhar għal Każijiet Serji Applikanti Oħra.
DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI

Min japplika għandu jieħu miegħu dawn id-dokumenti:

a. Il-Kattoliċi u Nsara oħra jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija.
b. Estratt taċ-Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel/ tifla.
ċ. Trid tiġi ppreżentata l-Karta tal-Identità ta’ missier jew omm it-tifel/ tifla. M’hemmx bżonn ta’ fotokopja.
d. Ritratt tat-tifel/ tifla (daqs ta’ passaport).
e. Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni u l-Privatezza tad-Data, iffirmata mill-ġenituri jew il-kustodju. Din id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn
f. Dikjarazzjoni Programm Edukattiv mill-Kap tal-Iskola li fiha jiġi ndikat jekk it-tifel/ tifla għandux bżonn xi għajnuna, b’mod partikulari jekk għandux bżonn l-għajnuna ta’ L.S.E. Din id-Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn Din id-Dikjarazzjoni mhix applikabli għal-Kinder 1.
ġ. Il-mili ta’ din l-applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew ta’ rappreżentant tal-ġenituri, tindika li hemm qbil bejn il-ġenituri li ssir din l-applikazzjoni. Jekk xi ħadd mill-ġenituri ma jaqbilx ma’ din l-applikazzjoni jew mhux infurmat bl-applikazzjoni, u ma tahx il-kunsens tiegħu/ tagħha, din l-applikazzjoni tirriżulta invalida.
g. Meta l-ġenituri huma separati jeħtieġ dokument riċenti li jindika l-kustodja u r-responsabiltà għall-edukazzjoni tat-tifel/ tifla. Meta l-Qorti ddeċidiet li l-kustodja u/ jew l-edukazzjoni tal-ulied hija konġunta, allura hemm bżonn il-firma (kunsens) taż-żewġ ġenituri u kopja tal-aħħar dokument tal-Qorti.
Applikanti li għandhom Statement of Needs li jgħid “Learner’s needs are to be met by Class Teacher” għandhom jippreżentaw li Statement of Needs u l-aħħar rapport mill-psikologu edukattiv.
Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ każijiet Serji:
i. Ittra bi spjegazzjoni tar-raġunijiet serji
ii. Ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tal-eżamijiet tas-sena ta’ qabel fejn hemm
iii. L-iStatement of Needs maħruġ mill-istatementing moderating panel u l-IEP
iv. Meta l-każ għadu mhux konkluż mal-istatementing moderating panel tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal-applikazzjoni għand l-istatementing board jew l-aħħar rapport dwar il-bżonnijiet tat-tifel/ tifla mingħand psikologu edukattiv
v. Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta li Statement of Needs meta dan jingħata.

Agħfas like fuq il-paġna tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq Facebook u rreġistra għan-newsletter tal-Arċidjoċesi ta’ Malta biex iżżomm ruħek aġġornat dwar il-proċess għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja.