Kapitlu tal-Katidral Metropolitan

Il-Kapitlu tal-Katidral, skont it-tradizzjoni, twaqqaf meta n-Normanni ġew minn Sqallija u ħadu Malta f’idejhom. 

Meta l-Ordni ta’ San Ġwann ħalla Malta, il-Knisja Konventwali ta’ San Ġwann ġiet fdata lill-Kapitlu tal-Kattidral biex jieħu ħsieb iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jsiru fiha. Illum il-Kapitlu hu maqsum f’żewġ sezzjonijiet, waħda għall-Katidral ta’ San Pawl u l-oħra għall-Kon-Katidral ta’ San Ġwann.

Il-Kapitlu Metropolitan huwa magħmul minn tletin monsinjur li għandhom d-dmir li jesegwixxu l-funzjonijiet l-aktar solenni fil-Knisja Metropolitana u f’dik Kon-Katidrali ta’ San Ġwann il-Battista u li jwettqu dawk il-ħidmiet li l-Arċisqof ta’ Malta iqabbadhom jagħmlu, skont il-Liġi tal-Knisja (Can. 503).

Il-President tal-Kapitlu tal-Katidral hu Mons. Louis Camilleri, il-Kanċillier hu Mons. Tarcisio Delicata u l-Ekonomu hu Mons. Joseph Bugeja.

Website

The Mdina Metropolitan Chapter

Tel

2145 4136 (Mdina)

21225639 (Valletta)

Lista tal-ismijiet tal-W.Rev. Kapitulari u d-data tal-ewwel pussess

(Din il-lista turi wkoll il-preċedenza bejn il-membri tal-Kapitlu)

Monsinjuri Effettivi 

(Id-data ħdejn l-isem tal-Monsinjuri hi d-data tal-pussess bħala kanonku tal-Katidral)

L-E.T. Rev.ma Mons. Joseph Galea Curmi, S.Th.D., Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali
(14-08-2015)

Arċidjaknu: W.R. Mons. Philip Calleja, P.E.P., A.M., M.O.M., O.M.J., Kap. Tal-Q.T. (13-01-1980)

Kantur: W.R. Mons. Profs. Vincent Borg, D.D., H.E.D., Arch. Chr. L., Prelat ad Hon. tal-Q.T. (13-01-1980)

Arċipriet: W.R. Mons. Mario Tong (08-10-2021)

W.R. Mons. Alwiġ Deguara, S.Th.D., M. Ph., Kappillan tal-Q.T. (18-01-1987)

W.R. Mons. Victor Grech, B.A., Lic.D., M.O.M., Prelat ad Hon. tal-Q,T. (16-09-1990)

W.R. Mons. Lawrence Cachia, Lic.D., M.O.M., Kappillan tal-Q.T. (16-07-1994)

W.R. Mons. Alfred Xuereb (14-03-1998)

W.R. Mons. Vincent Deguara (26-07-2003)

W.R. Mons. Joseph Carabott (26-07-2003)

W.R. Mons.  Joseph Mifsud Bonnici, B.A., Lic.D. (26-07-2003)

W.R. Mons.  Anton Vella, BA., Lic.D., Dip. Trib. Eccl. Melit. (3-12-2005)

W.R. Mons. Tarcisio Delicata (11-02-2007)

W.R. Mons. Joseph Bugeja, B.A.,  Lic.D.   (11-02-2007)

W.R. Mons. Louis Camilleri, B.A., Lic. D.  (11-02-2007)

W.R. Mons. Salvinu Micallef, B.A, Lic.D. (11-02-2007)

W.R. Mons. Carmelo Farrugia (11-02-2007)

W.R. Mons. Anton Gouder, M.S.Th., MA Matr.C.L. & Juris. (31-03-2009)

W.R. Mons. Lawrence Gatt B.A.Hons., Lic.D., J.C.D., Kappillan Tal-Q.T. M.O.M. (29-11-2009)

W.R. Mons. Anton Cassar (21-09-2014)

W.R. Mons. Profs. George Grima, B.A., Lic.D., M.A. (23-01-2016)

W.R. Mons. Joseph Bajada, S.Th.B., S.Th.M., J.C.D., Kappillan tal-Q.T. (23-01-2016)

W.R. Mons. Victor Zammit McKeon, Kappillan tal-Q.T. (28-06-2016)

W.R. Mons. Charles Cordina, Kappillan tal-Q.T. (25-07-2017)

W.R. Mons. Frans Abdilla, (09-11-2017)

W.R. Mons. Joseph Brincat (28-01-2018)

W.R. Mons. Profs. Hector Scerri, B.A., S,Th.L., S.Th.D. (27-12-2018)

W.R. Mons. Alfred Vella, S.Th.L. (08-03-2019)

W.R. Mons. Kalċidon Vassallo (03-05-2020) 

W.R. Mons. Paul C. Vella, S.Th.L., J.C.L., Cap.S.S., (24-08-2021)

Monsinjuri Koadjuturi

W.R. Mons. Carmel Attard (23-01-2016)

W.R. Mons. Joseph Farrugia (28-01-2018)

W.R. Mons. Emmanuel Agius, M.A., S.Th.D. (28-01-2018)

W.R. Mons. Edgar Vella, Ph.D., S.Th.L. (28-01-2018)

W.R. Mons. Dione Cutajar (14-08-2019)

W.R. Mons. Vincent Cachia (14-08-2019)

W.R. Mons. Richard Borg, B.A., Lic.D., (14-08-2019)

W.R. Mons. Alfred Camilleri, B.A., Lic.D., (14-08-2019)

W.R. Mons. Lawrence Zammit (14-08-2019)

W.R. Mons. Valentino Borg M.S.Th., (14-08-2019)

Monsinjuri Onorarji

W.R. Mons. Norrie Bonavia, B.A., Lic.D.

W.R. Mons. Joseph Borg (Qormi)

W.R. Mons. Joseph Bartolo

W.R. Mons. Lino Grech, S.Th.Dip., J.C.L., Cap. S.S.

W.R. Mons. Carmelo Camilleri S.Th.Dip.

W.R. Mons. Carmelo Mercieca S.Th.B.

W.R. Mons. Mario Camilleri, M.S.Th., Cap. S.S.