L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

It-Trinità: viżjoni għal ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'lejlet is-solennità tat-Trinità Qaddisa

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Meta aħna niċċelebraw is-solennità tat-Trinita Qaddisa, qed nagħrfu lil Alla li hu wieħed fi tliet persuni – il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Aħna nispjegaw dan bħala “misteru tal-fidi”. Issa kultant li jiġri  hu dan: li meta ħafna minna nisimgħu l-kelma “misteru”, għalina jfisser li hi ħaġa li ma tistax tifhimha. U għalhekk kultant diversi nies, ir-reazzjoni tagħhom hi: inutli, jekk ma nistax nifhem, ma nista nifhem, hu misteru… Kompli aqra »

The seamless garment of life

Message by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

Fifty years ago, journalist Eileen Egan, borrowing from the biblical imagery of John 19:23, reportedly wrote: “the protection of life is a seamless garment. You can’t protect some life and not others.

The seamless garment of life is a metaphor for the reality that all of us share one life. It is an understanding that all of life is sacred, from womb to tomb, in the unborn and the dying, in the migrant at the risk of drowning and in the person who is a victim of domestic abuse, in the prisoner on death row and the mother in a coma… Kompli aqra »

Fiduċja f’Alla li tħalli l-frott f’kull staġun – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm minjiera ta’ tagħlim f’din is-silta mill-Evanġelju skont San Mark. Għall-bidu taħseb li Ġesù qam b’burdata ħażina, waħda wara l-oħra! Imma meta tara fil-fond din is-silta, li qiegħda wara d-daħla messjanika ta’ Ġesù f’Ġerusalemm, u issa li qed joqrob dejjem aktar lejn il-passjoni u l-mewt tiegħu, tara din it-tifsira kbira.

Speċjalment kif hemm ġo xulxin il-ġrajja ta’ Ġesù u s-siġra tat-tin – din il-ġrajja qiegħda maqsuma fi tnejn – u f’nofsha hemm il-ġrajja ta’ Ġesù fit-tempju… Kompli aqra »

Omm u Xbieha – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' Marija, Omm u Xbieha tal-Knisja

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu tassew f’waqtu li l-għada taċ-ċelebrazzjoni ta’ Għid il-Ħamsin, il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta’ Marija Omm u Xbieha tal-Knisja. Dawn iż-żewġ siltiet mit-Testment il-Ġdid juruna b’mod sabiħ ħafna kif Marija hi Omm u Xbieha tal-Knisja.

Għandna s-silta mill-Evanġelju skont San Ġwann, fejn Ġesù qiegħed fuq is-salib u hemm Marija ommu li takkumpanjah sal-aħħar. Fost l-aħħar kelmiet li jgħid Ġesù, lil Marija jgħidilha “hawn hu ibnek”, u lil Ġwanni “hawn hi ommok”, biex jagħti ’l ommu lilna lkoll… Kompli aqra »

Spirtu li joħloq – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Għid il-Ħamsin

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Aħna nafu t-twelid tal-Knisja minn din il-ġrajja ta’ Għid il-Ħamsin meta, kif smajna fil-Kelma ta’ Alla, l-Ispirtu s-Santu niżel fuq l-appostli, imliehom bil-qawwa tiegħu, u huma ħarġu barra jagħtu xhieda ta’ Ġesù li hu ħaj.

Nixtieq li nħarsu lejn din il-ġrajja hekk importanti u għażiża għalina lkoll li nemmnu f’Ġesù, u naraw x’tgħidilna għall-ħajja tagħna llum.

Don

L-ewwel nett, l-Ispirtu s-Santu hu don, rigal ta’ Alla… Kompli aqra »

Jgħinu biex iħares ’il quddiem b’fiduċja – L-Isqof Galea-Curmi

  Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Kemm jolqotna li l-kliem ta’ Ġesù qatt mhu kliem li jweġġa’, jew li lill-bniedem ibaxxih, jew kliem li jaqta’ l-qalb jew li jxerred l-isfiduċja, imma hu kliem li jfejjaq, kliem li jerfa’ lill-bniedem, li jagħtih il-kuraġġ u li jsaħħaħ il-fiduċja.

Dan narawh ħafna f’din il-ġrajja li smajna llum fl-Evanġelju meta Ġesù jitkellem ma’ Pietru, wara li Ġesù qam mill-mewt… Kompli aqra »

Il-preżenza online tal-parroċċi

Il-live-in tal-kappillani 2021: 'Knisja li tisma' u li toħroġ'

  Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

It-Tlieta, 18 ta’ Mejju 2021, beda l-live-in annwali tal-kappillani bit-tema Knisja li tisma’ u li toħroġ permezz tal-media u l-preżenza tal-parroċċi online. L-ewwel jum tal-live-in beda b’messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi u kompla b’diversi sessjonijiet indirizzati minn professjonisti fil-qasam tal-media tal-Knisja.

Il-live-in qed isir fis-Seminarju tal-Arċisqof f’Tal-Virtù fejn qed jattendu għadd ta’ kappillani waqt li oħrajn qed isegwu online minħabba r-restrizzjonijiet tal-pandemija… Kompli aqra »

Waħdi m’iniex – L-Isqof Galea-Curmi

  Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm żewġ affarijiet li jgħid Ġesù fl-Evanġelju llum li jistgħu jkunu ta’ għajnuna kbira għall-ħajja tagħna. L-ewwel ħaġa li jgħid Ġesù hi “waħdi m’iniex għax il-Missier hu miegħi”. U jgħid ukoll: “agħmlu l-qalb, jiena rbaħt id-dinja”.

Meta Ġesù jgħid “waħdi m’iniex għax il-Missier hu miegħi” kien qed ikellem lid-dixxipli tiegħu li ftit iktar tard kienu fil-fatt se jħalluh waħdu… Kompli aqra »

Jimliena bit-tama – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tat-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej hi ġrajja unika li aħna niċċelebrawha bil-ferħ, għax tfisser ħafna għalina lkoll.

Missjoni kbira

Jekk immorru lura għal dakinhar, kif smajna fl-Evanġelju u wkoll kif rakkontat fl-Atti tal-Appostli, ninnutaw li qabel ma tela’ s-sema, lill-appostli Ġesù tahom missjoni kbira ħafna. Hawn jgħid: “Morru fid-dinja kollha…”; mela mhux biex imorru f’xi belt, jew raħal, jew pajjiż, imma fid-dinja kollha… Kompli aqra »

Mattija: don ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Mattija

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

San Mattija ma kienx wieħed mill-ewwel tnax li għażel Ġesù. Daħal aktar tard, bħala sostitut ta’ Ġuda, meta Ġuda kien ittradixxa lil Ġesù u temm ħajtu, imbagħad saret l-għażla wara li Ġesù tela’ s-sema. Ingħażel Mattija li kien diġà wieħed mit-72 dixxiplu ta’ Ġesù, imma hu fl-Atti tal-Appostli, fil-ġrajja tal-għażla, li jissemma għall-ewwel darba. Riedu li jagħżlu ieħor biex ikunu tnax – għax mingħajr Ġuda kienu ħdax – li hu n-numru li jaqbel mat-tnax-il tribù ta’ Iżrael… Kompli aqra »