Yearly Archives: 2020

Nipproteġu lil dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu ta’ qsim il-qalb li ftit wara li niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesù, kif ukoll il-Festa tal-Familja Mqaddsa, niltaqgħu ma’ dan ir-rakkont tal-ġrajja meta lil Ġesù, Marija u Ġużeppi kellhom iħarrbuh lejn l-Eġittu bħala refuġjat għaliex Erodi kien qed ifittex li joqtlu. Biex żgur jipprova joqtlu, għamel dak il-massakru ta’ tfal subien kollha minn sentejn ’l isfel. Il-ħsieb tiegħu kien li xi wieħed minnhom ikun Ġesù, imma fallielu għax Ġesù ma kienx hemmhekk; kienu ħarrbuh minn hemm… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Diċembru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Diċembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 2, 3-11
Salm: 95 (96), 1-2a.2b-3.5b-6

L-Evanġelju: Lq 2, 22-35

Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-Liġi ta’ Mosè, ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej: “Kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej”, u biex joffru b’sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċieċen, kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 24 ta’ Diċembru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Diċembru

Il-Qaddisin Innoċenti Martri – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 1, 5; 2, 2
Salm: 123, 2-5.7b-8

L-Evanġelju: Mt 2, 13-18

Meta telqu l-maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ’l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi sa jfittex lit-tifel biex joqtlu”. Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ’l ommu bil-lejl, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’ hemm sal-mewt ta’ Erodi… Kompli aqra »

Il-familja f’pandemija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ftit xhur oħra, nagħlqu sena li ilna b’din il-pandemija, li ġabet bidla fil-ħajja ta’ kulħadd, ħarbtet ħafna pjanijiet, u ġabet tbatija lil ħafna familiji. Kien hemm min tilef lill-għeżież tiegħu f’dan iż-żmien. Kien hemm min tilef ix-xogħol, jew naqaslu ħafna x-xogħol. Kien hemm min ibati bl-ansjetà, u żdiedet l-ansjetà f’daż-żmien. Żdiedu d-diffikultajiet ta’ saħħa mentali. Hija tbatija mgħixa ħafna drabi fil-familja… Kompli aqra »

Paternità għal żminijietna

Article by Archbishop Charles Jude Scicluna

Message by Archbishop Charles Jude Scicluna

On December 8, Pope Francis issued a beautiful letter on St Joseph on the 150th anniversary of the declaration by Blessed Pope Pius IX of St Joseph as the patron of the Universal Church. Pope Francis chose to reflect on the fatherhood of St Joseph. It is, according to one Polish author, a fatherhood in the shadows but it is a special mission entrusted by the Lord to this carpenter of Nazareth… Kompli aqra »

Iż-żwieġ hu l-għotja tagħna nfusna – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Familja Mqaddsa

  Il-Kappella ta' Sant'Antnin ta' Padova, Manoel Island

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju li l-Knisja tagħżel f’din is-sena għall-festa tal-Familja Mqaddsa, huwa Evanġelju li joffri almenu żewġ riflessjonjet importanti li xtaqt naqsam magħkom.

L-ewwel nett huwa l-mument meta fl-40 jum mit-twelid ta’ Ġesù, huwa l-Evanġelju li aħna se nerġgħu nisimgħu fit-2 ta’ Frar, fil-Kandlora, 40 jum wara l-25 ta’ Diċembru. F’dan il-mument Marija u Ġużeppi, biex jobdu l-Liġi ta’ Mosè, ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 27 ta’ Diċembru, 9:30am

  Il-kappella ta' Sant Antnin ta' Padova f'Manoel Island

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 27 ta’ Diċembru

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġen 15, 1-6; 21, 1-3
Salm: 104 (105), 1b-2.3-4.5-6.8-9
It-Tieni Qari: Lhud 11, 8.11-12.17-19

L-Evanġelju: Lq 2, 22-40

Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-Liġi ta’ Mosè, Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej: “Kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej” – u biex joffru b’sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċieċen, kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej… Kompli aqra »