Skejjel tal-Knisja

Informazzjoni fil-qosor dwar il-process għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Għal informazzjoni ġenerali dwar dħul fl-iskejjel tal-Knisja ikkuntattjana fuq [email protected]

AVVIŻI

Ir-Regolamenti għal Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja 2023-24, kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex, ikunu ppublikati għal aħħar ta’ Novembru 2022.

Dħul fl-Iskejjel ta’ Malta jkun fl-ewwel u t-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja, fl-ewwel sena sekondarja u għal bniet biss fir-raba’ sena primarja. Dħul fl-Iskejjel t’Għawdex jkun fl-ewwel sena kindergarten u fl-ewwel sena sekondarja.

Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni li l-Uffiċċju tad‑Dħul fl‑Iskejjel tal‑Knisja mexa għal:
ADMISSIONS OFFICE,
SECRETARIAT FOR CATHOLIC EDUCATION,
BINJA JOSMAR,
30, TRIQ IDMEJDA,
ĦAL BALZAN BZN1521.

Tista’ tilħaqna permezz ta’ [email protected] jew 7999 0224, 7951 5491 jew 7999 0271.

M’aħniex se nkunu aktar disponibbli mill-Kurja tal-Arċisqof jew fuq in-numri tat-telefown 2590 6306/09

Grazzi.