Yearly Archives: 2022

Il-Papa Benedittu għallimna niddefendu d-dinjità tal-bniedem bil-verità, bil-paċenzja u bl-umiltà – L-Arċisqof

  Konkatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat: ‘Abba Missier’” (Gal 4:6). Aħna u ntemmu din is-sena u nħarsu lejn sena ġdida, ejjew nitolbu l-grazzja li aħna nħossu fil-qalb tagħna l-preżenza tal-Ispirtu s-Santu, l-Ispirtu ta’ Ġesù. Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna u dan l-Ispirtu ta’ Ġesù jgħajjat f’qalbna: “Abba Missier”.

Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nifhmu li l-fidi tagħna, bħalma kien iħobb jgħallimna u jirrepeti Benedittu XVI, mhix sensiela ta’ liġijiet imma laqgħa ma’ persuna, laqgħa ma’ persuna ħajja, laqgħa ma’ Ġesù… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Jannar 2023

Matul ix‑xahar ta’ Jannar, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra l‑quddies ta’ matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

Il-mewt ta’ Benedittu XVI: Il-kondoljanzi mill-isqfijiet Ewropej

Photo: vaticannews.va

The Council of European Bishops’ Conferences joins the prayers of the whole world in suffrage for the soul of Pope Emeritus Benedict XVI, who died today at the age of 95.

The President of the CCEE, H.E. Archbishop Gintaras Grušas, recalls in particular the “European magisterium that Benedict XVI developed during his pontificate, emphasizing the importance of Europe’s Christian roots and highlighting a necessary return to Christ and to the evangelization for the construction of a civilization of love”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Alla tagħna hu qrib, iħenn u juri tjieba u ħlewwa

  Awla Pawlu VI, Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u mill-ġdid il-Milied it-tajjeb!

Dan iż-żmien liturġiku jistedinna nieqfu u nirriflettu dwar il-misteru tal-Milied. U billi proprju llum jaħbat ir-raba’ ċentinarju mill-mewt ta’ San Franġisk de Sales, Isqof u Duttur tal-Knisja, nistgħu nieħdu spunt minn xi ħsibijiet tiegħu. Hu kiteb ħafna fuq il-Milied. Dwar dan, għandi l-pjaċir inħabbar li llum qed tiġi ppubblikata l-Ittra appostolika li tfakkar dan l-anniversarju… Kompli aqra »

Ġie fostna biex jagħmlilna kuraġġ – L-Arċisqof dwar il-Papa Emeritu Benedittu XVI

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Scicluna dwar il-Papa Emeritu Benedittu XVI

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

B’sens ta’ gratitudni kbira nsellmu l-memorja tal-Papa Emeritu Benedittu XVI. Aħna l-Maltin, nixtiequ nfakkru mhux biss l-imħabba qawwija li l-Papa Benedittu kellu għal pajjiżna; imma wkoll żewġ avvenimenti li kellu importanti, li huma parti mill-istorja ta’ pajjiżna. Fl-2007 Benedittu XVI, kellu l-grazzja li jikkanonizza lil San Ġorġ Preca, saċerdot Malti, benefattur kbir tal-poplu Malti. Taħt xita qliel fi Pjazza San Pietru, ilkoll niftakru lill-Papa Benedittu jgħid bil-Malti: ‘San Ġorġ Preca, itlob għalina’… Kompli aqra »

Tislima lil Benedittu XVI: ‘Ħaddiem umli fl-għalqa tad-dwieli tal-Mulej’

Pope Emeritus Benedict XVI has returned to the Father’s House.

The Holy See Press Office announced that the Pope Emeritus died at 9:34 AM on Saturday morning in his residence at the Mater Ecclesiae Monastery, which the 95-year-old Pope emeritus had chosen as his residence after resigning from the Petrine ministry in 2013.

“With sorrow, I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 AM in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican. Further information will be provided as soon as possible.  As of Monday morning, 2 January 2023, the body of the Pope Emeritus will be in Saint Peter’s Basilica so the faithful can bid farewell.”

News of worsening health condition

Already for several days, the health conditions of Pope Emeritus had worsened due to advancing age, as the Press Office had reported in its updates on the evolving situation… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Diċembru 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Diċembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 2:18-21
Salm: 95 (96):1-2,11-12,13

L-Evanġelju: Ġw 1:1-18

Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien fil-bidu ma’ Alla.
Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kulma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma għelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Diċembru 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Diċembru

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Sir 3:2-6,12-14
Salm: 127 (128):1-2,3,4-5
It-Tieni Qari: Kol 3:12-21

L-Evanġelju: Mt 2:13-15,19-23

Meta telqu l-Maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u lil ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu”… Kompli aqra »