L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

L-Omm tal-bidu ġdid – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità ta' Marija Omm Alla u l-Jum Dinji tal-Paċi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Aħna u nirringrazzjaw lil Alla flimkien illum f’din iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa, u nirringrazzjawh tal-għajnuna li tana matul is-sena li għaddiet – li għal ħafna kienet partikolarment diffiċli minħabba l-pandemija u dak kollu li ġabet magħha – hi okkażjoni llum li nħarsu ’l quddiem lejn din is-sena li qed nibdew. U biex ikollna ispirazzjoni u għajnuna għal din is-sena, il-Knisja tagħtina l-figura ta’ omm… Kompli aqra »

Nipproteġu lil dawk l-aktar dgħajfa u vulnerabbli – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu ta’ qsim il-qalb li ftit wara li niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesù, kif ukoll il-Festa tal-Familja Mqaddsa, niltaqgħu ma’ dan ir-rakkont tal-ġrajja meta lil Ġesù, Marija u Ġużeppi kellhom iħarrbuh lejn l-Eġittu bħala refuġjat għaliex Erodi kien qed ifittex li joqtlu. Biex żgur jipprova joqtlu, għamel dak il-massakru ta’ tfal subien kollha minn sentejn ’l isfel. Il-ħsieb tiegħu kien li xi wieħed minnhom ikun Ġesù, imma fallielu għax Ġesù ma kienx hemmhekk; kienu ħarrbuh minn hemm… Kompli aqra »

Il-familja f’pandemija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ftit xhur oħra, nagħlqu sena li ilna b’din il-pandemija, li ġabet bidla fil-ħajja ta’ kulħadd, ħarbtet ħafna pjanijiet, u ġabet tbatija lil ħafna familiji. Kien hemm min tilef lill-għeżież tiegħu f’dan iż-żmien. Kien hemm min tilef ix-xogħol, jew naqaslu ħafna x-xogħol. Kien hemm min ibati bl-ansjetà, u żdiedet l-ansjetà f’daż-żmien. Żdiedu d-diffikultajiet ta’ saħħa mentali. Hija tbatija mgħixa ħafna drabi fil-familja… Kompli aqra »

Ma ngħidulux “full up” – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Quddiesa ta' Nofsillejl

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fil-Ktieb tal-Apokalissi hemm sentenza li f’parti minnha tgħid hekk: “Ara jiena fil-bieb u qiegħed inħabbat” (Apok 3:20). Meta naqraha, u nara l-ġrajja tal-Milied, nistħajjilha deskrizzjoni tal-esperjenza ta’ San Ġużepp li kien qed qed iħabbat, ifittex post fejn jistgħu jidħlu, hu u martu Marija, ħalli hi tista’ twelled lil binha. L-Evanġelju jgħidilna li dal-post ma sabux. Hemm dik is-sentenza fl-Evanġelju skont San Luqa, li tant hi sentenza kiefra, u li naqrawha meta niċċelebraw il-ġrajja tal-Milied: “Ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda” (Luqa 10:7)… Kompli aqra »

Tara tnejn imma huma erbgħa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa għat-tfal fl-iskejjel bis-sehem ta’ studenti mill-iskola primarja tal-Furjana

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Iż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta hija ġrajja sabiħa li nsibu fl-Evanġelju skont San Luqa, u hija ġrajja wkoll speċjali, għaliex aħna minn barra naraw tnejn min-nies – Marija u Eliżabetta – imma fil-fatt hemm erbgħa. Hemm ukoll Ġwanni l-Battista u Ġesù. Għalhekk hi ġrajja speċjali, u għalhekk Eliżabetta tinfexx f’dik l-għajta li tgħid lil Marija, “Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek” – qed tgħid għal Ġesù; u għaliha nnifisha “it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ” – qed tgħid għal Ġwanni l-Battista… Kompli aqra »

Il-qawwa tal-‘iva’ ta’ Marija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Avvent

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tat-Tħabbira tal-Mulej, li għadna kif smajna fl-Evanġelju skont San Luqa, hija ġrajja għażiża għalina Ħal Balzan. Hija l-ġrajja li bħala komunità niċċelebraw b’mod speċjali f’din il-knisja ddedikata lil Marija Annunzjata. Hija ġrajja importanti għall-Knisja kollha universali.

Hija marbuta mill-qrib mal-Milied, mat-twelid ta’ Ġesù, għax hi ġrajja li turi t-tnissil ta’ Ġesù. Aħna nafu li meta ngħidu “l-Iben ta’ Alla sar bniedem” qed ngħiduh l-ewwel għat-tnissil tiegħu… Kompli aqra »

Inħallu t-tmun tad-dgħajsa tagħna f’idejn Alla – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

San Ġużepp kien bniedem li joħlom, imma kellu l-grazzja li l-ħolm tiegħu kien mezz kif Alla jwasallu messaġġ. Kien ħolm b’differenza. Il-Papa Franġisku, fit-8 ta’ Diċembru li għadda, ħareġ Ittra Appostolika fuq San Ġużepp, bl-isem B’qalb ta’ Missier, u jitkellem fuq l-erba’ ħolmiet li kellu Ġużeppi.

Hawn fl-Evanġelju tal-lum għandna ħolma minnhom. Insibu lil Ġużeppi li kien imħawwad, ma jistax jifhem x’ġara bit-tqala ta’ Marija… Kompli aqra »

Għajta fid-deżert – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-Tielet Ħadd tal-Avvent

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq li nieqfu fuq sentenza waħda li hemm fl-Evanġelju tal-lum, li hi sentenza li għandha x’tgħidilna ħafna għal ħajjitna. Hu l-kliem li qal Ġwanni l-Battista u li ħa mill-Profeta Iżaija biex ifisser lilu nnifsu u l-missjoni tiegħu: “Jiena l-leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: wittu t-triq tal-Mulej.”

Negħlbu l-biża’

Ġwanni kien “leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert”. Kien hekk għax għażel id-deżert bħala l-post; ma kienx qalb in-nies, imma n-nies kienu jmorru ħdejh, għax hu għażel id-deżert biex jaqdi l-missjoni tiegħu… Kompli aqra »

Bil-fedeltà, bis-serenità u b’ħafna mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira tal-Papa San Damasu I

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hawn nies li mhuma kuntenti qatt, sodisfatti b’xejn. Jekk tkun il-kesħa, jgħidu: iġri jiġi s-sajf! U jekk tkun is-sħana, fl-eqqel tas-sħana fis-sajf, jgħidu: kemm hi aħjar ix-xitwa! Qisu dan it-tip ta’ nies Ġesù kien qed jitkellem fuqhom hawn meta qal li ġie Ġwanni l-Battista, li kien bniedem awster, li jagħmel mortifikazzjoni, isum, u qalu: “Dan għandu fih xitan”. Imbagħad fuq Bin il-bniedem – Ġesù qed jgħid għalih innifsu – jiekol u jixrob, qalu: dan hu wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin… Kompli aqra »

Sabiħa u għażiża mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Immakulata Kunċizzjoni

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mimlija bil-grazzja” – hekk isejjaħ l-anġlu Gabrijel lil Marija fl-Evanġelju li għadna kif smajna. Hija din it-tislima li qed niċċelebraw illum b’mod partikulari f’din is-Solennità, meta ngħidu li Marija hija Immakulata, jiġifieri mnissla mingħajr ħtija.

Nixtieq li nħarsu lejn żewġ punti partikulari f’din il-festa.

L-ewwel nett hija l-festa tal-ġmiel, tas-sbuħija. F’Marija aħna naraw dik li ma għandhiex dnub… Kompli aqra »