Uffiċċju Komunikazzjoni

Matul l-2009 twaqqaf l-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta skont kif jitlob id-dokument Il-Wiċċ diġitali tal-Mulej, No. 22, biex jimplimenta proposta tas-Sinodu Djoċesan (Kultura, Socjeta, Knisja, No. 19).

Hu dmir ta’ dan l-Uffiċċju li jara li, permezz ta’ organizzazzjonijiet tal-media u ta’ networks soċjali tal-medja, il-komunikazzjoni bejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-komunità tkompli tinbena fl-aħjar interess tas-soċjetà.

Kap tal-Midja

Kevin Papagiorcopulo
Tel: 21241281
Email: kevpapps@maltadiocese.org

Assistent Kap tal-Midja

Catherine Sciberras
Tel: 25906302
Email: catherine.sciberras@maltadiocese.org

Uffiċjal tal-Komunikazzjoni

Franica Pulis
Email: franica.pulis@maltadiocese.org

Uffiċjal tal-Midja Diġitali

Nicholas Agius
Tel: 25906304
Email: nicholas.agius@maltadiocese.org

Fotografu Uffiċjali

Ian Noel Pace
Tel: 25906758
Email: ian.pace@maltadiocese.org

Segretarja

Shirlee Zammit Munro
Tel: 25906307
Email: shirlee.zammit.munro@maltadiocese.org