Arkivji mensili: Frar 2014

L-Arċisqof iżur il-MUSEUM tas-subien u jiltaqa’ mal-membri tal-Kummisjonijiet tal-Liturġija u l-Familja tal-Imqabba

 • L-Arċisqof iżur il-MUSEUM tas-subien u jiltaqa’ mal-membri tal-Kummisjonijiet tal-Liturġija u l-Familja tal-Imqabba

 • Nhar it-Tlieta 25 ta’ Frar 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. żar il-fergħa tal-MUSEUM tas-subien tal-parroċċa tal-Imqabba bħala parti miż-Żjara Pastorali. Iktar tard iltaqa’ mal-membri tal-Kummissjoni Liturġija u l-Kummissjoni Familja tal-istess parroċċa…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 28 ta’ Frar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 28 ta’ Frar
 • Mark 10, 1-12

  Telaq minn hemmhekk u mar fl-art tal-Lhudija u ‘l hemm mill-Ġordan, u n-nies mill-ġdid inġabret madwaru; u hu, kif kienet id-drawwa tiegħu, raġa’ qabad jgħallimhom. Resqu xi Fariżej lejh, u biex iġarrbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: “X’ordnalkom Mosè?” Qalulu: “Mosè ta  l-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju, u jibgħatha…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Frar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 27 ta’ Frar
 • Mark 9,41-50
  “Min jagħtikom tazza ilma x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr  il-ħlas tiegħu.” “Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawwru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’id waħda fil-ħajja, milli li tmur b’idejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex…

 • Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa għall-Għarajjes li se Jiżżewġu fl-2014

 • Messaġġ tal-Arċisqof waqt il-Quddiesa għall-Għarajjes li se Jiżżewġu fl-2014
 • Konkatidral, Valletta
  15 ta’ Frar 2014

         
  L-ewwelnett prosit ta’ din l-esperjenza li għadkom kemm qsamtu magħna. Tafu x’tgħallimt jiena minn din l-esperjenza?  Meta jkollok problema, hemm mod u mod kif taffrontaha. Min jaf kemm hemm koppji bi problemi bejniethom għaliex ma jafux jieħdu l-affarijiet skont it-toqol tagħhom, u l-problema jkabbruha għalxejn…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Frar

 • Il-Vanġelu tal-jum – 26 ta’ Frar
 • Mark 9,38-40

  “Mgħallem, qallu Ġwanni, “wieħed raġel, li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f’ismek u ridna nżommuh, għax hu m’huwiex wieħed minn tagħna.” Imma Ġesù qal: “La żżommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min m’huwiex kontra tagħna, huwa magħna…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jibda Żjara Pastorali fil-Parroċċa tal-Imqabba

 • L-Arċisqof jibda Żjara Pastorali fil-Parroċċa tal-Imqabba

 • Nhar is-Sibt 22 ta’ Frar 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iċċelebra quddiesa fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba, fil-ftuħ tat-tielet Żjara Pastorali għal din is-sena. 

  Il-programm taż-żjara pastorali li qed issir f’din il-parroċċa jinsab hawnhekk

 • Kompli aqra »