• San Ġwann 1: 1-18

   Fil-bidu kien il-Verb,
   u l-Verb kien ma’ Alla,
   u l-Verb kien Alla.
   Hu kien fil-bidu ma’ Alla.
   Kollox bih sar,
   u xejn ma sar mingħajru; 
   kull ma sar kellu l-ħajja fih,
   u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
   Id-dawl jiddi fid-dlam,
   imma d-dlam ma għelbux.
    
   Kien hemm raġel mibgħut minn Alla,
   jismu Ġwanni.
   Dan ġie bħala xhud,
   biex jixhed għad-dawl,
   biex bih kulħadd jemmen.
   Ġwanni ma kienx id-dawl,
   imma ġie biex jixhed għad-dawl,
   dak id-dawl veru,
   li jdawwal kull bniedem, 
   huwa u ġej fid-dinja.
   Kien fid-dinja,
   u d-dinja saret bih, 
   imma d-dinja ma għarfitux.
   Ġie f’daru,
   u niesu ma laqgħuhx.
   Imma lil dawk li laqgħuh
   tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, 
   dawk li jemmnu f’ismu,
   li twieldu mhux bid-demm,
   anqas mill-ġibda tal-ġisem,
   u anqas mir-rieda tal-bniedem,
   iżda minn Alla.

    
   U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,
   u aħna rajna l-glorja tiegħu, 
   il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,
   mimli bil-grazzja u l-verità.
   Ġwanni ta xhieda fuqu
   meta għajjat u qal:
   “Dan hu li għalih għedtilkom, 
   ‘Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, 
   għax kien minn qabli.’ “
   Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna,
   grazzja fuq grazzja.
   Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè
   imma l-grazzja u l-verità 
   seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu.
   Lil Alla għadu ħadd ma rah;
   imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla,
   li hu fi ħdan il-Missier.

   ​Qaddis tal-jum: San Silvestru I, Papa