Arkivji mensili: Marzu 2022

Ikomplu t-tħejjijiet għaż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta

Il‑Knisja f’Malta nediet diversi inizjattivi bħala parti mit‑tħejjija għall‑Vjaġġ Appostoliku tal‑Papa Franġisku f’Malta. 

Pope Francis in Malta

Għall‑Vjaġġ Appostoliku tal‑Papa Franġisku nħolqot il‑paġna fuq Facebook ‘Pope Francis in Malta’ fejn qed jittellgħu dettalji relatati mal‑preparamenti u maż‑żjara nnifisha. Matul il‑jumejn li l‑Papa Franġisku jkun Malta, din il‑paġna se tkun qed tiġi kontinwament aġġornata b’ritratti u filmati mil‑lokalitajiet u l‑parroċċi minn fejn ikun għadda l‑Papa… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżodu 32:7-14
Salm: 105 (106):19-20,21-22,23

L-Evanġelju: Ġw 5:31-47

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil-Lhud: “Kieku jien kelli nagħti xhieda fuqi nnifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minnha. Hemm ħaddieħor li jagħti xhieda fuqi, u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu hi minnha.

Intom bgħattu tistaqsu lil Ġwanni, u hu ta xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta’ bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom… Kompli aqra »

Il-Papa jitlob għat-talb għaż-żjara tiegħu f’Malta

At the conclusion of Wednesday’s General Audience, Pope Francis asks for prayers for his weekend visit to Malta from 2-3 April, while thanking all those involved in the preparations.

Pope Francis spoke about his Apostolic Journey coming up this weekend to the Mediterranean island of Malta.

The Pope said he looks forward to visiting that “luminous land” following in the footsteps of the Apostle Paul, who was warmly welcomed there after being shipwrecked at sea on his way to Rome. 

He said this Apostolic Journey will offer a unique opportunity “to go to the wellsprings of the proclamation of the Gospel” and experience for himself the Christian community there whose lively history goes back thousands of years… Kompli aqra »

Nisimgħu u nilqgħu lill-Papa fostna – L-Arċisqof lit-tfal waqt il-preżentazzjoni ‘Ilkoll Aħwa’

Il-Kulleġġ Missjunarju ta’ San Pawl, ir‑Rabat

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għeżież tfal u studenti,

Hi ħaġa sabiħa li llum ltqajtu biex mhux biss tifirħu bil-fatt li l-Papa Franġisku dalwaqt ikun magħna imma wkoll titolbu għalih u tippreżentawlu l-frott tal-ħidma u tax-xogħol tagħkom, li naf għax qaluli, li għamiltuh b’entużjażmu kbir.

Nixtieq nitlobkom pjaċir personali. L-ewwel nett nitolbu biex is-Sibt u l-Ħadd li ġej ikollna temp sabiħ għax intom tifhmu li jekk tagħmel ix-xita jew riħ kiesaħ inbatu naqra u l-ħajja tkun ikkumplikata għal kull wieħed u waħda minnha.  Imma fuq hekk nitobu u nħallu f’idejn Alla… Kompli aqra »

Wirja ta’ ritratti f’Bieb il-Belt dwar iż-żjarat tal-Papiet f’Malta

Fid‑daħla tal‑Belt Valletta bħalissa għaddejja wirja b’ritratti tal-vjaġġi appostoliċi f’Malta mill‑Papiet fis-snin li għaddew. Din qed issir bi tħejjija għaż‑żjara fostna ta’ jumejn mill‑Papa Franġisku nhar is‑Sibt u l‑Ħadd li ġej.

Ir‑ritratti, li jmorru lura għall‑1990 meta l‑Papa San Ġwann Pawlu II qal li “l‑Ewropa teħtieġ ix‑xhieda fidila ta’ Malta”, huma akkumpanjati minn frażijiet ewlenin li l‑Papiet qalu matul iż‑żjarat tagħhom f’Malta.

Il‑Papa Franġisku se jkun it‑tielet Papa li jżur Malta… Kompli aqra »

Ilkoll aħwa f’Malta: il-ħlewwa fl-ospitalità

  Il-Parroċċa ta’ San Ġużepp, il-Kalkara

Il-ħames u l-aħħar laqgħa ta’ Ilkoll Aħwa se ssir nhar il-Ġimgħa, 1 ta’ April bit-tema ‘Ilkoll aħwa f’Malta: il-ħlewwa fl-ospitalità’ u se titmexxa minn Mark Cachia.

L-ospitalità Nisranija tibda b’attitudni ta’ gratitudni lejn dak Alla li jilqa’. Fl-Evanġelju, Kristu ma jidhirx biss bħala dak li jilqa’ bil-ħniena imma wkoll bħala barrani vulnerabbli u fil-bżonn. Ġesù hu dak li jilqa’ u li għandu bżonn jiġi milqugħ… Kompli aqra »

Pubblikazzjoni ġdida għal żmien ir-Randan

Kemm hija għażiża l-Kelma tiegħek, Mulej! hu ktieb ġdid minn Rev. Dr Martin Micallef, fis-sensiela ‘Reliġjon u Ħajja – Bibbja 24/30’. Il-ktieb jinkludi Lectio Divina għal ħames siltiet tal-Evanġelju tal-Ħdud għas-sena liturġika C, bit-tappi tradizzjonali tal-Lectio Divina, jiġifieri Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio u Operatio.

F’dawn ir-riflessjonijiet Rev. Micallef jurina kif fi żmien ir-Randan niġu mistednin biex nerġgħu nħarsu lejn il-ħajja tagħna u ngħixuha bħala wlied Alla, kif tassew aħna… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Iż 49:8-15
Salm: 144 (145):8-9,13ċd-14,17-18

L-Evanġelju: Ġw 5:17-30

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-ġemgħa tal-Lhud: “Missieri għadu jaħdem sa issa; mela naħdem jien ukoll”. U minħabba f’hekk il-Lhud wisq iżjed minn qabel bdew ifittxu li joqtluh, mhux biss għax kien jikser is-Sibt, imma wkoll għax lil Alla kien jgħidlu Missieru u jqis ruħu daqs Alla.

Ġesù qabad u qalilhom: “Tassew tassew ngħidilkom li l-Iben ebda ħaġa ma jista’ jagħmel minn rajh jekk ma jarax lil Missieru jagħmilha; għax il-ħwejjeġ li jagħmel il-Missier, jagħmilhom l-Iben ukoll, bħalu… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »