L-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum fid-9:30am

L-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej fit-3:30pm

Via Crucis fis-7pm