L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Riflessjonijiet fi żmien ta’ pandemija – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ f’għeluq is-seminar online 'Il-ħidma pastorali fl-iskejjel: Riflessjonijiet u Sfidi għal Żminijietna'

Il-messaġġ mill-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mid-drabi fejn kelli diversi reazzjonijiet għal omelija li għamilt waqt quddiesa fuq it-televixin kienet meta kont tkellimt fuq dak li wħud jgħidu: li l-pandemija Covid-19 hi kastig ta’ Alla. Kont għedt: “Min jgħid li hu kastig ta’ Alla qed jagħmel insult lil Alla.” Kien hemm uħud li bagħtu emails jew messaġġi jew qaluli li ma qablux. Ma’ xi wħud għamilt diskussjoni twila mhux ħażin anke bl-emails… Kompli aqra »

Attenti minn kull regħba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħarsu rwieħkom minn kull regħba”. Din hija l-kelma li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju tal-lum, u aħna nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hi vera. Ir-regħba x’inhi? Hija dik il-kilba li jkollok, ikollok iktar, iġġib iktar, tiġma’ iktar. Ġesù jgħid: ħajtek ma tiddependix mill-ġid li jkollok.

Għalhekk lin-nies Ġesù qalilhom: iftħu għajnejkom, għax faċli titqarrqu. U jġib l-eżempju bil-parabbola ta’ dan ir-raġel li kellu ħafna ġid u ried jaħżen il-ġid kollu biex hu jixxala u jgawdi dan il-ġid… Kompli aqra »

Ġurnata b’messaġġ għalina lkoll – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Ġurnata Missjunarja 2020

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Ħlas, Ħal Qormi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

X’inhi din il-Ġurnata Missjunarja? Għal ħafna minna hi l-ġurnata meta aħna nieqfu ftit biex naħsbu fil-Knisja li hi missjunarja, speċjalment f’dawk il-pajjiżi msejħin ‘tal-missjoni’ u l-għajnuna li tingħata lilhom. Aħna għandna lil Missio f’Malta, u hawn Mons. Valent Borg, li qed jikkonċelebra li hu d-direttur tal-Missio, u nixtieq nirringrazzja lilu u lill-ħaddiema u dawk kollha li qed jagħtu servizz f’Missio għall-ġid li qed jagħmlu biex il-Knisja tista’ tkun tassew Knisja missjunarja… Kompli aqra »

Marija għajn tas-saħħa – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tas-Saħħa

  Il-Knisja ta’ San Franġisk, ir-Rabat

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-festa tal-Madonna tas-Saħħa – festa li ilha tiġi ċċelebrata hawnhekk f’din il-knisja mill-1815, jiġifieri aktar minn 200 sena – din is-sena ġiet fi żminijiet partikolarment diffiċli. Il-pandemija tal-Covid-19 – theddida kbira għas-saħħa ta’ kulħadd – laqtet id-dinja kollha u bħalissa qed inħossu ħafna l-piż tagħha f’diversi pajjiżi tal-Ewropa u f’pajjiżna. Din l-aħħar ġimgħa f’Malta kienet iebsa ħafna – għal dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem u l-familjari tagħhom; għal dawk milquta mill-virus fejn kellna rekord wara l-ieħor; u għal dawk kollha li nsejħulhom frontliners li ħafna minnhom qed jaħdmu bla nifs imma ġieli l-ħidma tagħhom hekk importanti, avolja frontliners, ma tidhirx… Kompli aqra »

Xejn mhu moħbi li ma jsirx magħruf – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Edwiġe u Santa Margerita Marija Alacoque

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kulħadd jgħaffeġ fuq xulxin”. Din hi d-deskrizzjoni tan-nies li marru biex jisimgħu lil Ġesù, li nsibu fl-Evanġelju ta’ San Luqa llum. Veru ma kellhomx għalfejn dak iż-żmien iżommu d-distanza soċjali u joqogħdu ’l bogħod, imma kienet problema għal Ġesù b’dawk in-nies kollha biex iwasslilhom il-kelma tiegħu. Imma Ġesù, bħalma naraw dejjem u hawn b’mod ċar, la jibża’ jwassal il-kelma u lanqas jipprova jingħoġob… Kompli aqra »

Is-sinjal tal-ħajja vera – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Nisel ħażin huwa dan in-nisel! Irid sinjal!” Dan il-kliem li smajna lil Ġesù jgħidu fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù qalu meta kien imdawwar b’nies li kellhom moħħhom u qalbhom magħluqa għalih.

