Agħti donazzjoni lill-Knisja

L-Arċidjoċesi ta’ Malta tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija, u tgħin lil ħafna persuni vulnerabbli u familji fil-bżonn. L-Arċidjoċesi tmexxi wkoll djar tat-tfal, djar għall-persuni b’diżabilità, djar għall-anzjani, id-Dar tal-Kleru, u djar għal vittmi ta’ vjolenza domestika. Bħala parti mill-missjoni tagħha, il-Knisja ssemma’ wkoll leħinha permezz tal-media biex tiddefendi d-dinjità tal-bniedem u tippromwovi l-ġid komuni. 

Biex twettaq dan kollu l-Knisja tiddependi mid-donazzjonijiet. Jekk tixtieq tagħti donazzjoni biex tgħin f’din il-missjoni tista’ timla l-formula t’hawn taħt. Grazzi tal-ġenerożità tiegħek.Mod ieħor huwa billi tagħmel depożitu l-bank mal-APS Bank plc f’dan il-kont:

 IBAN:MT13APSB77002000494810494830018
 BIC Code:APSBMTMT
 Account name:Arċidjoċesi ta’ Malta

Tista’ wkoll tibgħat ċekk pagabbli lill-Arċidjoċesi ta’ Malta indirizzat lis-Segretarju Amministrattiv, Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċidonju, il-Furjana.

Grazzi tal-kontribuzzjoni tiegħek.