L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Lill-parrini: Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija – L-Isqof Awżiljarju

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa qegħdin 10 u ħa nsaqsi mistoqsija lilkom, lilkom l-10 li se tirċievu llum is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Hawn xi ħadd minnkom illi jiftakar dakinhar tal-Magħmudija? Jidher m’hawn ħadd. Jiena tiegħi ma niftakarhiex, naħseb il-kappillan lanqas, Patri Elija lanqas u ħafna minna hawn – jista’ jkun hawn xi ħadd jiftakarha – imma ħafna minna hawn ma niftakrux dakinhar tal-Magħmudija u ma niftakruhiex għax dakinhar mhux aħna ġejna l-knisja imma ġabuna l-ġenituri tagħna… Kompli aqra »

Gratitudni lejn Alla u lejn l-oħrajn twassal għall-ferħ u l-paċi f’qalbna – L-Isqof Awżiljarju

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Knisja Parrokkjali Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun
  12 ta’ Ottubru 2019

  John Henry Newman, li għada jiġi ddikjarat qaddis minn Papa Franġisku, għandu kelma f’waqtha ħafna fuq il-gratitudni. Jgħid li għandna nistaqsu lilna nfusna kemm-il darba tlabna meta konna għaddejjin minn żmien ta’ prova, u kemm-il darba rringrazzjajna lil Alla meta t-talb tagħna nstema’…

 • Kompli aqra »

Il-kariżmi fi ħdan il-Knisja komunjoni

 • Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Kurja tal-Arċisqof
  28 ta’ Settembru 2019

  Fis-seminar tas-16 ta’ Marzu 2019, fuq is-sinodalità fil-Knisja, f’punt nru 5 (mill-10 punti) tkellimt dwar is-sinodalità li tfisser valorizzazzjoni tal-kariżmi, parteċipazzjoni, korresponsabbiltà:

  “Karatteristika ta’ dan l-istil ta’ Knisja hi l-valorizzazzjoni tal-kariżmi li l-Ispirtu jagħti skont il-vokazzjoni u r-rwol ta’ kull wieħed u waħda mill-membri tiegħu, permezz ta’ dinamiżmu ta’ korresponsabbiltà…

 • Kompli aqra »

San Franġisk: faqar li jgħinek tgħix bil-libertà tal-qalb u bis-sempliċità – L-Isqof Awżiljarju

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex
  3 ta’ Ottubru 2019

  San Franġisk hu qaddis popolari. Kif issemmih, ħafna mill-ewwel iġibu quddiem għajnejhom il-paċi, l-ambjent, il-faqar. Dan bir-raġun, għax San Franġisk hu xhud ta’ kif tkun strument tal-paċi, kif tirrispetta l-ħolqien, u ta’ kif tgħix il-faqar u tħobb u tgħin lill-fqar…

 • Kompli aqra »

Dar għażiża miftuħa għal kulħadd – L-Isqof Awżiljarju

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina
  8 ta’ Ottubru 2019

  “Tassew li Alla se jgħammar fuq l-art?” Din id-domanda li smajna fl-ewwel qari mill-Ktieb tas-Slaten għamilha Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-Mulej bil-ġemgħa ta’ Iżrael quddiemu. Hu kien bena t-tempju tal-Mulej, u beda juri s-stagħġib tiegħu kif Alla, li l-art u s-smewwiet ma jesgħuhx, se jgħammar fid-dar li bena hu…

 • Kompli aqra »

Fiduċja ‘sax-xifer’ f’Ġesù u fil-Madonna – L-Isqof Awżiljarju

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Knisja Parrokkjali Sacro Cuor, Tas-Sliema
  29 ta’ Settembru 2019

   

  Fil-ġrajja tat-tieġ ta’ Kana, hemm kelma li tolqotni ħafna. Meta Ġesù jkellem lill-qaddejja, wara li Ommu Marija qaltlu li naqashom l-inbid, hu jgħidilhom: “Imlew il-ġarar bl-ilma”. U r-rakkont jgħid li dawk il-qaddejja mlew is-sitt ġarar “sax-xifer”…

 • Kompli aqra »

Qalb miftuħa u azzjoni f’waqtha – L-Isqof Awżiljarju

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Knisja tal-Erwieħ, Ħal Tarxien
  29 ta’ Settembru 2019

  Kieku f’din l-istorja ta’ Lazzru l-fqir ifittex il-frak li jaqa’ mill-mejda tal-għani li kien jiffanga fl-ikel, kien hemm fil-viċin is-sorijiet tal-Karità, ma naħsibx li lil Lazzru kienu jħalluh hemmhekk għal ħin twil. Kienu jieħdu azzjoni ta’ tip jew ieħor, għax dik hi l-kariżma tagħhom li mexxiethom tul is-snin…

 • Kompli aqra »

L-ebda persuna m’għandha tispiċċa fl-iskart tal-istorja – L-Isqof Joseph Galea-Curmi

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Knisja tas-Salib Imqaddes tal-Kappuċċini, il-Furjana
  Il-Ħadd 29 ta’ Settembru, 2019

  Qalb il-ħidma vasta tal-Knisja f’Malta għar-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem sħiħ, żgur li tolqtok il-ħidma li ssir mal-migranti u r-refuġjati. Hija ħidma li ilha s-snin u li bdiet l-ewwel nett permezz tal-Kummissjoni Emigranti, ħidma ħafna drabi fis-skiet u fil-kwiet imma b’mod effettiv…

 • Kompli aqra »

M’għandux ikun tabù li titkellem fuq il-ħajja li tibda mat-tnissil – L-Isqof Awżiljarju

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
 • Il-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi
  15 ta’ Settembru 2019

  Hu interessanti kif fis-silta tal-Evanġelju li għadna kif smajna, li hi s-silta li tiftaħ l-Evanġelju skont San Mattew bil-kelmiet Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, qalb il-ħafna ismijiet li smajna, il-kelma ‘nissel’ (jew ‘nisel’ jew ‘tnissil’) insibuha għal aktar minn 40 darba…

 • Kompli aqra »