L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Fwieħa u foqra – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Marija u Ġuda. Dawn huma tnejn mill-personaġġi li jissemmew illum fl-Evanġelju skond San Ġwann, u nixtieq li nħarsu ftit lejn dawn it-tnejn. Marija, oħt Marta u Lazzru, li kienu joqogħdu f’Betanja u li kienu familja ħbieb ta’ Ġesù, jafu lil Ġesù mill-qrib. Ġuda, wieħed mit-tnax, wieħed minn dawk li kien għażel Ġesù biex ikunu aktar qrib tiegħu, u hawnhekk akkumpanjah, fil-fatt, f’din l-ikla li saret f’Betanja… Kompli aqra »

Ommu u ommna – L-Isqof Galea-Curmi

Omelija fil-Festa tal-Madonna tad-Duluri

  Il-Knisja Ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mix-xeni kiefra u ta’ qsim il-qalb hi dik ta’ omm tibki lil xi ħadd minn uliedha. Ilbieraħ rajt filmat qasir ta’ omm Palestinjana f’Gaża tibki biki ta’ qsim il-qalb filwaqt li tħaddan lil binha mejjet, maqtul mit-truppi ta’ Israel. U tilmenta: “X’għamlilhom dan? X’seta’ għamlilhom dan it-tifel?” Ftit qabel, rajt l-istorja ta’ omm f’Israel li tilfet lil binha ta’ 20 sena maqtul mill-Ħamas fis-7 ta’ Ottubru 2023… Kompli aqra »

Bil-moħbi tan-nies – L-Isqof Galea-Curmi

  Little Sisters of the Poor, il-Ħamrun

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies” (Mt 1:19). Din il-frażi mill-Evanġelju tal-lum tagħti tifsira kbira lil dak li San Ġużepp jirrappreżenta fil-ħajja tagħna tal-fidi, fil-ħajja tal-Knisja, u dak li jgħallimna għall-ħajja tagħna llum. 

Aħna nafu li r-raġuni kienet li meta Marija saret tqila bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, Ġużeppi ma setax jifhem x’qed jiġri, imma ddeċieda li flok jgħid, flok ixandarha din, jibgħat lil Marija bil-moħbi tan-nies, għaliex kien jaf li kellha riskju kbir għal ħajjitha jekk in-nies isiru jafu… Kompli aqra »

Ħanin u twajjeb il-Mulej – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Beda jikteb b’sebgħu fit-trab” (Ġw 8:6). Dan hu li naqraw fuq Ġesù li kien qiegħed it-tempju, u l-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li nqabdet fl-adulterju. Staqsewh x’jagħmlu, jekk jimxux mal-liġi ta’ Mosè li kienet tgħid li nies bħal dawn iħaġġruhom. Dil-mistoqsija ma għamluhiex lil Ġesù għax kellhom xi dubju, jew biex jiċċaraw l-affarijiet, imma, kif jgħid l-Evanġelju, “biex iġarrbuh” (Ġw 8:6)… Kompli aqra »

Bħal ħabba tal-qamħ – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Nixtiequ naraw lil Ġesù” (Ġw 12:21).  Din kienet it-talba li xi Griegi għamlu lil Filippu, wieħed mid-dixxipli ta’ Ġesù, għax xtaqu jaraw lil Ġesù. Kellhom din il-kurżità, u tkellmu ma’ Filippu, li mbagħad mar isib lil Indrì, dixxiplu ieħor, u t-tnejn li huma marru jgħidu lil Ġesù.

Tolqotna ħafna r-reazzjoni ta’ Ġesù.  Jgħid: “Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem ikun igglorifikat” (Ġw 12:23)… Kompli aqra »

B’wiċċu minn quddiem – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“B’wiċċu minn quddiem qiegħed jitkellem” (Ġw 7:26). Dan hu li jgħidu n-nies hawnhekk fuq Ġesù, fl-Evanġelju skond San Ġwann, u qed jiskantaw għax hu qed jitkellem b’wiċċu minn quddiem fit-tempju, imma jafu li hemm min irid joqtlu. Qegħdin hawnhekk fil-festa tal-Għerejjex, u s-seba’ kapitlu ta’ San Ġwann jitkellem proprju fuq din il-festa. Ġesù ma kienx sejjer fil-bidu. Fil-fatt, qabel din is-silta, il-qraba tiegħu jgħidulu: mhux aħjar titla’ inti? … Kompli aqra »

Ħraxu għal min għamel il-ġid – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħraxu għal Ġesù” (Ġw 5:16). Din il-kelma “ħraxu” tolqotna ħafna f’dan l-Evanġelju. Dan għaliex meta inti taqra x’għamel Ġesù hawnhekk, tinduna li għamel xi ħaġa ta’ ġid, ta’ ġid kbir. Għaliex l-Evanġelju jgħid li l-Lhud “ħraxu għal Ġesù”? Ir-raġuni jagħtihielna l-Evanġelju stess: “għax f’Jum is-Sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn” (Ġw 5:16). Bħal liema? Xi ħwejjeġ kien jagħmel Ġesù? F’Jum is-Sibt kien jagħmel il-ġid, kien ifejjaq… Kompli aqra »

Sinjal qawwi – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesù” (Ġw 4:50). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skond San Ġwann fuq dan l-uffiċċjal tas-sultan li ġie jfittex lil Ġesù biex jgħidlu ħa jmur ifejjaq lil ibnu, għax ibnu kien ħażin ħafna. Nafu li lil Ġesù għamillu talba ħerqana: “Inżel, Mulej, qabel ma jmutli t-tifel” (Ġw 4:49). Hija verament talba li ġejja mill-qalb. U nafu li Ġesù ma marx, imma qallu: “Mur, ibnek ħaj” (Ġw 4:50)… Kompli aqra »

Id-dawl li jġib il-ferħ – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja ta' San Patrizju, Tas-Sliema

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

The Fourth Sunday of Lent is called “laetare”, that is, “rejoice”. What is the reason for this joy, right in the middle of Lent? The reason for this joy is God’s great love for humanity, as today’s Gospel passage tells us: “For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life” (Jn 3:16)… Kompli aqra »

Fil-qalba ta’ ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn” (Mk 12:31). Dan huwa l-kliem li jgħid Ġesù, fl-Evanġelu skont San Mark, għall-mistoqsija li għamillu wieħed mill-kittieba. Dan staqsieh liema wieħed, fost il-kmandamenti kollha, huwa l-ewwel. Din kienet mistoqsija illi jagħmluha ħafna dak iż-żmien. U kienu jagħmluha għax kellhom ħafna kmandamenti, liġijiet, u preċetti – kellhom ’il fuq minn 600. Għalhekk kienu jiddiskutu bejniethom: imma liema wieħed fost il-kmandamenti jiġi l-ewwel? … Kompli aqra »