L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Magħna biex jeħlisna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Photo by SevenStorm JUHASZIMRUS L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa’ miegħu” (Mk 5:18). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Mark illum fuq dan ir-raġel li kien maħkum mill-ispirti ħżiena – minn xitan, anzi mhux wieħed imma ħafna – u li kellu din l-esperjenza kerha, imma Ġesù ħelsu. Dar-raġel, li kien fil-pajjiż tal-Ġerasin, kien bniedem ta’ periklu għan-nies, imma kien qed jagħmel ħsara lilu nnifsu wkoll… Kompli aqra »

Il-karta tal-identità tagħna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan

Photo by Candy Flipping L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nagħmel dan is-suġġeriment: li xi darba, meta tkunu qed issegwu l-aħbarijiet, jew taraw il-media soċjali, tinnutaw x’ikunu dawk l-aħbarijiet li normalment jagħmlu ħafna ħoss u li jitqiesu importanti.  U fl-istess waqt, iżżommu ħdejkom din is-silta li smajna llum fl-Evanġelju meta Ġesù tela’ fuq il-muntanja u beda jgħid lid-dixxipli min hu tassew hieni u mbierek – il-programm li jfassal għal min irid jimxi warajh… Kompli aqra »

Familja ta’ ispirazzjoni u akkumpanjament – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokjali, L-Iklin

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Teżisti l-familja ideali? L-esperjenza tal-ħajja tagħna turina li ma teżistix familja ideali, imma jeżistu familji fil-ħajja reali, b’dak kollu li jgħaddu minnu l-familji – kemm is-sabiħ u mumenti li jimlew il-qalb, kif ukoll waqtiet diffiċli u ta’ sfida.

Meta l-Knisja tippreżenta l-familja ta’ Nażaret – ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi – bħala l-familja li lejha nħarsu għall-ispirazzjoni u għall-akkumpanjament fil-familji tagħna, il-familja li hi l-patruna ta’ din il-parroċċa tal-Iklin, nafu li tqegħdilna familja li kellha diversi sfidi, problemi u diffikultajiet fil-ħajja… Kompli aqra »

Żerriegħa f’art tajba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tinbet u tikber” (Mk 4:27). Hekk jiddeskrivi Ġesù ż-żerriegħa li raġel ikun tefa’ fl-art, fl-Evanġelju skont San Mark. U Ġesù jżid xi ħaġa oħra: li din tinbet u tikber “bla ma jaf kif” (Mk 4:27). Ir-raġel ma joqgħodx fejn iż-żerriegħa biex jara x’qed tagħmel. Iż-żerriegħa tinżel isfel fil-ħamrija, u ma jarahiex iżjed, tindifen. Imma, fil-fatt, tkun qed tinbet u tikber, u permezz ta’ hekk, tista’ wkoll tagħmel il-frott… Kompli aqra »

Ibgħat fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Għandu fih spirtu ħażin” (Mk 3:30). Dan hu li qalu xi kittieba fuq Ġesù, kif naqraw fl-Evanġelju skont San Mark. Nafu li xi kittieba kienu f’polemika ma’ Ġesù fuq diversi affarijiet. Ġieli anke kienu jgħassulu, biex jaraw ifejjaqx f’Jum is-Sibt. Imma hawn jgħidu xi ħaġa ħafna aktar serja: qed jgħidu li għandu fih xitan, li hu jkeċċi x-xjaten “bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten” (Mk 3:22).  … Kompli aqra »

Għażla favur il-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira tat-trabi abortiti

  Il-Kappella tal-Lunzjata, ir-Rabat

“Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir”. Dan hu li naqraw fil-Profeta Iżaija, u l-Evanġelju jgħidilna kif dan seħħ f’Ġesù: hu d-dawl kbir li l-poplu kellu bżonn. Fil-ħajja ta’ Ġesù dejjem hemm dan il-kuntrast bejn id-dawl u d-dlam, sa mill-bidu nett. Hu għalhekk li Ġesù jgħid: “Jiena hu d-dawl tad-dinja. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl tal-ħajja” (Ġw 8:12).

Hu Ġesù li jurina b’ħajtu u bit-tagħlim tiegħu dak li aħna għandna nħaddnu bħala dawl, u jurina wkoll id-dlam li rridu nevitaw… Kompli aqra »

Għamlu t-tajjeb, fittxu d-dritt – L-Isqof Galea-Curmi

Message by Bishop Joseph Galea-Curmi

We are midway through the Week of Prayer for Christian Unity, which takes place every year from 18 to 25 January. The Dicastery for Promoting Christian Unity and the World Council of Churches Joint Commission on the Week of Prayer for Christian Unity has chosen as the Scriptural Theme for this year a passage from Isaiah 1:17, “Do good; seek justice.” The whole verse says: “Learn to do good; seek justice, rescue the oppressed, defend the orphan, plead for the widow” (1:17), while the entire scriptural text for the theme is Isaiah 1:12-18, lamenting a lack of justice among the People of God while, at the same time, promising redemption by encouraging acts of justice… Kompli aqra »

X’jiġri fuq l-għolja – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tela’ fuq l-għolja” (Mk 3:13). Hekk naqraw illum fl-Evanġelju skond San Mark. Ġesù tela’ fuq l-għolja biex hemmhekk jagħżel it-tnax. Aħna nafu li Ġesù kemm-il darba tela’ fuq għolja jew fuq muntanja biex jitlob, u l-għolja hija l-post speċjali fejn Alla juri lilu nnifsu jew jagħti messaġġ speċjali – din narawha fl-Iskrittura. Hawnhekk Ġesù tela’ fuq l-għolja biex jagħżel it-tnax.

Nixtieq naraw id-deskrizzjoni qasira u sabiħa ta’ San Mark fuq kif jagħżel dawn it-tnax… Kompli aqra »

Daħal mis-saqaf u ħareġ mill-bieb – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Photo by Gift Habeshaw L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Qalgħu s-saqaf ta’ fuqu, fetħu toqba, u niżżlu minnha l-friex li fuqu kien mimdud il-mifluġ” (Mk 2:4). Din hija d-deskrizzjoni li nsibu fl-Evanġelju skont San Mark ta’ dak li għamlu dawn l-erbgħa min-nies li kienu qed iġorru l-mifluġ, u ma setgħux jaslu sa ħdejn Ġesù minħabba l-folla, u għalhekk b’mod kreattiv qalu: nidħlu mhux mill-bieb, lanqas mit-tieqa, imma mis-saqaf… Kompli aqra »

L-isbaħ għażla – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Photo by Pixabay from Pexels L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jien hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek, u int tiġi għandi?”  (Mt 3:14) Din kienet l-oġġezzjoni ta’ Ġwanni l-Battista meta, hu u jgħammed, tfaċċa Ġesù u ried li jitgħammed hu wkoll. Fl-Evanġelju skont San Mattew jgħidilna “ma ħalliehx”; imma mbagħad, meta kellmu Ġesù, ħallieh jitgħammed.

X’kienet l-oġġezzjoni ta’ Ġwanni l-Battista? Ġwanni kien jgħammed “magħmudija ta’ ndiema” (Mk 1:4)… Kompli aqra »