Arkivji mensili: Ġunju 2020

Quddies tal-Ħadd – 28 ta’ Ġunju

It-13-il Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat

Quddiesa bil-Malti mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat, fid-9:30am

Quddiesa bl-Ingliż mill-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat, fl-10:30am

Quddiesa tat‑tberik taż‑żjut bit‑tiġdid tal‑wegħdiet saċerdotali mill-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina, fis-6:30pm

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 28 ta’Ġunju

It-Tlettax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Slat 4, 8-11.14-16a
Salm: 88 (89), 2-3.16-17.18-19
It-Tieni Qari: Rum 6, 3-4.8-11

L-Evanġelju: Mt 10, 37-42

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-appostli tiegħu: “Min iħobb lil missieru jew lil ommu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi; min iħobb lil ibnu jew lil bintu iżjed minni ma jistħoqqlux li jkun tiegħi… Kompli aqra »

Live: Quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali – 29 ta’ Ġunju, 6:30pm

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid

Għaxar djakni ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Scicluna nhar it-Tnejn 29 ta’ Ġunju 2020, Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, fis-6:30pm. Il-Quddiesa se ssir fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid, u tixxandar live fuq TVM2, Newsbook.mt, u l-YouTube Channel u l-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

L-għaxar djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti huma:

Iċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju qed jistieden lill-pubbliku, b’mod speċjali liż-żgħażagħ, biex isiru jafu aktar lis-saċerdoti l-ġodda… Kompli aqra »

Id-djakonat mhux tarġa oħra għas-saċerdozju; hu stil ta’ ħajja – L-Arċisqof

Mumenti mill-Ordinazzjonali Djakonali 2020

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Katerina, iż-Żejtun

Mumenti mill-Ordinazzjoni Djakonali 2020

Mumenti mill-Ordinazzjoni Djakonali 2020Joshua Cortis, Roderick Baldacchino, Jean-Claude Schembri, Mark Scicluna

Posted by Archdiocese of Malta on Saturday, June 27, 2020 L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Tgħidx, ‘għadni żgħir’.” “Inti tmur kull fejn nibgħatek u tgħid kulma nordnalek” (Ġer 1:6-7). F’din l-espressjoni li l-Mulej jgħid lill-profeta Ġeremija hemm miġbur fi ftit kliem il-ministeru tad-Djakonat li intom, għeżież, se tilqgħu minn Alla permezz tal-Knisja tiegħu: “Tmur u tgħid”… Kompli aqra »

Live: Quddiesa tat-tberik taż-żjut – 28 ta’ Ġunju, 6:30pm

Quddiesa tat‑tberik taż‑żjut bit‑tiġdid tal‑wegħdiet saċerdotali

  Il‑Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina

Il‑Quddiesa tat‑tberik taż‑żjut bit‑tiġdid tal‑wegħdiet saċerdotali, li normalment hi l-unika waħda li tiġi ċċelebrata f’Ħamis ix‑Xirka, se ssir għada l-Ħadd 28 ta’ Ġunju fis-6:30pm mill‑Arċisqof Charles Jude Scicluna flimkien mas‑saċerdoti tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta, fil‑Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina. Il-Quddiesa tmexxiet għal għada minħabba l-pandemija tal-covid-19.

L‑enfasi ta’ din il-Quddiesa huwa fuq l‑għaqda li Ġesù xtaq li jkun hemm bejn dawk li jemmnu fih, b’mod speċjali dawk li ġew fdati biex ikomplu l‑ħidma tiegħu… Kompli aqra »

Live: Quddies tas-Sibt – 27 ta’ Ġunju

  Iż-Żejtun l il-Furjana

Quddiesa tal-ordinazzjoni djakonali mill-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina, iż-Żejtun fid-9:30am

Agħfas hawn għal aktar dettalji dwar l-ordinazzjoni djakonali.

Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt fis-7pm

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Ġunju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lam 2, 2.10-14.18-19
Salm: 73 (74), 1-2.3-5a.5b-7.20-21

L-Evanġelju: Mt 8, 5-17

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq”. Qallu Ġesù: “Niġi jien infejqu”. Qallu ċ-ċenturjun: “Sinjur, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-qaddej tiegħi jfiq… Kompli aqra »

Fejn tħabbat il-qalb – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għalina lkoll sabiex nilqgħu lil Ġesù Kristu, il-fejjieq tar-ruħ u l-ġisem tagħna

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’din is-silta qasira, nistgħu nifhmu fejn tħabbat il-qalb ta’ Ġesù. Ġesù jinżel mill-muntanja, wara dak id-diskors fuq il-muntanja, u l-Evanġelju jgħid li kellu folla kbira ta’ nies warajh. Imma Ġesù jitlaqa’ ma’ dan il-lebbruż li b’kuraġġ jiġi quddiemu jitolbu biex ifejqu, u Ġesù jisma’ l-karba ta’ dan.

Fejn tħabbat il-qalb ta’ Ġesù? Mhijiex qalb li tinbela’ mill-folla. Hawn kien hawn rassa ta’ nies, u faċli li meta jkun hemm folla, meta tara xi ħadd tarah qisu wieħed mill-folla… Kompli aqra »

Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 27 ta’ Ġunju, 7pm

It-13-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians

♫ Ftuħ: Highest Praise (Phil Whickham) ♫

I lift my voice to sing of Your goodness
I lift my voice to sing of Your Love
I lift my voice to sing hallelujah
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

I lift my voice to sing of Your goodness
I lift my voice to sing of Your Love
I lift my voice to sing hallelujah
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

I lift my hands because I’m forgiven
I lift my hands because I’m set free
I lift my hands a sign of surrender
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

We give You the highest praise
We give You the highest praise
We give You the highest praise
Jesus our Savior
You’re worthy of it all

You’re worthy of it all

Qari I

Dan hu raġel qaddis ta’ Alla… Kompli aqra »

Direttorju ġdid għal Katekeżi hu “avveniment ferrieħi fil-ħajja tal-Knisja”

Archbishop Rino Fisichella presenting the new Directory for Catechesis during the press conference (Photo: Vatican News)

The Pontifical Council for Promotion of the New Evangelization presents the new Directory for Catechesis during a press conference held in the Vatican on Thursday.

“The publication of a Directory for Catechesis is a joyful event in the life of the Church.” These were the opening words of Archbishop Rino Fisichella, president of the Pontifical Council for Promotion of the New Evangelization, during a press conference in the Vatican organized on the occasion of the release of a new Directory for Catechesis on Thursday… Kompli aqra »