Arkivji mensili: Lulju 2018

Niftakru f’Fr Jacques Hamel fit-tieni anniversarju mill-qtil tiegħu

 • Fr Jacques Hamel was murdered by extremist Islamic militants two years ago to this day in his parish in northern France while celebrating Holy Mass.

  Pope Francis has held up his testimony of faith also as a reminder of all the other Christian martyrs whose blood is shed across today’s world.

  It was during Mass in the Casa Santa Marta, celebrated together with the Bishop of Rouen and father Jacques Hamel’s family, that Pope Francis described the slain French parish priest as “a gentle, good man, who fostered brotherhood”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:18-23 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mela isimgħuha intom il-parabbola ta’ dak li ħareġ jiżra’. Kull min jisma’ l-kelma tas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq il-Ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera’ f’qalbu: dan huwa dak li nżera’ mal-mogħdija.

  Dak li nżera’ f’art kollha blat huwa dak li jisma’ l-Kelma u jilqagħha minnufih bil-ferħ, imma għeruq ma jkollux fih innifsu, u għalhekk ftit idum; imbagħad jiġi fuqu l-għawġ, jew isib min iħabbtu minħabba l-Kelma, u malajr jitfixkel…

 • Kompli aqra »

300 żagħżugħ u żagħżugħa jieħdu sehem f’Kamp Sajf 2018

 • Għal darb’oħra din is-sena, numru ta’ leaders fiż-ŻAK reġgħu ħadu ħsieb jorganizzaw il-Kamp Sajf. Il-preparazzjonijiet għall-Kamp Sajf ilhom li bdew. Sar ukoll weekend ta’ preparazzjoni ġewwa ż-ŻAK House Birkirkara bejn is-6 u t-8 ta’ Lulju. Matul dan il-weekend, madwar 50 leader kienu preżenti sabiex din l-attività daqshekk kbira tkun ta’ suċċess u li sservi ta’ ġid għal kull min jipparteċipa…

 • Kompli aqra »

Saċerdot f’Gaża: ‘in-nies qed jgħixu fil-biża’ ta’ gwerra oħra’

 • The United Nations Mideast envoy has warned that  Israel and Hamas were “minutes away” from another “devastating confrontation” in Gaza on Saturday.

  He revealed on Tuesday that the clash was averted after U.N. and Egyptian diplomatic efforts got both sides to “step back from the brink.”

  Sounding the alarm, Nikolay Mladenov said that crucial work is required to change the current deteriorating dynamics that, he noted, could lead to the fourth war in a decade between Hamas and Israel…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:10-17 

  F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù d-dixxipli u staqsewh: “Għaliex tkellimhom bil-parabboli?”. Hu weġibhom: “Għax lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu.

  Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux…

 • Kompli aqra »

Il-Papa mnikket bl-imwiet kawża tan-nirien fil-Greċja

 • Pope Francis on Tuesday expressed his sadness for the many deaths caused by raging wildfires in areas close to the Greek capital, Athens.

  In a telegramme addressed to ecclesiastical and civil authorities by Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin on his behalf, the Pope said he extends his heartfelt solidarity to all those affected by this tragedy, commends the deceased to the merciful love of Almighty God, and offers encouragement to the civil authorities and emergency personnel as they continue in their rescue efforts.  

  At least 60 people have perished in the fires in the Attica region around Athens…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Lulju

 • San Ġakbu, Appostlu – Festa

  San Mattew 20:20-28 

  F’dak iż-żmien: Resqet fuq Ġesù omm ulied Żebedew, flimkien ma’ wliedha, u nxteħtet quddiemu titolbu xi ħaġa. “Xi trid?” staqsieha. U hi weġbitu: “Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħek.”

  Imma Ġesù wieġeb u qal: “Ma tafux x’intom titolbu…

 • Kompli aqra »

San Ġużepp huwa l-patrun ta’ kull min jitlaq lill-art twelidu biex jipproteġi lil familtu. Min hu bħalu, kif nitkellmu fuqu u nittrattawh? – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Imsida fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġużepp

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Knisja Parrokkjali, l-Imsida
  13 ta’ Lulju 2018

  F’din il-parabbola Ġesù jitkellem dwar it-talenti. Fi żmienu t-talent kienet somma flus u kienet sena paga. Il-paga ta’ ġurnata kien id-denarius, ismu miegħu, il-paga ta’ ġurnata. Imma t-talent kien sena sħiħa paga…

 • Kompli aqra »

Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt il-maratona televiżiva Oħloq Tbissima 2018

 • Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Dar San Ġużepp, Santa Venera
  20 ta’ Lulju 2018

  L-appell tiegħi huwa għall-ġenerożità tal-poplu tagħna. Il-fathers ġustament tkellmu fuq il-pajjiżi li għandhom l-esperjenza sabiħa tal-preżenza tal-Missjunarji ta’ San Pawl, esperjenza li taf lill-imħabba kbira ta’ Mons. De Piro bħala fundatur u tant ġenerazzjonjiet ta’ żgħażagħ Maltin li taw ħajjtihom anke fl-artijiet tal-missjoni u għadhom jagħmlu hekk…

 • Kompli aqra »

Ittra lill-ġenituri li jieħdu t-tfal tagħhom għall-Quddiesa u jagħmlu l-istorbju, ġimgħa wara ġimgħa

 • Dear exhausted, discouraged parents,

  So your kids are just terrible in Mass. Chaotic, disobedient, and disruptive, week after week. It’s like a big old spotlight is shining on you the whole time, you and your apparently sub-par parenting.

  I’m right there with you. I’ve started to dread Sundays. I mean, we’ve tried everything. Going to the early Mass, going to the evening Mass, Mass books, whispered explanations, whispered threats, sitting in the front, sitting in the back, marching straight to the cry room … and maybe a few of the tricks have helped, but the bottom line is that we’re not getting out of that building without somebody screaming, making a mad dash for the altar, or God knows what…

 • Kompli aqra »