Iż-Żjara tal-Papa

Żewġ migranti jirrakkontaw l-esperjenzi ta’ migrazzjoni lill-Papa

Jitkellmu Daniel Jude Oukeguale u Siriman Coulibaly

  Il-Laboratorju tal-Paċi Ġwanni XXIII, Ħal Far

I slept, hoping to die – testimony by Daniel Jude Oukeguale

Caro Papa Francesco, I am Daniel and I come from Nigeria.

I left my hometown 5 years ago. After 13 days of travelling, we arrived at the desert. While crossing, we passed dead people and animals, burnt cars and a lot of empty water cans. After 8 traumatic days in the desert, we made it to Libya… Kompli aqra »

Il-preżenza tiegħek tħeġġiġna aktar biex inkunu ta’ servizz għal dawk li jbatu – Patri Dijonisju Mintoff

Diskors ta' merħba minn Patri Dijonisju Mintoff

  Il-Laboratorju tal-Paċi Ġwanni XXIII, Ħal Far

Most Blessed Father Francis,

It is an immense joy and a great honor to welcome you among us. Your presence confirms us in our Faith in Jesus and encourages us even more to put ourselves at the service of those who suffer and who need our closeness, our care and our comfort.

Nobody would like to leave their history and their loved ones behind, but war, hunger and the inability to build their own future and that of their children push many men and women to flee their homeland and seek a safe place… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku f’Ħal Far: Ejjew inwieġbu għall-isfida tal-migranti u tar-rifuġjati bl-istil tal-umanità

Id-diskors tal-Papa fil-laqgħa mal-migranti

  Il-Laboratorju tal-Paċi Ġwanni XXIII, Ħal Far

Il-Messaġġ tal-Papa Franġisku

Insellmilkom minn qalbi; kemm inħossni kuntent li qed nagħlaq iż-żjara tiegħi f’Malta bi ftit ħin magħkom! Irrodd ħajr lil Patri Dijonisju għall-akkoljenza tiegħu; u fuq kollox jiena grat lejn Daniel u Siriman għax-xhieda tagħhom: ftaħtulna qlubkom u ħajjitkom, u fl-istess waqt kontu leħen għal tant aħwa, li jkollhom iħallu pajjiżhom biex ifittxu kenn żgur.

Kif għidt xi xhur ilu f’Lesbos, “ġejt hawn biex ngħidilkom li ninsab qrib tagħkom… Ninsab hawn biex nara l-uċuħ tagħkom, biex inħares f’għajnejkom” (Diskors f’Mytilene, 5 ta’ Diċembru 2021)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Se ngħożż f’qalbi tant uċuħ, u l-wiċċ imdawwal ta’ Malta!

  Il-Fosos, il-Furjana

Għeżież ħuti!

Jiena grat għall-kelmiet li għamilli f’isimkom Mons. Scicluna. Imma hu jien li rrid ngħidilkom: Grazzi!

Nixtieq nesprimi l-ħajr tiegħi lejn is-Sur President tar-Repubblika u lejn l-Awtoritajiet, lejn ħuti l-Isqfijiet, lejkom, għeżież saċerdoti, reliġjużi rġiel u nisa, u lejn iċ-ċittadini u l-fidili kollha ta’ Malta u Għawdex għall-merħba u l-imħabba li rċivejt. Illejla, wara li niltaqa’ ma’ bosta aħwa migranti, diġà jkun wasalli l-ħin li nirritorna Ruma, imma se nġorr miegħi ħafna mumenti u kelmiet minn dawn il-ġranet… Kompli aqra »

Jalla l-kelma li qsamt magħna tkun għalina ta’ kuraġġ fil-ħajja, dawl fit-triq u faraġ fit-tiġrib – L-Arċisqof

Il-Messaġġ u rigal tal-Arċisqof Charles Scicluna lill-Papa Franġisku

  Il-Fosos, il-Furjana

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Santità,

Grazzi ħafna talli għażilt li żżurna. Grazzi li għoġbok tiċċelebra magħna din l-Ewkaristija solenni.  Grazzi tal-imħabba tiegħek għalina. 

Il-kelma li qsamt magħna tkun għalina ta’ kuraġġ fil-ħajja, ta’ dawl fit-triq, ta’ faraġ fit-tiġrib.

Fl-ewwel seklu wara l-Qawmien ta’ Ġesù mill-Imwiet, dawn il-gżejjer kellhom ix-xorti kbira li bil-grazzja t’Alla jilqgħu d-dawl tal-Evanġelju bil-preżenza fostna tal-Appostlu Missierna San Pawl… Kompli aqra »

Il-Papa fuq il-Fosos: Isir jaf lil Mulej tabilħaqq min jagħmel esperjenza tal-maħfra tiegħu

L-omelija tal-Papa Franġisku fir-Raba' Ħadd tar-Randan

  Il-Fosos, il-Furjana

Omelija mill-Papa Franġisku

Ġesù “l-għada qabel is-sebħ reġa’ mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh” (Ġw 8:2). Hekk jiftaħ l-episodju tal-mara adultera. L-isfond jidher seren: għodwa f’dak il-post qaddis, fil-qalba ta’ Ġerusalemm. Il-protagonista hu l-poplu ta’ Alla, li fil-bitħa tat-Tempju mar ifittex lil Ġesù, l-Imgħallem: xtaq jisimgħu, għax dak li jgħid hu kien idawwal u jsaħħan il-qalb. It-tagħlim tiegħu ma kellu xejn astratt fih, kien imiss il-ħajja u jeħlisha, jibdilha, iġeddidha… Kompli aqra »