L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Biex jaraw id-dawl – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl” (Lq 8:16). Dan huwa l-kliem ta’ Ġesù fl-Evanġelju llum meta qed juża tixbiha tal-musbieħ li jixgħel – tixbiha li n-nies setgħu jifhmuha tajjeb dak iż-żmien – u jgħid: inti ma tixgħelx il-musbieħ u tgħattih, jew inkella tqiegħdu f’xi post moħbi fejn ma jidhirx, għax inkella jitlef l-iskop tiegħu. Musbieħ qiegħed hemm biex juri d-dawl… Kompli aqra »

Ma jistħoqqlix – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ma jistħoqqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi” (Lq 7:6). Dan huwa l-kliem li ċ-ċenturjun bagħat jgħid ma’ xi ħbieb lil Ġesù, meta talbu biex jiġi jfejjaq il-qaddej tiegħu. Dan iċ-ċenturjun kellu qaddej li kien għażiż ħafna għalih u li kien wasal fl-aħħar. L-ewwel bagħat messaġġ lil Ġesù ma’ xi xjuħ tal-Lhud. Dan iċ-ċenturjun ma kienx wieħed mill-poplu Lhudi, ma kienx Lhudi, imma kien jistmagħhom… Kompli aqra »

Ħadha għandu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tad-Duluri

  Il-Kappella fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu” (Ġw 19:27). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwann illum, u f’din is-sentenza, l-aħħar sentenza ta’ dan l-Evanġelju, għandna dak li l-aktar importanti li nieħdu magħna, aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri llum.

Innutaw kif Ġesù, meta qiegħed fuq is-salib fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu, lid-dixxiplu l-maħbub li qiegħed taħt is-salib ma jgħidlux: issa jien wasalt fl-aħħar, ħu ħsieb ommi, ara li ma jkun jonqosha xejn… Kompli aqra »

Jimpurtana mill-oħrajn – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu” (Mt 18:15). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju llum, meta jitkellem fuq kif għandha tkun il-ħajja tal-komunità Nisranija. Id-diskors li qed jagħmel hawn hu proprju fuq kif l-Insara għandhom jgħixu fil-komunità.

Hawn jgħid kemm hu importanti li, fejn meħtieġ, tiġbed l-attenzjoni ta’ min ikun żbalja. Meta tagħmel hekk, tkun qed tgħin lill-persuna u lill-komunità… Kompli aqra »

Mexxietha l-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokjali ta' Bormla

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin” (1 Ġw 4:11). Din is-sentenza mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann hi sentenza li tiġbor l-essenzjal tal-ħajja ta’ Santa Tereża ta’ Kalkutta. Hi emmnet li l-isbaħ fil-ħajja hi proprju l-imħabba. Għax aħna maħbubin minn Alla, għandna wkoll ngħixu din l-imħabba li hu jqiegħed fina u nuruha mal-oħrajn, speċjalment dawk li għandhom l-aktar bżonn, l-ifqar fost il-fqar… Kompli aqra »

Il-Vitorja hija r-rebħa tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Pontifikal statali f'lejlet il-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija

  Il-Kolleġġjata ta' Marija Bambina, in-Naxxar

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il‑festa nazzjonali tal‑Vitorja hija festa kbira għalina l‑Maltin. Niċċelebrawha għada, it‑8 ta’ Settembru, il‑ġurnata li mad‑dinja kollha nfakkru t‑twelid ta’ Ommna Marija, u proprju għax din il‑ġurnata għandha rabta kbira mal‑Istorja ta’ pajjiżna. Dil‑ġurnata tissejjaħ il‑Vitorja għax tfakkarna fit‑tmiem tal‑Assedju l‑Kbir tal‑1565 u fit‑tmiem tal‑Assedju fit‑Tieni Gwerra Dinjija meta l‑Italja rtirat mill‑Gwerra tmenin sena ilu, fl‑1943. Kienu rebħiet kbar għalina, imma ma kinux biss ta’ ġid għalina imma wkoll għall‑Mediterran u għall‑Ewropa… Kompli aqra »

Meta l-folla tilfet rasha – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-korla” (Lq 4:28). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju llum skont San Luqa, meta Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga. Kulħadd imtela fil-korla, imma ma waqfux hemm. Saru vjolenti. Fil-fatt l-Evanġelju jgħid li qamu, ħarġu lil Ġesù barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta’ rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom biex jixħtuh minn hemm fuq għal isfel… Kompli aqra »

Nerfgħu s-salib meta naħdmu kontra dak li hu ħażin – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fit-22 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja ta' San Franġisk, Birkirkara

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Itlaq minn quddiemi, ja xitan” (Mt 16:23). Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum. U lil min jgħidu? Minn kulħadd, jgħidu lil Pietru, li hu ried li jkun il-kap tal-Knisja! Fil-fatt jolqotna dan il-kliem, meta proprju ftit qabel, Ġesù kien qallu: “Inti, Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi” (Mt 16:18). Għaliex jgħidlu f’mument minnhom li se jibni l-Knisja fuqu, fuq din il-blata, u ftit wara jgħidlu “itlaq minn quddiemi, ja xitan”? … Kompli aqra »

Bejn bluha u għaqal – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin” (Mt 25:2). Hekk jiddeskrivi Ġesù lil dawn l-għaxar xebbiet tal-parabbola. U mal-ewwel jurina li jrid jagħti messaġġ, meta jgħid li minn dawn l-għaxar xebbiet, ħamsa kienu boloh u ħamsa għaqlin.

Meta naqraw din il-parabbola, kultant l-ewwel ma jiġi f’moħħna hu: imma dawn ix-xebbiet li kellhom iż-żejt fil-kwies ma setgħux għenu lill-oħrajn li ma kellhomx, jagħtuhom xi ftit? … Kompli aqra »

Ħenjin meta naqdu dmirna – L-Isqof Galea-Curmi

  Villa Messina, ir-Rabat

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru” (Mt 24:46). Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju llum, meta qed jispjegalhom il-mument li l-Mulej isejħilhom għal għandu. Ġesù jgħid kemm hu importanti li aħna naqdu dmirna, u li l-Mulej, meta jsejħilna, isibna qed naqdu dmirna.

Jista’ jkun li meta nisimgħu l-kliem ta’ Ġesù, speċjalment l-aħħar parti tal-Evanġelju llum, naħsbu li l-kliem tiegħu qabbdek il-biża’… Kompli aqra »