Kapitlu tal-Katidral Metropolitan

Il-Kapitlu tal-Katidral, skont it-tradizzjoni, twaqqaf meta n-Normanni ġew minn Sqallija u ħadu Malta f’idejhom. 

Meta l-Ordni ta’ San Ġwann ħalla Malta, il-Knisja Konventwali ta’ San Ġwann ġiet fdata lill-Kapitlu tal-Kattidral biex jieħu ħsieb iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jsiru fiha. Illum il-Kapitlu hu maqsum f’żewġ sezzjonijiet, waħda għall-Katidral ta’ San Pawl u l-oħra għall-Kon-Katidral ta’ San Ġwann.

Il-Kapitlu Metropolitan huwa magħmul minn tletin monsinjur li għandhom d-dmir li jesegwixxu l-funzjonijiet l-aktar solenni fil-Knisja Metropolitana u f’dik Kon-Katidrali ta’ San Ġwann il-Battista u li jwettqu dawk il-ħidmiet li l-Arċisqof ta’ Malta iqabbadhom jagħmlu, skont il-Liġi tal-Knisja (Can. 503).

Website
The Mdina Metropolitan Chapter

Tel
2145 4136 (Mdina)
2123 9582 (Valletta)

Indirizz
Kapitlu tal-Katridral Metropolitan,
Uffiċċju Amministrazzjoni,
Konkatidral ta’ San Ġwann,
Triq San Ġwann,
Il-Belt Valletta VLT1156

Email
[email protected]

Monsinjuri Effettivi 

Id-data ħdejn l-isem tal-Monsinjuri hi d-data tal-ewwel pussess bħala kanonku tal-Katidral.

L-E.T. Rev.ma Mons. Joseph Galea Curmi, S.Th.D., Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali (14-08-2015)

Arċidjaknu W.R. Mons. Joseph Bajada, S.Th.B., M.S.Th., J.C.D., Kappillan tal-Q.T. (23-01-2016)

Dekan W.R. Mons. Anton Gouder, M.S.Th., M.A. Matr.C.L. & Juris. (31-03-2009)

Kantur W.R. Mons. Profs. Hector Scerri, B.A., S.Th.L., S.Th.D. (28-01-2018)

Teżorier W.R. Mons. Salvino Micallef, B.A, Lic.D. (11-02-2007)

Arċipriet W.R. Mons. Mario Tong (08-10-2021)

W.R., Mons. Victor Grech, B.A., Lic.D., M.A. (Hon. Causa), S.M.O.M., Prelat ad Hon. tal-Q.T. (16-09-1990)

W.R. Mons. Lawrence Cachia, Lic.D., S.M.O.M., Kappillan tal-Q.T. (16-07-1994)

W.R. Mons. Alfred Xuereb (14-03-1998)

W.R. Mons. Vincent Deguara (26-07-2003)

W.R. Mons. Joseph Mifsud Bonnici, B.A., Lic.D. (26-07-2003)

W.R. Mons. Anton Vella, BA., Lic.D., Dip. Trib. Eccl. Melit. (3-12-2005)

W.R. Mons. Joseph Bugeja, B.A., Lic.D.   (11-02-2007)

W.R. Mons. Tarcisio Delicata (11-02-2007)

W.R. Mons. Louis Camilleri, B.A., Lic. D.  (11-02-2007)

W.R. Mons. Carmelo Farrugia (11-02-2007)

W.R. Mons. Lawrence Gatt B.A.Hons., Lic.D., J.C.D., Kappillan Tal-QT., S.M.O.M. (29-11-2009)

W.R. Mons. Anton Cassar (21-09-2014)

W.R. Mons. Penitenzier Profs. George Grima, B.A., Lic.D., M.A. S.Th.D. (23-01-2016)

W.R. Mons. Charles Cordina, Kappillan tal-Q.T. (23-01-2016)

W.R. Mons. Carmel Attard (23-01-2016)

W.R. Mons. Frans Abdilla, S.Th.L. (23-01-2016)

W.R. Mons. Victor Zammit McKeon, Kappillan tal-Q.T., S.M.O.M., O.E.S.S.H. (28-06-2016)

W.R. Mons. Joseph Brincat (28-01-2018)

W.R. Mons. Emmanuel Agius, M.S.Th., M.A., S.Th.D., M.Q.R. (28-01-2018)

W.R. Mons. Alfred Vella, S.Th.L. (28-01-2018)

W.R. Mons. Edgar Vella, S.Th.L., Ph.D. (28-01-2018)

W.R. Mons. Kalċidon Vassallo (14-08-2019) 

W.R. Mons. Richard Borg, B.A., Lic.D. (14-08-2019)

W.R. Mons. Paul C. Vella, S.Th.L., J.C.L., Kappillan tal-Q.T., S.M.O.M., O.E.S.S.H. (24-08-2021)

Monsinjuri Koadjuturi

W.R. Mons. Joseph Farrugia (28-01-2018) (koadjutur ta’ Mons. Joseph Mifsud Bonnici)

W.R. Mons. Dione Cutajar (14-08-2019) (koadjutur ta’ Mons. Vincent Deguara)

W.R. Mons. Vincent Cachia (14-08-2019) (koadjutur ta’ Mons. Alfred Xuereb)

W.R. Mons. Alfred Camilleri, B.A., Lic.D. (14-08-2019) (koadjutur ta’ Mons. Lawrence Cachia)

W.R. Mons. Lawrence Zammit M.S.Th. (14-08-2019) (koadjutur ta’ Mons. Carmel Attard)

W.R. Mons. Valentino Borg M.S.Th. (14-08-2019) (koadjutur ta’ Mons. Victor Grech)

Monsinjuri Onorarji

(f’ordni alfabetiku, għax mhemmx ordni ta’ preċedenza)

W.R. Mons. Joseph Bartolo

W.R. Mons. Norrie Bonavia, B.A., Lic.D.

W.R. Mons. Joseph Borg (Qormi)

W.R. Mons. Michael Bugeja, B.A., S.Th.B.

W.R. Mons. Carmelo Camilleri, S.Th.Dip.

W.R. Mons. Mario Camilleri, M.S.Th., Kappillan tal-Q.T.

W.R. Mons. Lino Grech, S.Th.Dip., J.C.L., Kappillan tal-Q.T.

W.R. Mons. Jesmond Manicaro S.Th.L., S.L.D.

W.R. Mons. Carmelo Mercieca, S.Th.B.

W.R. Mons. Louis Suban, S.Th.L.

Uffiċjali tal-Kapitlu Metropolitan

President W.R. Mons. Joseph Bajada, S.Th.B., M.S.Th., J.C.D., Kappillan tal-Q.T. (mill-2022)

Viċi-President W.R. Mons. Anton Gouder, M.S.Th., M.A. Matr.C.L. & Juris. (mill-2019)

Kanċillier W.R. Mons. Profs. Hector Scerri, B.A., S.Th.L., S.Th.D. (mill-2022)

Amministratur W.R. Mons. Salvino Micallef, B.A, Lic.D. (mill-2018)

Amministrattriċi
Mariella Cutajar
[email protected]

Senior Clerk
Natasha Farrugia
[email protected]