Arkivji mensili: Frar 2019

Il-Papa Franġisku: Nipproteġu t-tfal – Neqirdu għalkollox l-abbuż

 • “The time has come, then, to work together to eradicate the evil” of child abuse, Pope Francis said, in a speech delivered at the close of the final Mass for the Meeting on the Protection of Minors in the Church. “The time has come to find a correct equilibrium of all values in play and to provide uniform directives for the Church, avoiding the two extremes of a ‘justicialism’ provoked by guilt for past errors and media pressure, and a defensiveness that fails to confront the causes and effects of these grave crimes”…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Frar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Sir 1, 1-10
  Salm: 92 (93), 1ab.1ċ-2.5

  L-Evanġelju: Mk 9, 14-29

 • F’dak iż-żmien, Ġesù, Pietru, Ġakbu u Ġwanni, niżlu minn fuq il-muntanja u ġew ħdejn id-dixxipli l-oħra, rawhom b’kotra kbira ta’ nies madwarhom, u xi kittieba jitlewmu magħhom. In-nies, kif rawh, ilkoll stagħġbu ħafna u ġrew lejh biex isellmulu…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 24 ta’ Frar

 • Is-Seba’ Ħadd taż-żmien ta’ Matul is-Sena
 • L-Ewwel Qari: 1 Sam 26, 2.7-9.12-13.22-23
  Salm: 102 (103), 1-2.3-4.8 u 10.12-13
  It-Tieni Qari: 1 Kor 15, 45-49

  L-Evanġelju: Lq 6, 27-38

   

 • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Imma lilkom, li qegħdin tisimgħuni, ngħidilkom: Ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom, bierku lil min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku: Il-mara hi l-immaġni tal-Knisja Omm

 • For the first time since his opening address, Pope Francis on Friday afternoon took the floor to speak to the participants at the Meeting for the Protection of Minors in the Church.

  The Pope’s off-the-cuff remarks followed the speech by Dr Linda Ghisoni, the first woman to deliver a presentation during the General Assemblies. “Listening to Dr Ghisoni,” the Pope said, “I heard the Church speaking about herself.” He explained, “Inviting a woman to speak about the wounds of the Church is to invite the Church to speak about herself, about the wounds she has.”

  Pope Francis said that this is “not just a question of style, the feminine genius reflected in the Church, which is woman.” Nor is it simply a matter of giving women a greater role in the Church, although this is important…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Frar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Lhud 11, 1-7
  Salm: 144 (145), 2-3.4-5.10-11

  L-Evanġelju: Mk 9, 2-13

 • F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom. Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Frar

 • Il-Katedra ta’ San Pietru, Appostlu – Festa Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: 1 Piet 5,1-4
  Salm: 22,1-6

  L-Evanġelju: Mt 16,13-19

 • F’dak iż-żmien: Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “In-nies min jgħidu li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.” “Imma intom, min tgħidu li jien?” staqsiehom…

 • Kompli aqra »

Il-Papa: Isimgħu l-għajta tat-tfal li jitolbu ġustizzja

 • The “Protection of Minors in the Church” Meeting began on Thursday with prayers, readings, and brief periods of silent reflection, before Pope Francis gave his opening remarks in the Vatican’s Synod Hall. In front of the Patriarchs, Cardinals, Archbishops, Bishops, Religious Superiors and other leaders, the Pope told them that, “in the face of the plague of sexual abuse perpetrated by men of the Church against children”, he had called them together so, “we may listen to the Holy Spirit and with docility to His guidance we may hear the cry of the little ones who ask for justice.”

  Evil of abuse that afflicts the Church and humanity

  He told those gathered that this meeting was, “weighed down by the weight of pastoral and ecclesial responsibility which obliges us to discuss together, in a synodal, sincere and profound way, how to deal with this evil which afflicts the Church and humanity.”
  Pope Francis noted that, “the Holy People of God look to us and expect from us not simple and predictable condemnations, but concrete and effective measures to be prepared”…

 • Kompli aqra »