L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Azzjoni Kattolika b’kontribut importanti fis-soċjetà Maltija – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Nixtieq li magħkom nirringrazzja lil Alla għal dawn id-90 sena ta’ Azzjoni Kattolika f’Malta.  Speċjalment għall-ġid li l-Azzjoni Kattolika għamlet fis-soċjetà Maltija kemm f’ħidma diretta, bħalma hi l-ħidma fil-qasam tad-djakonija, imma wkoll bil-formazzjoni ta’ nies li mbagħad kienu għas-socjetà Maltija bħall-melħ li jagħti t-togħma u bħal dawl li juri t-triq anke f’mumenti ta’ dlam. Nies iffurmati li għamlu differenza fis-soċjetà Maltija tul is-snin… Kompli aqra »

L-għożża ta’ dawk li huma vulnerabbli u dgħajfa – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Il-Papa Franġisku, li se jkollna x-xorti li nilqgħuh fostna Malta fil-31 ta’ Mejju, nhar Għid il-Ħamsin, ftit ġranet ilu ħareġ messaġġ għall-okkażjoni tal-lum – it-28 Jum Dinji tal-Morda. F’dan il-messaġġ jirrifletti fuq il-kliem ta’ Ġesù: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom” (Mt 11:28).

Nixtieq li nirriflettu fuq dan il-kliem ta’ Ġesù u naraw ir-rabta tiegħu ma’ dan l-Evanġelju skont San Ġwann li għadna kemm smajna, magħruf bħala tat-Tieġ ta’ Kana… Kompli aqra »

Twajba, Ġentili u Akkoljenti – L-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm frażi fir-rakkont li għadna kemm smajna mill-Atti tal-Appostli li tgħid hekk: “Ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:2). Hi frażi li tagħmlilna ġieħ lilna l-Maltin, meta naqrawha u nerġgħu naqrawha, u niftakru li tant snin ilu l-Maltin ta’ żmien San Pawl, meta waslu dawn in-nies ħafna minnhom priġunieri fuq ġifen li kien inqabad f’tempesta u kien wasal hawnhekk mingħajr ħadd ma ried li jasal hawn, ġabu ruħhom bi ħlewwa liema bħalha… Kompli aqra »

Il-ħajja konsagrata hija don ta’ mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Nixtieq li nħarsu lejn din il-ġrajja tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, u fiha naraw għajnuna u ispirazzjoni għall-ħajja konsagrata. Hemm din ir-rabta tal-ħajja konsagrata mal-Preżentazzjoni tal-Mulej għax Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù tarbija biex ikun ikkonsagrat lill-Mulej. Imma meta ħadu lil Ġesù fit-tempju, ma kienx Gesù li ġie kkonsagrat, imma hu, l-Iben ta’ Alla, ikkonsagra t-tempju.

Ħa nħarsu ftit lejn Xmun li kien fit-tempju u meta ra lil din it-tarbija – li minn barra ma kellha ebda sinjal li jgħid: ‘dan hu l-Messija, dan hu s-Salvatur’ – hu għaraf fiha lil Ġesù dawl tal-ġnus… Kompli aqra »

Kelma ħajja u qawwija – L-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Ħabat tajjeb li l-quddiesa fl-okkażjoni tal-45 anniversarju ta’ din il-parroċċa qed issir fil-ġurnata – illejla u għada – meta l-Knisja kollha qed tiċċelebra Jum il-Kelma ta’ Alla. Kien Papa Franġisku li fit-30 ta’ Settembru li għadda ħareġ Ittra Appostolika li fiha stabilixxa li jkun iċċelebrat Jum il-Kelma ta’ Alla fit-tielet Ħadd tas-sena liturġika.

Proprjament kull nhar ta’ Ħadd hu jum il-Kelma ta’ Alla… Kompli aqra »

Marija turina kif ngħixu l-konsagrazzjoni tagħna – L-Isqof Awżiljarju

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

L-istorja tal-Fgura għandha rabta mill-qrib mad-devozzjoni antika lejn Marija. Kien hawn devozzjoni lejn il-Madonna tal-Karmnu sa mis-seklu 18. Kien għalhekk tassew f’waqtu li l-Patrijiet Karmelitani 75 sena ilu ġew il-Fgura u bdew jaqdu l-missjoni tagħhom f’dan il-post, u għenu biex tissaħħaħ din l-imħabba lejn ommna Marija.

Illum, meta qed niċċelebraw it-30 sena mill-Konsagrazzjoni ta’ din il-knisja u dis-sena jaħbat ukoll il-55 anniversarju tat-twaqqif tal-Parroċċa, nixtieq li nħarsu lejn il-messaġġ li tagħti Marija lil din il-komunità… Kompli aqra »

Is-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa – L-Isqof Awżiljarju

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Qrajt darba li s-saħħa tas-soċjetà titkejjel mill-progress ta’ dawk l-aktar dgħajfa. Hu dan il-messaġġ prinċipali li nixtieq inwassal illum f’Jum il-Ħajja.

Insellem lil dawk kollha li qed jipparteċipaw f’dan il-jum speċjali, li qed jiġi ċċelebrat f’Jum il-Preżentazzjoni tal-Mulej, meta aħna niċċelebraw lil Kristu li hu d-dawl biex idawwal lill-ġnus.

Il-laqgħa tagħna hawnhekk flimkien illum mhix kontra xi ħaġa jew kontra xi ħadd… Kompli aqra »

Tintemm il-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys

L-Isqof Galea-Curmi f’laqgħa mat-tfal u katekisti fiċ-ċentru parrokkjali ta’ Fleur-de-Lys

Waslet fi tmiemha l-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys, b’Quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-knisja parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu. Għal din iċ-ċelebrazzjoni attendew ukoll il-komunità Filippina u Indjana li jattendu għall-Quddies hemmhekk.

Il-viżta pastorali bdiet bi żjara lill-komunità ta’ Dar Ħanin Samaritan fejn jgħixu membri anzjani tas-soċjetà tad-Duttrina Nisranija (M.U.S.E.U.M). Fil-ġranet ta’ wara, l-Isqof Galea-Curmi kellu l-opportunità jiltaqa’ mat-tfal, l-adolexxenti, il-katekisti u l-operaturi pastorali tal-parroċċa kif ukoll żar uħud mill-parruċċani ta’ Fleur-de-Lys f’darhom… Kompli aqra »

F’kull diffikultà kienet tara opportunità – L-Isqof Awżiljarju

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Kien kważi mitejn sena ilu, fl-1 ta’ Novembru 1820, li Maria Tereża Spinelli rċeviet il-missjoni biex tibda l-ħidma tagħha edukattiva. Is-sena ta’ wara waqqfet l-ewwel skola fi Frosinone, l-Italja, u mill-bidu l-kummenti mill-awtoritajiet kienu tajbin ħafna. Kienu jgħidu kemm kienet skola tajba.

Ftit snin wara, hi waqqfet il-Kongregazzjoni tal-Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija. Illum, waqt li aħna nfakkru l-170 sena mill-mewt tagħha, nirringrazzjaw lil Alla ta’ din il-mara fundatriċi ta’ din il-kongregazzjoni, li bis-saħħa tagħha u tal-viżjoni tagħha qegħdin hawn… Kompli aqra »