• San Luqa 6: 36-38

    Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom. “Tiġġudikawx, u ma tkunux iġġudikati; tikkundannawx, u ma tkunux ikkundannati; aħfru, u ssibu l-maħfra; agħtu, u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mheżheż sewwa u mburġat iqegħdulkom f’ħoġorkom; għax bl-istess kejl li tkejjlu intom jitkejjel lilkom.” 
     

    Qaddis tal-jum:  San Simpliċitu, Papa