Arkivji mensili: Marzu 2019

L-Evanġelju tal-Ħadd: 31 ta’ Marzu

 • Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġoż 5, 9a.10-12
  Salm: 33 (34), 2-3.4-5.6-7
  It-Tieni Qari: 2 Kor 5, 17-21

  L-Evanġelju: Lq 15, 1-3.11-32

   

 • F’dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom lejn Ġesù biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: “Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom!”…

 • Kompli aqra »

Live: Il-ftuħ tal-proċess djoċesan tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta’ Brother Louis Camilleri F.S.C.

 • Il-Ħadd, 31 ta’ Marzu 2019, fil-11am, il‑Knisja f’Malta se tagħti bidu għall‑kawża tal‑beatifikazzjoni u l‑kanonizzazzjoni tal‑Qaddej ta’ Alla, Bro. Louis Camilleri F.S.C. Iċ-ċelebrazzjoni u l-Quddiessa se jkunu mmexxija mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta.

   

 •  

 • Kompli aqra »

Il-Vatikan: Leġiżlazzjoni ġdida għall-protezzjoni tal-minuri

 • The Vatican on Friday released three new documents from Pope Francis concerning the protection of minors and vulnerable persons in the Vatican City State.

   

 • “The protection of minors and vulnerable persons is an integral part of the Gospel message,” Pope Francis insists in the very first line of his Apostolic Letter…

 • Kompli aqra »

“Titbegħidx mill-qrar, ersaq lejn il-qrar” – Il-parir tal-Arċisqof għal dan ir-Randan

Pellegrinaġġ u Quddiesa bl-istatwa ta' Ġesù Redentur fl-Isla

 • L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

   

 • Il-Knisja Parrokkjali, l-Isla
  29 ta’ Marzu 2019

  Nixtieq l-ewwel nett insellem lil kull wieħed u waħda minnkom li ħadna sehem flimkien fil-pellegrinaġġ wara l-istatwa għażiża tar-Redentur, u anke lil kull min qiegħed jismagħni permezz tal-mikrofoni madwar il-belt tal-Isla, din il-parroċċa tant għażiża…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Marzu

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ħos 6, 1-6
  Salm: 50 (51), 3-4.18-19.20-21ab

  L-Evanġelju: Lq 18, 9-14

   

 • F’dak iż-żmien, kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn.

  Ġesù qalilhom din il-parabbola: “Żewġt irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu…

 • Kompli aqra »

Ftuħ tal-kawża għall-beatifikazzjoni u għall-kanonizzazzjoni ta’ Brother Louis Camilleri F.S.C.

  • Il‑Knisja f’Malta se tagħti bidu għall‑kawża tal‑beatifikazzjoni u l‑kanonizzazzjoni tal‑Qaddej ta’ Alla, Bro. Louis Camilleri F.S.C. Dan wara li l‑Arċisqof Charles J. Scicluna laqa’ t‑talba ta’ Bro. Rodolfo Cosimo Meoli, Postulatur Ġenerali tal‑Ordni tal‑Aħwa tal‑Iskejjel Insara, biex jitwaqqaf tribunal li jisma’ l‑kawża tiegħu. Dan se jsir nhar il‑Ħadd, 31 ta’ Marzu 2019, fil‑11:00 a.m, waqt ċelebrazzjoni u Quddiessa mmexxija mill‑Arċisqof fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Marzu

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ħos 14, 2-10
  Salm: 80 (81), 6ċ-8a.8bċ-9.10-11ab.14 u 17

  L-Evanġelju: Mk 12, 28b-34

 • F’dak iż-żmien, wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesù u staqsieh: “Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel?”. Ġesù wieġbu: “L-ewwel wieħed huwa dan: “Isma’ Iżrael! Il-Mulej, Alla tagħna, Mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha”…

 • Kompli aqra »

Pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Redentur fl-Isla

 • Il-Ġimgħa, 28 ta’ Marzu 2019, il-parroċċa ta’ Marija Bambina fl-Isla, se torganizza l-pellegrinaġġ penitenzjali tar-Randan bl-istatwa mirakuluża tar-Redentur, immexxi mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Fi tmiem il-pellegrinaġġ, l-Arċisqof se jiċċelebra Quddiesa fil‑knisja parrokkjali.

  Il-pellegrinaġġ jibda fis-6pm.

   

 • Kompli aqra »

‘Boost’ għaż-żgħażagħ Insara f’Malta

 • Madwar 130 żagħżugħ u żagħżugħa pparteċipaw f’seminar ta’ ġurnata bl‑isem ta’ ‘Boost’, li ġie organizzat mill‑entità tal‑Knisja għaż‑żgħażagħ ‘MCYN’ (Malta Catholic Youth Network). L‑attività saret f’Esplora, iċ‑Ċentru tax‑Xjenza Interattiva, f’Bighi.

  L‑għan tas‑seminar kien li ż‑żgħażagħ ikollhom l‑opportunità jiddiskutu temi attwali u jaqsmu l‑esperjenzi ta’ kif iwasslu l‑fidi lil żgħażagħ oħra biex ikunu missjunarji tal‑Bxara t‑Tajba. Għas‑seminar attendew żgħażagħ u youth leaders impenjati fil‑Knisja minn diversi gruppi taż‑żgħażagħ f’Malta u Għawdex…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Marzu

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Ġer 7, 23-28
  Salm: 94 (95), 1-2.6-7.8-9

  L-Evanġelju: Lq 11, 14-23

 • F’dak iż-żmien, Ġesù kien qiegħed ikeċċi xitan, li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ, l-imbikkem tkellem, u n-nies stagħġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: “Bis-saħħa ta’ Begħelżebul, il-prinċep tax-xjaten, qiegħed ikeċċihom ix-xjaten”.

  Oħrajn, biex iġarrbuh, riedu mingħandu sinjal mis-sema…

 • Kompli aqra »