Kapitlu tal-Katidral Metropolitan

 • Il-Kapitlu tal-Katidral, skont it-tradizzjoni, twaqqaf meta n-Normanni ġew minn Sqallija u ħadu Malta f’idejhom. 

  Meta l-Ordni ta’ San Ġwann ħalla Malta, il-Knisja Konventwali ta’ San Ġwann ġiet fdata lill-Kapitlu tal-Kattidral biex jieħu ħsieb iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jsiru fiha. Illum il-Kapitlu hu maqsum f’żewġ sezzjonijiet, waħda għall-Katidral ta’ San Pawl u l-oħra għall-Kon-Katidral ta’ San Ġwann.

  Il-Kapitlu Metropolitan huwa magħmul minn tletin monsinjur li għandhom d-dmir li jesegwixxu l-funzjonijiet l-aktar solenni fil-Knisja Metropolitana u f’dik Kon-Katidrali ta’ San Ġwann il-Battista u li jwettqu dawk il-ħidmiet li l-Arċisqof ta’ Malta iqabbadhom jagħmlu, skont il-Liġi tal-Knisja (Can. 503).

  Il-President tal-Kaptilu tal-Katidral hu Mons. Louis Camilleri, il-Kanċillier hu Mons. Tarcisio Delicata u l-Ekonomu hu Mons. Joseph Bugeja.

 • Tel

  2145 4136 (Mdina)

  21225639 (Valletta)

 • Monsinjuri Effettivi 

  (Id-data ħdejn l-isem tal-Monsinjuri hi d-data tal-pussess bħala kanonku tal-Katidral)

  Vigarju Ġenerali: E.T. Mons. Joseph Galea Curmi S.Th.D. (14.08.15)
   
  Arċidjaknu: Mons. Philip Calleja, P.E.P., A.M., M.O.M., Cap.S.S. (13.01.80)
 • Kantur: Mons. Prof Vincent Borg, D.D.,H.E.D.,Arch.Chr.L.,Prel. S.S. (13.01.80)
 • Arċipriet: Mons. Anton Cassar (21.09.14)
 • Mons. Aloysius Deguara, S.Th. Dip., M.Phil., Cap. S.S. (18.01.87)

  Mons. Carmelo Bonavia (18.01.87)

  Mons.Victor Grech, B.A., Lic.D., M.O.M., Prel.S.S. (16.09.90)

  Mons. Lawrence Cachia, Lic. D., M.O.M., Cap. S.S. (16.07.94)

  Mons. Arthur Said Pullicino, S.Th.L. J. C.D., Prel S.S. (16.07.94)

  Mons. Alfred Xuereb (14.03.98)

  Mons. Vincent Deguara (26.07.03)

  Mons. Joseph Carabott (26.07.03)

  Mons. Joseph Mifsud Bonnici, B.A., Lic.D. (26.07.03)

  Mons. Anthony Vella, B.A.,Lic.D.,Dip.Adv. Trib.Eccl.Melit (03.12.05)

  Mons. Joseph Bugeja, B.A.,Lic.D. (11.02.07)

  Mons. Tarcisio Delicata (11.02.07)

  Mons. Louis Camilleri, B.A., Lic.D. (11.02.07)

  Mons. Saviour Micallef, B.A., Lic.D. (11.02.07)

  Mons. Carmel Farrugia (11.02.07)

  Mons. Anton Gouder, M.S.Th. (31.03.09)

  Mons. Lawrence Gatt, B.A.(Hons), Lic. D., J.C.D., M.O.M., Cap S.S. (29.11.09)

  Mons. Carmelo Aquilina, Lic.D. (28.11.10)

  Mons. Ġwann Azzopardi, B.A., Lic.D., Prel. S.S. (10.01.13)

  Mons. Prof. Ġorġ Grima, B.A., Lic. D., M.A. (23.01.16)

  Mons. Victor Zammit McKeon, Cap. S.S. (28.06.16) – Pro Rettur tal-Kon-Katidral

  Mons. Charles Cordina, Cap. S.S. (23.01.16)

  Mons. Frans Abdilla (23.01.16)

  Mons. Joseph Brincat (28.01.18)

  Mons. Prof. Hector Scerri B.A. S.Th.D. STD (Greg) (28.01.18)

  Mons. Alfred Vella S.Th.L. (28.01.18)

 • Monsinjuri Koadjuturi

  Mons. Carmel Attard (23.01.16)

  Mons. Joseph Bajada, Cap. S.S., S.Th.B., M.S.Th., J.C.D. (23.01.16)

  Mons. Prof. Emmanuel Agius M.A. S. Th. D. (Louv) (28.01.18)

  Mons. Edgar Vella S.Th.L. Ph.D. (Melit) (28.01.18)

  Mons. Joseph Farrugia (28.01.18)

  Mons. Richard Borg B.A. Lic. D. (14.08.19)

  Mons. Valentino Borg, M.S.Th. (14.08.19)

  Mons. Vincent Cachia (14.08.19)

  Mons. Alfred Camilleri B.A. Lic.D. (14.08.19)

  Mons. Dione Cutajar (14.08.19)

  Mons. Kalċidon Vassallo (14.08.19)

  Mons. Lawrence Zammit (14.08.19)

  Monsinjuri Onorarji

  Mons. Joseph Bartolo 

  Mons. Norrie Bonavia, B.A., Lic.D.

  Mons. Karm Mercieca S.Th.B.

  Mons. Joe Borg

  Mons. Carmel Camilleri S.Th.Dip.

  Mons. Mario Camilleri M.S.Th.,Cap.S.S.

  Mons. Lino Grech S.Th.Dip. J.C.L., Cap.S.S.

  Mons. Prep. Paul Carmel Vella S.Th.L., J.C.L., Cap S.S.

 •