Yearly Archives: 2020

Mulej, ħenn għalina – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Papa Silvestru approva d-deċiżjonijiet tal-Konċilju ta’ Niċea (325 WK), li mingħajr tlaqliq stqarr li l-Iben ta’ Alla sar bniedem, li mhux Ġesù kien bniedem imbagħad Alla għamlu ibnu, għażlu, u adotttah bħala ibnu, imma li Ġesù ta’ Nazaret minn dejjem kien l-Iben ta’ Alla minn dejjem, il-Verb fi ħdan il-Missier li sar bniedem “u l-Verb sar bniedem u għammar fostna” (Ġw 1:14)… Kompli aqra »

Il-Papa mhux se jieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-aħħar u l-bidu tas-sena minħabba x-xatka

Pope Francis will not preside over end of year Vespers and the solemn changing of the Te Deum this evening, 31 December, in St. Peter’s Basilica or over Holy Mass for the Solemnity of Mary the Mother of God on 1 January due to “painful sciatica.”

A statement released by the Holy See Press Office said the traditional end of year celebration on Thursday evening will be presided over by Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of Cardinals, while the Mass on New Year’s Day will be celebrated by Cardinal Secretary of State, Pietro Parolin… Kompli aqra »

Quddiesa ta’ Radd il‑Ħajr lil Alla fi tmiem is-sena, 5:30pm

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Jannar 2021

Matul ix‑xahar ta’ Jannar, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Diċembru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Diċembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 2, 18-21
Salm: 95 (96), 1-2.11-12.13

L-Evanġelju: Ġw 1, 1-18

Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kulma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma għelbux.

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Diċembru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Diċembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 2, 12-17
Salm: 95 (96), 7-8a.8b-9.10

L-Evanġelju: Lq 2, 36-40

Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù f’Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej. Kien hemm waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb… Kompli aqra »

Sena speċjali biex naraw l-imħabba tal-familja

On 19 March 2021, the fifth anniversary of the Apostolic Exhortation Amoris laetitia, on the joy and beauty of familial love, Pope Francis will inaugurate the Year “Amoris Laetitia Family,” which will conclude on 26 June 2022 on the occasion of the X World Meeting of Families in Rome. The Holy Father will be present for the Meeting… Kompli aqra »

Lesti tagħtu ħajjitkom biex tkunu xhieda ta’ Ġesù?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Tumas Becket

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ilbieraħ iċċelebrajna l‑Qaddisin Martri Innoċenti u qrajna l-Evanġelju ta’ din it-traġedja li saret madwar it-twelid ta’ Ġesù meta Erodi ordna li jinqatlu s-subien minn sentejn l-isfel. L-anġlu lil Ġużeppi kien qallu: “Erodi jrid li joqtol lit-tifel” (Mt 2:13).

Illum fl-Evanġelju tal-preżentazzjoni tal-Mulej, 40 jum wara t-twelid tat-tifel, il-ġenituri tiegħu jeħduh Ġerusalemm. Xmun jagħraf li din it-tarbija hija “l-glorja ta’ Iżrael, id-dawl tal-ġnus” (Lq 2:32) imma lil ommu jgħidilha: “Dan se jkun sinjal li jmeruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek (Lq 2:34-35)… Kompli aqra »