Arkivji mensili: Jannar 2019

Ritratti: Il-Viżta Pastorali tal-Arċisqof fil-Parroċċa ta’ Santa Luċija

 • Matul Jannar 2019, l-Arcisqof Charles J. Scicluna żar il-Parroċċa ta’ San Piju X, Santa Luċija.

  FIl-bidu tal-Viżta Pastorali huwa ċċelebra Quddiesa fil-knisja parrokkjali u wara ltaqa’ mal-komunità ta’ Santa Luċija, mal-Kunsill Lokali u rappreżentanti tas-soċjetà civili. Waqt il-Viżta, l-Arċisqof kellu wkoll l-opportunità jiltaqa’ mat-tfal u l-adolexxenti, mal-katekisti u l-operaturi pastorali tal-parroċċ, kif ukoll mal-istudenti u l-edukaturi tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ St Thomas More…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Jannar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Lhud 10, 19-25
  Salm: 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6

  L-Evanġelju: Mark 4, 21-25

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Jaqaw il-musbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-siegħ jew taħt is-sodda? Mhux fuq l-imnara jqegħduh? Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl…

 • Kompli aqra »

Inutli nqim statwa tal-injam u mbagħad f’qalbi nobgħod lil xi ħadd jew nuża kliem ta’ disprezz – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa liturġika ta' San Sebastjan u f'għeluq il-75 sena mill-ewwel purċissjoni tal-istatwa titulari f'Ħal Qormi

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi
  20 ta’ Jannar 2019

  It-titlu ta’ glorja ta’ San Bastjan, li aħna qegħdin niċċelebraw is-solennità liturġika tiegħu, huwa li nafuh bħala Sebastianus Cristianus. Dan kien it-titlu tal-kundanna tiegħu. Ir-Rumani kellhom l-użanza li meta jikkundannaw lil xi ħadd, kemm għat-tislib u kif ukoll għall-mewt bil-vleġeġ, kienu jwaħħlu biċċa njama u fuqha jiktbu l-kundanna l-għaliex din il-persuna qatgħuhielha għall-mewt…

 • Kompli aqra »

Laqgħa li ġabet bidla radikali

Quddiesa fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl u fl-44 anniversarju tal-parroċċa

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   


 • Il-Knisja Parrokkjali, Fleur-de-Lys

  25 ta’ Jannar 2019

  Il-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl hi festa kbira għall-Knisja kollha. Pawlu kien wieħed mill-iktar bnedmin influwenti u figura importanti ħafna fil-Knisja tal-bidu. Imma għalina f’Malta Pawlu jfisser iktar, minħabba li nafu lil Pawlu l-bidu tal-fidi tagħna…

 • Kompli aqra »

Filmat: L-iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof tiċċelebra Jum l-Iskola

 • 

   

 • Nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Jannar 2019, is-Seminarju Minuri tal-Arċisqof iċċelebra Jum l-Iskola bit-tema ta’ din is-sena kienet: Be God’s Microphone (Kun il-Microphone tal-Mulej), espressjoni ta’ San Oscar Romero.

  Fil-bidu tal-ġurnata, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ltaqa’ mal-istudenti tad-disgħa, l-għaxar u l-ħdax-il sena. Waqt diskussjoni mal-istudenti ġie diskuss kif iż-żgħażagħ llum għandhom jinkoraġġixxu lil xulxin speċjalment billi jużaw kliem li jibni lill-oħrajn…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Jannar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Lhud 10, 11-18
  Salm: 109 (110), 1.2.3.4

  L-Evanġelju: Mark 4, 1-20

 • F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ beda jgħallem ħdejn il-baħar, u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla’ bilqiegħda f’dgħajsa fuq il-baħar, u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli, u fit-tagħlim tiegħu qalilhom: “Isimgħu…

 • Kompli aqra »

‘Waqqfu r-repressjoni,’ l-appell tal-isqfijiet Venezwelani

 • The Justice and Peace Commission of the Venezuelan Bishops’ Conference is calling for an end to violence surrounding protests after Nicolas Maduro claimed to have won a second presidential term in a contested election.

  A communique from the commission draws from words spoken by St. Oscar Romero in its title: “In the name of God and in the name of these suffering people, whose lamentations reach up to heaven…stop the repression.”

  “Since January 22 the repression and violence have been escalated by State security forces and armed bands against people civically protesting,” the document says…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Jannar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Lhud 10, 1-10
  Salm: 39 (40), 2 u 4ab.7-8a.10.11

  L-Evanġelju: Mark 3, 31-35

 • F’dak iż-żmien, ġew omm Ġesù u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bilqiegħda madwaru. Qalulu: “Ara, ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk”.

  U hu weġibhom: “Min huma ommi u ħuti?”…

 • Kompli aqra »

Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi

 • It‑Tribunali Ekkleżjastiċi ta’ Malta u Għawdex iċċelebraw l‑inawgurazzjoni tas‑Sena Ġudizzjarja. Din l‑inawgurazzjoni li saret fil‑Palazz tal‑Arċisqof, il‑Belt Valletta, kienet imqanqla mix‑xewqa tal‑Papa Franġisku li t‑tribunali tal‑Knisja juru dejjem iktar kontabbiltà fil‑ħidma tagħhom u jkunu eqreb lejn il‑komunità ta’ fidi li huma jaqdu.

  Din is‑sena l‑mistieden speċjali kien l‑E.T. Monsinjur Maurice Monier, il‑Pro Dekan tat‑Tribunal Appostoliku tar‑Rota Rumana, li kien ukoll involut fil‑kummissjoni li f’dawn l‑aħħar snin irriformat il‑proċessi ta’ nullità taż‑żwieġ permezz tad‑dokument Mitis Iudex Dominus Iesus

 • Kompli aqra »

“M’hemmx ġustizzja jekk m’hemmx rispett lejn il-verità” – L-Arċisqof

Inawgurazzjoni tas-Sena Ġudizzjarja tat-Tribunali Ekkleżjastiċi

 • Message by Archbishop Charles J. Scicluna

 • The Metropolitan Tribunal, Valletta

  23rd January 2019

  I would like first of all to express our gratitude for the work of the tribunals: the judicial vicars of the Regional Tribunal of the Metropolitan Tribunal and the Ecclesiastical Tribunal of Gozo will give us a short run of the great amount of work done by our tribunals which is an important ministry of justice…

 • Kompli aqra »