Dawn in-nies riedu sinjal. Imma fil-fatt, l-esperjenza ta’ Ġesù ma’ dawn in-nies kienet li qatt ma seta’ jġibha żewġ magħhom. Ftit qabel dan ir-rakkont, hemm il-ġrajja ta’ meta Ġesù keċċa xitan… Kompli aqra »

Stedina ta’ min jilqagħha – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-28 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Meta Ġesù jagħmel din it-tixbiha tal-festa tat-tieġ – sultan li ried jagħmel festa għat-tieġ ta’ ibnu – ried juri lin-nies li Alla dejjem jistedinhom, u jistieden lilna lkoll, għall-ħbiberija miegħu. Jekk hemm sinjal tal-imħabba, hu proprju t-tieġ, u għalhekk il-festa tat-tieġ hi l-festa tal-ħbiberija ma’ Alla. 

Hawnhekk Ġesù kien ċar li Alla dejjem jistieden, imma mbagħad mhux kulħadd jaċċetta l-istedina… Kompli aqra »

Bis-saħħa ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Kemm hija kerha taqra li meta Ġesù keċċa xitan, diversi nies, flok faħħru lil Alla u rringrazzjawh jew qalu kemm hi ħaġa sabiħa, qalu: dan qiegħed ikeċċi x-xjaten bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten. Ma tistax tgħid ħaġa agħar minn din, li tgħid lil Bin Alla li hu mmexxi minn xitan. Kienet frott ta’ preġudizzju, ta’ ras iebsa, tal-għira jew tal-injoranza tagħhom, imma turik kemm Ġesù, meta kien jagħmel il-ġid, kien isib min jopponih u kien isib ħafna ma’ wiċċu… Kompli aqra »

Inkun proxxmu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' Sta Marija Fawstina Kowalska

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ilbieraħ il-Papa Franġisku ħareġ Enċiklika bl-isem Fratelli tuttiIlkoll aħwa, li titkellem fuq il-fraternità u l-imħabba soċjali. U fit-tieni kapitlu ta’ din l-Enċiklika, il-Papa jagħmel riflessjoni proprju fuq din il-parabbola li għadna kemm smajna llum: il-parabbola tas-Samaritan it-Tajjeb.

Hemm ħafna punti sbieħ li jsemmi l-Papa; se nsemmi punt wieħed biss. Hawnhekk, eżatt qabel il-parabbola, hemm dik il-mistoqsija li għamel l-għaref tal-liġi: “U l-proxxmu tiegħi min hu?” Dik kienet mistoqsija interessanti, għax fi żmien Ġesù, għal ħafna min-nies, il-mentalità kienet li l-proxxmu hu min hu tal-istess pajjiż, tal-istess art… Kompli aqra »

Ħajja ta’ frott bnin – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-26 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Min mhuwiex midħla tar-raba’ jew mhuwiex fl-industrija tal-inbid, forsi llum ma tantx tinteressah għalqa ta’ dwieli. Ma kienx hekk fi żmien Ġesù, għax l-idea ta’ għalqa ta’ dwieli kienet għan-nies xi ħaġa għażiża. Għalhekk Alla jqabbel ir-rabta tiegħu mal-poplu Lhudi proprju ma’ din l-attenzjoni u mħabba għall-għalqa tad-dwieli. Setgħu jifhmu n-nies li hemm kien qed jgħid kemm hu jgħożż il-poplu tiegħu li hu għażel… Kompli aqra »