Arkivji mensili: Ġunju 2015

Erba’ saċerdoti ġodda

 • Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Lulju 2015, Festa ta’ San Tumas Appostlu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jordna erba’ saċerdoti ġodda (tlieta djoċesani u wieħed reliġjuż) waqt Quddiesa fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-6:30 p.m.
    L-erba’ djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti huma: Rev. Carlo Calleja mill-Parroċċa ta’ Stella Maris, Tas-Sliema, Rev. Christopher Ellul mill-Parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid, Rev…
 • Kompli aqra »

Il-Papa jilqa’ delegazzjoni Ortodossa fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl

 • On the feast day of Saints Peter and Paul, Pope Francis urged 46 new metropolitan archbishops to hear the first apostles’ call to prayer, to faith and to witness. The Pope’s words came during his homily at Mass in St Peter’s Basilica which included several significant ecumenical initiatives. Every year on June 29th, solemnity of Saints Peter and Paul, a high level delegation from the Ecumenical Patriarchate in Istanbul travels to the Vatican to celebrate this great feast of the patron saints of the Church in Rome…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Ġunju

 • San Mattew 8: 23-27

  Ġesù tala’ fuq dgħajsa, u d-dixxipli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jgħatti d-dgħajsa; iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, qajjmuh u qalulu: “Salvana, Mulej! Se nintilfu!” U qalilhom: “Dan il-biża’ kollu għalfejn, ja nies ta’ fidi ċkejkna?” Mbagħad qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar, u waqgħet kalma kbira…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku lill-Arċisqfijiet il-ġodda: kunu xhieda veri

 • On Monday 29th June 2015, Pope Francis delivered the homily at Mass celebrated in St. Peter’s Basilica on Monday, the Solemnity of Saints Peter and Paul, Patrons of Rome. The Mass also saw the ceremonial gift of the Pallium – the peculiar sign of the office of a Metropolitan Archbishop. Archbishop Charles J. Scicluna received the pallium with other Archbishops.

  The Homily by the Holy Father

 • The reading, taken from the Acts of the Apostles, speaks to us of the first Christian community besieged by persecution…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Ġunju

 • Solennita’ tal-festa ta’ San Pietru u San Pawl, appostli

  San Mattew 16:13-19

  Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa  lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.” Imma intom min tgħidu li jien?” staqsiehom. U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.” U Ġesù wieġbu u qallu: “Hieni int, Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setgħat ta’ l-infern ma jegħlbuhiex. Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.”

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Ġunju

 •  San Mark 5:21-43

  Wara li Ġesù raġa’ qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta’ nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan, malli rah, nxteħet f’riġlejh, u talbu ħafna u qallu: “Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar; ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix.” U Ġesù telaq miegħu, b’kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu…

 • Kompli aqra »

Stqarrija b’referenza għal rapporti fil-midja

 • B’referenza għall-allegat każ ta’ abbuż rrappurtat fil-midja, il-Kummissjoni għall-Ħarsien tat-Tfal u Adulti Vulnerabbli tixtieq tiċċara li, filwaqt li l-policy tagħha hi li ma tagħtix informazzjoni dwar każi speċifiċi, il-Kummissjoni tieħu l-azzjoni meħtieġa fil-każi kollha fejn tfal jew adulti vulnerabbli jkunu f’riskju. L-azzjoni tittieħed abbażi tal-informazzjoni li tkun għaddiet għand il-Kummissjoni u skont l-eżitu tal-ewwel assessjar tal-każ. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ jikkuntattja l-Kummissjoni fuq [email protected] f’każ ta’ tħassib dwar tfal jew adulti vulnerabbli…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Ġunju

 • San Mattew 8:5-17

  Daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq.” Qallu Ġesù: “Niġi jien infejjqu.” “Sinjur,” qallu ċ-ċenturjun, “Ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-setgħa ta’ ħaddieħor, u jien stess għandi suldati taħti; lil wieħed ngħidlu, ‘Mur’, u jmur; lil ieħor ngħidlu, ‘Ejja’, u jiġi; u lill-ilsir tiegħi ngħidlu, ‘agħmel dan’, u jagħmlu.” Ġesù baqa’ mistagħġeb meta sama’ dan, u qal lil dawk li kienu miexja warajh: “Tassew, ngħidilkom, f’ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din…

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jirċievi l-Pallium mingħand il-Papa

  • L-Arċisqof Charles J. Scicluna llum ser iħalli Malta għal Ruma biex nhar it-Tnejn li ġej, Solennità tal-Appostli San Pietru u San Pawl, jirċievi l-pallium mingħand il-Papa Franġisku. Il-pallium ser jingħata privatament lill-Arċisqof flimkien ma’ Arċisqfijiet oħra minn madwar id-dinja, qabel Quddiesa kkonċelebrata mmexxija mill-Papa Franġisku, fil-Bażilika ta’ San Pietru, fil-Vatikan. Il-pallium jintlibes mill-Arċisqfijiet bħala simbolu tal-komunjoni tagħhom mas-Suċċessur ta’ San Pietru fit-tmexxija tal-Poplu ta’ Alla…
 • Kompli aqra »

Il-Papa: l-awtorita’ vera tal-Knisja ta’ Ruma hija l-imħabba ta’ Kristu

 • “The true authority of the Church of Rome is the charity of Christ.” That was the message of Pope Francis to members of the Pontifical Eccesiastical Academy, the “Accademia” – the Roman institution responsible for preparing priests for the diplomatic service of the Holy See.
    It is only the charity of Christ that makes the Church of Rome “universal and credible” to human beings and to the world…
 • Kompli aqra »