Uffiċċju Komunikazzjoni

 • Matul l-2009 twaqqaf l-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta skont kif jitlob id-dokument Il-Wiċċ diġitali tal-Mulej, No. 22, biex jimplimenta proposta tas-Sinodu Djoċesan (Kultura, Socjeta, Knisja, No. 19).

  Hu dmir ta’ dan l-Uffiċċju li jara li, permezz ta’ organizzazzjonijiet tal-media u ta’ networks soċjali tal-medja, il-komunikazzjoni bejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-komunità tkompli tinbena fl-aħjar interess tas-soċjetà.

 • Head of Media

  Kevin Papagiorcopulo
  Tel: 21241281
  Email: kevpapps@maltadiocese.org


  Communications Officer 

  Catherine Sciberras
  ​Tel: 25906303

  Digital Media Officer

  Nicholas Agius
  Tel: 25906304

  Visual Media Officer

  Ian Noel Pace
  Tel: 25906758

  Administrative Assistant

  Shirlee Zammit Munro
  Tel: 25906307